Journalistiek artikel

journalistiek artikel

Zit er nieuws in een scriptie? Wij geloven van wel. Daarom promoten wij je inzending bij de pers. Bij je deelname aan de Vlaamse Scriptieprijs stuur je ons, naast je scriptie, ook een tweede tekst door: een zelfgeschreven Nederlandstalig journalistiek artikel van maximaal 1.000 woorden, klaar om te publiceren in een krant of tijdschrift. Met deze tips zetten we je op weg.
 

Wat is het doel van je artikel?

In het artikel leg je uit wat je gedaan hebt, waarom, hoe en met welk resultaat. Ook zonder het volledige werk te lezen, moet de lezer de essentie en het belang van je thesis vatten.
 

Wie is je publiek?

Je schrijft niet voor een promotor of een prof, maar voor mensen die niets van je onderwerp afweten. Wetenschappers en academici schrijven over complexe, abstracte (technische) zaken, maar de gewone lezer is geïnteresseerd in een begrijpelijke en concrete tekst. Handige tip: beeld je tijdens het schrijven in dat je je werk uitlegt aan een intelligente 16-jarige, die niets afweet van je onderwerp of studiegebied.

Enkele tips om je artikel helder te houden:

 • Gebruik eenvoudige taal (wees zuinig met bijwoorden en adjectieven)
 • Vermijd jargon. Leg vaktermen onmiddellijk kort en bondig uit
 • Illustreer abstracte fenomenen met concrete voorbeelden, vergelijkingen of beelden die de gewone lezer begrijpt 
 • Schrijf korte zinnen en korte alinea's
 • Maak gebruik van tussentitels, citaten en rechtenvrij beeldmateriaal om je artikel extra aantrekkelijk te maken.
 • En uiteraard: schrijf geen schrijffouten, taalfouten, tikfouten (check je artikel op schrijfassistent.be)
   

Titel

Maak van je titel een eyecatcher: je titel mag gerust in het oog springen, de aandacht trekken en eventueel intrigeren.
 

Inleiding en hoofdtekst

In je inleiding verleid je de lezer én leg je al kort uit waarover je werk gaat. Wacht hiermee dus niét tot de laatste alinea, val gerust met de deur in huis. Maak je inleiding niet te lang, twee of drie zinnen is meer dan genoeg. Blader even door kranten en magazines voor inspiratie: de inleiding is het stukje dat in het vet gedrukt staat.

In je hoofdtekst sla je eerst heel kort een brug tussen je werk en je lezer. Je mag hierbij gerust creatief zijn. Je lezer is niet verplicht je artikel te lezen: jij moet de lezer prikkelen om de rest van je artikel te lezen. Op welke manier komt de lezer zelf met jouw onderzoek in aanraking? Waarom maakt het uniek of belangrijk? Bij de extra tips hieronder vind je een aantal sterke openers die altijd werken.

Daarna ga je meteen dieper in op je werk. Waar gaat je scriptie over? Focus op de belangrijke punten en geef voorbeelden. Geef zeker ook de methode en het eindresultaat mee van je werk. De resultaten van je enquête tot een aantal treffende reacties van de doelgroep: voor ieder werk zal dit er anders uitzien.

 

Maak het spannend

 


Extra tips

Wil je je artikel op een hoger niveau tillen? Probeer dan één van deze tips...


Hoe maak je de lezer nieuwsgierig?

Stel je voor: je hebt de hele dag gewerkt, je bent moe en je wil even ontspannen met een tijdschrift of een krant. Welk artikel lees je wel volledig en welk artikel lees je niét? Een uniek artikel schrijven is eigenlijk niet zo moeilijk: je moet alleen de juiste technieken kennen.

 • Citaat
  Begin je artikel met een opvallend citaat. Voorbeeld
   
 • Sfeerbeschrijving
  Begin je artikel met een beschrijving van een persoon, plaats, voorwerp of gebeurtenis. Voorbeeld
   
 • Vraag
  Open je artikel met een vraag die je als schrijver (aan je lezer) stelt. Voorbeeld
   
 • U- of Je-opening
  Je kan je artikel beginnen door je lezer direct aan te spreken: 'Stel je voor dat...' Voorbeeld
   
 • Anekdote
  Het artikel begint met een voorval dat illustratief is voor het onderwerp.  Voorbeeld
   
 • Met de deur in huis (In medias res)
  Het artikel begint midden in het verhaal, op een spannend/interessant punt. De voorgeschiedenis (hoe het tot dat punt gekomen is) wordt pas daarna verteld. Voorbeeld
   
 • Contrast
  Het artikel begint met een voorbeeld van een treffend contrast, ter illustratie van je artikel. Voorbeeld
   
 • Raadsel of paradox
  Het artikel begint met een raadsel of schijnbare tegenstelling. Uiteraard geef je verderop in het artikel de oplossing. Voorbeeld
   
 • Schokkend cijfer
  Het artikel begint met een schokkend cijfer. Het moet wel een cijfer zijn dat de lezer niet eerder heeft gehoord of gelezen, want dan is de verrassing weg. Voorbeeld
   

Hoe rond je een artikel af?

In het slot geef je een heel beknopte samenvatting van wat je in de rest van je artikel hebt uiteengezet. 
Dat kan in een (paar) eenvoudige zin(nen) of op een iets originelere manier via:

 • Anekdote
  Het artikel eindigt met een (grappig) voorval dat het probleem of de oplossing subtiel samenvat.
   
 • Actie
  Het artikel eindigt met een actie (handeling) waarin hele verhaal is samengevat.
   
 • Citaat
  Het artikel eindigt met een krachtig citaat, dat het verhaal mooi samenvat. Voorbeeld
   
 • Cirkel
  Het einde grijpt terug naar een gebeurtenis uit de opening (maak de cirkel rond).
   
 • Sfeerbeschrijving
  Het artikel eindigt met de beschrijving van een persoon, plaats, voorwerp of handeling die subtiel weergeeft wat er naar aanleiding van het verhaal misschien zal gaan gebeuren…
   
 • Uitsmijter
  Het artikel eindigt met een doordenker, een paradox of een knipoog naar de lezer. Voorbeeld
   

Stuur je afgewerkt artikel door naar een paar kritische proeflezers en haal hem nog een laatste keer door de schrijfassistent. Trots op het resultaat? Tijd voor de volgende stap...

Deelnemen