Maak kennis met Sarah Vanbesien - winnares EOS-prijs

Sarah Vanbesien

Bestuiving ligt aan de basis van onze volledige voedselketen. Een verstoring kan gigantische gevolgen hebben voor ieder niveau in de keten

Sarah Vanbesien 
Master in de Bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie- Universiteit Gent
Scriptie: "Wiskunde en bestuiving: de juiste bloem voor iedere bij

In haar scriptie ontwikkelde Sarah Vanbesien met behulp van machine learning een algoritme dat de juiste bijensoort met de juiste planten matcht. Hierdoor kan dat complexe 'sociale netwerk' van bijen en planten veel efficiënter in kaart gebracht worden dan via arbeidsintensief veldwerk alleen.

Waarom koos je voor dat scriptieonderwerp?

Wiskunde is altijd al mijn favoriete vak geweest, zowel in het middelbaar als in het hoger onderwijs. Bij mijn studies Bio-ingenieur was ik het meeste geboeid door de master Milieutechnologie, maar toch had ik al lang op voorhand beslist dat ik mijn thesis wou doen bij Kermit (de vakgroep omtrent wiskunde, dataverwerking, systeemanalyses). Dit combineren met iets in de ecologie/biologie leek mij dus fantastisch!

En dat onderwerp was er. Voluit heet mijn thesis "Machine learning and pollination networks: the right flower for every bee". Het onderwerp heeft zowel een biologische invalshoek, door de studie van bijen en planten, maar toch bleef de nadruk liggen op het wetenschappelijk in kaart brengen van deze interacties via een wiskundig model.

Ik ben ook oprecht overtuigd dat dergelijke onderwerpen en onderzoeken van belang kunnen zijn voor later, gezien bestuiving aan de basis ligt van onze volledige voedselketen. Daar zijn we ons niet meer van bewust, maar een verstoring daarin kan gigantische gevolgen hebben voor ieder niveau in de keten.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?

Tijdens het schrijven (programmeren) waren mijn meest euforische momenten toch diegene waarop ik, na uren zoeken, net die ene fout in mijn script vond die de hele code blokkeerde. Als je dan op "run" duwt en als dan eventjes later exact de output die je nodig had op je scherm verschijnt... het klinkt flauw, maar daar werd ik echt gelukkig van.

Daarnaast vond ik het allertofste moment mijn mondelinge verdediging. Het is heel fijn een presentatie te geven aan een groep mensen (vakgroep, jury) die oprecht geïnteresseerd is in het onderwerp waar je een heel jaar rond gewerkt hebt.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?

Datacollectie! Het spreekwoord dat ik altijd onthouden heb bij wiskundige modellen is "Garbage in = garbage out". Je model mag nog zo goed zijn, als je niet vertrekt van correct gegevens, kun je nooit conclusies trekken die overeenkomen met de werkelijkheid. Ik heb zoveel mogelijk data verzameld en allemaal gedubbelcheckt via andere sites, boeken, zelfs proffen van andere faculteiten...

Ik stond zeker achter het idee om alle enigszins beschikbare informatie te inventariseren, maar het is toch geen pretje in een dikke encyclopedie handmatig de 400 planten uit je model op te zoeken in de inhoudstafel en dan al hun beschikbare info over te typen in een database. Het loont gelukkig wel.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?

Als je geïnteresseerd bent in wiskundige technieken, die meer en meer in de biologie/ecologie infiltreren om toekomstige situaties te voorspellen en op te lossen, is het zeker interessant om de hele thesis te lezen. Toch zou ik het veel leuker vinden dat heel veel mensen gewoon de inleiding of conclusie lezen, om duidelijk te maken dat dit een zeer relevant onderwerp kan zijn voor iedereen.

Het lijkt op het eerste gezicht onbelangrijk dat er (wiskundige) technieken bestaan die simuleren welke bij en welke plant tot een succesvolle bestuiving komen. Maar in huidige tijden van klimaatopwarming en import van exotische bloemen en insecten, is dit zeker van belang. Zonder pollinatie zouden hele voedselketens ineen storten.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?

Nadat ik afgestudeerd was, wou ik toch nog steeds de combinatie tussen mijn master Bio-ingenieur - Milieutechnologie en het wiskunde aspect blijven behouden. Ik werk nu op de studie-afdeling van een bedrijf gespecialiseerd in waterzuivering, luchtzuivering, bodemonderzoek, biogasinstallaties, groene stroom...

Op de afdeling 'Water' gaat ons team voor ieder bedrijf specifiek op zoek naar efficiënte en duurzame manieren om water te besparen en naar de juiste dimensionering van de zuiveringstechnieken voor de lozing. Trevi is een fantastisch bedrijf en ik doe mijn werk heel graag.