Studie stelt financiële problemen kwetsbare ouderen aan de kaak

Scriptie

Een zorgeloze oude dag?De vergrijzing neemt alsmaar meer toe. Ex-studente agogische wetenschappen, Britt Mondelaers (VUB), ging na hoe het zit met de financiële situatie van kwetsbare ouderen die nog thuis wonen.

Het aandeel 65-plussers zal tegen 2060 in Europa, vergeleken met 2010, verdubbelen. Eén van de uitdagingen voor de toekomst is de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. In haar masterproef heeft Britt Mondelaers, door middel van een enquête die ze afnam bij 173 ouderen, daarom de financiële situatie van thuiswonende ouderen onderzocht. De focus lag hier specifiek bij kwetsbare ouderen zoals zorgbehoevenden, ouderen die te kampen hebben met gezondheidsproblemen en/of ouderen die sociaal-economisch kwetsbaar zijn. Met haar onderzoek wou ze zich een beeld vormen over de betaalbaarheid van thuis wonen voor hen. 

Risico
Wanneer ze het verschil maakte tussen de inkomsten, zoals hun pensioen, en de uitgaven, zoals hun woonkosten, viel op dat 35% van de deelnemers aan het eind van de maand een negatief saldo heeft. Alleenstaande ouderen lopen het grootste risico. Maar liefst 57 procent van hen heeft maandelijks een tekort aan financiële middelen. Wat ook opvalt is het aandeel van vrouwen. Zij komen doorgaans moeilijker dan mannen rond. 44,4 procent van de vrouwen ten opzichte van 30,9 procent van de mannen heeft een negatief saldo op het einde van de maand. Personen met een andere nationaliteit hebben het laagste inkomen, maar geven wel het minste uit. Onder hen komt 33 procent op het einde van de maand niet toe. Met deze cijfers hoopt ze beleidsmakers de stimuleren om in te spelen op de noden van ouderen. 


Dit artikel verscheen in de Vlaamse ScriptieKrant.

Meer weten? Raadpleeg de integrale thesis in onze scriptiebank.  

Deze scriptie werd geschreven onder begeleiding van  Prof. Dr. Liesbeth De Donder en Bram Fret

Lees de scriptie hier

Share this on: