Maak kennis met Stefaan Jacobs & Timon Vankeirsbilck - Eosprijs

Stefaan Jacobs en Timon Vankeirsbilck

Je betaalt voor de warmte, waarom zou je het dan laten wegstromen door de gootsteen?

Het potentieel van rioolwater als warmtebron in een verwarmingssysteem
(Titel journalistiek artikel: Het potentieel van rioolwater als warmtebron in een verwarmingssysteem)
Timon Vankeirsbilck en Stefaan Jacobs
KU Leuven - master industriële wetenschappen: chemie

Stefaan Jacobs en Timon Vankeirsbilck onderzochten het potentieel van riothermie: de recuperatie van warmte uit een rioleringsnetwerk. Ze voerden een test uit op Campus Arenberg om te achterhalen wat de mogelijke emissiereducties en financiële haalbaarheid van zo’n project zijn.

Jaar
Waarom koos je voor dat scriptieonderwerp?

Klimaatopwarming, broeikasgassen en energietransities komen vaak voor in de actualiteit. Ook tijdens onze studie werd er veel aandacht gegeven aan duurzaamheid en milieu. Er ligt een sterke focus op de technologie die de hedendaagse vraag kan voorzien zonder de behoeften van toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Dit idee wilden we concretiseren door een onderzoek uit te voeren naar de voorziening van groene energie op een financieel haalbare manier.

In het energiebeleid van de KU Leuven vermeldde de universiteit dat ze doelstellingen hadden vastgelegd om in de komende tien jaar hun uitstoot te laten dalen met 20%. Zo gingen we op zoek naar manieren waarop we deze doelstellingen konden bereiken. De helft van de uitstoot is het gevolg van het energieverbruik. Hier vonden we een creatieve manier om de warmtevraag van de campus te voorzien door warmte te recycleren uit een rioleringsnetwerk. Het thesisonderwerp was geboren.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?

Het maken van ons algoritme was een heel proces dat gepaard ging met bloed, zweet en cafeïne. Het ogenblik waarop we reële en bruikbare resultaten konden genereren was zeker een mooi moment in het onderzoek. Ook kregen we een positieve uitkomst: het is financieel haalbaar om een deel van de warmtevraag van de campus te voorzien waardoor de emissies dalen tot meer dan 30 %. Dit is ruim boven de doelstellingen van het energiebeleid.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?

Op een gegeven moment werd ons algoritme zo uitgebreid dat het niet meer haalbaar was om het te laten uitrekenen op een normale computer. Hierdoor moesten we ons programma opdelen in kleinere stukken en het zo één voor één uitrekenen.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?

We hopen dat de scriptie helpt in het uitbouwen van creatieve warmtevoorzieningen in plaats van meer milieubelastende systemen. KU Leuven kan de haalbaarheidsstudie raadplegen wanneer de organisatie de beslissing neemt om de technologie in de praktijk toe te passen. Ook andere instanties die op zoek zijn naar een groenere warmtevoorziening kunnen beroep doen op de scriptie om te bepalen of hun project haalbaar is of niet.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?

Stefaan is mechanisch ingenieur bij Actemium. Hierbij draagt hij bij aan het ontwerp van procesinstallaties binnen de farmaceutica. Zulke processen hebben grote emissiewaarden, een goed ontwerp hiervan is daarom van belang. Met deze job maakt hij zichzelf vertrouwd met de industrie om zo te kunnen werken naar duurzame oplossingen. Timon verdiept zich verder in de wereld van projectontwikkeling.