Maak kennis met Nick Staut - genomineerd voor de Agoriaprijs

Nick Staut

Mijn thesis toont aan hoe je met goedkope materialen uit de gamingwereld nauwkeuriger de stralingsdosis berekent bij de patiënt

Computer vision guided Monte Carlo dose calculations in interventional radiology
(Titel journalistiek artikel: Stralingsdosis berekenen met behulp van spelcamera’s)
Nick Staut
Universiteit Hasselt - Industriële wetenschappen: nucleaire technologie

Bij sommige operaties wordt de patiënt intensief bestraald tijdens de ingreep. Hierbij loopt deze patiënt onder meer risico op huidbrandwonden. Bestaande methodes om de stralingsdosis bij dergelijke ingrepen te meten, zijn niet voldoende nauwkeurig of zijn erg arbeidsintensief.

Onder meer met behulp van goedkope Microsoft Kinect gamingcamera's, dezelfde als bij een XBox spelconsole, ontwikkelde Nick Staut een methode om nauwkeuriger en in realtime de stralingsdosis van de patiënt op te meten.

Publieksprijs Agoria

Stemmen op Nick kan nog tot 21 december 
 

Jaar
Waarom koos je voor dat scriptieonderwerp?

Ik werkte tijdens mijn studies op de dienst radiologie van een ziekenhuis. Hier probeerde ik mij steeds te engageren bij projecten om stralingsdosis bij patiënten te reduceren. Daarnaast droomde ik ervan om mee te werken aan de technologische ontwikkelingen in de medische sector. Toen ik met dit project de kans kreeg om hier rechtstreeks aan te werken, greep ik deze onmiddellijk. In dit werk kon ik het project volledig vanaf nul uitbouwen en dit gaf enorm veel voldoening.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?

Wanneer ik de filmmetingen vergeleek met de berekende waarden van het prototype en ik zag dat deze waarden overeenkwamen. Dit was het bewijs dat het werkte, iets wat ik aan het begin van dit project alleen maar van kon dromen.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?

Drie kwartier voor ik het prototype ging testen, begaf het moederbord van mijn laptop het. Dit was tevens de centrale aansturing van het prototype. Hiermee verloor ik de meest recente aanpassingen, een deel van mijn thesis en de kans om te meten op het drukbezette klinisch toestel op de dienst radiologie. Gelukkig heb ik enkele dagen erna met een vervanglaptop toch nog even tijd gekregen op het toestel om nog enkele metingen uit te voeren.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?

De thesis toont aan hoe er met goedkope materialen uit de gamingwereld in combinatie met technieken uit de radiotherapie nauwkeuriger en in realtime stralingsdosis kan berekend worden bij de patiënt tijdens interventionele radiologie. Daarnaast wordt er een goed beeld geschetst van de huidige commerciële technieken en hun beperkingen.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?

Ik werk als systeemontwikkelaar bij SmART Scientific Solutions in Maastricht, het bedrijf waar ik mijn thesis heb uitgevoerd. Hier heb ik nog verder metingen voor het prototype uitgevoerd. We proberen nog aandacht van fabrikanten te trekken om dit systeem te integreren met hun toestellen. Daarnaast werk ik ook aan ontwikkelingen voor dosisberekeningen in de preklinische radiotherapie, waar het bedrijf in gespecialiseerd is.