WOE 29 MRT (ANTWERPEN) - Wetenschapscafé - Van buzzwords tot kolenengels

Agenda

Wetenschap centraalWetenschapscafés brengen wetenschap tussen pot en pint. Geen aula of monoloog, academische sfeer of klassiek debat, maar een informele bijeenkomst waar wordt geluisterd, gepraat en gediscussieerd. 

Van buzzwords tot kolenengels


Op 29 maart laat het Wetenschapscafé Antwerpen (Wetenschap Centraal) de professoren Reinhild Vandekerckhove  en Sarah Bernolet - letterlijk - aan het woord.

Zij buigen zich over de oproep van de Nederlandse Taalunie aan de Nederlandse en Vlaamse overheden om te waken over de positie van het Nederlands in het hoger onderwijs en belichten de impact van leesgedrag op taalvaardigheid.

Nederlandse taalvaardigheid in het hoger onderwijs en het Nederlands als taal van wetenschap en hoger onderwijs: daar gaan we ons in verdiepen. En we verkennen ook de invulling en impact van meertaligheid. Reken je verschillende varianten van het Nederlands als meerdere talen? Is meertaligheid vooral een troef of ook een uitdaging van voor het talige functioneren van een student?

Dit wordt geen pleidooi tegen het Engels, maar wel een intrigerende kijk achter de coulissen van je eigen taalgebruik. Don't let the cheese be eaten from your bread and have your say in our discussion!

Wetenschap centraal