De Behoefteballon

VIVES Hogeschool
2023
Nikki
Germonpré
 • Marion
  Bruggeman
 • Keano
  Dehullu
 • Aaliyah
  Heniaert
 • Zoë
  Matton
 • Chayenne
  Schuerens
Een methodiek voor kinderen uit het 5de en 6de leerjaar om hun behoeften te leren uiten in klascontext met oog op een sterker klasklimaat.
Meer lezen

Impact van choquerende nieuwsberichten op lagere schoolkinderen

Hogeschool West-Vlaanderen
2019
Marthe
Allegaert
Dit onderzoek staat stil bij de impact van choquerende nieuwsberichten op lagere schoolkinderen. Daarnaast geeft het ook een antwoord op wat voor hen choquerende nieuwsonderwerpen zijn. Zo ook, wat hen belemmert in het praten over dit soort nieuwsberichten met ouders, leerkrachten, vrienden, … Tot slot wat hun wensen zijn om in de klas met dit soort berichten om te gaan.
Meer lezen

scheiden doet lijden

AP Hogeschool Antwerpen
2019
Yasmine
Lauryssen
Mijn bachelorproef is een sensibiliserings video (2D/ 3D) ivm met de emoties/gevoelens/denkprocessen van kinderen in een echtscheidingsfase.
Echtscheidingen komen meer en meer voor en dat is een maatschappelijk gegeven. Een echtscheiding verloopt bij iedereen anders en iedereen ervaart dit op zijn eigen manier. Niet alleen de ouders ervaren moeilijkheden maar ook de
kinderen.
Scheiden doet kinderen lijden. Daarom maak ik een video als bachelorproef om ouders te triggeren en doordachter te laten omgaan met de processen/ fasen die zich in de kinderen hun hoofden afspelen. Hierdoor krijgen ze een beeld van wat
de kinderen juist ervaren tijdens zo een echtscheiding.
Meer lezen

Hoe kunnen we de positieve omgang met elkaar versterken op de speelplaats bij de leerlingen van de bovenbouw?

VIVES Hogeschool
2017
Paulien
Herm
 • Lena
  Ballegeer
 • Evelien
  Denys
Op basis van herstelgericht werken en verbindende communicatie, werkten we een kindvriendelijke methode uit. Deze methode kunnen kinderen (maar zeker ook volwassenen) hanteren om een conflict op te lossen.
Meer lezen

The Final Touch: How Touch affects People’s Helping Behavior

KU Leuven
2010
Jeroen
Camps
De laatste aanraking: de invloed van aanraking op gevoelens en helpgedrag.               Jeroen Camps
 
Door middel van gesproken en geschreven taal communiceren we op bijna elk moment van de dag met de mensen om ons heen. Hoewel het delen van informatie door middel van deze vormen van communicatie bijna onbegrensd is – kijk maar naar de vele toepassingen van bijvoorbeeld Facebook of zelfs een GSM –, zijn de geschreven en gesproken taal slechts twee mogelijkheden om met andere mensen te communiceren.
Meer lezen