Ambitalent

Dana
Roelants
 • Inge
  De Roeck
 • Deborah
  D'Hondt
 • Sandron
  Melissa

De probleemstelling kwam vanuit de opleiding Bachelor in de Orthopedagogie, wat behoort tot het departement ‘Sociaal-Agogisch Werk’ binnen de Hogeschool-Universiteit Brussel. De opleiding wordt gegeven in campus Parnas te Dilbeek en legt de focus op het persoonsvormend werken. Dit uit zich o.a. via het opleidingsonderdeel Persoons- en Maatschappijgerichte Vorming (PMV), wat gespreid is over de eerste twee opleidingsfasen en waar ‘talent en talentontwikkeling’ deel van uitmaakt. Er is een sterk geloof dat elk individu uniek is en dat iedereen talenten heeft en deze verder kan ontwikkelen. Doorheen de jaren werd echter vastgesteld dat de verwachtingen van de docenten omtrent ‘talent en talentontwikkeling’ niet overeenkwamen met de uitwerking van het onderdeel door het merendeel van de studenten. Het docententeam PMV gelooft er nog in en diende daarom een aanvraag in zodat het onderdeel naar de wensen en verwachtingen van docenten en studenten kon worden opgebouwd.

Ten eerste werd er gevraagd een bevraging rond ‘talent en talentontwikkeling’ uit te voeren met behulp van Qualtrics bij de studenten van de opleiding bachelor in de Orthopedagogie, de doelgroep werd uitgebreid met de docenten van diezelfde opleiding. Daarnaast werd een literatuurstudie gevraagd, wat antwoorden moest bieden op ‘het begrip talent’, ‘talent in de maatschappij’, ‘talent in het onderwijs’ en ‘hoe talenten te herkennen en ontwikkelen’. Ten derde werd er gevraagd om op basis van de onderzoeksresultaten verbetersuggesties te formuleren voor ‘talent en talentontwikkeling’ binnen de opleiding bachelor in de Orthopedagogie.

De rode draad doorheen het onderzoek en de verbetersuggesties werd gevormd door ‘Ik kies voor mijn Talent’ (2009) van Luk Dewulf en ‘Het element’ (2009) van Ken Robinson.  Zo werd er gekozen om de definitie van Luk Dewulf (Ik kies voor mijn talent, 2009, p.25) als basis te gebruiken: “Talent betekent het hebben van een natuurlijke aanleg, het hebben van een gave en/of begaafd zijn. Het gaat over patronen in ons denken en in ons handelen die van nature sterk zijn ontwikkeld”.

Verder werd deze definitie ook gehanteerd als kritisch denkkader om de enquêtes af te nemen bij de studenten en docenten van de opleiding bachelor in de Orthopedagogie. Deze werden m.b.v. Qualtrics afgenomen terwijl de literatuurstudie werd uitgevoerd. Vervolgens werden de enquêteresultaten geanalyseerd aan de hand van de reeds opgedane kennis omtrent talent. Door de enquêteresultaten en de gegevens van de literatuurstudie naast elkaar te leggen, kwam de vraag om de nieuw vergaarde informatie in praktijk te gaan opzoeken en uitproberen. Dit leidde tot praktijkervaringen in Prasoro te Suriname en in Jimmy’s te Nederland. Het onderzoek had als moeilijkheid dat ‘talent’ een veelzijdig begrip is, waarbij verschillende invalswegen te volgen zijn. Hierbij werden grenzen gesteld doordat elke onderzoeker van dit project zich verdiepte in een specifiek onderzoeksgebied: ‘het begrip talent’, ‘talent en onderwijs’, ‘talent en competenties’ en ‘talent in de maatschappij’.

Tot slot werd het resultaat gebundeld in een eindproduct waarin een lijst wordt weergegeven van verbetersuggesties om ‘talent en talentontwikkeling’ te implementeren in het opleidingsonderdeel PMV en de gehele opleiding bachelor in de Orthopedagogie. Op deze manier zou binnen het denkkader van Luk Dewulf aan de verwachtingen van studenten en docenten kunnen worden voldaan.

Bibliografie

 

Boeken

 • Dewulf, L. (2009). Ik kies voor mijn talent. Tielt: Lannoo.
 • Somberg, P. (2005). Hoe ontwikkel ik mijn competenties?: Werkboek voor talent. Den Haag: Sdu Uitgevers bv.
 • Tjepkema, S. & Verheijen, L. (2009). Van kiem tot kracht: een waarderend perspectief voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieverandering. Houten: Springer.
 • Van Beirendonck, L. (2009). Iedereen competent: een handleiding voor competentiemanagement dat werkt. Tielt: Lannoo.
 • Van Beirendonck, L. (2010). Iedereen content: nieuwe paradigma’s voor competentie- en talentmanagement. Leuven: LannooCampus.
 • Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow – The psychology of optimal experience. New York: Harper & Row.
 • Robinson, K. (2009). Het Element: Als passie en talent samenkomen. Utrecht: Spectrum.
 • Hermans, H. J. M., & Hermans – Jansen, E. (1995). Self – Narratives: The Construction of meaning in psychotherapy. New York: Guilford Press.

Internet

Artikels en rapporten

 • Fredrickson, B.L. (2003). The value of positive emotions. American Scientist, 91, 330 – 335.
 • Werkgroep “leren excelleren”.(2006, juli). Leren excelleren: talenten maken het verschil. Gepubliceerd rapport, Nationaal Innovatieplatform, Den Haag, Nederland.
 • Bulterman – Bos, J., Huizinga, M., & Sligte, H. (2009). Maatwerk voor latente talenten? Uitblinken op alle niveaus. Gepubliceerd rapport, SCO – Kohnstamm Instituut van de Faculteit der Maatschappij – en Gedragswetenschappen, Amsterdam, Nederland.
 • KPC – Groep. (2008). Talenten ontwikkelen? Hoogbegaafde leerlingen stimuleren? Tussenrapportage: Project havo-vwo, Beroepsidentiteit en Persoonlijkheidsontwikkeling, Den Bosch, Nederland.
 • Harter, J.K. (1998). Gage Park High School research study. Gallup Technical Report.
 • Hodges, T. (2002). An experimental study of strengths investment and changes in state hope. Technical Report.

Varia

Gesprekken

 • EEFTING, E.,  filiaalleider,  Jimmy’s, 27-04-2011.
 • KOERTS, F., HRM, Jimmy’s, 28-04-2011.
 • FRIJDE, I. directielid, Prasoro, 14-04-2011.
 • VAN RITTER, R., directielid, Prasoro, 14-04-2011.

Handleidingen

 • Eefting, E., Knollema, R. en Koerts, F. (april 2008). Handleiding: ‘De focus op talent’ – KIKkan. Stichting KIK Jongerenprojecten: Groningen.
 • Koerts, F. (2010). Action speaks louder than words. Jimmy’s: Groningen.
Download scriptie (2.19 MB)
Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2011