De rechtspraak van het Israëlisch Hooggerechtshof (HCJ) met betrekking tot de Palestijnse claims over de (il)legaliteit van de Separation Barrier - Een vergelijking van de rechtspraak van het International Court of Justice met de rechtspraak van het Israe

Sophie
Forrez

Israël - Palestina, Goede Muren maken Goede Buren

Na een onrustige nacht werd ik wakker in mijn logeerkamer. Ik keek door het raam en het eerste dat mijn vermoeide ogen zagen, was een camera die mij levenloos aanstaarde. Opeens was alles daar terug, het checkpoint, het lange wachten, de taxirit naar hier… En dan het huis, eigenlijk een doodgewoon Arabisch huis, gebouwd met die typische grote witte natuurstenen. Maar zo doodgewoon was het huis in feite niet. Dit huis was langs drie kanten volledig omringd door een grote, acht meter hoge betonnen muur.

In de zomer van 2010 ben ik voor vier weken naar Palestina gereisd, omdat ik ervan overtuigd was dat een reis naar die regio onontbeerlijk is om de realiteit daar te kunnen vatten. Ik heb toen vier nachten in het huis van Claire Anastas in Bethlehem gelogeerd. De gastvrijheid van de familie Anastas stond in schril contrast met het gevoel van onmacht dat elk menselijk wezen overvalt bij het zien van deze trieste situatie.

Ooit was dit huis gelegen op de drukke levensader tussen de heilige steden Jeruzalem en Bethlehem. Door de bouw van de muur tussen Israël en de bezette Palestijnse gebieden in 2002, is deze verbindingsweg nu dood. Geen mens waagt zich nog in deze verre uithoek die door de kronkelende muur gevormd werd.

Ik heb mijn masterproef over een internationaal relevant en actueel onderwerp geschreven. De 707 kilometer lange muur heeft elke dag weerslag op de gehele Palestijnse bevolking in de Westelijke Jordaanoever. In de Westerse wereld is het bestaan van de muur genoegzaam bekend, maar de implicaties die de constructie heeft voor mensen die er elke dag mee geconfronteerd worden, zijn als buitenstaander niet te vatten.

Ik vond het belangrijk om voor het onderzoek naar de bezette Palestijnse gebieden te reizen, om de situatie zelf te beleven en omdat ik nood had aan directe informatie van de plaatselijke bevolking. Ik ben in Ramallah, op de Westelijke Jordaanoever, ingetrokken bij een familie. Ik ben van daaruit naar verschillende bezette Palestijnse steden (Hebron, Nabloes, Bethlehem, Jericho en Oost Jeruzalem) en dorpen (Qalandia, Bil’in) gereisd. Ik heb daar met Palestijnse boeren gepraat, met jongeren die elke dag naar school moeten via de gateways in de muur, en met een meisje van mijn leeftijd, geboren in Jeruzalem, dat zo graag nog eens de kans zou krijgen om haar geboorteplaats te bezoeken.

Ik heb gesprekken gevoerd met een van de schepenen van Bil’in, de heer Abu Rahme. Hij vertelde mij het relaas van de onteigeningen door het Israëlische leger en hoe ongeveer de helft van het grondgebied van het dorpje momenteel aan de andere kant van de muur ligt. Ik heb gesproken met vertegenwoordigers van verschillende Israëlische en Palestijnse organisaties zoals B’tselem, HaMoked en Al Haq. Bij hen heb ik zeer veel nuttige informatie kunnen verzamelen, in de vorm van studies, rapporten en artikels.

Als juriste heb ik een onderzoek gedaan naar de verschillende juridische beslissingen die met betrekking tot de muur geveld werden. Het is vanzelfsprekend dat burgers die zich geschaad achten door de handelingen van een overheid, zich zullen wenden tot de rechtbank om voor hun klachten een oplossing te vinden. Dit is precies wat de Palestijnse burgers hebben gedaan.

In de eerste plaats hebben Palestijnse boeren, die door de bouw van de muur geen onmiddellijke toegang meer hadden tot hun landbouwgronden, verzoekschriften ingediend bij het hoogste Israëlische gerechtshof, de High Court of Justice.

Er is echter ook een mensenrechtenbeweging die geijverd heeft voor een behandeling van de kwestie door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. In 2004 heeft dat Hof een advies gegeven over de legaliteit van de Muur in de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem en de gevolgen die de muur heeft voor de bevolking van de bezette Palestijnse gebieden.

Het naast elkaar bestaan van die beide soorten juridische beslissingen met betrekking tot hetzelfde onderwerp, de Muur in de bezette Palestijnse gebieden, trok mijn aandacht en heeft mij nieuwsgierig gemaakt naar de onderlinge relatie tussen beide. Waar zitten de verschillen en gelijkenissen tussen deze rechterlijke beslissingen? Een rechterlijke beslissing moet vanzelfsprekend objectief zijn. Toch zijn de beide rechterlijke instanties niet tot hetzelfde besluit gekomen. Hoe komt dat? Wat zijn daar de dieperliggende oorzaken van?

In mijn masterproef heb ik deze vragen beantwoord. De resultaten werpen een verhelderend licht op de denkwijzen van het Israëlische leger en de Israëlische overheid en samenleving.

Bibliografie

Bibliografie

I. Rechtsleer

I.1. Tijdschriftenartikelen

Albeck, P., “What is State Land? On State Land in Judea, Samaria and the Gaza Strip”, Ha-lishkah - Journal of the Israel Bar Association - Jerusalem District Committee, 1999, 9-11.

Aronson, G., “Report On Israeli Settlement In The Occupied Territories”, A Bimonthly Publication of the Foundation for Middle East Peace, 2007, 1-8.

Barak-Erez, D., “Israel: The Security Barrier - between International Law, Constitutional Law, and Domestic Judicial Review”, International Journal of Constitutional Law, 2006, 540-552.

Ben Naftali, O., “‘A la Recherche du Temps Perdu’: Rethinking Article 6 of the Fourth Geneva Convention in the Light of the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory Advisory Opinion”, Israel Law Review 38, 2005, 211- 231.

Ben Naftali O. en Shany, Y., “Living in Denial: The Application of Human Rights in the Occupied Territories”, Israel Law Review 37, 2004, 17-118.

Benvenisti, E., The international Law of Occupation, Princeton University Press, 1993, 233.

Calvo-Goller, K., “More than a huge imbalance: the ICJ’s Advisory Opinion on the legal consequences of the construction of the barrier”, Israel Law Review, 2005, 165-188.

Carlson J. en Yeomans, N., “Whither Goeth the Law - Humanity or Barbarity” in Smith, M. en Crossley D.(eds.), The Way Out - Radical Alternatives in Australia, Melbourne: Lansdowne Press, 1975.

Cavanaugh, K., “Selective Justice: The Case Of Israel And The Occupied Territories”, Fordham International Law Journal, 2002, 934-960.

Dennis, M.J., “Application of Human Rights Treaties Extraterritorially in Times of Armed Conflict and Military Occupation”, American Journal of International Law, 2005, 119-141.

Fisler Damrosh, L. en Oxman B. H., “Agora: ICJ Advisory Opinion On Construction Of A Wall In The Occupied Palestinian Territory”, American Journal Of International Law, 2005, 1-6.

Franck, T.M., “Editorial Comments: Terrorism and the Right of Self-Defense”, American Journal of International Law, 2001, 839.

Goadby, F.M. en Doukhan, M.J., “The Land Law of Palestine”, The Palestine Yearbook of International Law, 2000-2001, 399-403.

Greenwood, C., “The administration of Occupied Territory in International Law” in Playfair, E. (ed.) International law and the administration of occupied territories: two decades of Israeli occupation of the West Bank and Gaza Strip, Oxford University Press, 1992, 241-267.

Gross, A.M., “Hague International Tribunals - The Construction of a Wall between The Hague and Jerusalem: The Enforcement and Limits of Humanitarian Law and the Structure of Occupation”, Leiden Journal of International Law, 2006, 393-440.

Hofnung, M. en Weinshall-Margel, K., “Judicial Rejection as Substantial Relief: The Israeli Supreme Court and the ‘War on Terror’”, in Volcansek, M.L. en Stack Jr., J.F. (eds.), Courts and Terrorism: Nince Nations Balance Rights and Security, Cambridge University Press, 2001, 150-162.

Horowitz, D., “The Israeli Concept of National Security” in Yaniv, A. (ed.) National security and democracy in Israel, Lynne Rienner Publishers, 1993, 257.

Imseis, A., “Critical Reflections on the International Humanitarian Law Aspects of the ICJ Wall Advisory Opinion”, American Journal of International Law 99, 2005, 102-119.

Kapeliuk, D., “International Commercial Arbitration The Israeli Perspective” in Bonomi, A. en Volken, P. (eds.), Yearbook of Private International Law, Volume 10, 2008, 431- 441.

Keidar, N., “An Examination of the Authority of the Military Commander to Requisition Privately Owned Land for the Construction of the Separation Barrier”, Israel Law Review 38, 2005, 247-261.

Kirshbaum, D. A., “Israeli Military Oppression And Exploitation Of Palestinian Society In Gaza And The West Bank: How It Works”, Israel Law Resource Center, 2007.

Kretzmer, D., “The Advisory Opinion: The Light Treatment of International Humanitarian Law”, American Journal of International Law, 2005, 88-102.

Kretzmer, D., “Special Double Issue, Domestic and International Judicial Review of the Construction of the Separation Barrier”, Israel Law Review 38, 2005, 6-16.

Lein, Y., “Behind the Barrier, Human Rights Violations as a Result of Israel’s Separation Barrier – Position Paper”, Jerusalem B’tselem, 2003, 140.

Lustick, I., “The Political Legacy of de facto annexation: Rabin, the Territories, and the Regime Crisis in Israel”, in Karsh, E. en Mahler G. (eds.), Israel at the crossroads: the challenge of peace, British Academic Press, 1994, 270.

Mallison, T. en Mallison, S., “A Juridical Analysis of the Israeli Settlements in the Occupied Territories”, The Palestine Yearbook of International Law, 1998-1999, 1-26.

Müller, A. Th., “A Wall on the Green Line? Israël’s Wall Project Under Scrutiny”, Alternative Information Center, 2006, 103.

Navot, S., “Political Questions in the Court: Is ‘Judicial self-restraint’ a better alternative than a ‘non justiciable’ approach?”, VII World Congress of the International Association of Constitutional Law, 2009, 1-21.

Schwebel, S., “What Weight to Conquest?”, American Journal of International Law 64, 1970, 346-347.

Scobie, I., “Words My Mother Never Taught Me – In Defense of the International Court”, American Journal of International Law, 2005, 76-88.

Sfard, M., “The Fight Against The Separation Wall: The Legal Front in Israel”, HaMoked, 2004, 1-9.

Sfard, M., “Book Review: The Human Rights Lawyer’s Existential Dilemma: The Occupation of Justice, The Supreme Court of Israel and the Occupied Territories by David Kretzmer”, Israel Law Review 38, 2005, 154-169.

Shamgar, M., “Military Government in the Territories Administrated by Israel 1967-1980”, Jerusalem Sacher Institute for Legislative Research and Comparative Law, 1982, 43.

Shamir, R., “Landmark Cases and the Reproduction of Legitimacy: The Case of the High Court of Justice”, Law and Society Review 781, 1990, 781-806.

Shany, Y., “Capacities and Inadequacies: A Look at the Two Separation Barrier Cases”, Israel Law Review, 2005, 230-236.

Shehadeh, R., “The Legislative Stages of the Israeli Military Occupation” in Playfair, E. (ed.), International law and the administration of occupied territories: two decades of Israeli occupation of the West Bank and Gaza Strip, Oxford University Press, 1992, 534, 152-165.

Sliman, N., “Israeli High Court Decision on Location of West Bank Barrier”, ASIL Insights, 2004.

Talpis, J. en Kath, S.L., “The Exceptional as Commonplace in Quebec Forum Non Conveniens Law: Cambior, a Case in Point”, Revue Juridique Thémis, 2000, 761-869.

Watson, G., “The ‘Wall’ Decision in Legal and Political Context”, American Journal of International Law, 2005, 6-24.

X, “Legitimising the Illegitimate? The Israeli High Court of Justice and the Occupied Palestinian Territory”, Al Haq, 2010, 1-21.

Barsella, A., Ground to a Halt - Denial of Palestinians’ Freedom of Movement in the West Bank, B’tselem, 2007, 119.

Yap, J., “Corporate civil liability for war crimes in Canadian courts - Lessons from Bil'in (Village Council) v. Green Park International Ltd.”, Journal of International Criminal Justice, 2010, 631-648.

Zwanenburg, M., “Het bezettingsrecht in de schijnwerpers”, Internationaal Humanitair Recht in de Kijker, 2005, 95-108.

I.2. Boeken en bulletins

Arayes, N., The Wall and International Law, Al Haq, 2008, 32.

Ayoub, N., The Israeli High Court of Justice and the Palestinian Intifada, A stamp of approval for Israeli violations in the Occupied Territories, Al Haq, 2004, 113.

Benvenisti, E., The international Law of Occupation, Princeton University Press, 1993, 233.

Cogen, M., Handboek Internationaal Recht, Kluwer, 2003, 490, 467.

Dinstein, Y., War, Agression and Self-Defense, Cambridge University Press, 2001, 349.

Efrat, E., The West Bank and Gaza Strip: a geography of occupation and disengagement, Taylor & Francis, 2006, 216.

Henckaerts, J.-M. en Doswald-Beck, L., Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, Cambridge University Press, 2005, 621.

Hever, S., The Separation Wall in East Jerusalem - Economic Consequences: The economy of the occupation: a Socioeconomic Bulletin, The Alternative Information Center, 2007, 60.

Kretzmer, D., The Occupation of Justice: The Supreme Court of Israel and the Occupied Territories, State University of New York Press, 2002, 262.

Mallison, T. en Mallison, S., The Palestine Problem in International Law and World Order, Longman, 1986, 564.

Oppenheim, L. en Lauterpacht, H., International Law, A Treatise, Vol. II, Disputes, War and Neutrality, London: Longmans, Green & Co., 1935.

Pictet, J., The Geneva Conventions of 1949: Commentary, Genève, ICRC, 1958.

Shalev, N., The Ofra Settlement - An Unauthorized Outpost, B’tselem, 2008, 35.

Shalev, N., The hidden agenda: The establishement and expansion plans of Ma’ale Adummim and their human rights ramifications, Bimkom & B’tselem, 2009, 58.

Shehadeh, R., Occupiers Law Israel and the West Bank, Institute for Palestine Studies, 1985, 212.

Soeterik, R.(red.), De Verwoesting Van Palestina, Amsterdam, Stichting Palestina Publikaties, 2008, 480.

Stewart, D.J., The Middle East Today: Political, Geographical & Cultural Perspectives, Taylor & Francis, 2008, 213.

Venema, D., Rechters In Oorlogstijd: De confrontatie van de Nederlandse rechterlijke macht met nationaal-socialisme en bezetting, Boom Juridische, 2007, 465.

II. Internationaalrechtelijke rechtsbronnen

II.1. Verdragen en internationale overeenkomsten

Armistice Agreement tussen Jordanië en Israël, 3 april 1949.

Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof ,17 juli 1998.

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, 16 december 1966.

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, 16 december 1966.

Verdrag nopens de wetten en gebruiken van de oorlog te land, 18 oktober 1907.

Reglement betreffende de wetten en gebruiken van de oorlog te land, 18 oktober 1907.

Verdrag betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd, 12 augustus 1949.

II.2. Resoluties

II.2.1. Resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 446 (1979), 22 maart 1979, UN Doc. S/RES/446 (1979)

Resolutie 452 (1979), 20 juli 1979, UN Doc. S/RES/452 (1979).

Resolutie 456 (1979), 30 november 1979, UN Doc. S/RES/456 (1979).

Resolutie 242 (1979) , 22 november 1967, UN Doc. S/RES/242 (1979).

II.2.2. Resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Resolutie 2625 (XXV), 24 oktober 1970, UN Doc. A/8082, de Friendly Relations Declaration.

Resolutie 56/60, 10 december 2001, UN Doc. A/56/PV.82.

Resolutie 58/97, 17 december 2003, UN Doc. A/RES/58/97.

