De Verenigde Staten van Europa: de eindbestemming van het Europese project? Een internationaalrechtelijke beschouwing van de Europese Unie.

Vrije Universiteit Brussel
2016
Yana
Bayens
"De Verenigde Staten van Europa", "Europese superstaat", enz. zijn termen die steeds vaker worden gehanteerd in de media en de politiek. Een staat is echter een internationaalrechtelijk concept. In deze masterproef ging ik na aan welke internationaalrechtelijke kenmerken van een staat de Europese Unie reeds voldoet en wat nog dient te gebeuren opdat de EU zichzelf als een staat kan profileren.
Meer lezen