De beste digitale (AI-)tools

AI en taalmodellen zoals ChatGPT zijn niet meer weg te denken uit onze leefwereld. Hoewel men vooral in de academische wereld voorzichtig moet omgaan met AI, kunnen ze je - met de juiste aanpak - ook veel tijd besparen.

Output die door AI geproduceerd is, is niet altijd betrouwbaar. Experts waarschuwen voor de kwaliteit van taalmodellen zoals ChatGPT. De gegenereerde tekst kan soms vertekend, beperkt of onnauwkeurig zijn. Toch kan het begrijpen van die beperkingen er ook voor zorgen dat AI veel kwaliteitsvol werk voor je doet.

ChatGPT zal de toekomst van academisch onderzoek opnieuw definiëren. Maar de meeste academici weten niet hoe ze het op een intelligente manier moeten gebruiken.

Mushtaq Bilal, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Zuid-Denemarken
Bliksem

Consensus

Als Google en ChatGPT een kindje zouden maken, dan is dat Consensus - een zoekmachine aangedreven door AI. Het bronmateriaal dat de zoekmachine gebruikt is afkomstig uit de Semantic Scholar-database, die meer dan 200 miljoen artikelen uit alle wetenschapsdomeinen bevat. Gebruik zoektermen uit één woord of stel ja/nee-vragen en kom zo snel een heleboel onderzoek op het spoor.

Consensus

ResearchRabbit

ResearchRabbit is de Spotify van onderzoek. Voeg interessante papers uit je literatuurstudie toe en de app gaat voor jou op zoek naar gerelateerde papers.

ResearchRabbit

Scite

Hoewel ChatGPT soms citaten en feiten kan "uitvinden", is dat niet het geval voor Scite. Deze AI-aangedreven app geeft je echte citaten uit daadwerkelijk gepubliceerde artikelen. Als je een bewering doet, en die bewering is weerlegd of bevestigd door verschillende mensen of verschillende tijdschriften, geeft Scite je ook het exacte aantal aan.

Scite

Explainpaper

Heb je ontzettend veel leesmateriaal, maar niet tijd om alles te doorgronden? Laat AI dan voor jou een snelle uitleg genereren. Als het nog steeds interessant klinkt, kan je de papers daarna in meer detail nalezen.

Explainpaper