Maak kennis met Olivier Schottey & Lara Piers - genomineerden Agoriaprijs

Olivier Schottey & Lara Piers

Door de medische wensen van de klant te vertalen naar technologie, maak je een product dat echt het verschil kan maken

Development of a Synthetic Uterus Model with Embedded Sensing for Multiport Spina Bifida Surgery
(Titel journalistiek artikel: Biotechnologische Innovatie Traint Chirurgen)
Olivier Schottey en Lara Piers
KU Leuven
Masters in de Industriële Wetenschappen: elektromechanica

Spina Bifida, ook wel gekend als open rug, is een ernstige aangeboren afwijking. Chirurgen kunnen hiervoor tijdens de zwangerschap al opereren, maar zo'n ingreep is heel complex. Olivier Schottey en Lara Piers (KU Leuven) ontwikkelden een synthetische baarmoeder waarop de chirurgen kunnen oefenen, om zo de verschillende stappen van de operatie onder de knie te krijgen.

Publieksprijs Agoria

Stemmen op Lara en Olivier kan nog tot 21 december 
 

Jaar
Waarom koos je voor dat scriptieonderwerp?

Vaker dan we zouden willen, leiden scripties tot een lege doos waar niets meer mee gebeurt. Hoewel studenten er hun hart en ziel in steken, komt het resultaat van hun werk niet verder dan een stoffige oude kast in de universiteitsbibliotheek.

Voor onze thesis kozen we een ander eindpunt en wilden we koste wat kost een verschil maken. Het onderwerp was voor ons een logische keuze: we zochten een uitdaging in de medische wereld, een passie waar we allebei onze job van willen maken. Het bood ons bovendien de mogelijkheid om een impact te hebben op de alsmaar innoverende maatschappij.

Niet alleen de inhoud trok ons aan; ook het proces dat achter het onderwerp verscholen zat had het allemaal voor ons. We werden niet beperkt tot de conceptfase, maar we kregen de vrijheid om van start tot eind een product te ontwerpen.

Dat product daagde ons uit om de medische wensen van de klant te vertalen naar technologie. Door het ontwerp effectief uit te voeren, kan je zo tot een product komen dat echt het verschil maakt.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?

Het was in het begin een uitdaging om vertrouwd te geraken met de medische kant van het onderwerp, aangezien we allebei een technologische opleiding gevolgd hebben. Ook de technische aspecten van het proces bleken niet vanzelfsprekend; onder andere de manier waarop we de sensoren integreren in ons trainingsmodel was volledig nieuw voor ons.

Dit werk van lange adem werd beloond op het moment dat een chirurg in de operatiekamer ons model effectief uittestte. Het goede verloop van de operatie en zijn complimenten achteraf waren voor ons een beloning voor een jaar lang bloed, zweet en tranen. We hebben de hele operatie op video, waardoor we dit moment af en toe nog eens kunnen herbeleven.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?

Het moeilijkste aspect was de keerzijde van de praktische voordelen van het thesisonderwerp. We vestigden onze aandacht lang op het ontwerpen en uitvoeren van ons prototype. Maar na de voltooiing lag er nog heel wat schrijfwerk op ons te wachten. Er volgde er nog een maand aan slapeloze nachten, emotional breakdowns en stress om dat af te werken. 

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?

Omdat de thesis meerdere vakgebieden overschrijdt en zo voor ieder wat wils biedt. De geneeskundige die geïnteresseerd is in de pathologie en de training, de ingenieur die wil innoveren en verbeteren, de econoom die het marktpotentieel zoekt, … Maar ook mensen die van dichtbij of veraf door deze aandoening geraakt worden, vinden hier een uitleg.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?

Door de thesis hebben we allebei de microbe te pakken van de biomedische technologie. Daarom hebben we beide beslist om ons hierin te specialiseren en dus een tweede master te volgen. Olivier doet dit aan de KU Leuven en Lara aan de universiteit van Bern.