Bachelorprijs

Professionele bachelors dingen binnen de Vlaamse Scriptieprijs mee naar alle prijzen, dat wil zeggen zowel de Vlaamse Scriptieprijs (hoofdprijs), als alle deelprijzen. De Bachelorprijs bekroont de bachelorproef die naast een duidelijke nieuwswaarde en journalistieke bruikbaarheid, ook het beste blijk geeft van een innoverend karakter en sterk inzetbaar is in het werkveld.

Sarah Vanden Bremt

Wat kan je winnen?

De winnaar gaat naar huis met een prijs ter waarde van 1.500 euro. Iedere deelnemer krijgt bovendien een eigen pagina in de Vlaamse Scriptiebank, een mooi visitekaartje voor de toekomstige carrière.

Hoe kan je deelnemen?

Inschrijven voor de Bachelorprijs gaat automatisch via een inschrijving voor de Vlaamse Scriptieprijs.

Jury

De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit vertegenwoordigers van de Vlaamse hogescholen en experten uit diverse sectoren uit het werkveld (onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven, ...).

Criteria Bachelorprijs

  • Nieuwswaarde (relevantie, originaliteit, actualiteitswaarde, ...)
  • Journalistieke bruikbaarheid (schrijf- en taalvaardigheid, schrijfstijl, opbouw, ...)
  • Innoverend karakter (in onderwerp en/of aanpak)
  • Inzetbaarheid in het werkveld