As above, so below? Influence of overstory-induced acidification on the soil carbon sequestration dynamics in the Gaume forest.

KU Leuven
2016
Ellen
Desie
In deze scriptie werd de omvorming van oud bos naar monoculturen van Fijnspar geƫvalueerd. Meer specifiek werd het effect op de koolstofvastlegging en stabiliteit onder dergelijke monoculturen onderzocht.
Meer lezen