Deze vijf scripties maken kans op de Bachelorprijs

Artikel

De nominaties voor de Bachelorprijs 2018 zijn een feit. De jury selecteerde vijf werken. Wie van de vijf genomineerden de prijs en bijhorende geldprijs van 1.500 euro in de wacht sleept, wordt onthuld op 19 december in het Iers College in Leuven.

De Bachelorprijs is een deelprijs van de Vlaamse Scriptieprijs ter bekroning van sterke professionele bachelorproeven die getuigen van een innovatief karakter, nieuwswaarde, journalistiek potentieel en een duidelijke inzetbaarheid in de praktijk. Liefst stuurden hun scriptie in om kans te maken op de prijs en de bijhorende 1.500 euro. De jury (zie verder) stelde eerder een longlist op van tien werken, waaruit nu volgende vijf bachelorproeven werden geselecteerd:

wendyspeleman veerlestappers
Screening cervixkanker. Barrières doorbreken aan de hand van een informatiefilm
(Titel journalistiek artikel: Screening baarmoederhalskanker: barrières doorbreken)
Wendy Speleman en Veerle Stappers
Bachelor in de Verpleegkunde - Odisee

Dagelijks krijgen twee vrouwen in België de diagnose van baarmoederhalskanker. Ondanks sensibiliseringscampagnes laten nog te weinig vrouwen zich screenen. Wendy Speleman en Veerle Stappers zochten in hun scriptie naar de barrières, die vrouwen ervaren om over te gaan tot screening. Ze ontwikkelden uiteindelijk ook een informatievideo om vrouwen te overtuigen van het belang van screening en de drempel om aan screening deel te nemen te verlagen. Lees meer "Screening baarmoederhalskanker: barrières doorbreken"


axellebollen
Autonomieondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! - BSO’ers met goesting om te leren!
(Titel journalistiek artikel: BSO’ers met goesting voor actualiteit!)
Axelle Bollen
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs - onderwijsvakken Niet-confessionele zedenleer, Project Algemene Vakken - Hogeschool PXL

BSO’ers, goesting en actualiteit in één zin? Volgens de clichés kan dat niet kloppen. Maar wat als je leerlingen betrekt in de keuze voor de actuele items waarrond ze werken? En wat als je ze ondersteuning op maat biedt? Axelle Bollen ging in haar scriptie aan de slag in een Teacher Design Team onder leiding van haar promotor Hanne Rosius. Het resultaat is het multimediale actualiteitsproject ‘Actualiteit? Beeld je in!’. Via dat project gaan leerlingen op een zeer beeldende en interactieve manier rond actuele thema's werken, wat hun motivatie duidelijk verhoogde. Lees meer "BSO’ers met goesting voor actualiteit!"


lienvandeuren copyright lynn van den broeck
zonder zonde, intimiteit in de publieke ruimte
(Titel journalistiek artikel: zonder zonde, intimiteit in de publieke ruimte)
Lien Van Deuren
Professionele Bacheloropleiding Interieurvormgeving - Open Hoger Onderwijs / Thomas More Hogeschool

Lien Van Deuren wilde in haar scriptie interieurvormgeving focussen op intimiteit tussen twee personen. "Iets creëren waarbij twee mensen samenkomen, zich verbonden voelen. Spelen met de schaamte die dat met zich meebrengt, zéker in de publieke ruimte", zo schrijft ze zelf. Ze ontwierp daarvoor 8 meubels, 4 die inspelen op psychologische intimiteit en 4 die inspelen op lichamelijke intimiteit. Het doel: objecten creëren die mensen in de publieke ruimte opnieuw meer met elkaar in contact doen treden. Lees meer "Zonder zonde, intimiteit in de publieke ruimte"


sophie en margot
Hoe kunnen we het concept van de ‘Piraminder’ laten leven op de kleuterschool?
(Titel journalistiek artikel: Duurzame ontwikkeling vanaf de kleuterklas)
Margot Denys & Sophie Catteuw
Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs via werkplekleren - VIVES Hogeschool

Duurzame ontwikkeling is van zo'n groot belang, dat je er niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Dat is het uitgangspunt van de bachelorproef van Margot Denys & Sophie Catteuw. Zij gingen met kleuters uit de derde kleuterklas werken rond duurzame ontwikkeling. Ze focusten daarbij op de deeleconomie, als alternatief voor de wegwerp- en consumptiemaatschappij. Via de organisatie van een ruilbeurs wisten ze ook de ouders en de school te betrekken. Hun scriptie mondde uit in een handleiding voor scholen met mogelijke acties en hun aanpak. Lees meer: "Duurzame ontwikkeling vanaf de kleuterklas"


marjoleinjansens kopie

Wat is de bereikbaarheid vanuit de multimodale knooppunten voor de fietsende reiziger in de stad Antwerpen?
(Titel journalistiek artikel: Wat is de bereikbaarheid vanuit de multimodale knooppunten voor de fietsende reiziger in de stad Antwerpen?)
Marjolein Jansens
Bachelor in het Vastgoed-Landmeten - AP Hogeschool Antwerpen

Zich met de auto verplaatsen is in grote steden niet bepaald een pretje te noemen Meer en meer mensen doen aan ketenmobiliteit: ze verplaatsen zich niet met één vervoermiddel van plaats A naar B, maar gebruiken een aaneenschakeling van privaat en /of openbaar vervoer. Ze fietsen bijvoorbeeld naar een station om daar hun reis met de trein verder te zetten. De overstap van dat ene vervoermiddel naar het andere gebeurt op de zogeheten multimodale knooppunten. In haar scriptie ging Marjolein Janssens na hoe toegankelijk Antwerpen is voor fietsers en voetgangers vanuit die multimodale knooppunten. Niet altijd even toegankelijk, zo blijkt uit haar onderzoek. Toeristen en studenten moeten vanuit die knooppunten nog heel wat afstanden van meer dan twee kilometer afleggen om tot bij specifieke voorzieningen te komen. Lees meer.


Bekendmaking van de jury
Bij de bekendmaking van de shortlist, geven we ook de samenstelling van de jury vrij. De jury bestond dit jaar uit Iris Vandevelde (Odisee), Lise Van der Haegen (Arteveldehogeschool Gent), Mandy Ghyselinck (HoGent), Jos Veijfeijken (Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg), Catherine Middag (Erasmushogeschool Brussel), Marc Hermans (Hogeschool PXL), Rik Hostyn (Hogeschool VIVES), Wesley Gruijthuijsen (Erasmushogeschool Brussel) en Herman Vandevijvere (Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen). De juryleden werden afgevaardigd door de vijf Vlaamse universitaire associaties. Zij nomineerden de bovenstaande vijf werken. De beslissing over de uiteindelijke winnaar ligt nu in handen van een extern panel van journalisten.

Ontknoping op 19 december
Wie zij tot winnaar van de prijs uitroepen, onthullen we op de uitreiking van de Vlaamse Scriptieprijs op 19 december in het Iers College in Leuven. Aan de mooie erkenning is een geldprijs van 1.500 euro verbonden. Meer info op www.scriptieprijs.be/uitreiking