Nieuws

Scriptie

Jaarlijks volgen zo’n 3.000 gedetineerden een opleiding binnen de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Onderwijs biedt hen de mogelijkheid hun tijd in hechtenis op een zinvolle manier in te vullen en zo hun kansen op tewerkstelling en reïntegratie in de samenleving bij vrijlating te bevorderen.

Artikel

Herman Van Molle is een echte crack. Hij combineerde het schrijven van zijn scriptie in de Germaanse filologie met zijn werk bij de toenmalige BRT en een bijkomende studie pers en communicatie. Hoe hij daarin slaagde, vertelt hij u zelf.

Interview

!! PRIMEUR !! Scriptie had een EXCLUSIEF gesprek met Story-hoofdredacteur Frederik De Swaef!

"Ik was kwaad toen ik een 15 kreeg voor mijn scriptie!"

Artikel

Sara Van Boxstael ken je als presentatrice van De Ochtend op Radio 1, waar ze met collega Bert Reymen vakkundig duiding geeft bij de actualiteit. De VRT is als sinds ze in 1999 afstudeerde haar werkgever.

Scriptie

De dood van Tim Ribberink, de Nederlandse student die na aanhoudende pesterijen zelfmoord pleegde, ligt vers in het geheugen. Hoewel pestgedrag zo oud is als de mensheid, blijft het een actueel probleem. Bovendien zorgde de opkomst van de gsm en sociale media voor een nieuwe vorm van pestgedrag: het cyberpesten. Magali Van Gampelaere (UGent) hield dat virtuele pesten onder de loep.

Scriptie

Een schadelijke waterplantsoort aanwenden om een milieuvriendelijke zonneoven te bouwen. Die knappe uitvinding komt op naam van Jeroen Willems, student industrieel ingenieur “hernieuwbare energie” aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB).

Scriptie

Reclame gebruikt vaak seks om aandacht te trekken, maar is dat wel een goed idee als vrouwen deel uitmaken van het doelpubliek?

Scriptie

In de negentiende eeuw kende men in onze contreien ingrijpende politieke veranderingen die gepaard gingen met diverse taalwetten. De taaltoestand was complex.

Scriptie

Nu iPhones locatiegegevens bijhouden en de accounts van miljoenen PlayStationgebruikers recent werden gehackt, laait de discussie over online privacy weer op. “De verantwoordelijkheid ligt echter in eigen handen”, zegt Joke Lamin. De bachelor Grafische en Digitale media aan de Arteveldehogeschool Gent, ontwikkelde een privacystrategie voor de internetgebruiker.