Ouderen willen een betere representatie in VRT-programma's

Artikel

Ouderen op de vrt

Ester Heymans hoopt dat nieuwsredacties vaker stilstaan bij de rol die ouderen krijgen in televisieprogramma’s (© Steve Johnson)

65-plussers kijken graag en veel televisie. Toch voelen ze zich te eenzijdig in beeld gebracht in de programma's van de openbare omroep. Journalistiekstudente Ester Heymans (KU Leuven): “Ouderen willen meer leeftijdsgenoten op tv, en dan liefst als reporter, gast of presentator.”
 

65-plussers vormen een steeds belangrijkere groep in onze samenleving. “Onderzoek van IMEC toonde eerder al aan dat deze mensen fervente tv-kijkers zijn. Maar uit ander onderzoek blijkt ook dat ze te weinig en te stereotiep in beeld gebracht worden op het kleine scherm. Met mijn masterproefonderzoek wou ik ontdekken hoe ze dit zelf ervaren.”

Hiervoor ondervroeg ze in totaal 400 Vlaamse ouderen. Ze focuste zich in haar onderzoek op het VRT-Journaal en de ontspannende programma's van Eén. Ester Heymans: “Uit de resultaten blijkt dat 65-plussers niet volledig tevreden zijn over de manier waarop ouderen aan bod komen op de openbare omroep.”

Wanneer ouderen wél in het VRT-Journaal te zien zijn, dan is dit vaak als zorgbehoevende of net terwijl ze voor anderen zorgen

Dat is opmerkelijk, vindt ze: “De VRT heeft een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid. Hierin staat dat de VRT alle groepen in onze samenleving op een niet-stereotiepe en diverse manier in beeld wil brengen, dat geldt ook voor de verschillende leeftijdsgroepen.”

Levensgenieter

Vooral het VRT-Journaal scoort niet goed. De meerderheid van de ondervraagden vindt dat er te weinig ouderen in aan bod komen. Ook vinden ze dat de ouderen die er wél te zien zijn, eerder stereotiep geportretteerd  worden.

Zo toont het journaal volgens de ondervraagden vaak zorgbehoevende ouderen, bijvoorbeeld wanneer het gaat over woon- en zorgcentra of ziekenhuizen. Of omgekeerd: de ouderen worden afgebeeld als mensen die vooral zorgen voor anderen, bijvoorbeeld voor de buren of kleinkinderen. Ook het beeld van de oudere als 'levensgenieter' komt heel vaak voorbij, aldus twee derde van de ondervraagden. 

vrt ouderenOver de ontspannende programma’s van Eén waren de bevraagde senioren positiever. Bijna 1 op 2 gaf aan dat ouderen ook daadwerkelijk het woord krijgen wanneer zij op het scherm verschijnen. Bovendien vonden de senioren dat ze in de ontspannende programma’s van Eén vaak op een mobiele, actieve manier in beeld worden gebracht, bijvoorbeeld al fietsend of al wandelend.

Presentator

Ester hoopt dat nieuwsredacties vaker stilstaan bij de rol die ouderen krijgen in televisieprogramma’s. Ze formuleerde een aantal aanbevelingen op basis van haar onderzoek: “Ouderen zien zichzelf als een heel diverse groep. Een zestig-, zeventig- of een tachtigjarige kan je niet met elkaar vergelijken, stellen ze. Dat moet meer getoond worden.”

“Ook zien de ondervraagden hun leeftijdsgenoten liever in een actieve rol op het scherm. Zo wensen ze dat de VRT hen vaker inzet als gast, reporter of presentator, zowel in het journaal als in de ontspanningsprogramma's.”

Promotor: prof. dr. Hedwig de Smaele

Lees de scriptie


Ester Heymans neemt deel aan de Vlaamse Scriptieprijs 2019. Studeer je dit jaar af en verdient jouw bachelor- of masterproef meer aandacht? Doe nú mee aan de Vlaamse Scriptieprijs en maak kans op prijzen tot 2.500 euro!

Share this on: