Skydiving met behulp van 3D-voorstellingen: voor de sprong van je leven

Scriptie

Niels Jongen
Skydiving staat bij veel mensen op hun bucketlist. Ook al wordt de sport steeds veiliger, toch blijft het niet zonder risico’s. Niels Jongen, ex-student Elektronica en ICT (Hogeschool PXL) legde daarom de basis voor een 3D-visualisatieapparaat. Hiermee kunnen skydivers na hun sprong meer inzicht krijgen in hun afgelegde traject.

Ondanks de toegenomen blijven er ongevallen gebeuren met skydiving. Zo vielen er in oktober nog 3 doden in Australië. Toch blijven veel mensen dromen van een sprong. Niels Jongen, zelf een fervent skydiver, ging daarom op zoek naar een nieuwe manier om het aantal ongevallen terug te dringen.

Inschattingsfouten
Jongen: “Op dit moment zitten er naast de hoofdparachute twee andere belangrijke componenten in de rugzak van een skydiver die de veiligheid verhogen: de reserveparachute en een Automatic Activation Device (AAD). De hoofdparachute gebruikt de skydiver om te vliegen en te landen. Als hiermee problemen optreden, gebruikt hij of zij de reserveparachute. Ook als de skydiver het bewustzijn verliest is er een oplossing voorhanden. Een AAD, dat momenteel verplicht is, opent de reserveparachute automatisch. Maar vaak gebeuren er ongevallen door inschattingsfouten. Deze kunnen voor een deel vermeden worden als skydivers meer inzicht krijgen in hun sprong. Dat doe je door een 3D-voorstelling te maken van hun traject, zowel in vrije val als bij geopende parachute.” Er bestaan vandaag de dag al apparaten die 3D-trajecten opnemen, maar die werken alleen voor machines die zich niet meer dan enkele meters verplaatsen. Een skydiver verplaatst zich kilometers bij een sprong.

Een verplaatsing van hooguit één meter of zelfs minder kan het verschil maken tussen leven en dood

Zo'n trajectregistratie is belangrijk bij het leerproces van elke skydiver. Ervaren skydivers die nieuwe dingen uitproberen, kunnen zo vergelijken welke bewegingen invloed hebben op hun sprong. Daarnaast is de trajectvisualisatie ook goed voor een AAD: op deze manier worden ze steeds nauwkeuriger. Dat die nauwkeurigheid uitermate belangrijk is, spreekt voor zich: een verplaatsing van hooguit één meter of zelfs minder kan het verschil maken tussen leven en dood. Teams die aan wedstrijden deelnemen kunnen via de 3D-beelden nog meer op elkaar inspelen, met het oog op een hogere wedstrijdscore.

3D-voorstelling
Om het apparaat te ontwikkelen ging Jongen op zoek naar verschillende soorten sensoren. Daarna werd nagegaan hoe die sensoren werken om bijvoorbeeld te zien of er nog extra componenten nodig waren. Met die informatie ontwikkelde Jongen een voorlopig apparaat om testen op uit te voeren. Dit werd vervolgens gebruikt tijdens enkele skydivesprongen. Aan de hand van die data konden de invloeden van een skydivesprong bestudeerd worden.

Daarna werd de firmware geschreven en de software geprogrammeerd. Dit laatste bewerkt de opgeslagen gegevens van de sprong zodat er een grafische 3D-voorstelling van gemaakt kan worden. Jongen: “Met dit apparaat is de basis gelegd voor de ontwikkeling van een nieuw 3D-visualisatieapparaat en kan er een prototype ontwikkeld worden.”


Dit artikel verscheen in de Vlaamse ScriptieKrant.

Meer weten? Raadpleeg de integrale scriptie in de scriptiebank.

Deze scriptie werd geschreven onder begeleiding van Luc Beullens en Willy Vandeput.

Lees de scriptie hier