Hall of Fame

Van de eerste editie in 2002... tot vandaag! Ontdek wie de Vlaamse Scriptieprijs won en welke scripties de jury wisten te overtuigen.

Vlaamse Scriptieprijs

Nicolas De Wispelaere
Kevin Faingnaert
2023

Nicolas
De Wispelaere

Architect Nicolas De Wispelaere (UGent) droomde van meer zwemwater in Brussel. Hij tekende drie voorstellen uit voor nieuwe zwemvoorzieningen op bestaande plekken in de grootstad: in het Résidence Palace, onder de sporen van het Zuidstation en op de speelplaatsen van Brusselse scholen.

Hellen Tielemans
2022

Hellen
Tielemans

Om de communicatie tussen ambulances en ziekenhuizen te verbeteren, ontwikkelde verpleegkundige Hellen Tielemans (Thomas More) een applicatie. Met een paar klikken kunnen ambulanciers alle belangrijke informatie van een patiënt doorgeven aan het ziekenhuis nog voor de patiënt aangekomen is.

Kamiel
2021

Kamiel
Debeuckelaere

Bioloog Kamiel Debeuckelaere (KU Leuven) ontwikkelde voor zijn masterproef een draadloze robotbloem voor bijenonderzoek. Zo is ecologisch onderzoek naar het gedrag van bijen en andere bestuivers minder lastig en tijdrovend.

Sebastian en Jan
2020

Jan
Denayer

Bijkomende auteurs
 • Sebastian
  Baes

Je huis verwarmen met water uit de rivier? Het klinkt bizar, maar het is mogelijk en bovendien vriendelijk voor het klimaat. Sebastian Baes & Jan Denayer goten deze vraag in een wiskundig model en brachten zo het potentieel van rivierwater als warmtebron in kaart.

Jarne Pollie
2019

Jarne
Pollie

Bij het aanmoedigen van hun favoriete team, laten voetbalsupporters graag van zich horen. Maar wat als het om racistische verwijten gaat? Jarne Pollie onderzocht in zijn bachelorproef of en hoe we racisme uit de voetbalstadions kunnen bannen en goot zijn bevindingen in een boeiende podcast.

Annelien Coppieters
2018

Annelien
Coppieters

Orthopedagoge Annelien Coppieters (Hogeschool Gent) onderzocht in haar eindwerk het thuisgevoel in jeugdhulpvoorzieningen. Met dit werk gaf ze de jongeren zélf een stem. De jury koos met deze scriptie voor een persoonlijk werk dat getuigt van bijzonder veel empathie.

Niels Verborgh
2017

Niels
Verborgh

Niels Verborgh (VUB) kreeg de prijs voor zijn thesisonderzoek naar (on)wettelijkheid van het internationale transfersysteem in het voetbawaarin hij "op indrukwekkende wijze de talrijke juridische pijnpunten van het systeem blootlegt”, aldus de jury.

Kristof Jakiela
2016

Kristof
Jakiela

Kristof Jakiela (UGent) kreeg de prijs voor zijn thesisonderzoek naar de attitudes van dove koppels tegenover embryoselectie. “Jakiela biedt in zijn scriptie een inkijk in de leefwereld van doven."

Jan Fockedey
2015

Jan
Fockedey

In 2015 schreef Jan Fockedey geschiedenis met een unieke dubbelslag. De burgerlijk ingenieur wist met zijn scriptie "Recycling plastic waste to purify water" zowel de Agoriaprijs, de toenmalige deelprijs voor technologisch onderzoek, als de hoofdprijs, de Vlaamse Scriptieprijs, te winnen.

Alexandra Vanvooren
2014

Alexandra
Vanvooren

Rechtenstudente Alexandra Vanvooren (UGent) won met haar scriptie "De betekenis van het geslacht en de woonplaats voor de identificatie van de persoon". Haar scriptie leest als een pleidooi tot het innoveren van het archaïsche Burgerlijk Wetboek.

Paulien Smets
2013

Paulien
Smets

Interieurarchitecte Paulien Smets (Hogeschool PXL) wint met haar scriptie "De schoonheid van verval. De scenografische mogelijkheden van de ruïne". "Haar scriptie een literair pareltje: matuur, melancholisch en magisch. Een kathedraal van een eindwerk."

Lynn Verrydt
2012

Lynn
Verrydt

Wanneer men praat over genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid denken mensen vaak niet aan multinationals als Shell, Chevron en Blackwater. Lynn Verrydt (UGent) stelt in haar scriptie dat ook bedrijven zich, als dader of medeplichtige, schuldig maken aan deze misdrijven.

