En het is... Hellen Tielemans!

Persbericht

Hellen Tielemans wint Vlaamse Scriptieprijs 2022

App voor communicatie tussen ambulance en ziekenhuis kan mensenlevens redden

Hellen Tielemans

Verpleegkundige Hellen Tielemans (Thomas More Hogeschool) bedacht een app waarmee ambulanciers sneller en beter kunnen communiceren met het ziekenhuis. Ze kreeg hiervoor de Vlaamse Scriptieprijs, goed voor 2.500 euro, uit handen van Vlaams minister van Wetenschap Jo Brouns.

Met de Vlaamse Scriptieprijs gaat SciMingo vzw jaarlijks op zoek naar sterke en nieuwswaardige eindwerken van Vlaamse afstudeerders. Uit maar liefst 357 inzendingen werd Hellen Tielemans in het stadhuis van Brussel tot winnaar gekroond.

Gouden uur
Het eerste uur na een ongeval wordt het ‘gouden uur’ genoemd. Wanneer hulpdiensten binnen dat uur goed handelen, is de kans op overleving het grootst. Helaas gaat men niet altijd spaarzaam om met die kostbare tijd. Zo kan de communicatie tussen ziekenwagen en ziekenhuis beter, merkte Tielemans nadat ze een training volgde als ambulancier. “Als ambulancier moet je snelle en juiste beslissingen nemen om een leven te redden. Daarbij komt ook nog de grote administratieve verantwoordelijkheid van het verzamelen en doorspelen van gegevens van de patiënt.”

Elke seconde telt
En nét daar wringt het schoentje. Ziekenwagens komen vaak onaangekondigd aan bij het ziekenhuis, dat niet voorbereid is op de komst van de patiënt. Ambulanciers hebben dan meestal geen tijd om alle patiëntengegevens door te geven. “Wanneer elke seconde telt, is dat uiteraard van cruciaal belang.”

Als ambulanciers gegevens uit hun hoofd doorgeven is slechts 33% van de gegevens correct. Met digitale ondersteuningsmiddelen wordt dit liefst 99%.

App
Om de communicatie tussen ambulances en het ziekenhuis te verbeteren, werkte Tielemans aan een applicatie. Zo moeten ambulanciers de patiëntengegevens enkel in de app ingeven, die ze dan automatisch naar het ziekenhuis stuurt. Die digitale ondersteuning is belangrijk, zegt Tielemans. “Als ambulanciers gegevens uit hun hoofd doorgeven is slechts 33% van de gegevens correct. Met digitale ondersteuningsmiddelen wordt dit liefst 99%.”

Hoopvolle conclusie
“Tielemans scriptie begint met een beangstigende vaststelling, maar eindigt met een hoopvolle conclusie”, stelde de jury met onder meer Bruzz-hoofdredacteur Kristof Pitteurs en Lise Van Dessel (Pelckmans). “Ze zocht met haar studie naar een tool om die cruciale communicatie te standaardiseren. Het leidde tot een uiterst relevant maatschappelijk werk.”

Als kers op de taart kreeg Tielemans de prijs uit handen van Vlaams minister van Innovatie en Wetenschap Jo Brouns: “De oplossing die verpleegkundige Hellen Tielemans aanreikt, is een mooi voorbeeld van heel wat sterke en inspirerende innovaties in de zorgsector. Innovaties die écht een grote impact hebben op het welzijn van zorgbehoevende patiënten.” Tielemans gaat niet alleen met een trofee naar huis, maar ook met een cheque van 2.500 euro.

Tijd om tijd te besparen
Tielemans liet de app na haar studies niet links liggen. Zo startte ze met steun van Start It @KBC haar eigen bedrijf om haar applicatie op de markt te brengen. Op dit moment is het prototype klaar. Ze hoopt binnen een jaar een versie te vervolledigen waarmee ambulanciers in de praktijk al aan de slag kunnen gaan.


Overige prijzen
Tijdens de uitreiking in het Brusselse stadhuis werden nog vier andere prijzen uitgereikt. De Bachelorprijs gaat naar Manon De Meester die een rat trainde om ziekteverwekkende bacteriën op te sporen. De Klasseprijs gaat naar Noah Fuhrman met zijn STEM-lessenpakket dat de studenten zelf aan het werk zet om verdroging aan te pakken. De Eosprijs gaat naar het geneeskunde studentenduo Emma Coene en Frédéric Claerhoudt met hun scriptie over het zoeken naar maagsonde met behulp van echografie. De mtech+prijs gaat naar Arno Verstraete die een algoritme ontwikkelde voor het optimaliseren van videostreaming.