Maak nooit meer spellingsfouten!

Voorkom spellingsfouten in je bachelor- of masterproef! Ze zorgen niet alleen voor veel ergernis bij de docenten die je werk moeten nalezen, ze doen ook afbreuk aan al het harde werk dat je hebt geleverd. Dankzij deze handige sites sluipen er geen spellingsfouten meer in je eindwerk.

Gom

De Schrijfassistent

VRT, KU Leuven en De Standaard ontwikkelden samen een slimme schrijfassistent. Die tilt je tekst in een paar klikken naar een hoger niveau. Onmisbaar!

Nederlandse Taalunie

Via de website van de Vlaamse Overheid kan je de brochure 'Spelling: de regels op een rij' downloaden. De brochure biedt een compact en systematisch overzicht van de principes en regels van de Nederlandse spelling.

Taaladvies.net

Op taaladvies.net vind je het antwoord op heel wat concrete vragen over taal en spelling. Kan je het antwoord op jouw vraag toch niet vinden? Dan kan je een taalvraag stellen aan de taaladviseurs van Taaladvies.net !

Ook handig is de online gids aardrijkskundige namen waar je kan achterhalen of het nu Zuid-Sudan of Zuid-Soedan is en hoe een inwoner uit de Comoren* heet.

Groene boekje

Twijfel je aan de correcte spelling van een woord? Dan kan je terecht op woordenlijst.org waar je de Woordenlijst van de Nederlandse Taal (het Groene Boekje) gratis kan raadplegen.

Het Team Taaladvies

Team Taaladvies is een dienst van de Vlaamse Overheid. Je krijgt er advies over spelling, leestekens, woordgebruik, grammatica, uitspraak, tekstconventies zoals titulatuur en adressering, formulering en stijl. Team Taaladvies geeft ook informatie over woordenboeken, naslagwerken en tijdschriften over taal, over nieuwe informatiebronnen over taal op cd-rom en op het internet, en over organisaties die zich met het Nederlands en met taaladvisering bezighouden.

Synoniemen

Na het typen van 40 pagina’s kan jouw (taal)creativiteit wel eens op haar grenzen stuiten. Merk je dat je té vaak teruggrijpt naar dezelfde woorden? Wil je jouw scriptie wat verrijken qua woordenschat? Ga op zoek naar synoniemen voor veelgebruikte termen op synoniemen.net

* Zowel Zuid-Sudan als Zuid-Soedan zijn correct en een inwoner uit de Comoren is een Comorees (m) of een Comorese (v).