Maak kennis met Jeroen Ooge - genomineerde Klasseprijs

Jeroen Ooge

Schrijnend dat de populariteit van wiskunde net afneemt in tijden waarin die cruciaal is voor technologische vooruitgang

Het personaliseren van motivationele strategieën en gamificationtechnieken m.b.v. recommendersystemen
(Titel journalistiek artikel: Eindelijk gemotiveerd wiskunde oefenen!)
Jeroen Ooge
KU Leuven - Master toegepaste informatica    

Informaticastudent Jeroen Ooge ging op zoek naar een manier om wiskunde aantrekkelijker te maken voor jongeren. Hij baseerde zich op de spelelementen in games (zoals onder meer de 'day streak' in Snapchat) en ontwikkelde Wiski, een online leerplatform.

Jaar
Waarom koos je voor dat scriptieonderwerp?

Vóór mijn master in de toegepaste informatica, behaalde ik ook een master in de wiskunde. Ik zie al jarenlang met lede ogen aan hoe de reputatie van wiskunde verslechtert. Voor mijn scriptie wilde ik daarom absoluut een product ontwikkelen dat jongeren motiveert om hun wiskundeleerstof te oefenen. Het was fantastisch om in mijn scriptie mijn informaticavaardigheden te kunnen combineren met mijn wiskundige achtergrond.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?

Mijn scriptieonderzoek bestond uit talloze mooie ervaringen, maar enkele hoogtepunten blijven me in het bijzonder bij. Ten eerste de enthousiaste respons toen tientallen leerlingen en leerkrachten uit vijf verschillende scholen aan de slag gingen met mijn leerplatform Wiski (www.wiski.be). Prachtig om te zien hoe uitgelaten jongeren wiskunde-oefeningen oplosten! Verder zal ik me nog lang de stimulerende feedbackmomenten met mijn begeleiders en de warme waardering van mijn eind-evaluatoren herinneren. En dan waren er nog de gulle medewerking van uitgeverij die Keure, het ogenblik waarop ik Wiski na maanden werk online publiceerde, en de eerste keer dat ik een ingebonden kopie van mijn finale scriptie vasthield.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?

Een van mijn typische karaktereigenschappen is dat ik alles zo grondig en correct mogelijk probeer uit te werken. Wanneer ik me eenmaal heb vastgebeten in een probleem, vind ik het soms moeilijk om me te blijven focussen op één specifieke vraagstelling. Ik ben iemand die telkens een maximum aan oplossingspistes wil verkennen en gerelateerde problemen wil onderzoeken. Het totaalplaatje doen kloppen en het laten voldoen aan mijn persoonlijke eisen was dus behoorlijk uitdagend.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?

Ik vind het voornamelijk belangrijk dat geïnteresseerden het onderwerp van mijn scriptie plaatsen in een breder kader: wiskunde in het onderwijs. Het is schrijnend dat de populariteit van wiskunde dramatisch afneemt in tijden waarin het domein net cruciaal is voor onder andere technologische vooruitgang. In mijn scriptie onderzoek ik een specifieke aanpak om jongeren te motiveren in een wiskundecontext. Het zou fijn zijn als Wiski kan fungeren als oproep tot meer eigentijdse, stimulerende leertechnieken in het onderwijs. Alleen zo kunnen we volgens mij het imago van wiskunde oppoetsen en de generaties van morgen warmmaken voor wiskundig denken.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?

Ik heb het enorme geluk dat ik nu aan KU Leuven kan doctoreren in computerwetenschappen. Het is werkelijk fantastisch om dagelijks te kunnen doen wat ik graag doe: genieten van wetenschap, voortdurend nieuwe dingen bijleren en mijn kritisch denken laten botvieren. Wat Wiski betreft: ik denk momenteel na over interessant vervolgonderzoek en in mijn vrije tijd blijf ik natuurlijk bezig met wiskunde.