Vlaamse kracht versus logemacht? Vrijmetselarij en Vlaams Belang

Thomas More Hogeschool
2007
Vincent
Douchy
Hoe zou het nog zijn met … de vrijmetselarij?
 
Is de tijd dat de vrijmetselarij een hefboom vormde die het reilen en zeilen van de Belgische politiek mee kon sturen voorgoed voorbij? Elke politiek bewuste burger zal die vraag bevestigend beantwoorden. Maar recent werd de vrijmetselarij weer in opspraak gebracht. En wel vanuit vrij ongewone hoek: Vlaams Belang klaagde aan dat het fameuze droogleggingsproces, op basis waarvan de partij haar jaarlijkse overheidsdotatie zou verliezen, niet eerlijk verloopt. Niets ongewoons, hoor ik u denken.
Meer lezen