Nominaties Klasseprijs 2016

Artikel

Logo KlasseDe genomineerden voor de Klasseprijs 2016 zijn bekend. Na rijp beraad nomineerde de Klasse-redactie vijf scripties uit een totaal van 76 inzendingen. Met de prijs gaan Klasse, het multimediaal platform voor onderwijs in Vlaanderen, en Scriptie vzw sinds 2003 jaarlijks op zoek naar de sterkste onderwijsscripties in Vlaanderen.

De genomineerde scripties zijn: 

Het welbevinden van de jongste kleuters tijdens de middagpauze in het kleuteronderwijs 
Imke Kint (Master in het sociaal werk  - UGent)

Imke Kint Hoewel de laatste jaren veel aandacht uitgaat naar de kwaliteit van voorzieningen voor jonge kinderen, is de middagpauze in het kleuteronderwijs een onderwerp dat vaak onderbelicht blijft. In haar scriptie ging Imke Kint na hoe het met de jongste kleuters (2,5 – 3 jaar) gaat tijdens de middagpauze. Niet voor elke kleuter verloopt de overgang om op school te blijven eten altijd even vlot.

Lees meer "De middagpauze ... de vergeten uithoek van het kleuteronderwijs?"
 


(Hoog)begaafd? Een exploratief onderzoek naar de betekenis van begaafdheid voor leerkrachten in het eerste leerjaar van het lager onderwijs
Tom Van Ransbeeck (Master in de Sociologie  - UGent)

Tom Van RansbeeckLeerkrachten merken een hoogbegaafd kind in de klas niet zo gemakkelijk op als wel eens wordt aangenomen. Dat merkte Tom Van Ransbeeck, master sociologie, in zijn masterproef waarvoor hij 40 leerkrachten uit het eerste leerjaar van het lager onderwijs interviewde over hun werkwijze om hoogbegaafdheid bij hun leerlingen op te sporen. Het antwoord op de vraag over zogenaamde “identificatie van hoogbegaafdheid” bleek zeer complex.

Lees meer "Is het een vogel, een vliegtuig of een superheld? Elke leerkracht ziet hoogbegaafdheid anders"


De verschillen tussen autochtonen en allochtonen aangaande slachtoffer- en daderschap bij zowel klassiek pesten als cyberpesten
Jop Van der Auwera (Master in de criminologische wetenschappen  -  KU Leuven)

Jop Van der AuweraIn zijn thesisonderzoek nam Jop Van der Auwera het pestgedrag van zo'n 1.800 Vlaamse en Brusselse jongeren uit het middelbaar onderwijs onder de loep. Hij merkte daarbij dat allochtone jongeren vaker slachtoffer, dader én getuige zijn van pestgedrag dan autochtone jongeren.


Lees meer "Allochtone jongeren, een risicogroep wat pesten betreft?"


 


Inclusief competent: exploratief onderzoek naar de competenties van leraren voor een inclusieve praktijk in het secundair onderwijs.
Dorien Van Weyenberg (Master in de Pedagogische Wetenschappen - UGent)

Dorien Van WeyenbergMet de komst van het M-decreet staat het onderwijs in Vlaanderen voor de uitdaging om kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan alle leerlingen, ook aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Via kwalitatieve interviews onderzocht Dorien Van Weyenberg hoe leraren uit het secundair onderwijs de 'Basiscompetenties voor Inclusie' toepassen in de praktijk. De resultaten tonen aan dat leraren meer aandacht moeten besteden aan enkele elementen die aan de basis liggen van kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen.

Lees meer "Inclusief de leraar"


Het klaslokaal op z'n kop: Een onderzoek naar de invloed van 'the flipped classroom' op het secundair onderwijs
Lendert Van den Broeck (Master in de Taal- en Letterkunde -  VUB)

Lendert Van den BroeckWat als leerlingen hun les thuis zelf zouden voorbereiden en hun "huiswerk" (de oefeningen op basis van de leerstof) in de klas zouden maken? Die lesaanpak bestaat en heet 'the flipped classroom'. In zijn scriptie onderzocht Lendert Van den Broeck de invloed van 'the flipped classroom' op het secundair taalonderwijs in Vlaanderen. Hij bekeek in welke mate studenten hun lessen thuis voorbereidden, hoe ze presteerden bij de oefeningen in de klas en wat de leerlingen én de leerkrachten van die lesaanpak vonden. 

Lees meer: "Het klaslokaal op z'n kop?"
 Uitreiking op 20 december 
De uiteindelijke winnaar van de Klasseprijs wordt bekendgemaakt op de uitreiking van de Vlaamse Scriptieprijs op 20 december in het Stadhuis van Brussel. Klasse beloont de winnaar met een reischeque ter waarde van €500 en het winnende eindwerk krijgt redactionele aandacht via de kanalen van Klasse. Wie de uitreiking graag wil bijwonen, kan zich inschrijven via www.scriptieprijs.be/uitreiking

Share this on: