Maken machines en mensen dezelfde fouten? Een fMRI-onderzoek.

Eliane
Deschrijver

‘Missen is menselijk’; of maken machines dezelfde fouten als mensen?

Fouten maken deel uit van het leven. Zelfs het meest perfectionistische individu ziet zich bijna dagelijks geconfronteerd met allerlei vergissingen, hetzij door eigen toedoen hetzij in confrontatie met andermans of machinaal falen. En dit is maar goed ook. Wie immers geen actie onderneemt, maakt geen kans om een fout te maken en daaruit te leren. Fouten detecteren is daarom voor de mens erg belangrijk. Maar wat gebeurt er juist in je hersenen als je iemand in je omgeving een fout ziet begaan? En hoe reageert je brein als het een machine is die het probleem heeft veroorzaakt? Dit zijn vanzelfsprekende en zelfs cruciale vragen wanneer men wil begrijpen hoe mensen de wereld rondom zich vatten. Toch werd een duidelijk wetenschappelijk antwoord hierop nooit eerder geformuleerd.

In de psychologie onderzoekt men al geruime tijd hoe de hersenen fouten verwerken die mensen zelf begaan. Dergelijk onderzoek heeft aangetoond dat er in het menselijke brein een systeem bestaat dat specifiek toegewijd is aan de verwerking van eigen fouten. Wanneer men immers incorrect reageert in een computertaak wordt een deel van de prefrontale cortex actief, een regio in het voorste deel van de hersenen. Zo beschik je als het ware over je eigen ‘alarmsysteem’, dat je waarschuwt wanneer iets niet loopt zoals gepland. Recentelijk wezen onderzoekers erop dat dit foutenverwerkingssysteem niet alleen instaan voor het signaleren van eigen fouten, maar ook voor de verwerking van fouten van anderen in deze taken. Dit is niet eens zo onlogisch. Zoals de onderzoeker Bandura (1977) het al uitdrukte, zou het immers erg moeilijk leren, en bovendien ook gevaarlijk zijn, als je enkel rekening zou houden met de effecten van je eigen acties om te bepalen wat wel of niet te doen. Het doel van de huidige studie was daarom na te gaan of het foutenverwerkingssysteem alleen actief is wanneer je menselijke fouten observeert, of ook bij het zien van fouten van niet-levende instanties, zoals machines. Enkel en alleen op basis van de fysieke gelijkenis tussen een mens en een machine zou men een beperktere hersenactiviteit in het foutenverwerkingssysteem kunnen verwachten bij het zien van machinale fouten. Het lijkt immers onnodig om te leren van fouten waarvan je per definitie fysiek niet in staat bent ze zelf te maken.

In de studie werd een twintigtal deelnemers gevraagd filmpjes te bekijken, terwijl hun hersenactiviteit gemeten werd in een functional magnetic resonance imaging-scanner (fMRI). Dit toestel maakt als het ware een reeks foto’s van het brein, waarop je heel precies kan zien welke hersendelen een verhoogde bloedtoevoer krijgen en dus op het moment van ‘fotograferen’ gebruikt worden. Actieve hersencellen hebben namelijk meer zuurstof uit het bloed nodig dan hun inactieve broertjes. In de filmpjes werden acht verschillende situaties getoond waarin een persoon een alledaagse machine gebruikte (bv. fototoestel, drankautomaat, digitale klok, …). Zo zag men bijvoorbeeld een situatie waarin een persoon een koffietas in een koffieapparaat zette, waarna deze op de knop voor één kopje koffie drukte en de machine zijn werk deed. In een ander filmpje uit dezelfde situatie koos de persoon verkeerdelijk om de knop voor twee kopjes koffie in te drukken. Deze fout leidde ertoe dat het kopje koffie overliep, waarna het filmpje stopte. Zodoende leidde de menselijke handeling tot een fout. Bovendien kon in elk van de situaties ook een probleem ontstaan, hoewel de persoon volledig correct te werk ging. In dat geval maakte de machine de fout. In het voorbeeld van de koffiemachine zag men de mens via de correcte knop kiezen voor één kopje koffie, waarna de koffietas toch overstroomde. Via gepaste statistische analyses werd zo de hersenactiviteit achterhaald die uniek gerelateerd was aan het verwerken van de machinale en menselijke fouten.

