“Scholen hebben nood aan een stappenplan voor cyberpesten”

Scriptie

CyberpestenCyberpesten blijft een groot probleem. Niet alleen bij middelbare scholen, ook bij basisscholen komt het fenomeen voor. Ex-studente criminologie Els Vanlinthout (KU Leuven) probeerde met haar thesis de aanpak en behoeften van cyberpesten bij verschillende scholen in kaart te brengen.

In een onderzoek uit 2013 bleek dat 15,6 procent van de kinderen uit het zesde leerjaar in het voorgaande halfjaar slachtoffer was geworden van cyberpesten. Volgens dezelfde studie piekt het cyberpesten in het zesde leerjaar en eerste middelbaar. Dit pesten gebeurt voornamelijk via sociale media zoals Facebook of Instagram. Jongeren hebben op steeds vroegere leeftijd een profiel hierop waardoor ze het risico lopen om vroeger met cyberpesten in aanraking te komen.

Slachtoffer
Net zoals bij het gewone pesten vormt de school een omgeving waar cyberpesten kan ontstaan. Maar op basisscholen is hier minder aandacht voor. Onderzoek naar cyberpesten richt zich namelijk vooral op middelbare scholen.  In sommige basisscholen worden e-mailaccounts aangemaakt voor de leerlingen om groepswerken en huiswerk in te kunnen dienen. Ook al leren scholen hun kinderen hier op een gepaste wijze mee om te gaan, toch kan dit online werken een deur openzetten naar cyberpesten. Basisscholen pakken dit pesten vandaag op hun eigen manier aan. Daarnaast ligt de focus vaak op preventie en is er weinig aandacht voor de aanpak en de behoeften van de scholen.

Scholen hebben niet genoeg tijd om vormingen rond cyberpesten te volgen

Met haar thesis zet Vanlinthout een eerste stap om deze lacune op te vullen. Hiervoor deed ze een verkennend onderzoek bij zes basisscholen in Vlaams Brabant waarbij bij elk van hen minstens 1 cyberpestvoorval had plaatsgevonden. Bij deze scholen interviewde ze verschillende leerkrachten en/of directieleden. Een van de eerste noden die naar voor kwam was het buitenschools karakter van het pesten. Doordat het eigenlijke pesten soms buiten de school plaatsvindt, is het moeilijk voor de school om er grip op te krijgen. Tot waar gaat namelijk hun rol?

Ondersteuning
Vanlinthout: “Daarnaast hadden scholen ook nood aan een soort stappenplan dat aangeeft wat een basisschool kan en mag doen bij het cyberpesten. Enkele bevraagde scholen hadden hier graag meer ondersteuning en uitleg over gehad. Er zouden duidelijke richtlijnen moeten komen die aan de eigenheid van iedere school kunnen aangepast worden. Tot slot vragen basisscholen ook meer bijscholingen rond cyberpesten te kunnen bijwonen. Deze bestaan wel, maar scholen hebben niet genoeg tijd en studiedagen om de vormingen te volgen en naar de praktijk om te zetten.”

Wat volgens Vanlinthout de volgende stap is rond dit thema? “Er is nog verder onderzoek nodig om alle behoeftes van de basisscholen en middelbare scholen in kaart te brengen zodat scholen optimaal ondersteund worden in de aanpak van cyberpesten.”


Dit artikel verscheen in de Vlaamse ScriptieKrant.

Meer weten? Je kan de integrale thesis lezen in de scriptiebank.

Deze scriptie werd geschreven onder begeleiding van Prof. Dr. Stefaan Pleysier.

Lees de scriptie hier

Share this on: