Niet enkel een beroerte, maar ook neglect...

Liesbeth
Mathieu

 

 

Titel:

Niet enkel een beroerte, maar ook neglect…

Auteur:

Liesbeth Mathieu

Departement Gezondheidszorg

Van Aertselaerstraat 31, 2170 Merksem

Opleiding ergotherapie- Hogeschool Antwerpen

Externe promotor met functie en instelling:

Leen Reyniers, ergotherapeute te ZNA St. Elisabeth; Kristel Weymans,

ergotherapeute en docent ergotherapie te Hogeschool Antwerpen Departement

Gezondheidszorg

Interne promotor:

Marleen De Clerck

De invloed van neglect op de revalidatie van de patiënt is enorm groot. Het maakt de

revalidatie langer in duur en minder efficiënt. In dit eindwerk ben ik op zoek gegaan naar

de meest recente evidence based ergotherapeutische behandelmethoden voor deze

functiestoornis ten gevolge van een CVA in de rechter hemisfeer bij volwassen patiënten.

In dit eindwerk, verduidelijkt het eerste hoofdstuk de stoornis neglect aan de hand van

een theoretische uitleg die met voorbeelden uit de praktijk wordt verduidelijkt. Een

volgende hoofdstuk handelt over verschillende assessments die gebruikt kunnen worden

bij het vaststellen van neglect. Hierna volgt een hoofdstuk waarbinnen bestaande en

nieuwe behandelmethoden worden uitgediept. Een veelbelovende aanvulling aan de

huidige behandelmethode is de toepassing van een oefenmethode waar de proprioceptie

wordt aangesproken om de patiënt bewust te maken over het neglect. Er worden drie

gekende en acht nieuwe auteurs naast elkaar beschreven.

Het vierde hoofdstuk geeft een kort overzicht over de behandeling van de CVA-patiënt

met een uitdieping van de ergotherapeutische behandelmethode. In een laatste

hoofdstuk wordt de theorie in praktijk gebracht aan de hand van twee casussen. Ter

aanvulling van de ergotherapeutische behandelmethode, ontwikkelde ik een folder ter

adviesverlening aan de familie en vrienden van de patiënt. Via deze weg probeer ik een

mogelijkheid te bieden om ook buiten het ziekenhuis de revalidatie van de patiënt te

bewerkstelligen.

Bibliografie

 

