Leraren krijgen uitstekende punten

Scriptie

De leerkracht krijgt weinig waardering vanuit de maatschappij: volgens Aron Decuyper (VIVES) klopt deze stelling niet. Uit zijn onderzoek kwam een heel ander beeld naar voren. “Hopelijk kan ik met deze positieve resultaten de leraren bereiken, want een gevoel van onderwaardering leidt vaak tot frustratie en onmacht. En dat is onterecht.”

waardering leerkrachten bachelorproef VIVES
Leerkracht secundair onderwijs Aron Decuyper ontkracht in zijn bachelorproef een veelgehoorde stelling. De meerderheid van de ondervraagden uit zijn onderzoek staat wel positief tegenover de leraar. Decuyper: “87,3% heeft een grote tot zeer grote waardering voor de kleuteronderwijzers, 85,9% voor de leerkracht lager onderwijs en 80% voor de leerkrachten secundair onderwijs. Er is dus een verschil tussen de perceptie en de effectieve waardering.”

Meer mannen aantrekken om de waardering van de leerkracht te verhogen: volgens de respondenten heeft dat geen zin

In zijn enquête bij 1.000 respondenten ging hij ook op zoek naar wat een loopbaan als leerkracht verder kan opwaarderen. Zo vroeg hij zich af of de vervrouwelijking van het beroep een invloed heeft: de lerarenopleidingen tellen meer dan dubbel zo veel vrouwen als mannen.

Meer mannen aantrekken zou geen verschil maken, stelden de ondervraagden. “De meerderheid was het erover eens: de waardering voor het beroep zou er niet mee stijgen. Extra mannen zijn welkom, al zou het voor veel respondenten geen ramp zijn als het sekseverschil gelijk blijft.”

Ook vroeg hij zich af of het loon van de leerkracht voldoende hoog is, aangezien dit voor veel mensen een graadmeter voor waardering is. “De meningen zijn over het algemeen neutraal. 45% van de ondervraagden vindt het loon van kleuteronderwijzers te laag. Bij leerkrachten lager onderwijs zien we gelijkaardige cijfers. In het secundair onderwijs verdienen leerkrachten met een bachelordiploma ‘te weinig’, terwijl leerkrachten met een masterdiploma ‘het juiste bedrag’ verdienen.”

Promotor: mevr. Ruuth Oosterlijnck 

Lees de scriptie
 


Aron Decuyper nam deel aan de Vlaamse Scriptieprijs 2018. Studeer je dit jaar af en verdient jouw bachelor- of masterproef meer aandacht? Doe mee aan de Vlaamse Scriptieprijs 2019 en maak kans op prijzen tot 2.500 euro! Eindwerken over onderwijs maken bovendien kans op de Klasseprijs ter waarde van 1.000 euro.

Dit artikel verscheen in de Vlaamse ScriptieKrant.

 

LEES OOK

 

waardering leerkrachten

Share this on: