Nieuws

BV's
Artikel

Het is volop thesistijd aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Om de studenten in hun gevecht tegen de deadline een hart onder de riem te steken, doken wij in de archieven om uit te zoeken welke BV's ooit in hun schoenen stonden...

Kind lezend
Scriptie

Kinderen waarvan de ouders scheiden hebben in het jaar van de scheiding meer kans op zittenblijven. Dat blijkt uit het onderzoek van Greet Van der Straeten, master in de Handelsingenieurwetenschappen aan de UGent.

Scriptie

Het mondiaal magazine MO* liet de voorbije weken op haar site acht deelnemers van de Vlaamse Scriptieprijs 2015 aan het woord.

Artikel

Een doctoraat is het resultaat van minstens vier jaar doorgedreven onderzoek. De Vlaamse PhD Cup daagt doctors uit om dat jarenlange project uit de doeken te doen in… drie minuten. 

Ben Roelants
Interview

Zo’n drie weken loopt “Hail, Caesar!”, de nieuwste worp van de Coen-brothers, intussen in de Belgische zalen, maar Ben Roelants heeft hem nog niet gezien...

Artikel

Eén op acht Belgische gedetineerden is ouder dan vijftig. Dat plaatst ons gevangeniswezen voor problemen, aldus criminologe Doris Giele.

Gedrag leerkrachten speelt rol in sociaal gedrag leerlingen
Scriptie

Leerlingen die les krijgen van een leerkracht die veel complimenten geeft, zullen minder snel roddelen en elkaar buitensluiten. Dat blijkt uit de masterproef van schoolpsychologe Tessa Weyns (KU Leuven). 

Scriptie

Zo’n 21% van de Belgische werknemers is overgekwalificeerd voor de job die hij of zij uitoefent. Toch hoeft die situatie niet noodzakelijk tot jobontevredenheid te leiden, stelt Mattias Van Hulle in zijn scriptie.  

Scriptie

De jongste jaren halen meer en meer politieke schandalen de Vlaamse kranten, zo blijkt uit de masterproef van Jimmy Driesen (KU Leuven).