Giselle Nath
Alexander Meeus
2011

Giselle
Nath

In haar scriptie "Voedselschaarste en voedselbedeling, tactieken en strategieën: twee episodes uit bezet België tijdens de Eerste Wereldoorlog" vertelt Giselle Nath (UGent) voor het eerst het verhaal over extreme honger tijdens de bezetting door de ogen van Jan met de pet.

Marina Verhoeven
2010

Marina
Verhoeven

"We hebben gesmuld van deze scriptie" bekende juryvoorzitter Marc Reynebeau wanneer hij in 2010 Marina Verhoeven, master in het vertalen (AP Hogeschool), tot winnaar uitriep.

Hannes Pieters
2009

Hannes
Pieters

Student architectuur Hannes Pieters (UGent) wint met zijn eindwerk: "De Koninklijke Bibliotheek van België: vier decennia van nationale representatie in architectuur, stedenbouw en interieurinrichting". Zijn scriptie wordt later heruitgegeven als boek.

Evelien Jonckheere
2007

Evelien
Jonckheere

In 2007 sleept Evelien Jonckheere, een studente kunstwetenschappen aan de UGent de Scriptieprijs in de wacht met haar scriptie "Gentse Variététheaters van 1880 tot 1914". Daarin toont ze onder meer dat het Gentse variététheater qua spektakelgehalte zeker niet moest onderdoen voor de zapcultuur.

Jan Boesman
2006

Jan
Boesman

Jan Boesman staat in zijn scriptie stil bij het feit dat de wereld van het wielrennen klein is: wit, Westers en autochtoon om precies te zijn. De jury prees zijn scriptie die een originele verbinding legt tussen schijnbaar banale sportjournalistiek en een actueel maatschappelijk thema: racisme.

Mélanie Surmont
2005

Mélanie
Surmont

Een scriptie over het gewone, dat immers evenzeer kan boeien en charmeren.’ Met die woorden kondigde juryvoorzitter Rudy Vanschoonbeek de winnaar van de Vlaamse Scriptieprijs 2005 aan: Mélanie Surmont auteur van "Thuis en school waren immers anders dan de weg erheen."

Frederik Backelandt
2004

Frederik
Backelandt

In 2004 ging de prijs naar historicus Frederik Backelandt (UGent). In zijn winnende scriptie beet hij zich als een leeuw vast in het leven en werk van Karel Van Wijnendaele, de mythische verslaggever van de Vlaamse krant "Sportwereld".

Koen De Vlieger-De Wilde
2003

Koen
De Vlieger-De Wilde

In zijn scriptie trekt Koen De Vlieger (KU Leuven) een beeld op van de familie van Livina de Beer (1656-1741), de gravin van Bergeyck. Zijn scriptie mondde in 2005 uit in het gelijknamige boek "Adellijke levensstijl" uitgegeven door de KVAB.

Bachelorprijs

Sarah Vanden Bremt
2023

Sarah
Vanden Bremt

Vroedvrouw Sarah Vanden Bremt (Erasmushogeschool Brussel) onderzocht voor haar bachelorproef of het intact laten van de navelstreng voordelen biedt bij het reanimeren van pasgeboren baby’s.

Manon De Meester
2022

Manon
De Meester

Manon De Meester (Odisee) trainde negen maanden lang drie ratten, waaronder Vlekje, om ziekteverwekkende bacteriën op te sporen in geitenbiest. Zo werkt ze mee aan het goedkoper en sneller opsporen van paratuberculose in vee.

Angela Janssen
2021

Angela
Janssen

ot 70% van de kunstmatig beademde COVID-patiënten ligt op de buik. Wanneer deze patiënten gereanimeerd worden, verliezen dokters kostbare tijd, aangezien ze deze patiënten eerst moeten omdraaien. Kan dat anders? Ja, zo bewijst verpleegkundige Angela Janssen (PXL Hogeschool) met haar bachelorproef.

Elias Callewaert
2020

Elias
Callewaert

Een echte dramatherapeut blijft niet bij de pakken zitten tijdens de lockdown, integendeel. Elias Callewaert (Arteveldehogeschool Gent) maakte van de nood een deugd, ging van huis tot huis en bestreed de eenzaamheid via zijn “d’raamatherapie”: corona-creativiteit in zijn puurste vorm.

LISA DEPRAETERE, SARAH DE WITTE & MACHTELD PORIAU
2019

Machteld
Poriau

Bijkomende auteurs
 • Lisa
  Depraetere
 • Sarah
  De Witte

Lisa, Sarah en Machteld (Arteveldehogeschool Gent) ontwikkelden een lessenpakket om Nederlandstalige migrantenliteratuur te verwerken in de lessen Nederlands om zo jongeren kennis te laten maken met onderwerpen zoals vooroordelen en racisme, en een cultureel bewustzijn te stimuleren.

Margot Denys
2018

Margot
Denys

Bijkomende auteurs
 • Sophie
  Catteuw

Kleuters wegwijs maken in de deeleconomie? Dat levert kleuteronderwijzers Margot Denys en Sophie Catteuw (VIVES Hogeschool) de Bachelorprijs 2018 op. “Denys en Catteuw wisten het model Piraminder heel goed te vertalen naar het niveau van de kleuters."

Frank de Jong
2017

Frank
de Jong

Verpleegkundige Frank de Jong (Odisee) ontwikkelde een eenvoudig patiëntenformulier waarmee interventieteams bij rampen medische informatie over slachtoffers kunnen registreren. De jury loofde de concrete inzetbaarheid en het internationale potentieel.

LUNA DELANGE & ELIEN EGGERMONT
2016

Luna
Delange

Bijkomende auteurs
 • Elien
  Eggermont

Luna Delange & Elien Eggermont (Arteveldehogeschool) wonnen met hun scriptie “Motiverend wiskundeonderwijs in 1B” de allereerste editie van de Bachelorprijs.

Klasseprijs

Lara Roosens
2023

Lara
Roosens

De digitalisering van het onderwijs zorgt voor een heleboel data over de prestaties en competenties van leerlingen. Toch hebben leraren vaak niet de tools in handen om die data correct te interpreteren. Lara Roosens (KU Leuven) ontwierp daarom een competentiedashboard dat hen hiermee kan helpen.

Noah Fuhrmann
2022

Noah
Fuhrmann

Met zijn STEM-lessenpakket over verdroging wist Noah Fuhrmann de jury van Klasse te overtuigen. “Hij verrast met een sterke mix van theorie en praktijk, uitzonderlijk voor een masterscriptie.”, aldus de jury.

DRIES MARIËN
2021

Dries
Mariën

Dries Mariën (UGent) won de Klasseprijs 2021 met zijn masterproefonderzoek naar de begeleiding van startende leraren. Uit zijn onderzoek komen een aantal belangrijke pijnpunten naar voren, zoals het ontbreken van begeleiding op de klasvoer zelf.

LIEN DE SAEGHER
2020

Lien
De Saegher

Lien De Saegher (KU Leuven) is de winnares van de Klasseprijs 2020 voor onderwijsscripties. In haar bijzonder actuele masterproef pleit ze voor ruimte-educatie op school: “In de meeste leermethodes zie je vooral vrijstaande villa’s en dat is helaas geen realistische verwachting voor de toekomst.”

THIBAUT DUTHOIS, NIKOLAAS MERGAN & ROBBE PESSEMIER
2019

Thibaut
Duthois

Bijkomende auteurs
 • Nikolaas
  Mergan
 • Robbe
  Pessemier

Drie studenten (Arteveldehogeschool Gent) ontwikkelden een literatuurhandboek voor anderstalige en laagtaalvaardige jongeren. De beslissing van de Klasse-jury was unaniem: “Hun ambitieuze bachelorproef doorprikt de mythe dat deze jongeren niet te motiveren zijn om te lezen.”

BARBARA DEWIT
2018

Barbara
Dewit

Bijkomende auteurs
 • Jente
  Verbesselt

Barbara Dewit en Jente Verbesselt zijn de winnaars van de Klasseprijs 2018. Zij ontwikkelden de app Stemplate om stemvorming en stembegeleiding op te nemen in de lerarenopleiding. “Met hun scriptie zetten ze een uiterst relevant thema op de onderwijsagenda”, aldus de jury van Klasse.

LIES COKELAERE
2017

Lies
Cokelaere

De Klasseprijs 2017 was voor Lies Cokelaere. Haar onderzoek over schooluitstappen in een context van superdiversiteit kon de jury het meeste overtuigen. "Een erg relevante thesis die nauw aansluit bij de onderwijsactualiteit", aldus Hans Vanderspikken, hoofdredacteur van Klasse.

JOP VAN DER AUWERA
2016

Jop
Van der Auwera

In 2016 zegevierde Jop Van der Auwera. De criminoloog van de KU Leuven voerde voor zijn thesis een pestonderzoek uit bij liefst 1.800 middelbare scholieren in Vlaanderen en Brussel met als markante conclusie dat allochtone jongeren vaker gepest worden, maar ook zelf vaker pesten.

LAURANNE HARNIE
2015

Lauranne
Harnie

Lauranne Harnie (VUB) bestudeerde in haar thesis de taalmotivatie van allochtone jongeren. "De scriptie van Harnie draagt een sterke boodschap uit in deze verwarrende tijden, een hoopvol signaal naar allochtone jongeren en hun leraren.”

Jolien De Cuyper
2014

Jolien
De Cuyper

De Klassejury valt als een blok voor kleuteronderwijzeres Jolien De Cuyper (Thomas More Hogeschool): "Haar scriptie is een hoogstaand totaalpakket. Ze schetst een kader rond het begrip talensensibilisering, past de principes ervan toe en zet andere leraren op weg via een praktijkgids".

SANDER VERWERFT
2013

Sander
Verwerft

Historicus Sander Verwerft (KU Leuven) schreef zijn scriptie over de Theresiaanse schoolhervormingen uit ruim zeventig inzendingen. "De scriptie van Verwerft is een warm pleidooi voor de waarde van het vak geschiedenis in het onderwijs."

Gwen Muylaert
2012

Gwen
Muylaert

n 2012 schrijft Gwen Muylaert, master in de taal- en letterkunde (VUB), zich met haar scriptie "(Leren) lezen in twee talen. Een onderzoek naar de Nederlandse en Franse leesvaardigheid in het Stimulerend Meertalig Onderwijs in Brussel (STIMOB)" naar een plek op de Klasse-erelijst.

Roos Van Gasse en Christel Van Cauteren
2011

Roos
Van Gasse

Bijkomende auteurs
 • Christel
  Van Cauteren

De Klasseprijs gaat in 2011 naar de duoscriptie "Maatschappelijk aanzien van onderwijsvormen: Feit of mythe?" van Roos Van Gasse en Christel Van Cauteren.

Incognito
2010

Koen
De Couck

Koen De Couck onderzoekt in zijn scriptie het webgedrag van achthonderd Vlaamse twaalf- en zestienjarigen onderzocht. Die studie laat hij uitmonden in sterke aanbevelingen om de onderzoekscompetenties van jongeren op het web vroeg genoeg op te volgen en hun kritische houding aan te scherpen.

ANNICK DE VYLDER
2009

Annick
De Vylder

"Leidt voorlezen tot een betere leesattitude?" Op die vraag vindt de Klassejury in de scriptie van Annick de Vylder een sluitend antwoord. Zij wordt gekroond tot laureate van de Klasseprijs 2009.

Incognito
2008

Annelies
Raes

In 2008 gaat de prijs naar Annelies Raes (Universiteit Gent) die met haar werk "Tweedekansonderwijs keert kansen definitief" de Klassejury wist te charmeren.

Ihsane Chioua Lekhli
2007

Ihsane
Chioua Lekhli

De jury duidde unaniem de scriptie van Ihsane Chioua Lekhli als winnaar aan. Tegenwoordig is Chioua Lekhli aan de slag bij de VRT-nieuwsdienst, waar ze onder meer De Zevende Dag presenteerde.

Incognito
2006

Bram
Spruyt

In 2006 ging de Klasseprijs naar kersvers socioloog Bram Spruyt (VUB) voor diens scriptie "Ongelijkheid en segregatie in het onderwijslandschap: effecten op het etnocentrisme". Intussen is Bram Spruyt professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel.

Incognito
2005

An
Bogaerts

"Het is niet evident om de breuklijn tussen religie en de evolutietheorie aan te kaarten, maar onze laureate doet dat met journalistieke flair: concreet, menselijk en met aandacht voor evenwicht en objectiviteit." Met die woorden won Bogaerts de Klasseprijs voor haar scriptie.

Incognito
2004

Leen
Mast

In 2004 kaapt Leen Mast, studente psychologie aan Lessius Hogeschool, de Klasseprijs weg met haar thesis. "Een uiterst zinvol motivatieonderzoek naar het verband tussen leerstornissen en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren", laat de jury onder meer bij die keuze optekenen.

Incognito
2003

Stijn
Seys

De allereerste Klasseprijs werd in 2003 uitgereikt. De primeur was voor Stijn Seys (van de voormalige Katholieke Hogeschool Zuid-West Vlaanderen) die de Klassejury wist te imponeren met zijn thesis "Schoolinterne leerlingenbegeleiding in kaart gebracht".

Eosprijs

Warre Clarys
2023

Warre
Clarys

Warre Clarys (UAntwerpen) ontwikkelde een digitaal huidmodel dat de warmteverdeling van de huid en tumoren nabootst. Door dit model te trainen kunnen de onderhuidse vorm en de diepte van een huidtumor scherp in beeld worden gebracht.

Emma Coene en Frédéric Claerhoudt
2022

Emma
Coene

Bijkomende auteurs
 • Frédéric
  Claerhoudt

Studenten geneeskunde Emma Coene en Frédéric Claerhoudt onderzochten een snellere en goedkopere manier voor het nakijken van de plaatsing van een maagsonde op de intensieve zorgen. Dit kan via echografie!

CARL-VICTOR DEWEER
2021

Carl-Victor
Deweer

Kan je vlot vliegenlarven kweken op kippenmest? Die vraag stond centraal in de thesis van Carl-Victor Deweer (UGent). Met zijn thesis wil Deweer bijdragen tot het verduurzamen van de veeteelt.