Resolutie 55/131, 8 december 2000, UN Doc. A/RES/55/131.

Resolutie 56/60, 10 december 2001, UN Doc. A/RES/56/60.

III. Bronnen van Israëlisch recht

III.1. Militaire orders en militaire afkondigingen

Military Proclamation No. 3, Concerning Security Provisions, 7 juni 1967.

Military Order No. 144, Concerning Security Provisions, 22 oktober 1967.

Military Order Regarding Security Regulations (Judea and Samaria) No. 378, 5730-1970, Declaration Concerning Closing an Area no. S/2/03 (Seam Zone), 2 oktober 2003

Military Order No. 321, Concerning the Land (Acquisition for Public Purposes) Law (Judea and Samaria), 28 maart 1969.

Military Declaration in the Matter of Closing Territory No. S/2/03 (The Seam Zone) (Judea and Samaria), 2003.

III.2. Israëlische wetten

The Land Acquisition for Public Purposes (No.2) Law, 1953.

Israel Basic Law: The Judiciary (1984), www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic8_eng.htm.

III.3. Andere

Beslissing van 28 februari 2005 van het Israëlische kabinet, http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2005/Cabinet+communiqu….

Bar Association Rules (Admitting Members to the Bar and Renewing Membership), http://www.israelbar.org.il/uploadFiles/Bar_Association_Rules_(Admittin….

IV. Rechtspraak

IV.1. Arresten van het Israëlisch Hooggerechtshof

HCJ 8414/05 Bil'in Village Council Chairman v. The Government of Israel, 4 september 2007.

HCJ 7052/03 Adalah v. Minister of Interior of Israel, 14 mei 2006.

HCJ 7957/04 Mara’abe v. The Prime Minister of Israel, 15 september 2005.

HCJ 1890/03 Bethlehem Municipality v. State of Israel, 3 februari 2005.

HCJ 2056/04 Beit Sourik Village Council v. The Government of Israel, 30 juni 2004.

HCJ 4764/04 Physicians for Human Rights v. IDF Commander in Gaza, 30 mei 2004.

HCJ 9961/03 HaMoked: Center for the Defense of the Individual v. The Government of Israel, 6 november 2003.

HCJ 3278/02 Center for the Defense of the Individual v. Commander of the IDF Forces in the West Bank Area, 18 december 2002.

HCJ 8172/02 Ibrahim v. IDF Commander, 15 oktober 2002.

HCJ 3771/02 Kafr a-Ras et al. V. Commander of IDF Forces in Judea and Samaria, 9 mei 2002.

HCJ 393/82 Jam'ayat Iskan Al-Mu'almun v. Commander of IDF Forces, 28 december 1983.

HCJ 4481/91 Bargil v. Government of Israel, 25 augustus 1993.

HCJ 69/81 Abu Ita v. Commander of the Area of Judea and Samaria, 5 april 1983.

HCJ 390/79 Duikat v. Government of Israel, 22 oktober 1979.

HCJ 302/72 Sheikh Suleiman Hussein ‘Odeh Abu Hilu v. Government of Israel, 23 mei 1973.

IV.2. Adviezen van het Internationaal Gerechtshof

IGH, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion (9 juli 2004), www.icj-cij.org.

IGH Western Sahara, Advisory Opinion (16 oktober 1975), ICJ Reports 1975.

IGH, The International Status of South West Africa, Advisory Opinion (11 juli 1950), ICJ Reports 1950.

IV.3. Beslissingen van Canadese rechtbanken

Superior Court of Canada, Bil’in (Village Council) c. Green Park International Inc., 2009, QCCS 4151, 18 september 2009.

Supreme Court of Canada, Spar Aerospace Ltd. v. American Mobile Satellite Corp., 2002, SCR 205, 6 december 2002.

V. Rapporten en verslagen van conferenties

‘Westbank Barrier Route Projections’, United Nations for the Coordination of Humanitarian Affairs for the occupied Palestinian territory, 2010.

‘The Humanitarian Impact On Palestinians Of Israeli Settlements And Other Infrastructure In The West Bank, United Nations’, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2007, 147.

