Een negatief verband tussen sociale media en spellingvaardigheid? Ik d8 het ni!

Scriptie

ChattaalVeel volwassenen maken zich zorgen. Als gevolg van de chattaal zouden de spellingvaardigheden van jongeren ook in andere omstandigheden onder druk staan. Dat klopt niet, aldus communicatiewetenschapper Gitte Truijen (Universiteit Gent): “Jongeren maken wel degelijk gebruik van een ‘nieuwe taal’ om met elkaar te communiceren, maar het idee dat ze deze niet kunnen loskoppelen van het Standaardnederlands is onterecht.”

Jongeren gebruiken chattaal vooral als statussymbool of om het groepsgevoel te versterken. Opvallend is dat er geen ‘standaard chattaal’ bestaat. Zelfs jongeren uit dezelfde vriendengroep kunnen verschillende schrijfwijzen van eenzelfde woord gebruiken. 

“We zien wel dat de chattaal eerder de spreektaal dan de schrijftaal benadert. Zo valt de laatste letter van een woord soms weg: jongeren zullen bijvoorbeeld snel afspreke om iets te gaan drinken. Ze schrijven ook vaak fonetisch, sgool in plaats van school, of visueel, w88 in plaats van wachten. Er komen ook opvallend veel Engelse woorden voor in chattaal.”

Jongeren lijken er perfect in te slagen chattaal gescheiden te houden van het Standaardnederlands.

Of deze taal ook de geschreven taal beïnvloedt? Gitte Truijen nam de proef op de som. Voor haar masterproef trok ze naar een school in Antwerpen, waar ze 109 jongeren uit het 3e en 4e middelbaar Handel en Techniek Wetenschappen een taaltest voorschotelde. Tegelijkertijd vroeg ze hoe vaak de jongeren sociale media, chattaal en communicatie-apps gebruiken. 

Tussen de resultaten van de taaltest en de resultaten van de enquête bleek geen verband te bestaan: de tijd die de jongeren spendeerden op sociale media, had dus geen invloed op hun score op de spellingtest. Volgens Truijen moeten we ons dus niet zo veel zorgen maken: “Ze lijken er perfect in te slagen het gebruik van chattaal gescheiden te houden van het gebruik van Standaardnederlands.”

Promotor: prof. dr. Karin Raeymaeckers

Lees de scriptie

 

Deze scriptie werd genomineerd voor de Klasseprijs 2018

Share this on: