Maak kennis met Daphne de Kam - genomineerde Klasseprijs

Daphne de Kam

Heel wat mensen komen wel eens in contact met een ouder met een licht verstandelijke beperking. Het zou mooi zijn als deze mensen aansluiting kunnen vinden met onze maatschappij.

Aansluiten bij ouders met een lvb
(Titel journalistiek artikel: Leer ouders met een lvb begrijpen)
Daphne de Kam
Universiteit Gent - Master orthopedagogiek

Een eerste bezoek aan de verloskundige, de eerste prikjes bij het consultatiebureau, de ouderavond op school. Voor ouders met een licht verstandelijke beperking kunnen dit soms moeilijke opgaven zijn. Maar hoe kunnen professionals hier rekening mee houden? Daphne de Kam ontwikkelde een gratis e-learning waarin ze experts aan het woord laat, maar ook de ouders zelf laat vertellen: “Heel wat mensen komen wel eens in contact met een ouder met een licht verstandelijke beperking. Het zou mooi zijn als deze mensen aansluiting kunnen vinden met onze maatschappij.”

Haar werk werd intussen ook belicht in Metro

Ontdek de e-learning

Jaar
Waarom koos je voor dat scriptieonderwerp?

Naast mijn studie werkte ik bij gezinnen waarvan de ouders een licht verstandelijke beperking (lvb) hebben. Ik begeleidde deze ouders bij het 'goed genoeg' ouderschap. Hierbij merkte ik dat heel wat organisaties nood hadden aan meer kennis rondom deze ouders.

Daarnaast had ik eerder bij het vak disability studies de opdracht gekregen om met een aantal medestudenten een online cursus te maken gericht op professionals die in aanraking komen met ouders met een licht verstandelijke beperking. Er kwam een leuke minicursus uit, maar we hadden te weinig tijd om hier meer van te maken. Het leek me daarom erg interessant om hier in de vorm van een scriptie op verder te gaan.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?

Het filmen van de ouders met licht verstandelijke beperking. Ik vond het van tevoren best spannend wat de ouders zouden gaan antwoorden op mijn vragen. Het was heel bijzonder om te zien hoe goed deze ouders konden vertellen over hoe het is om een licht verstandelijke beperking te hebben. Ook vonden ouders dit erg leuk om te doen. Sommige ouders wilden niet meer stoppen met vertellen.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?

Het moeilijkste vond ik om het filmmateriaal te bewerken tot bruikbare filmpjes. Ik had zoveel filmmateriaal en er waren zoveel mooie dingen gezegd, dat ik het lastig vond om hier keuzes in te maken. Daarnaast vond ik het ook lastig om aan de hand van de filmpjes met ouders en professionals vragen te bedenken, zodat men zou leren over de communicatie en benadering van ouders met een licht verstandelijke beperking.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?

Voor mensen die op welke manier dan ook in aanraking komen met ouders met een licht verstandelijke beperking (en dat zijn er heel veel!) is het zeer interessant om de e-learning te doorlopen. In de online cursus leer je een aantal ouders met een lvb echt kennen en leer je van deze ouders hoe het is om een licht verstandelijke beperking te hebben.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?

Ik werk als gedragsdeskundige bij een organisatie voor mensen met een beperking. Zij bieden wonen, logeren, dagbesteding en ambulante ondersteuning voor met name kinderen en jongeren die op welke manier dan ook beperkt zijn.