Babette Lamote
2020

Babette
Lamote

Babette Lamote (Universiteit Gent) is de winnares van de Eosprijs 2020 voor exact-wetenschappelijke scripties. In haar masterproef ontwikkelde ze een methode om bio-brandstof te maken uit landbouwafval.

Timon Vankeirsbilck en Stefaan Jacobs
2019

Timon
Vankeirsbilck

Bijkomende auteurs
 • Stefaan
  Jacobs

Timon Vankeirsbilck en Stefaan Jacobs (KU Leuven) zijn de winnaars van de Eosprijs 2019 met hun masterproef over riothermie : een methode om rioolwater als warmtebron te gebruiken. “We betalen voor ons warm water, het is een logische stap om hier maximaal gebruik van te maken.”

SARAH VANBESIEN
2018

Sarah
Vanbesien

Bio-ingenieur Sarah Vanbesien ontwikkelde een biologische 'datingapp' die de juiste bij met de juiste bloem matcht. Zo maakt ze het arbeidsintensieve veldwerk van biologen een pak lichter én zijn we beter voorbereid op de klimaatverandering.

Céline Cuypers en Kobe Bamps
2017

Céline
Cuypers

Bijkomende auteurs
 • Kobe
  Bamps

In 2017 ging de EOS-prijs naar het duo Céline Cuypers en Kobe Bamps, industriële ingenieurs aan de Uhasselt & KU Leuven. Zij ontwikkelden een algoritme dat het risico bij operaties voor de behandeling van hartritmestoornissen vermindert.

VINCENT STEVENS
2016

Vincent
Stevens

Met zijn onderzoek naar de luchtzuiverende eigenschappen van microben op klimopplanten weet biochemicus Vincent Stevens (UAntwerpen / UHasselt) in 2016 de EOS-jury te overtuigen. "Stevens levert met zijn scriptie een waardevolle voorzet voor verder onderzoek en mogelijke toepassingen."

THIJS VAN DE VYVER
2015

Thijs
Van de Vyver

In 2015 gooit Thijs Van de Vyver de hoogste ogen door in zijn thesis de basis te leggen voor de detectie van diabetes via vingernagelfragmenten.

ROBIN VERSCHUEREN
2014

Robin
Verschueren

In 2014 trekt ingenieur Robin Verschueren (KU Leuven) aan het langste eind met zijn onderzoek naar zelfrijdende racewagens: "Design and implementation of a time-optimal controller for model race cars". Zijn zus mag in zijn plaats de prijs ontvangen.

CAROLINE EYKENS
2013

Caroline
Eykens

In 2013 sleept biomedica Caroline Eykens (KU Leuven) de EOS-prijs in de wacht met haar ALS-onderzoek "Notch-1 signaaltransductie en oligodendrocyten dysfunctie in amyotrofe laterale sclerose".

FREDERIK SOETAERT
2012

Frederik
Soetaert

In 2012 is de EOS-prijs voor natuurkundige Frederik Soetaert (UGent). Hij dankt zijn overwinning aan het computerprogramma dat hij ontwikkelde om warmtetherapie voor kankerpatiënten te personaliseren en optimaliseren.

Mieke Van Bockstal
2011

Mieke
Van Bockstal

In 2011 gaat de Eosprijs naar Mieke Van Bockstal voor haar scriptieonderzoek naar borstkanker, getiteld "Prognostic and pathobiologic relevance of morphological and immunohistochemical markers in ductal carcinoma in situ of the breast"

Sofie Thijs
2010

Sofie
Thijs

Sofie Thijs werd laureate van de Eosprijs 2010 met haar scriptie "over duurzame sanering van bodems vervuild met explosieven." Ze won een minilaptop en redactionele aandacht in Eos.

Incognito
2009

Maarten
Breckpot

In 2009 maakte ene Maarten Breckpot furore. De ingenieur van de KU Leuven sleept zowel de Agoriaprijs als de allereerste Eosprijs in de wacht. Dat alles met zijn scriptie "Overstromingsbeheersing van de Demer met Model Predictieve Controle".

mtech+prijs

Warre Clarys
2023

Warre
Clarys

Warre Clarys (UAntwerpen) ontwikkelde een digitaal huidmodel dat de warmteverdeling van de huid en tumoren nabootst. Door dit model te trainen kunnen de onderhuidse vorm en de diepte van een huidtumor scherp in beeld worden gebracht.

Arno Verstraete
2022

Arno
Verstraete

Een video die blijft haperen terwijl je op 4G zit? Dat wil informaticus Arno Verstraete vermijden. Hij ontwierp een algoritme waarmee de kwaliteit van je video beter overeind blijft staan als die overschakelt naar een ander netwerk.

