Klasinterne peer tutoring tijdens de lessen taalbeschouwing en getallen.

AP Hogeschool Antwerpen
2016
Céline
Koeckelenbergh
Peer tutoring is een coöperatieve werkvorm die je kan gebruiken in de klas. De leerlingen werden bij dit onderzoek samen gezet in heterogene groepen (sterk + zwak). De tutors, sterke leerlingen, stonden in om de tutees, zwakke leerlingen, te helpen en ondersteunen tijdens herhalingslessen.
Meer lezen