De resultaten boden cruciale inzichten in de hersengebieden die betrokken zijn bij de perceptie van alledaagse fouten van menselijke en machinale aard. Zo bleek dat de observatie van zowel menselijke als machinale fouten activiteit uitlokte in een gebied nabij aan het eerder beschreven foutenverwerkingssysteem. Er bestaat met andere woorden geen fundamenteel verschil in de manier waarop we machinale en menselijke fouten begrijpen. Dit resultaat wijst erop dat het ‘alarmsysteem’ in het menselijke brein erg algemeen is van aard. Een interessante bevinding is dat het systeem zelfs méér actief is bij het zien van machinale fouten, ten opzichte van menselijke fouten. Hoe valt dit te verklaren? In de regel worden de meeste dagdagelijkse acties tot een goed einde gebracht. Het tot uiting komen van een fout is daarom doorgaans een onverwachte gebeurtenis. Bovendien kan men stellen dat machinale fouten minder te verwachten vallen dan menselijke fouten, omdat die eerste nog minder voorkomen. Om te kijken wat het effect is in de hersenen van die voor fouten kenmerkende onverwachtheid, werd voor aanvang van de studie per situatie nog een vierde filmpje gemaakt. Daarin voltrokken zich onverwachte maar niet echt foutieve gebeurtenissen. Het filmpje liet immers nogmaals de reeks gebeurtenissen zien die leidden tot het correcte resultaat. Op het moment dat de machine in werking trad echter, verscheen plotsklaps een willekeurig voorwerp in een uithoek van het beeld (een kleine zeilboot in het voorbeeld van de koffiemachine). Met behulp van dit extra filmpje kon bevestigd worden dat de activiteit in het hersensysteem afhangt van de mate waarin geobserveerde gebeurtenissen niet aan je verwachtingen voldoen. De activiteit van het hersengebied bij het plotseling zien van  het willekeurige voorwerp was immers nog groter dan die tijdens de perceptie van machinale fouten. Als we dit deel van ons brein opnieuw vergelijken met een alarmsysteem, kunnen we de hersenactiviteit dus interpreteren als hoe hard het alarm afgaat. Het blijkt dat onverwachte gebeurtenissen een veel luider alarm uitlokken dan menselijke fouten, terwijl de machinefouten daar ergens tussenin zitten. Het alarmsysteem waarschuwt je dus niet zozeer dat iets verkeerd gaat, maar eerder dat er iets onverwachts gebeurt.

Wanneer je dus binnenkort in je leven weer geconfronteerd wordt met iets of iemand die een fout maakt, weet dan dat het in je hersenen niet alleen draait om die fout maar wel om je verwachting daarrond. Onverwachte gebeurtenissen scheppen immers mooie mogelijkheden om te leren.

Bibliografie

 

 • Aglioti, S. M., Cesari, T., Romani, M., Urgesi, C. (2008). Action anticipation and motor resonance in elite basketball players. Nature Neuroscience, 11, 1109-1116.
 • Amodio, D. M. & Frith, C. D. (2006). Meeting of minds: the medial frontal cortex and social cognition. Neuroscience Nature Reviews, 7, 268-277.
 • Bates, A. T., Patel, T. P. & Liddle, P. F. (2005). External behavior monitoring mirrors internal behavior monitoring: Error-related negativity for observed errors. Journal of Psychophysiology, 19 (4), 281-288.
 • Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. New York: General Learning Press.
 • Blandin, Y. & Proteau, L. (2000). On the cognitive basis of observational learning: Development of mechanisms for the detection and correction of errors. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 53A (3), 846-867.
 • Bekkering, H., de Bruin, E. R. A., Cuijpers, R. H., Newman-Norlund, R., van Schie, H. T. & Meulenbroek, R. (2009). Joint action: Neurocognitive mechanisms supporting human interaction. Topics in Cognitive Science, 1, 340-352.
 • Botvinick, M. M., Braver, T. S., Carter, C. S., Barch, D. M. & Cohen, J. D. (2001). Conflict monitoring and cognitive control. Psychological Review, 108(3), 624-652.
 • Brass, M., Bekkering, H., Wohlschlager, A. & Prinz, W. (2000). Compatibility between observed and executed finger movements: comparing symbolic, spatial, and imitative cues. Brain & Cognition, 44, 124–43.
 • Brass, M., Schmitt, R. M., Spengler, S. & Gergely, G. (2007). Investigating action understanding: inferential processes versus action simulation. Current Biology, 17, 1-5.
 • Brown, L. E., Wilson, E. T., Obhi, S. S. & Gribble, P. L. (2010). Effect of trial order and error magnitude on motor learning by observing. Journal of Neurophysiology, 104 (3), 1409-1416.
 • Buccino, G., Lui, F., Canessa, N., Patteri, I., Lagravinese, G., Benuzzi, F., Porro, C. A. & Rizzolatti, G. (2004). Neural circuits involved in the recognition of actions performed by nonconspecifics: An fMRI study. Journal of Cognitive Neuroscience 16 (1), 114-126.
 • Calvo-Merino, B., Glaser, D. E., Grèzes, J., Passingham R. E. & Haggard, P. (2005). Action observation and acquired motor skills: An fMRI study with expert dancers. Cerebral Cortex, 15 (8), 1243-1249.
 • Calvo-Merino, B., Grezes, J., Glaser, D. E., Passingham, R. E. & Haggard, P. (2006). Seeing or doing? Influence of visual and motor familiarity in action observation. Current Biology, 16, 1905-1910.
 • Caspers, S., Zilles, K., Laird, A. R. & Eickhof, S.B. (2010). ALE meta-analysis of action observation and imitation in the human brain. Neuroimage, 50, 1148-1167.
 • Carp, J., Halenar, M. J., Quandt, L. C., Sklar, A. & Compton, R. J. (2009). Perceived similarity and neural mirroring: Evidence from vicarious error processing. Social Neuroscience, 4 (1), 85-96.
 • Chambon, V., Domenech, P., Pacherie, E., Koechlin, E., Baraduc, P. & Farrer, C. (2011). What are they up to? The role of sensory evidence and prior knowledge in action understanding. PLoS ONE, 6(2), e17133.
 • Chong, T. T., Cunnington, R., Williams, M. A., Kanwisher, N. & Mattingley, J.B. (2008) fMRI adaptation reveals mirror neurons in human inferior parietal cortex. Current Biology, 18, 1576 –1580.
 • Clark, V. P., Fannon, S., Lai, S., Benson, R. & Bauer, L. (2000). Responses to rare visual target and distractor stimuli using event-related fMRI. Journal of Neurophysiology, 83, 3133-3139.
 • Collins, D. L., Neelin, P., Peters, T. M., Evans, A. C., (1994). Automatic 3D intersubject registration of MR volumetric data in standardized Talairach space. Journal of Computer Assisted Tomography, 18, 192–205.
 • Costantini, M., Galati, G, Ferretti, A., Caulo, M., Tartaro, A., Romani, G. L. & Aglioti S. M. (2005). Neural systems underlying observation of humanly impossible movements: An fMRI study. Cerebral Cortex, 15, 1761-1767.
 • Craig, A. D. (2009). How do you feel-now? The anterior insula and human awareness. Nature Reviews Neuroscience, 10(1), 59-70.
 • Culham, J. C. & Valyear, K. F. (2006). Human parietal cortex in action. Current Opinion in Neurobiology, 16, 205-212.
 • De Bruijn, E. R. A., Schubotz, R. L. & Ullsperger, M. (2007). An event-related potential study on the observation of erroneous everyday actions. Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience, 7 (4), 278-285.
 • Desmet, C., Fias, W., Hartstra E. & Brass, M. (2011). Errors and conflict at the task level and the response level. The Journal of Neuroscience, 31 (4), 1366-1374.
 • Downing, P. E., Jiang, Y., Shuman, M. & Kanwisher, N. (2001). A cortical area selective for visual processing of the human body. Science, 293, 2470-2473.
 • Downing, P. E., Peelen, M. V., Wiggett, A. J., Tew, B. D. (2006). The role of the extrastriate body area in action perception. Social Neuroscience, 1(1), 52-62.
 • Duvernoy, H. M. (1999). The Human brain. Surface, Blood Supply and Three-dimensional Sectional Anatomy. Second Completely Revised and Enlarged Edition. SpringerWienNewYork.
 • Ehlis, A.-C., Herrmann, M.J., Bernhard, A. & Fallgatter, A.J. (2005). Monitoring of internal and external error signals. Journal of Psychophysiology, 19(4), 263-269.
 • Falkenstein, M., Hohnsbein, J., Hoormann, J. & Blanke, L. (1990). Effects of cross-modal divided attention on late ERP components: II. Error processing in choice reaction tasks. Electroencephalography & Clinical Neurophysiology, 78, 447-455.
 • Fiehler, K., Ullsperger, M. & von Cramon, D. Y. (2004). Neural correlates of error detection and error correction: is there a common neuroanatomical substrate? European Journal of Neuroscience, 19, 3081-3087.
 • Fukushima, H. & Hariki, K. (2006). Perceiving an opponent’s loss: Gender-related differences in the medial frontal negativity. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 1(2), 149-157.
 • Fukushima, H. & Hariki, K. (2009). Whose loss is it? Human electrophysiological correlates of non-self reward processing. Social Neuroscience, 4(3), 261-275.
 • Gehring, W. J., Coles, M. G. H., Meyer, D. E. & Donchin, E. (1990). The error-related negativity: An event related brain potential accompanying errors. Psychophysiology, 27, S34, (Abstract).
 • Gehring, W. J., Goss, B., Coles, M. G. H., Meyer, D. E. & Donchin, E. (1993). A neural system for error detection and compensation. Psychological Science, 4(6), 385-390.
 • Gentsch, A., Ullsperger, P. & Ullsperger M. (2009). Dissociable medial frontal negativities from a common monitoring system for self- and externally caused failure of goal achievement. NeuroImage, 47, 2023-2030.
 • Grill-Spector, K., Kushnir, T., Edelman, S., Avidan, G., Itzchak, Y. & Malach, R. (1999). Differential processing of objects under various viewing conditions in the human lateral occipital complex. Neuron, 24, 187-203. 
 • Grossman, E. D. & Blake, R. (2002). Brain areas active during visual perception of biological motion. Neuron, 35, 1167-1175.
 • Hajcak, G., Moser, J. S.,  Holroyd, C. B. & Simons, R. F. (2006). The feedback-related negativity reflects the binary evaluation of good versus bad outcomes. Biological psychology, 71, 148-154.
 • Holroyd, C. B. & Coles, M. G. H. (2002). The neural basis of human error processing: Reinforcement learning, dopamine and the error-related negativity. Psychological Review, 109(4), 679-709.
 • Holroyd, C. B., Yeung, N., Coles, M. G. H. & Cohen, J. D. (2005). A mechanism for error detection in speeded response time tasks. Journal of Experimental Psychology: General, 134 (2), 163-191.
 • Holroyd, C. B., Nieuwenhuis, S., Yeung, K., Nystrom, K., Mars, R. B., Coles, M. G. & Cohen, J. D. (2004). Dorsal anterior cingulate cortex shows fMRI response to internal and external error signals. Nature Neuroscience, 7, 497-498.
 • Horn, H., Syed, N., Lanfermann, H., Maurer, K. & Dierks, T. (2003). Cerebral networks linked to the event-related potential P300. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 253 (3), 154-159.
 • Iacoboni, M., Molnar-Szakacs, I., Gallese, V., Buccino, G., Mazziotta, J. C. & Rizzolatti, G. (2005). Grasping the intentions of others with one’s own mirror neuron system. Plos Biology, 3 (3), 529-535.
 • Itagaki, S. & Katayama, J. (2008). Self-relevant criteria determine the evaluation of outcomes induced by others. Neuroreport, 19, 383-387.
 • Jastroff, J., Clavagnier, S., Gergely, G. & Orban, G. A. (2011). Neural mechanisms of understanding rational actions: middle temporal activation by contextual violation. Cerebral Cortex, 21, 318-329.
 • Joyce, J. (1922). Ulysses. Paris: Shakespeare and co.
 • Kang, S. K., Hirsh, J. B. & Chasteen, A. L. (2010). Your mistakes are mine: Self-other overlap predicts neural response to observed errors. Journal of Experimental Social Psychology, 46, 229-232.
 • Karnath, H. O., Baier, B. & Nagele, T. (2005). Awareness of the functioning of one’s own limbs mediated by the insular cortex? Journal of Neuroscience, 25, 7134–7138.
 • Keysers, C. & Gazzola, V. (2006). Towards a unifying neural theory of social cognition. Progress in Brain Research, 156, 379-401.
 • Kilner, J. M., Neal, A., Weiskopf, N., Friston, K. J. & Frith, C. D. (2009). Evidence of mirror neurons in human inferior frontal gyrus. The Journal of Neuroscience, 29 (32), 10153-10159.
 • Klein, T. A., Endrass, T., Kathmann, N., Neumann, J., von Cramon, Y. D. & Ullsperger, M. (2007). Neural correlates of error awareness. Neuroimage, 34 (4),  1774-1781.
 • Koban, L., Pourtois, G., Vocat, R. & Vuilleumier, P. (2010). When your errors make me lose or win: Event-related potentials to observed errors of cooperators and competitors. Social Neuroscience iFirst, 1-15.
 • Koelewijn, T., van Schie, H. T., Bekkering, H., Oostenveld, R. & Jensen, O. (2008). Motor-cortical bèta oscillations are modulated by correctness of observed action. NeuroImage, 40, 767-775.
 • Krienen, F. M., Tu, P.-C. & Buckner, R. L. (2010). Clan mentality: Evidence that the medial prefrontal cortex responds to close others. The Journal of Neuroscience, 30(41), 13906-13915.
 • Krigolson, O. E. & Holroyd, C. B. (2006). Evidence for hierarchical error processing in the human brain. Neuroscience, 137, 13-17.
 • Krigolson, O. E. & Holroyd, C. B. (2007). Hierarchical error processing: Different errors, different systems. Brain Research, 1155, 70-80.
 • Krigolson, O. E., Holroyd, C. B., Van Gyn, G. & Heath, M. (2008). Electr(encephalographiccorrelates of target and outcome errors. Experimental Brain Research, 190 (4), 401-411.
 • Leng, Y. & Zhou, X. (2010). Modulation of the brain activity in outcome evaluation by interpersonal relationship: An ERP-study.  Neuropsychologia, 48, 448-455.
 • Liepelt, R. & Brass, M. (2010). Automatic imitation of physically impossible movements. Social Cognition, 28(1), 59-73.
 • Liepelt, R., Von Cramon, D.Y., Brass, M. (2008). How do we infer others’ goals from non-stereotypic actions? The outcome of context-sensitive inferential processing in right inferior parietal and posterior temporal cortex. NeuroImage, 42, 784-792.
 • Linden, D. E. J. (2005). The P300: where in the brain is it produced and what does it tell us. The Neuroscientist, 11, 563-576.
 • Magno, E., Foxe, J. J., Molholm, S., Robertson, I. H. & Garavan, H. (2006). The anterior cingulate and error avoidance. Journal of Neuroscience, 26, 4769-4773.
 • Malach, R., Reppas, J. B., Benson, R. R., Kwong, K. K., Jiang, H., Kennedy, W. A., Ledden, P. J., Brady, T. J., Rosen, B. R. & Tootell, R. B. H. (1995). Object-related activity revealed by functional magnetic resonance imaging in human occipital cortex. PNAS, 92(18), 8135-8139.
 • Malfait, N., Valyear, K. F., Culham; J.C., Anton, J.-L., Brown, L.B. & Gribble; P.L. (2009). fMRI activation during observation of others’ reach errors. Journal of Cognitive Neuroscience, 22 (7), 1493-1503.
 • Manthey, S., Ricarda, I., Schubotz, D. von Cramon, Y. (2003). Premotor cortex in observing erroneous action: an fMRI study. Cognitive Brain Research, 15, 296-307.
 • Miltner, W. H. R., Brauer,  J., Hecht, H., Trippe, R. & Coles, M. G. H. (2003). Parallel brain activity for self-generated and observed errors. In Errors, conflicts end the Brains. Current Opinions on Performance Monitoring (eds. Ullsperger,M. & Falkenstein M.) 124-129 (MPI of Cognitive Neuroscience, Leipzig, 2004).
 • Müller, B. C. N., Brass, M., Kühn, S., Tsai, C.-C., Nieuwboer, W., Dijksterhuis, et al. (2011). When Pinocchio acts like a human, a wooden hand becomes embodies. Action co-representation for non-biological agents. Neuropsychologia, 49(5), 1373-1377.
 • Notebaert, W., Houtman, F., Van Opstal, F., Gevers, W., Fias, W., Verguts, T. (2009). Post-error slowing: An orienting account. Cognition, 111, 275-279.
 • Oldfield, R.C. (1971). The assessment and analysis of handedness: The Edinburgh inventory. Neuropsychologia, 9, 97-113.
 • Overbeek, T. J. M., Nieuwenhuis, S. & Ridderinkhof, K.R. (2005). Dissociable components of error processing: On the functional significance of the Pe vis-à-vis the ERN/Ne. Journal of Psychophysiology, 19, 298-304.
 • Press, C., Bird, G., Flach, R. & Heyes, C. (2005). Robotic movement elicits automatic imitation. Cognitive Brain Research, 25, 632-640.
 • Ramautar, J.R., Slagter, H.A., Kok, A. & Ridderinkhof, K.R. Probability effects in the stop-signal paradigm: the insula and the significance of failed inhibition. Brain Research, 1105 , 143-154 (2006).
 • Ridderinkhof, R. K., Nieuwenhuis, S. & Braver T. S. (2007). Medial frontal cortex function: An introduction and overview. Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience, 7 (4), 261-265.
 • Ridderinkhof, R. K., Ullsperger, M., Crone, E. K. & Nieuwenhuis, S. (2004) The role of the medial frontal cortex in cognitive control. Science, 306, 443-447.
 • Rizzolatti, G. & Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system. Annual Review of Neuroscience 27, 169-192.
 • Rizzolatti, G., Fadiga, L., Fogassi, L. & Gallese, V. (1996). Premotorcortex and the recognitions of motor actions. Brain Research: Cognitive Brain Research, 3, 131-141.
 • Rizzolatti, G., Fogassi, L. & Gallese, V. (2001). Neurophysiological mechanisms underlying the understanding and imitation of action. Nature Reviews Neuroscience, 2, 661–670.
 • Rushworth, M. F. S., Buckley, M. J., Behrens, T. E. J., Walton, M. E. & Bannerman, D. M. (2007). Functional organization of the medial frontal cortex. Current Opinion in Neurobiology, 17, 220-227.
 • Schuch, S. & Tipper, S. P. (2007). On observing another person’s actions: Influences of observed inhibition and errors. Perception & Psychophysics, 69 (5), 828-837.
 • Shane, M. S., Stevens, M. S., Harenski, C. L. & Kiehl, K. A. (2008). Neural correlates of the processing of another’s mistakes: A possible underpinning for social and observational learning. Neuroimage, 42 (1), 450-459.
 • Shane, M. S., Stevens, M. S., Harenski, C. L. & Kiehl, K. A. (2009). Double dissociation between perspective-taking and empathic-concern as predictors of hemodynamic response to another’s mistakes. Social Cognitive & Affective Neuroscience, 4, 111-118.
 • Somerville, L. H., Heatherton, T. F. & Kelley, W.M. (2006). Anterior cingulate cortex responds differentially to expectancy violation and social rejection. Nature Neurscience, 9 (8), 1007-1008.
 • Spinazzola, L., Pia, L., Folegatti, A., Marchetti, C. & Berti, A. (2008).Modular structure of awareness for sensorimotor disorders: evidence from anosognosia for hemiplegia and anosognosia for hemianaesthesia. Neuropsychologia, 46, 915–926.
 • Strange, B. A., Duggins, A., Penny, W., Dolan, R. & Friston, K J. (2003). Information theory, novelty and hippocampal responses: unpredicted or unpredictable? Neural Networks, 18, 225-230.
 • Tai, Y. F., Scherfler, C., Brooks, D. J., Sawamoto, N. & Castiello, U. (2004). The human premotor cortex is ‘mirror’ only for biological actions. Current Biology, 14, 117– 120.
 • Talairach, J. & Tournoux, P. (1988). Co-Planar Stereotaxic Atlas of the Human Brain. Thieme, Stuttgart.
 • Taylor, S. F., Stern, E. R. & Gehring W. J. (2007). Neural systems for error monitoring: recent findings and theoretical perspectives. The Neuroscientist, 13, 160-172.
 • Thorndike, E. L. (1911). Animal Intelligence. Macmillan.
 • Tsai, C. - C. & Brass, M. (2007). Does the human motor system simulate Pinocchio’s actions? Coacting with a human hand versus a wooden hand in a dyadic interaction. Psychological Science, 18 (12), 1058-1062.
 • Tsakiris, M., Hesse, M. D., Boy, C., Haggard, P. & Fink, G. R. (2007). Neural signatures of body ownership: a sensory network for bodily self-consciousness. Cerebral Cortex, 17, 2235–2244.
 • Ullsperger, M., Nittono, H. & von Cramon, Y. (2007). When goals are missed: dealing with self-generated and externally induced failure. NeuroImage, 35, 1356-1364.
 • Ullsperger, M. & von Cramon, D. Y. (2003). Error monitoring using external feedback: Specific roles of the habenular complex, the reward system, and the cingulated motor area revealed by functional magnetic resonance imaging. The Journal of Neuroscience, 23(10), 4308-4314.
 • Umiltà, M.A., Kohler, E., Gallese, V., Fogassi, L., Fadiga, L., Keysers, C. & Rizzolatti, G. (2001). I know what you are doing: a neurophysiological study. Neuron, 31, 155-165.
 • Van Schie, H. T., Mars, R. B., Coles, M. G. H. & Bekkering, H. (2004). Modulation of activity in medial frontal end motor cortices during error observation. Nature Neuroscience, 7 (5), 549-554.
 • Van Veen V. & Carter, C. S. (2002). The anterior cingulate as a conflict monitor: fMRI and ERP studies. Psychology & Behavior, 77, 477-482.
 • Yeung, N., Botvinick, M. M. B. & Cohen, J. D. (2004). The neural basis of error detection: Conflict monitoring and the error-related negativity. Psychological Review, 111 (4), 931959.
 • Yu, R. & Zhou, X. (2006). Brain responses to outcomes of one’s own and other’s performance in a gambling task. Cognitive Neuroscience and Neuropsychology, 17 (16), 1747-1751.
Download scriptie (965.77 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2011