Bachelorprijs 2017 gaat naar Frank de Jong (Odisee)

Artikel

Frank de jongVerpleegkundige Frank de Jong is de winnaar van de Bachelorprijs 2017. Hij ontwikkelde een eenvoudig patiëntenformulier waarmee interventieteams bij rampen medische informatie over slachtoffers kunnen registreren.

Via de Bachelorprijs gaan Scriptie vzw en de Vlaamse hogescholen op zoek naar sterke, innovatieve bachelorproeven die inzetbaar zijn in de praktijk. De prijs gaat dit jaar naar Frank de Jong voor zijn scriptie “Crisisdata-rapportering vanuit een eenvoudig patiëntendossier”, waarmee hij net een bachelordiploma Verpleegkunde behaalde aan de Odisee Hogeschool. Die opleiding combineerde de Jong met zijn job als freelance analist-programmeur.

Humanitair vrijwilliger
De Jong is al tien jaar humanitair vrijwilliger, onder meer als logistiek ondersteuner bij het Belgische hulpverleningsteam B-Fast. Tijdens een interventie in de Filipijnen na de doortocht van tyfoon Haiyan in 2013 besefte hij hoe belangrijk, maar ook hoe moeilijk, het is om medische data tijdens een ramp te verzamelen. “Hulpverleners hebben in zo’n situatie nochtans echt nood aan informatie over klachten, diagnoses, verstrekte zorg en demografie. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de uitbraak van ziektes tijdig detecteren”, aldus de Jong.

De Jongs scriptie is een multidisciplinair onderzoek van hoge kwaliteit, dat straks mogelijk een internationale impact kent
De Bachelor-jury

 

Vijftig talen
Frank de Jong ontwikkelde daarom een systeem met een elektronisch verwerkbaar, medisch patiëntenformulier. “Op mijn formulier kan ingevuld worden welke problemen de patiënt heeft, zodat de statistieken correct en gedetailleerd kunnen worden bijgehouden en er een globaal beeld gevormd kan worden. Nu worden er ook gegevens bijgehouden, maar dat gebeurt veel minder nauwkeurig. Ook voor de patiënt zelf is dit formulier handig, want er staat ook op welke zorgen hij allemaal heeft gekregen. Hij krijgt een dubbeltje mee, zodat hij dat kan laten zien bij latere raadplegingen door dokters.” Het formulier is in vijftig talen beschikbaar, zowel op papier als digitaal, en voldoet aan de standaarden die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) oplegt, ook qua patiëntenrechten. “Het formulier is al getest op grote festivals waar ook steeds heel wat medische hulp nodig is. Daar bewees het z’n efficiëntie”, aldus de Jong. Op dit moment werkt hij met zijn promotor dr. Gerlant van Berlaer (VUB) verder aan de ontwikkeling van het crisisdata-formulier en het achterliggende systeem. “Het systeem wordt verder getest in samenspraak met de WHO. Hopelijk kan het straks globaal ingezet worden zodat het veel mensen van nut kan zijn.”

Meerwaarde
De jury met onder meer oud-journalist Guy Tegenbos looft het grondige werk van de Jong. “Zijn scriptie is een multidisciplinair onderzoek van hoge kwaliteit, dat straks mogelijk een internationale impact kent. Experts uit het veld zien er een significante verbetering van registratie in en zijn ook overtuigd van de meerwaarde voor de patiënt. Het patiëntenformulier kan volgens hen zò gebruikt worden door tal van humanitaire organisaties.” Zijn winst in de Bachelorprijs levert Frank de Jong 1.500 euro op.

Lees de winnende scriptie van Frank de Jong

Share this on: