Plagiaat voorkomen doe je zo!

Plagiaat wordt in academische kringen als een hoofdzonde beschouwd en als dusdanig bestraft. Zo kan plagiaat ertoe leiden dat je een volledig academiejaar opnieuw moet afwerken. Bovendien maken Vlaamse universiteiten en hogescholen steeds vaker gebruik van software om plagiaat te detecteren. Zorg dus steeds voor een goede bronvermelding!

Het zich toe-eigenen van het geestelijk werk van anderen en het als eigen werk openbaar maken

Plagiaat volgens Van Dale

Wanneer pleeg je plagiaat?

Als je teksten, ideeën, redeneringen, afbeeldingen, schema's, etc. van een ander gebruikt met de bedoeling te laten uitschijnen dat ze jouw eigen creatie zijn.

Als je geen bron vermeldt bij het gebruiken van een anders ideeën, redeneringen, tekst, afbeeldingen, schema's... Ook als je daarbij wijzigingen aanbracht aan woorden of zinnen in de tekst die je overnam, blijft dit plagiaat. Je moet in dat geval de bronvermelding onmiddellijk na de passage aangeven.

Als je teksten gaat vertalen zonder adequate bronvermelding.

Als je overvloedig gebruik gaat maken van iemands teksten, zelfs met een correcte bronvermelding. Met andere woorden, zelfs als je telkens na een overgenomen passage de bron vermeldt, wordt het veelvuldig overnemen van teksten als plagiaat beschouwd!

Plagiaat met GenAI

GenAI of generatieve AI is artificiële intelligentie die tekst genereert op basis van een vraag of zoekopdracht. Elke universiteit en hogeschool heeft hiervoor eigen richtlijnen en regels, dus ga zeker op zoek naar die richtlijnen om te zien of AI gebruikt mag worden voor onderzoek binnen jouw instelling.


Als het toegelaten is, zal je waarschijnlijk transparant moeten communiceren over het gebruik van AI in jouw bachelor- of masterproef. Of dat nu door het generen van teksten is of als tool voor je literatuurstudie.

Verder zijn er ook richtlijnen opgezet door het Forum voor de Europese Onderzoeksruimte voor het correct gebruik van GenAI voor onderzoek. Die richtlijnen kan je via de link hieronder downloaden in de vorm van een handige brochure.

Download de richtlijnen