Begrijp jij de dokter? Doe de test!

Scriptie
Begrijp jij de dokter

Een gespecialiseerde arts is vaak een wandelend woordenboek vol medische terminologie. Master in de meertalige communicatie Vincent Cochez (KU Leuven) onderzocht of ook mensen zónder medisch diploma deze termen voldoende begrijpen.


Wanneer arts en patiënt elkaar niet begrijpen, is dit vaak problematisch voor een goed verloop van de behandeling. Daarom onderzocht Vincent Cochez welke medische termen gekend zijn bij het grote publiek. Hij spitste zijn onderzoek toe op oncologie: “Dit soort onderzoek naar kennis van medische terminologie wordt wel vaker gedaan, maar oncologie was daarbij onderbelicht gebleven. Opvallend, want kanker komt helaas vaak voor.”

Het is zeer belangrijk voor artsen om medische termen zoveel mogelijk te verklaren

Voor zijn enquête koos Cochez veertig woorden en legde ze voor aan 100 Nederlandstalige personen tussen 18 en 30 jaar. Kennis van medische terminologie is zeer individueel, besluit Cochez uit zijn onderzoek. “Je kan er met andere woorden niet zomaar van uitgaan dat bepaalde termen wel, en andere niet gekend zijn.”

Cochez is optimistisch, maar waarschuwt ook: “Hoewel we een vooruitgang kunnen opmerken tegenover voorgaand onderzoek, zijn er nog altijd termen die problematisch zijn. Het is dus zeer belangrijk voor artsen om een zo duidelijk mogelijke uitleg te geven en medische termen zoveel mogelijk te verklaren.”

Promotor: prof. dr. Elke Peters

Lees de volledige scriptie

Hoe het met jouw kennis van de medische terminologie gesteld is, kan je hieronder testen!
De antwoorden van de quiz in de Vlaamse ScriptieKrant, vind je onderaan deze pagina.

Dit artikel verscheen ook in de maarteditie 2019 van de Vlaamse ScriptieKrant

Antwoorden quiz Vlaamse ScriptieKrant:
1A Invasieve 2B Benigne 3B Progressief 4B Gastro-oesophagale reflux

Share this on: