De invloed van 'het belang van het kind' bij de straftoemeting van volwassen daders.

Universiteit Gent
2016
Silke
Verspecht
  • Silke
    Verspecht
Het belang van het kind betreft een complex begrip waarmee strafrechters rekening dienen te houden bij de toekenning van een straf aan diens ouder(s). Dit met het oog op de maximale ontplooiing van het kind. Toch kan uit dit onderzoek vastgesteld worden dat rechters dit veelal een minder of helemaal niet belangrijke factor achten.
Meer lezen