Bibliografie
Artikels
1.      AZOUVI P. e. a. (2002) Sensitivity of clinical and behavioral tests of spatial neglect after right hemisphere stroke, Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 73, pp. 160-166
2.      BAILEY M. J., RIDDOCH M. J., CROME P. (2002) Treatment of Visual Spatial Neglect in Elderly Patients with Stroke: A Single - Subject Using Either a Scanning and Cueing Strategy or a Left - Limb Activation Strategy, Physical Therapy, 82, 8, pp. 782 - 797
3.      BARRETT A. M., BURKHOLDER S. (2006) Monocular patching in subjects with right - hemisphere stroke affects perceptual attentional bias, Journal of Rehabilitation Research & Development, 43, pp. 337 - 346
4.      BOWEN A., LINCOLN NB, DEWEY M. (2002 + update 2007) Cognitive rehabilitation for spatial neglect following stroke, Cochrane Database Systematic Review, 2002 (2), CD003586
5.      DIJKSTRA-HEKKINK J., VAN CRANENBURGH B.  (1998) Oriënterend Neuropsychologisch Onderzoek voor CVA-patiënten, Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 26, pp. 136 - 143
6.      HARVEY M., HOOD B., NORTH A. & Robertson I. H. (2003) The effects of visuomotor feedback training on the recovery of hemispatial neglect symptoms: assessment of a 2-week and follow-up intervention, Neuropsychologia, 41, pp. 886 - 893
7.      JOHANSSEN L., ACKERMANN H. en KARNATH H.-O. (2003) Lasting amelioration of spatial neglect by traitment with neck muscle vibration even without concurrent training, Journal of rehabilitation medicine, 35, pp. 249 - 253
8.      KAEMINGK M., VAN KEEKEN P., BROOD B. (2000) Van NDT naar neurorevalidatie, Cordiaal, 4, pp. 10 - 13
9.      KELLER I. e. a. (2005) Visuospatial neglect in near and far space: dissociation between line-bisection and letter cancellation, Neuropsychologia, 43, pp. 724-731
10. MATTINGLEY J. B. e. a. (2004) The gray scales task: a perceptual measure of attentional bias following unilateral hemispheric damage, Neuropsychologia, 42, 8, pp. 387 - 394
11. PIERCE S. R., BUSBAUM L. J. (2002) Treatments of Unilateral Neglect: A Review, Journal of Medicine and Rehabilitation, 83, pp. 256 - 268
12. TANT M. L. M. e.a. (2002) Gray scales uncover similar attentional effects in homonymous hemianopia and hemi - neglect, Neuropsychologia, 40, 8, pp. 1474-1481
13. VERHOEF J. A. C., Lazonder A. W. (1999) Oriënterend Neuropsychologisch Onderzoek (ONO): Enkele Kritische kanttekeningen, Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 27, pp. 75 - 78
14. WEISS et al. (2003) Design and testing of a virtual environment to train stroke patients with unilateral spatial neglect to cross a street safely, Occupational Therapy International, 10, 1, pp. 39 - 55
Boeken
15. Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie (1999) Beroepsprofiel ergotherapeut, Utrecht, Lemma
16. HEIJMANS A., KUYPER C., LEMETTE M. (1999) De ergotherapeut als adviseur, Utrecht, Lemma
17. JOHNSTONE M. (1981) De CVA-patiënt: principes van de revalidatie, Lochemm, De Tijdstroom
18. VAN CRANENBURGH B. (1999) Neuropsychologie over de gevolgen van hersenbeschadiging, Maarssen, Elsevier
19. VAN CRANENBURGH, DIJKSTRA-HEKKINK (1998) Het Oriënterend Neuropsychologisch Onderzoek (Tekstboek), Haarlem, Instituut voor toegepaste neurowetenschappen
20. VAN DEN HOUTEN J., VAN DEN NIEUWENHOFF H., VAN ZANTEN N. (2004) De patiënt met sensorische problematiek: ergotherapeutische interventies gericht op het handelen van de patiënt, Utrecht, Lemma BV
21. VAN SOEST K., SPETH-LEMMENS I. (2003) Adviseren over zorg en begeleiding van de patiënt, Utrecht, Lemma BV

 

 
Websites
22. http://www.hartstichting.nl/go/
23. http://www.vzwcoma.be/
24. http://www.cva-samenverder.nl/index.php
25. http://www.expotheek.nl/beroerte/Hoe_verder_6.htm
26. http://www.dmkep.unimaas.nl/ggk/beroepsprofiel.htm
27. http://lho.lessius.eu/la/bachelor/la_ba_beroepsprofiel.htm
Andere bronvermelding
28. BOER A. e.a (2007) Meetinstrumenten op activiteitenniveau voor handletsel verkort onderzoeksverslag, Eindwerk ergotherapie Hogeschool Amsterdam
29. LEMMENS H. & ADVYS, (2007) Initiatie tot het Perfetti-concept: op weg naar een cognitief-therapeutische benadering, 26 januari en 4 mei 2007
30. OSKAM N. (2006) presentatie: Als de patiënt geen notie heeft van zijn stoornis, wat dan? En workshop: Behandelmodule van neglect, Geneeskundige Dagen Antwerpen 2006: ‘Gebrek aan inzicht’
31. REYNIERS L. (1999) Het Oriënterend Neuropsychologisch Onderzoek toegepast bij geriatrische personen met een CVA, Eindwerk ergotherapie Hogeschool Antwerpen
32. SENDEN N. (2005) Theorie en methodiek in de fysieke revalidatie: hemiplegie, Hogeschool Antwerpen

Universiteit of Hogeschool
AP Hogeschool Antwerpen
Thesis jaar
2008