ANNELEEN BOLLÉ EN JUDITH HAANEN
2021

Judith
Haanen

Bijkomende auteurs
 • Anneleen
  Bollé

Wat is het interessantst vanuit milieuoogpunt: renoveren of heropbouwen? Dat onderzochten ingenieur-architecten Judith Haenen en Anneleen Bollé in hun masterproef.

NADIA WIESÉ EN DAVY DIDDEN
2020

Davy
Didden

Bijkomende auteurs
 • Nadia
  Wiesé

Nadia Wiesé en Davy Didden (KU Leuven) zijn de winnaars van de Agoriaprijs 2020. In hun masterproef maakte het duo gebruik van artificiële intelligentie en slimme batterijen om de spanning op het elektriciteitsnet te regelen.

Nick Staut
2019

Nick
Staut

Nick Staut (UHasselt / KU Leuven) is de winnaar van de Agoriaprijs 2019. In zijn masterproef berekende hij de stralingsdosis van patiënten tijdens een chirurgische ingreep, onder meer met behulp van camera’s uit de gamingwereld.

Hannah Pinson
2018

Hannah
Pinson

Computerwetenschapper en fysica Hannah Pinson (VUB) onderzocht in haar scriptie hoe menselijke neuronen met elkaar communiceren. Op die manier wil ze meer inzicht krijgen in artificiële neurale netwerken, een veelgebruikte techniek in de artificiële intelligentie.

Hannes Mareen
2017

Hannes
Mareen

De tiende Agoriaprijs ging naar Hannes Mareen, master in de computerwetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij dankte zijn overwinning aan de nieuwe methode die hij ontwikkelde om digitale watermerken bij video's aan te brengen.

Matthias Floru
2016

Matthias
Floru

Matthias Floru behaalt in 2016 het goud met zijn onderzoek naar groener alumnium, getiteld "Onderzoek naar het valorisatiepotentieel van smeltloze recyclageprocessen: Een economische en ecologische analyse van aluminiumrecyclage via warmextrusie en vonkplasmasinteren"

Jan Fockedey
2015

Jan
Fockedey

In 2015 schreef Jan Fockedey geschiedenis met een unieke dubbelslag. De burgerlijk ingenieur wist met zijn scriptie "Recycling plastic waste to purify water" zowel de Agoriaprijs, de toenmalige deelprijs voor technologisch onderzoek, als de hoofdprijs, de Vlaamse Scriptieprijs, te winnen.

Jasper Van Hoorick
2014

Jasper
Van Hoorick

In 2014 gaat de felbegeerde Agoriaprijs naar scheikundige Jasper Van Hoorick (UGent) voor zijn masterproef "Tunable Hydrogel-Polyester Combination Scaffolds for Tissue Engineering Purposes" waarin hij succesvol experimenteer met 3D-printing voor gebruik in generatieve geneeskunde.

KEN VANHERPEN
2013

Ken
Vanherpen

In 2013 kaapt industrieel ingenieur Ken Vanherpen (Karel de Grote-Hogeschool) de Agoriaprijs weg met zijn masterthesis "Voertuigsensoren in functie van wegdekbeheer".

Jonas Joos
2012

Jonas
Joos

In 2012 gaat de Agoriaprijs naar UGent-fysicus Jonas Joos. Hij haalt de titel binnen met zijn scriptie "Groene fosforen voor toepassingen met hoge lichtintensiteiten".

Frederik Leys
2011

Frederik
Leys

De ster van de Agoriaprijs 2011 is Frederik Leys. De ingenieur van de KU Leuven verbaast de jury met zijn KULibri, een hoogtechnologisch en uiterst wendbaar minivliegtuigje dat vliegt zoals een rosse kolibrie.

Nick Van den Broeck
2010

Nick
Van den Broeck

In 2010 duidt de jury unaniem UAntwerpen-alumnus Nick Van den Broeck met zijn werk "Metallische nanoschillen op een zonnecel" als laureaat van de Agoriaprijs.

Incognito
2009

Maarten
Breckpot

In 2009 maakte ene Maarten Breckpot furore. De ingenieur van de KU Leuven sleept zowel de Agoriaprijs als de allereerste Eosprijs in de wacht. Dat alles met zijn scriptie "Overstromingsbeheersing van de Demer met Model Predictieve Controle".

Incognito
2008

Brecht
Van Hooreweder

In 2008 reikte Scriptie vzw in samenwerking met technologiefederatie Agoria Vlaanderen voor het eerst de Agoriaprijs uit. Grope T-alumnus Brecht Van Hooreweeder ging de geschiedenis in als allereerste laureaat dankzij zijn scriptie.

NBN Sustainability Award

Gentiel Acar
2023

Gentiel
Acar

Gentiel Acar (UGent) onderzocht de herbruikbaarheid van minerale wol als dakisolatiemateriaal. In de bouwsector wordt isolatiemateriaal vandaag nog steeds verbrand bij renovaties of afbraken. Toch biedt het hergebruik van oud materiaal een kans om de ecologische voetafdruk te verminderen.

Dit was de jury van de Vlaamse Scriptieprijs

2023

Jeroen De Preter (Knack), Kim Clemens (Het Nieuwsblad), Dries De Smet (De Standaard), An Bogaerts (Trends Style), Bjorn Borgt (ATV), Pieter De Messemaeker (Uitgeverij Lannoo), Patricia Defour (Standaard Uitgeverij) en Prof. dr. Liliane Schoofs (KVAB - KU Leuven).

2022

Kristof Pitteurs (Hoofdredacteur Bruzz), Harald Scheerlinck (Eindredacteur Radio 2), Peter Brems (Redacteur VRT NWS), Lise Van Dessel (Pelckmans Uitgevers), Bart Derwael (ASP), Prof. dr. Jozef Ongena (KVAB) en Prof. dr. ir. Egbert Lox (KVAB).

2021

Indra Dewitte (hoofdredacteur Het Belang van Limburg), Linda De Win (voormalig journalist VRT NWS), Frederik De Swaef (hoofdredacteur Gazet van Antwerpen), Giselle Nath (De Standaard en Scriptieprijswinnaar 2011), Mathias D’Hondt (redacteur Radio 1), Lies Poignie (Borgerhoff & Lamberigts), Prof. dr. Guy Smagghe (KVAB), Prof.Dr.Ir. Egbert Lox (KVAB), Dr. Sofie Thys (UHasselt en Eosprijswinnaar), Jan Boesman (KU Leuven/VUB en Scriptieprijswinnaar 2006).

2020

Gert Geens (Radio 1), Luc De Roy (VRT NWS), Pieterjan Van Leemputten (Data News), Tanja Dierckx (hoofdredactrice Psychologies Magazine), Lies Poignie (Academia Press), Thomas Blommaert (uitgeverij EPO), Willy Van Overschee (KVAB), Prof. Egbert Lox (KVAB) en Trees Verleyen (oud-docent journalistiek).

2019

Jan Debackere (chef nieuws De Morgen), Jozefien Daelemans (hoofdredactrice Charlie), Babette Moonen (Radio 1), Loutfi Belghmidi (VRT NWS), Hanne Van Tendeloo (Humo), Peter Schoenaerts (uitgever en voormalig Humo-eindredacteur), Cindy Gendarme (uitgeverij Garant), prof. dr. Christoffel Waelkens (KU Leuven – KVAB) en Willy Van Overschee (KVAB).

2018

Annemie Peeters (Radio 1), Mark Coenen (Hogeschool PXL / De Morgen), Katrin Swartenbroux (De Morgen), Pieter Haeck (De Tijd), Sakina Elkayouhi (freelance journaliste), Dirk Demuynck (uitgeverij Witsand), prof. dr. Hilde Heynen (KVAB / KU Leuven) en Willy Van Overschee (KVAB).

2017

Kirsten Bertrand (Chef Weekend De Morgen), Tom De Cock (Presentator MNM), Veerle Maes (Hoofdredacteur Goed Gevoel), Barbara Moens (De Tijd), Laura Verhaeghe (VRT NWS / Karrewiet), Geert Cortebeeck (Horizon Uitgeverij / Overamstel), Liesbet De Pauw (Uitgeverij Houtekiet), Prof. dr. em. Irina Veretennicoff (VUB / KVAB) en Dr. Ir. Paul Verstraeten (KVAB).

2016

Wouter Verschelden (Uitgever Newsmonkey), Bert Bultinck (Hoofdredacteur Knack), Doruntina Islamaj (De Afspraak), Jeroen Roppe (Algemeen hoofdredacteur Bruzz), Remy Amkreutz (De Morgen), Maarten Van Steenbergen (Uitgeverij Lannoo), Kristien Versteynen (Uitgeverij De Boeck), Prof. Ann Verhetsel (UAntwerpen / KVAB) en Dr. Ir. Paul Verstraeten (KVAB).

2015

Liesbeth Van Impe (Hoofdredacteur Het Nieuwsblad), Anne Brumagne (ex-hoofdredactrice BDW), Ann Van Mullem (VTM - Telefacts), Katharina Smets (Radioproducer), Ann De Craemer (columniste De Morgen), Karl Drabbe (Uitgeverij Vrijdag), Alexandra Vanvooren (Uitgeverij Larcier), Prof. Ann Verhetsel (UAntwerpen - KVAB), Dr. Ir. Paul Verstraeten (KVAB) en Pedro Debruyckere (UAntwerpen - Arteveldehogeschool).