‘Preliminary Analysis. The Humanitarian Implications of the February 2005 Projected West Bank Barrier Route’, United Nations for the Coordination of Humanitarian Affairs for the occupied Palestinian territory, 2005.

Rapport van John Dugard, ‘Report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied by Israel since 1967’, 18 augustus 2005.

Rapport van John Dugard, ‘Question of the Violation of Human Rights in the Occupied Arab Territories, including Palestine’, 27 februari 2004.

Report of the Secretary-General prepared pursuant to General Assembly resolution ES-10/13 (24 november 2003), UN Doc. A/ES-10/248.

U.S. Departement of State, “Israel and the Occupied Territories”, Country Reports on Human Rights Practices, 2002

United Nations Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, The Question of the Observance of the Fourth Geneva Convention of 1949 in Gaza and the West Bank Including Jerusalem Occupied by Israel in June 1967, New York, 1979

The Colonization of the West Bank Territories by Israel: Hearing Before the Subcommission on Immigration and Naturalization of the Senate Commission on the Judiciary, 1978, 1-184.

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II, A, 815.

VI. Krantenartikelen en brochures

VI.1. Krantenartikelen

Albeck, P., ‘Lands in Judea and Samaria’, lezing in Bet Hapraklit, 28 mei 1985.

Alon, G., “Prof. Zamir In Opinion He Will Submit to the Cabinet Yoday: It is not permissible to act under Jordanian law to expropriate land in Judea and Samaria”, Ha’aretz, 11 mei 1980.

Bahor, D., “Separation Fence: All the Objections”, Y-net, 4 juli 2002.

Ben A. en Kara, B., “The State Attorney Points out Difficulties to Sharon in Planning Changes in the Fence”, Ha’aretz, 14 november 2003.

Dayan, D., ‘In Defense of a Fence, Speech to the Washington Institute’s Special Policy Forum’, 19 december 2003, www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2128.

Dickey, C., “A Fence Across the Sand”, Newsweek vol. 125, 1995,

http://www.newsweek.com/1995/02/05/a-fence-across-the-sand.html.

Dodger, A., “Quebec Courts Open a New Chapter on Corporate Civil Liability: Paying for War Crimes?”, Legal Frontiers, 29 oktober 2009, www.legalfrontiers.ca/2009/10/quebec-courts-open-a-new-chapter-on-corpo….

Dunlap, J.C., “Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 21st Century Conflicts”, The Washington Times, 29 november 2001, www.washingtontimes.com/news/2007/aug/03/lawfare-amid-warfare/.

Morgantini, L., “If Palestine is denied by a wall”, Ma’an News Agency, 16 december 2009, http://www.maannews.net/.

Nabulsi, K., “Jus ad Bellum/Jus in Bello”, Crimes of War – A-Z Guide, http://www.crimesofwar.org/thebook/jus-ad-bellum.html.

Mualem, M., “Yishai presents PM with Shas separation plan”, Ha’aretz, 4 juli 2002

Parry, N., “Is it a Fence? Is it a Wall? No, it's a Separation Barrier”, The Electronic Intifada, 2003, http://electronicintifada.net/content/it-fence-it-wall-no-its-separatio….

Rappaport, M., “A Wall in their Heart”, Yedioth Aharonoth, 23 mei 2003.

VI.2. Brochures

‘Saving Lives: Israel’s anti-terrorist fence – Answers to Questions’, 2004, 1-24, Israel Information Center, Information and Internet Division Ministry of Foreign Affairs Jerusalem, Israel Ministry of Foreign Affairs.

‘Israeli Settlements and International Law’, 2001, http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/Isra….

‘Concepts and Guidelines: A Fence, not a Wall’, brochure van de Israëlische overheid,

http://securityfence.mfa.gov.il/mfm/web/main/document.asp?SubjectID=458….

Israel and the Palestinians: Key’s, document op website van de BBC,

http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/middle_east/israel_and_the_palestin….

VII. Websites

www.israellawresourcecenter.org

http://securityfence.mfa.gov.il.

http://ihrverdragen.rodekruis.be/NL/VerdragenNa1948/

http://www.icj-cij.org/

http://www.hamoked.org/home.aspx

http://www.btselem.org/index.asp

Download scriptie (110.89 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2011