Maak kennis met Giulia Latinne - genomineerd voor de Vlaamse Scriptieprijs

Door aan meisjes en jongens te tonen dat ze niet volgens de stereotiepen hoeven te leven, kan je al een grote stap dichter bij gendergelijkheid komen

Genderneutraal opvoeden in opmars: waarom wekt genderneutraal opvoeden weerstand op?
Giulia Latinne 
Bachelor Journalistiek - Hogeschool PXL

In tijden van #Metoo en #Timesup is genderneutraal opvoeden erg populair. Maar ouders die gendergelijkheid nastreven, krijgen regelmatig de wind van voren. Giulia Latinne onderzocht genderneutraal opvoeden in haar bachelorproef en ontdekte dat er nog heel wat misverstanden bestaan rond dit thema.

Jaar
Waarom koos je voor dat scriptieonderwerp?

Ik heb gekozen voor mijn scriptieonderwerp genderneutraal opvoeden, omdat ik geloof dat deze opvoeding een manier kan zijn om gendergelijkheid te bevorderen. Jammer genoeg merkte ik al snel dat er in de pers weinig en vaak onjuist geschreven werd over dit thema. Daardoor begrijpen we vaak niet wat de opvoeding inhoudt en vellen we er soms te snel een oordeel over. Ik wil via mijn scriptie tonen dat de genderneutrale opvoeding ook heel wat voordelen met zich meebrengt voor de volgende generatie.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?

Als ik aan het mooiste moment tijdens het schrijven van mijn scriptie denk, dan kijk ik graag terug naar de gesprekken die ik voerde met ouders die genderneutraal opvoeden. Allen vertelden ze me dat ze gewoon het beste willen voor hun kinderen. Dat ze hun kinderen vrij willen laten in hun keuzes, ongeacht de verwachtingen van de nog vaak stereotiepe samenleving. Zij toonden mij hoe de genderneutrale opvoeding er in de praktijk uitziet en dat meisjes en jongens effectief van zichzelf en elkaar kunnen geloven dat ze evenwaardig zijn.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?

Het moeilijkste bij mijn scriptieonderzoek was het praten over genderneutraliteit. 'Bestaat zoiets wel?', vroegen veel organisaties en experts zich af toen ik met hen in gesprek ging. Het is namelijk heel moeilijk om het gender, de stereotiepe verwachtingen van vrouwen en mannen, effectief uit te schakelen in onze samenleving. Alternatieve woorden als gendercreatief en genderinclusief kwamen daarom vaak aan bod tijdens mijn scriptie, en dat verwarde me wel. Maar het is niet omdat het moeilijk is om genderneutraal te zijn en stereotiepen te mijden, dat het niet de moeite waard is om het te proberen. Door gewoon al aan meisjes en jongens te tonen dat ze niet volgens de stereotiepen hoeven te leven, kan je al een grote stap dichter bij gendergelijkheid komen.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?

Natuurlijk ga ik niemand verplichten om mijn thesis te lezen, maar het is zeker de moeite waard voor degenen die geïnteresseerd zijn in de vraag hoe we meer gendergelijkheid kunnen verwezenlijken. Een deel van het antwoord op die vraag kan je bij jezelf vinden: hoe je over jezelf denkt en hoe je naar anderen kijkt. Onze opvoeding speelt daar een grote rol in, maar zeker een positieve rol als je stereotiepe ideeën durft los te laten...zoals de genderneutrale opvoeding dat als doel heeft.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?

Na mijn scriptie en het voltooien van mijn Bacheloropleiding Journalistiek aan de Hogeschool PXL in Hasselt studeer ik nu nog een jaar International Journalism bij aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen. Ik schrijf regelmatig artikels over gender en diversiteit en overweeg ondertussen de Master Gender en Diversiteit aan de UGent. Ik wil mezelf graag specialiseren in deze thema's als journalist.