2014

Marleen Finoulst (Hoofdredacteur Bodytalk), Walter Zinzen (ex-VRT journalist), Maxie Eckert (De Standaard), Tom Cochez (Apache), Mieke Fauconnier (redactrice VRT), Eric Min (De Morgen), Stefaan Werbrouck (Uitgeverij Houtekiet), Christine Jacobs (Garant Uitgevers), Prof. Erik Schokkaert (KU Leuven - KVAB) en Dr. Ir. Paul Verstraeten (KVAB).

2013

Jörgen Oosterwaal (Hoofdredacteur Knack), Gie Goris (Hoofdredacteur MO Magazine), Ine Renson (Journaliste De Tijd), Xavier Taveirne (Presentator De Ochtend - Radio 1), Erik Van Grieken (Redacteur Interne Keuken - Radio 1), Karl Drabbe (Uitgeverij Vrijdag), Alexandra Vanvooren (Uitgeverij Larcier), Elisabeth Torfs (Acco Uitgeverij), Prof. Erick Vandamme (UGent - KVAB), Trees Verleyen (Oud-docente journalistiek Thomas More Hogeschool).

2012

Indra Dewitte (Journaliste VRT - De Zevende Dag), Wouter Van Driessche (Hoofdredacteur HUMO), Barbara Debusschere (De Morgen), Geert Cortebeeck (Standaard Uitgeverij/WPG), Dirk Remmerie (Davidsfonds Uitgeverij) en Prof. Erick Vandamme (UGent - KVAB).

2011

Bart Sturtewagen (Hoofdredacteur De Standaard), Sam De Graeve (Oud-hoofdredacteur HUMO), Hilde Sabbe (Het Laatste Nieuws), Marc Verhagen (Uitgeverij Luster), Hilde Vanmechelen (Uitgeefdirecteur Lannoo Campus) en Prof. Herman Van Goethem (UAntwerpen - KVAB).

2010

Marc Reynebeau (De Standaard), Phara De Aguirre (VRT), Bram Vermeer (Auteur en wetenschapsjournalist), Rudy Vanschoonbeek (Uitgeverij Vrijdag), Dirk Demuynck (Uitgeverij Witsand), Prof. Erick Vandamme (UGent - KVAB) en Prof. Lieven Verschaffel (KU Leuven - KVAB).

2009

Faroek Ozgünes (Nieuwsanker VTM), Margot Vanderstraeten (De Morgen), Harold Polis (Uitgeverij Meulenhoff - Manteau), Siska Blanckaert (Uitgeverij Die Keure), Geert Lambrecht (Uitgeverij Roularta Books), Prof. Paul Van Rompuy (KU Leuven - KVAB) en Prof. Paul Lagasse (UGent - KVAB).

2008

Frank Depoorter (De Persgroep), Ingrid Van Daele (Knack), Peter Laroy (Academia Press), Huug Van Gompel (Garant-Maklu), Prof. Rik Van Gorp (KU Leuven - KANTL) en Prof. Albert Derolez (VUB - KVAB).

2007

Martine Tanghe (VRT), Pascal Verbeken (HUMO), Rob Herrevoets (Directeur Acco Uitgeverij) en Harold Polis (Uitgeverij Meulenhoff - Manteau).

2006

Yves Desmet (Hoofdredacteur De Morgen), Tessa Vermeiren (Directeur Weekend Knack), Nicole Swyngedouw (Algemeen directeur Uitgeverij De Boeck), Hugo Franssen (Uitgeverij Epo) en Prof. Hendrik Van Gorp (KU Leuven - KVAB).

2005

Filip Van Brabander (Eos), Guido Meulenaer (Trends), Rudy Vanschoonbeek (The House of Books), Marcel Grauls (Concentra) en Prof. Ludo Abicht (KVAB).

2004

Mathias Daneels (Het Nieuwsblad), Pascal Verbeken (Humo), Dirk Demuynck (Uitgeverij Lannoo), Norbert Vranckx (Davidsfonds Uitgeverij) en Prof. Herman De Dijn (KVAB).

2003

Rik Van Cauwelaert (Hoofdredacteur De Standaard), Luc Van der Kelen (Het Laatste Nieuws), Piet Bulteel (Uitgeverij Roularta Books), Leo De Haas (Uitgeverij Houtekiet) en Prof. Kristiaan Versluys (KVAB).

2002

Peter Vandermeersch (Knack), Lode Delputte (De Morgen), André Van Halewyck (Uitgeverij Van Halewyck), Wim Verheije (Standaard Uitgeverij) en Prof. Marc De Mey (KVAB).