Wat we leren van K3

Scriptie
K3
©Foto Studio 100

“Van Afrika tot in Amerika, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn.” Zowel de oude als de nieuwe K3 schrikken er niet voor terug om een standpunt in te nemen. Actuele thema's zoals verdraagzaamheid, klimaatverandering en gender worden in vlot meezingbare liedjes gegoten. Toch was onderzoek naar de educatieve waarde van onze populairste meisjesgroep tot voor kort braakliggend terrein.

Pedagoog Marjolein Van Den Noortgate vulde de leemte op en schreef haar masterproef over de liedjesteksten van K3. Ze interviewde de drie huidige zangeressen en hun tekstschrijver en onderzocht via tekeningen hoe jonge kinderen betekenis geven aan de teksten. Wat is de impact van K3 op hun wereldbeeld?

Maatschappijkritiek

Eerst analyseerde ze de inhoud van de teksten. “De liedjes van K3 beslaan een breed gamma aan thema’s, zoals liefde, feest en samenhorigheid. Het overstijgen van verschillen is daarbij belangrijk. De teksten benadrukken de discrepantie tussen de huidige samenleving en een ideale, vredevolle toekomst. Het is een vorm van maatschappijkritiek die ze op een positieve manier formuleren.” 

K3 is zeker niet de eerste groep die educatieve boodschappen verwerkt in hun liedjes. Marjolein: “Eerder onderzoek toonde al aan dat luisteren naar zulke liedjesteksten zorgt voor een daling in agressieve gedachten, vooroordelen en discriminerend gedrag. Zeker als de tekstschrijver rekening gehouden heeft met de interesses, waarden en emoties van de luisteraar.” 

Marjolein Van Den Noortgate blijft ook kritisch: “Er is natuurlijk een verschil tussen wat K3 zingt en wat K3 doet. Veel liedjesteksten gaan over de schoonheid die vanbinnen zit, over het belang van jezelf zijn en diversiteit. Toch zijn het zelf drie mooie, blanke en slanke meisjes in drie dezelfde outfits.En kinderen leren ook van boodschappen die niet bewust educatief zijn. De verhouding tussen de creatieve inhoud enerzijds en de marketing anderzijds is dus zeer complex.”

Award

Een boodschap verkondigen via K3, het is inderdaad niet eenvoudig. Ook tekstschrijver Alain Vande Putte stelt zich soms vragen. Zoals over wat nu precies de meerwaarde is van producten als 'kippenwit van K3'. Toch is hij allesbehalve blind voor de voordelen van marketing. “Ik kom zelf uit de alternatieve muziekwereld, maar via die weg preek je vooral voor eigen kerk. Als wij met K3 de genderproblematiek aankaarten dan staat dat meteen in alle kranten. Een impact die je nu eenmaal niet kan loskoppelen van de fantastische marketingmachine die Studio 100 is.”

In het liedje Prinsesje en Superman zingt K3 voor het eerst letterlijk over homoseksuelen en genderrollen en dat veroorzaakte inderdaad een mediastorm. Marjolein: “Niet alle ouders waren even opgezet met dit thema in de muziek van hun kinderen. Holebivereniging Çavaria was wél tevreden en holebizender OUTtv schonk hen zelfs een award.”

Wat is het concrete resultaat? Marjolein: “Bij K3 zien ze de impact met hun eigen ogen, bijvoorbeeld als jongens naar hun optreden komen in een jurkje. De wereld van K3 is vrolijk, liefdevol en tolerant.”

K3

 

Tekenen over K3

Via tekeningen onderzocht Marjolein Van Den Noortgate of kinderen uit het eerste, tweede en derde leerjaar de educatieve boodschap van een liedje ook effectief oppikken. De kinderen hadden hier geen moeite mee. Ze gaven een persoonlijke interpretatie, die verderging dan de oppervlakkige betekenis van de tekst. Julie (3e leerjaar) maakte een tekening over Prinsesje en Superman, een lied dat gaat over homoseksualiteit en gender. In de nabespreking vertelde ze: “Een meisje kan ook met een meisje zijn en een jongen met een jongen. En dat mag, want iedereen is hetzelfde.”

Promotor: prof. dr. Kris Rutten

Lees de scriptie

 


Dit artikel verscheen in Metro en in de Vlaamse ScriptieKrant

K3 Metro

 

Share this on: