Psychopathie in termen van persoonlijkheid. Een onderzoek bij adolescenten

Lucy
Chezzi

 

Is mijn buur een psychopaat?

 

Ronald Janssen, Kim De Gelder, Hans Van Themsche, Els Clottemans, enz. Het zijn haast geen onbekende namen meer in de geschiedenis van de criminaliteit. België wordt sinds jaren geteisterd door gruwelijke verkrachtingen en moorddaden. Deze vaststelling wordt nog onrustwekkender wanneer duidelijk wordt dat de moordenaar vaak een persoon is uit de nabije omgeving, zoals buurman Janssen of beste vriendin, Els Clottemans. Het wordt al bijna vanzelfsprekend dat mensen achterdochtig worden bij een vriendelijke “goedemorgen” van de buren. Opvallend is ook dat misdaden steeds vaker gepleegd worden door jonge adolescenten, zoals De Gelder en Van Themsche. De gewone bevolking zou moeten kunnen voorspellen welke jongeren misdaden zullen plegen. Maar hoe begin je aan een dergelijke analyse? Hoe zie je aan een kind of er een moordenaar in schuilt? Welke zijn de belangrijkste kenmerken van criminelen in spe? Onderzoekers van de universiteit van Leuven hebben getracht om psychopate adolescenten te beschrijven aan de hand van herkenbare persoonlijkheidstrekken. Op die manier kan men een techniek ontwikkelen om risicovolle jongeren op te sporen om op zijn beurt preventief te kunnen optreden.

Psychopathie is eigenlijk een persoonlijkheidsstoornis. Het betreft met andere woorden een persoonlijkheid, die niet normaal functioneert waardoor het de persoon in kwestie zelf of anderen “stoort”. Een persoonlijkheid is niet makkelijk te veranderen. Je bent zo of je bent zo niet. Zo is de één bijvoorbeeld erg spontaan en sociaal, de ander erg verlegen en introvert. De extreme gevallen worden in de psychologie vaak geclassificeerd onder “stoornissen”. Niet enkel persoonlijkheidsstoornissen vallen hieronder, maar ook ontwikkelingsstoornissen, angststoornissen, stemmingsstoornissen, enz. Zo hebben extreem introverte personen wellicht een sociale angststoornis, extreem spontane personen hebben mogelijk ADHD, extreem rationele personen hebben misschien een depressie, enz. Bij psychopaten zijn er verschillende persoonlijkheidstrekken die extreem functioneren. Deze zijn echter niet eenvoudig te definiëren omdat psychopathie zelf ook geen eenduidig begrip is. Doorgaans wordt het begrip psychopathie opgesplitst in drie grote groepen: egocentrisme (samen met grandioos zelfwaardegevoel, pathologisch liegen en manipulatie), ongevoeligheid, en impulsiviteit en onverantwoordelijkheid. Men moet dus rekening houden met alle drie deze kernaspecten om te weten welke persoonlijkheidstrekken extreem zijn bij psychopaten. De voornaamste bevindingen waren de volgende.

Psychopate individuen vertonen zich op de eerste plaats erg vriendelijk, maar in realiteit zijn ze erg onvriendelijk. Hoe vaak werd er wel niet gezegd wat een aardige man Janssen wel niet was. Vooral door hun egocentrisme en ongevoeligheid zijn ze bijvoorbeeld niet te vertrouwen, hebben ze geen gevoel voor medelijden en zijn ze niet zorgzaam. Zo schrijft Janssen in een brief naar een tijdschrift: “waar ik van wakker lig, is dat ik nooit de kans krijg om geloofwaardig over te komen en echt te vertellen wat er gebeurd is en dat het me spijt”. Redacteurs vragen zich af hoe oprecht deze spijt is.

Een tweede belangrijk kenmerk is dat psychopaten een gebrek aan gewetensvolheid hebben. Door hun impulsieve levensstijl zijn ze bijvoorbeeld weinig ambitieus, onordelijk, denken ze weinig na en hebben ze geen zelfdiscipline. De werkloosheid van De Gelder is wellicht een gevolg van zijn gebrekkige gewetensvolheid.

Psychopaten zijn door hun impulsieve levensstijl enerzijds extraverte personen, in die zin dat ze energievol en avontuurlijk zijn. Door hun egocentrisme kunnen ze ook erg dominant overkomen. Anderzijds zijn psychopaten net niet extravert, want hoewel ze sociaal overkomen, hebben ze door hun ongevoeligheid een gebrek aan sociale vaardigheden en lopen ze ook niet erg vrolijk door het leven. Bij wijze van voorbeeld zal een psychopaat een knappe dame op een impulsieve manier aanspreken, maar zal hij zich niet kunnen inleven in hoe de vrouw zich hierbij voelt.

Verder blijkt dat psychopaten emotioneel eerder stabiel zijn. Opmerkelijk is dat ze niet snel bang worden. Een levenslange gevangenisstraf zal hen met andere woorden niet snel afschrikken. Ook de angst van de gevolgen van een gruwelijke moordslag op zich, zal geen invloed hebben.

Een psychopaat heeft ten slotte weinig vermogen tot fantaseren, ideeën ontwikkelen, esthetisch te zijn enz., hoewel ze door hun manipulatief karakter of leugens eerder het tegenovergestelde kunnen doen laten uitschijnen.

De volgende stap van onderzoekers is om op basis van bovenstaand profiel een techniek te ontwikkelen om de subgroep van psychopate adolescenten te identificeren. De techniek is echter nog erg jong en moet nog beter op punt gesteld worden. Desalniettemin betekent het onderzoek een groeiende hoop voor een vroege herkenning van psychopathische kenmerken.

Conclusie van dit alles: als je wil nagaan of jouw buurjongen, vriend, vriendin, kennis, enz. een toekomstige moordenaar is, waag je dan aan een eerste simpele persoonlijkheidsanalyse. Het betreft gekende persoonlijkheidstrekken, die bij deze subgroep net iets duidelijker zijn.

 

 

 

Bibliografie

 

Referenties

 

Achenbach, T. M. (1991). Manual of the Child Behavior Checklist and 1991 Profile. Burlington, VT: University of Vermont.

Allport, G. W., & Odbert, H. S. (1936). Trait names: A psycho-lexical study. Psychological Monographs, 47(211), 171.

Andershed, H., Kerr, M., & Stattin, H. (2002a). Understanding the Abnormal by studying the Normal. Acta Psychiatrica Scandinavica, 106(412), 75-80.

Andershed, H., Kerr, M., Stattin, H., & Levander, S. (2002b). Psychopathic traits in non-referred youths: A new assessment tool. In E. Blaauw & L. Sheridan (Eds.), Psychopaths: Current International Perspectives (pp. 131-158). The Hague: Elsevier.

American Psychiatric Association. (1968). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (2de editie). Washington, DC: APA.

American Psychiatric Association. (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (3de editie). Washington, DC: APA.

American Psychiatric Association. (1987). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (3de rev. editie). Washington, DC: APA.

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (4de editie). Washington, DC: APA.

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (4de rev. editie). Washington, DC: APA.

Barker, C., Pistrang, N., & Elliott, R. (1994). Research methods in clinical and counseling psychology. Chichester, UK: John Wiley.

Barry, T. D., Barry, C. T., Deming, A. M., & Lochman, J. E. (2008). Stability of psychopathic characteristics in childhood: The influence of social relationships. Criminal Justice and Behavior, 35(2), 244–262.

Barry, C. T., Frick P. J., DeShazo T. M., McCoy, M. G., Ellis, M., & Loney, B. R. (2000). The Importance of callous-unemotional traits for extending the concept of psychopathy children. Journal of Abnormal Psychology, 109(2), 335-340.

Bijttebier, P., & Decoene, S. (2009). Assessment of Psychopathic Traits in Children and Adolescents: Further Validation of the Antisocial Process Screening Device and the Childhood Psychopathy Scale. European Journal of Psychological Assessment, 25(3), 157–163.       

Block, J., & Block, J.H. (1980). The California Child Q-Set. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Campbell, M. A., Doucette, N. L., & French, S. (2009). Validity and Stability of the Youth Psychopathic Traits Inventory in a Nonforensic Sample of Young Adults. Journal of Personality Assessment, 91(6), 584 – 592.

Caspi, A., Block, J.H., Klopp, B., Lynam, D., Moffit, T.E., & Stouthamer-Loeber, M. (1992). A” common language” version of the California Child Q-Set (CCQ) for the personality assessment. Psychological Assessment, 4(4), 512-523.

Cattell, R. B. (1943). The description of personality: Basis traits resolved into clusters. Journal of Abnormal and Social Psychology, 38(4), 476-507.

Cauffman, E., Kimonis, E. R., Dmitrieva, J., & Monahan, K. C. (2009). A multimethod assessment of juvenile psychopathy: Comparing the predictive utility of the PCL:YV, YPI and NEO-PI-R. Psychological Assessment, 21(4), 528-542.

Cleckley, H. (1941). The mask of sanity. St Louis, MO: C.V. Mosby.

Cooke, D. J., & Michie, C. (2001). Refining the construct of psychopathy: Towards a Hierarchical model. Psychological Assessment, 13(2), 171-188.

Cooke, D. J., Michie, C., Hart, S. D., & Clark, D. (2005). Searching for the pan-cultural core of psychopathic personality disorder. Personality and Individual Differences, 39(2), 283−295.

Corrado, R. R., Vincent, G. M., Hart, S. D., & Cohen, I. M. (2004). Predictive validity of the Psychopathy Checklist: Youth Version for general and violent recidivism. Behavioral Sciences and the Law, 22(1), 5-22.

Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1976). Age differences in personality structure: A cluster analytic approach. Journal of gerontology, 31(5), 564–570.

Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. (1985). The NEO personality inventory manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and the Five Factor Inventory (NEO-FFI): Professional Manual. Odessa, Florida: Psychological Assessment Resources Inc.

Costa, P. T., & Widiger, T. (1994). Personality disorders and the five-factor model of personality. Washington, DC: American Psychological Association.

Decuyper, M., De Clercq, B., De Bolle, M., & De Fruyt, F., (2009a). Validation of FFM PD counts for screening personality pathology and psychopathy in adolescence. Journal of Personality Disorders, 23(6), 587 - 605. 

Decuyper, M., De Fruyt, F., & Buschman, J. (2008). A five-factor model perspective on psychopathy and comorbid axis-II disorders in a forensic-psychiatric sample. International Journal of Law and Psychiatry, 31(5), 394-406.

Decuyper, M., De Pauw, S., De Fruyt, F., De Bolle, M., & De Clercq, B. J. (2009b). A meta-analysis of psychopathy-, antisocial PD- and FFM associations. European Journal of Personality, 23(7), 531-565.

Derefinko, K. J., & Lynam, D. R. (2006). Convergence and divergence among self-report psychopathy measures: a personality-based approach. Journal of Personality Disorders, 20(3), 261-280.

Derefinko, K. J., & Lynam, D. R. (2007). Using the FFM to conceptualize psychopathy: A test using a drug abusing sample. Journal of Personality Disorders, 21(6), 638-656.

Dolan, M. C., & Rennie, C. E. (2006). Psychopathy Checklist : Youth Version and Youth Psychopathic trait Inventory: A comparison study. Personal and individual differences, 41(4), 779-789.

Dolan, M. C., & Rennie, C. E. (2007). The Relationship between psychopathic traits measured by the Youth Psychopathic Trait Inventory and psychopathology in a UK sample of conduct disordered boys. Journal of Adolescence, 30(4), 601–611.

Edens, J. F., Skeem, J. L., Cruise, K. R., & Cauffman, E. (2001). Assessment of “juvenile psychopathy” and its association with violence: a critical review. Behavioral Sciences and the Law, 19(1), 53–80.

Essau, C. A., Sasagawa, S., & Frick, P. J. (2006). Callous-unemotional traits in a community sample of adolescents. Assessment, 13(4), 454-469.

Fiske, D. W. (1949). Consistency of the factorial structures of personality ratings from different sources. Journal of Abnormal and Social Psychology, 44(3), 329-344.

Forth, A. E., Hart, S. D., & Hare, R. D. (1990). Assessment of psychopathy in male young offenders. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2(3), 342-344.

Forth, A. E., Kosson, D. S., & Hare, R. D. (2003). The Psychopathy Checklist: Youth Version. Toronto: Multi-Health Systems.

Forth, A. E., & Mailloux, D. L. (2000). Psychopathy in youth: What do we know? In C.B. Gacono (Ed.), The clinical and forensic assessment of psychopathy: a practitioners guide (pp.25-54). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Fowler, T., Langley, K., Rice, F., Whittinger, N., Ross, K., van Goozen, S., et al. (2009). Psychopathy traits in adolescents with childhood attention-deficit hyperactivity disorder. The British Journal of Psychiatry, 194(1), 62-67.

Frick, P. J. (2004). Inventory of Callous-unemotional traits. Unpublished rating scale, University of New Orleans.

Frick, P. J., Barry, C. T., & Bodin, S. D. (2000). Applying the concept of psychopathy to children: Implications for the assessment of antisocial youth. In C.B. Gacono (Ed.), The clinical and forensic assessment of psychopathy: a practitioners guide (pp. 3–24). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Frick, P. J., Bodin, S. D., & Barry, C. (2001). Psychopathic traits and conduct problems in community and clinic-referred samples of children: Further development of the Psychopathy Screening Device. Psychological Assessment, 12(4), 382–393.

Frick, P. J., & Ellis, M. (1999). Callous-unemotional traits and subtypes op conduct disorder. Clinical Child and Family Psychology Review, 2(3), 149-168.

Frick, P. J., & Hare, R. D. (2001). The antisocial process screening device. Toronto: Multi-Health Systems.

Frick, P. J., Kimonis, E. R., Dandreaux, D. M., & Farell, J. M. (2003). The 4 year stability of psychopathic traits in non-referred youth. Behavioral Sciences and the Law, 21(6), 713–736.

Frick, P. J., Lilienfeld, S. O., Ellis, M., Loney, B., & Silverthorn, P. (1999). The association between anxiety and psychopathy dimensions in children. Journal of Abnormal Child Psychology, 27(5), 383–392.

Frick, P. J., O’Brien, B. S., Wootton, J. M., & McBurnett, K. (1994). Psychopathy and conduct problems in children. Journal of Abnormal Psychology, 103(4), 700-707.

Gacono, C., (2000). The clinical and forensic assessment of psychopathy: A practitioner’s guide. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Goldberg, L. R. (1981). Language and individual differences: the search for universals in personality lexicons. In L. Wheeler (Ed.), Review of personality and social psychology (Vol. 2, pp. 141-165). Beverly Hills: Sage.

Gray, J. A. (1987). The psychology of fear and stress. Cambridge: Cambridge University Press.

Hare, R. D. (1986). The Hare Psychopathy Checklist. Toronto: Multi-Health Systems.

Hare, R. D. (1991). The Hare Psychopathy Checklist-Revised. Toronto, Canada: Multi-Health Systems.

Hare, R. D. (1996). Psychopathy: A Clinical Construct whose Time has come. Criminal Justice and Behavior, 23(1), 25-54.

Hare, R. D. (2002a). A research scale for the assessment of psychopathy in criminal populations. Personality and Individual Differences, 1(2), 111-119.

Hare, R .D. (2002b). Hare Psychopathy Checklist – Revised. Multi – Health Systems Inc. Nederlandse vertaling en bewerking door H. Vertommen, R. Verheul, C. De Ruiter, & M. Hildebrand. Swets Test Publishers.

Hare, R. D. (2003a). The Hare Psychopathy Checklist-Revised (2de editie). Toronto, Canada: Multi Health Systems.

Hare, R. D. (2003b). Gewetenloos, de wereld van de psychopaat. Rijswijk: Uitgeverij Elmar.

Hare, R. D., Harpur, T. J., Hakstian, A. R., Forth, A. E., Hart, S. D., & Newman, J. P. (1990). The revised Psychopathy Checklist: Reliability and factor structure. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2(3), 338–341.

Hare, R. D., Hart, S. D., & Harpur, T. J. (1991). Psychopathy and the DSM-IV criteria for antisocial personality disorder. Journal of Abnormal Psychology, 100(3), 391-398.

Harpur, T. J., Hare, D. R., & Hakistian, A. R. (1989). Two-factor conceptualization of psychopathy: Construct validity and assessment implications. Psychological Assessment, 1(1), 6-17.

Harpur, T. J., Hart, S. D., & Hare, R. D. (1994). The personality of the psychopath. In P. T. Costa & T. A. Widiger (Eds.), Personality Disorders and the Five-Factor Model of Personality (pp.149-173). Washington, DC: American Psychological Association.

Hemphill, J. F., Hare, R. D., & Wong, S. (1998). Psychopathy and recidivism: A review. Legal and Criminological Psychology, 3(1), 139-170.

Hildebrand, M., Hesper, B. L., Spreen, M, & Nijman, H. L. I. (2005). De waarde van gestructureerd risicotaxatie en van de diagnose psychopathie: Een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de HRC-20, HKT-30 en PCL-R. Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP).

Huizinga, D., Esbensen, F. A., & Weiher, A. W. (1991). Are there multiple paths to delinquency? Journal of Criminal Law and Criminology, 82(1), 83-118.

Jackson, R. L., & Richards, H. J. (2007). Psychopathy and the five factor model: Self and therapist perceptions of psychopathic personality. Personality and Individual Differences, 43(7), 1711-1721.

Johansson P., Kerr M., & Andershed H. (2005). Linking adult psychopathy with childhood hyperactivity-impulsivity-attention problems and conduct problems through retrospective self-reports. Journal of Personal Disord, 19(1), 94-101.

Karpman, B. (1941). On the need of separating psychopathy into two distinct clinical types: the symptomatic and the idiopathic. Journal of Criminal Psychopathology, 3, 112–137.

Karpman, B. (1948b). Conscience in the psychopath: another version. American Journal of Orthopsychiatry, 18(3), 455–491.

Karpman, B. (1948a). The myth of the psychopathic personality. American Journal of Psychiatry,104(9), 523–534.

Karpman, B. (1955). Criminal psychodynamics: a platform. Archives of Criminal Psychodynamics, 1, 3–100.

Kernberg, O. F. (1970). Factors in the psychoanalytic therapy of narcissistic patient. Journal of the American Psychoanalytic Association, 18, 51-85.

Kernberg, O. F. (1984). Severe personality disorders: Psychotherapeutic strategies. New haven, CT: Yale University Press.

Koch, J. L. (1981). Die psychopathischen Minderwertigheiten. Ravensburg, Germany: Maier.

Kraepelin, E. (1915). Psychiatrie: Ein Lehrbuch (8ste editie). Leipzig: Barth.

Krafft-Ebing von, R. (1937). Psychopathia sexualis. New York: Physicians and Surgeons Books. (oorspronkelijk werk gepubliceerd in 1882).

Larsen, R. J., & Buss, D. M. (2002). Personality psychology: Domains of knowledge about human nature. (2de editie). New York: McGraw-Hill.

Levenson, M. R., Kiehl, K. A., & Fitzpatrick, C. M. (1995). Assessing psychopathic attributes in a noninstitutionalized population. Journal of Personality and Social Psychology, 68(1), 151-158.

Loney, B. R., Frick, P. J., Clements, C. B., Ellis, M. L., & Kerlin, K. (2003). Callous-unemotional traits, impulsivity, and emotional processing in adolescents with antisocial behavior problems. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 32(1), 66-80.

Lynam, D. R. (1996). The early identification of chronic offenders: who is the fledgling psychopath? Psychological Bulletin, 120(2), 209-234.

Lynam, D. R. (1997). Pursuing the psychopath: Capturing the fledgling psychopath in a nomological net. Journal of Abnormal Psychology, 106(3), 425–438.

Lynam, D. R. (1998). Early identification of the fledgling psychopath: locating the psychopathic child in the current nomenclature. Journal of Abnormal Psychology,107(4), 566-575.

Lynam, D. R., Caspi, A., Moffit, T. E., Loeber, R., & Stouthamer-Loeber, M. (2007). Longitudinal evidence that psychopathy scores in early adolescence predict adult psychopathy. Journal of Abnormal Psychology, 116(1), 155–165.

Lynam, D. R., Caspi, A., Moffitt, T. E., Raine, A., Loeber, R., & Stouthamer-Loeber, M. (2005). Adolescent psychopathy and the Big Five: Results from two samples. Journal of Abnormal Child Psychology, 33(4), 431–443.

Lynam, D. R., & Derefinko, K. J. (2006). Psychopathy and personality. In C. J. Patrick (Ed.), Handbook of psychopathy (pp. 133-155). New York: Guilford Press.

Lynam, D. R., Hoyle, R. H., & Newman, J. P. (2006). The perils of partialling: Cautionary tales from aggression and psychopathy. Assessment, 13(3), 328-341.

Lynam, D. R., Whiteside, S., & Jones, S. (1999). Self-reported psychopathy: A validation study. Journal of Personality Assessment, 73(1), 110-132.

Lynam, D. R., & Widiger, T. A. (2007). Using a general model of personality to identify the basic elements of psychopathy. Journal of Personality Disorders, 21(2), 160–78.

Maudsley, H. (1874). Responsibility in mental disease. London: Kind.

McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1990). Personality in adulthood. New York: Guildford Press.

Michonski, J. D., & Sharp, C. (2010). Revisiting Lynam's notion of the "fledgling psychopath":are HIA-CP children truly psychopathic-like? Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 4, 24.

Miller, J. D., Bagby R. M., & Pilkonis, P. A. (2005a). A comparison of the validity of the five-factor model (FFM) personality disorder prototypes using FFM self-reports and interview measures. Psychological Assessment, 17(4), 497-500.

Miller, J. D., Bagby R. M., Pilkonis, P. A., Reynolds, S. K., & Lynam, D. R. (2005b). A simplified technique for scoring DSM-IV personality disorders with the Five-Factor Model. Assessment, 12(4), 404-15

Miller, J. D., & Lynam, D. R. (2003). Psychopathy and the five-factor model of personality: A replication and extension. Journal of Personality Assessment, 81(2), 168–178.

Miller, J. D., Lynam, D. R., & Jones, S. E. (2008a). Externalizing behavior through the lens of the Five Factor Model: A focus on agreeableness and conscientiousness. Journal of Personality Assessment, 90(8), 158-164.

Miller, J. D., Lynam, D. R., Rolland, J. P., De Fruyt, F., Reynolds, S. K., Pham-Scottez, A., et al. (2008b). Scoring the DSM-IV personality disorders using the Five-Factor Model: Development and validation of normative scores for North American, French and Dutch-Flemish samples. Journal of Personality Disorders, 22(5), 433-450.

Miller, J. D., Lynam, D. R., Widiger, T. A., & Leukefeld, C. (2001). Personality disorders as extreme variants of common personality dimensions: Can the five-factor model adequately represent psychopathy? Journal of Personality, 69(2), 253-276.

Miller, J. D., Reynolds, S. K., & Pilkonis, P. A. (2004). The validity of the five-factor model prototypes for personality disorders in two clinical samples. Psychological Assessment, 16(3), 310-322.

Millon, T., Simonsen, E., & Birket-Smith, M. (1998). Historical conceptions of psychopathy in the United States and Europe. In T. Millon, E. Simonsen, M. Birket-Smtih, & R. D. Davis (Eds.), Psychopathy: Antisocial, criminal, and violent behaviour (pp.3-31). New York: The Guilford Press.

Munoz, L. C., & Frick P .J. (2007). The reliability, stability, and predictive utility of the self-report version of the Antisocial Process Screening Device. Scandinavian Journal of Psychology, 48(4), 299-312.

Norman, W. T. (1963). Toward an adequate taxonomy of personality attributes: Replicated factor structure in peer nomination personality ratings. Journal of Abnormal Psychology, 66(6), 574-583.

Patterson, C. M., & Newman, J. P.(1993). Reflectivity and learning from aversive events: Towards a psychological mechanism for the syndromes of disinhibition. Psychological Review, 100, 716–736.

Piatigorsky, A., & Hinshaw, S. P.(2004). Psychopathic traits in boys with and without attention-deficit/hyperactivity disorder: concurrent and longitudinal correlates. Journal of Abnormal Child Psychology, 32(5), 535-550.

Pinel, P. (1962). A treatise on insanity (D. Davis, Trans.). New York: Hafner Publishing Company. (oorspronkelijk werk gepubliceerd in 1801).

Prichard, J. C. (1835). A treatise on insanity and other disorder affecting the mind. London: Sherwood, Gilbert & Piper.

Quay, H. C., & Love, C. T. (1977). The effect of a juvenile diversion program on rearrests. Criminal Justive and Behavior, 4(4), 377-396.

Quinsey, V. L., Rice, M. E., & Harris, G. T. (1995). Actuarial prediction of sexual recidivism. Journal of Interpersonal Violence, 10(1), 85-105.

Ross, S. R., Benning, S. D., Patrick, C. J., Thompson, A., & Thurston, A. (2009). Factors of the Psychopathic Personality Inventory: Criterion-related validity and relationship to the BIS/BAS and five-factor models of personality. Assessment, 16(1), 71-87.

Ross, D., Hodgins, S., & Côté, G. (1992). The predictive validity of the French Psychopathy Checklist: Male inmates on parole. Montreal, Quebec: Report No. 29, Department of Psychology, University of Montreal.

Ross, S. R., Lutz, C. J., & Bailley, S. E. (2004). Psychopathy and the Five Factor Model in a noninstitutionalized sample: A domain and facet level analysis. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(4), 213-223.

Rush, B. (1812). Medical inquiries and Observations on the Disease of the Mind. Philadelphia: Kimber & Richardson. New York: Hafner Publishing Inc., 1962.

Salekin, R. T., Debus R. A., & Barker E. D. (2010). Adolescent Psychopathy and the Five Factor Model: Domain and Facet Analysis. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 32(4), 501-514.

Salekin, R. T., Leistico, A. R., Trobst, K. K., Schrum, C. L., & Lochman, J. E. (2005). Adolescent psychopathy and personality theory – the interpersonal circumplex: Expanding evidence of a nomological net. Journal of Abnormal Child Psychology, 33(4), 445–460.

Salekin, R. T., Rogers, R., & Sewell, K. W. (1997). Construct validity of psychopathy in a female offender sample: A multitrait–multimethod evaluation. Journal of Abnormal Psychology, 106(4), 576–585.

Salekin, R. T., Rosenbaum, J., & Lee, Z. (2008). Child and adolescent psychopathy: stability and change, Psychiatry, Psychology and Law, 15(2), 224-236.

Schwab-Stone, M., Ayers, T., Kasprow, W., Voyce, C., Barone, C., Shriver, T., et al. (1995). No safe haven: A study of violence exposure in an urban community. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34(10), 1343-1352.

Schwab-Stone, M., Chen, C., Greenberger, E., Silver, D., Lichtman, J., & Voyce, C. (1999). No safe haven II: The effects of violence exposure on urban youth. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38(4), 359-367.

Sevecke, K., Pukrop, R., Kosson, D. S., & Krischer, M. K. (2009). Factor Structure of the Hare Psychopathy Checklist: Youth Version in German Female and Male Detainees and Community Adolescents. Psychological Assessment, 21(1), 45-56.

Skeem, J. L., & Cauffman, E. (2003). Views of the Downward Extension: Comparing the Youth Version of the Psychopathy Checklist with the Youth Psychopathic traits Inventory. Behavioral Sciences and the Law, 21(6), 737-770.

Spain, S. E., Douglas, K. S., Poythress, N. G., & Epstein, M. (2004). The relationship between psychopathic features, violence, and outcome: The comparison of three youth measures of psychopathic features. Behavioral Sciences and the Law, 22(1), 85-102.

Stevens, G. F. (1993). Applying the diagnosis Antisocial Personality to imprisoned offenders. Journal of Offender Rehabilitation, 19(1/2), 1-26. 

Trull, T. J., Widiger, T. A., Lynam, D. R., & Costa, P. T. (2003). Borderline personality disorder from the perspective of general personality functioning. Journal of Abnormal Psychologie, 112(2), 193-202.

Tupes, E. C., & Christal, R. C. (1961). Recurrent personality factors based on trait ratings. USAF ASD Technical Report, No. 61-97, U.S. Air Force, Lackland Air Force Base, TX.

Verheul, R., van den Brink, W., & van der Velden K. (2000). Persoonlijkheidsstoornissen. In W. Vandereycken, C. A. L. Hoogduin, & P. M. G. Emmelkamp (Eds.), Handboek Psychopathologie Deel 1 Basisbegrippen. (3de druk), (pp. 407-449). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Vermeiren, R., Jones, S. M., Ruchkin, V., Deboutte, D., & Schwab-Stone, M. (2004). Juvenile arrest: A cross-cultural comparison. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disci­plines, 45(6), 567-576.

Vermeiren, R., Schwab-Stone, M., Ruchkin, V. V., King, R. A., Van Heeringen, C., & Deboutte, D. (2003). Suicidal behavior and violence in male adolescents: A schoolbased study. Jour­nal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 42(1), 41-48.

Vertommen, H., Verheul, R., de Ruiter, C., & Hildebrand, M. (2002). Handleiding bij de herziene versie van de Hare’s Psychopathie Checklist. Lisse: Swets Test Publishers.

Walker, J. L., Lahey, B. B., Russo, M. F., Frick, P. J., Christ, M. A. G., McBurnett, K., et al. (1991). Anxiety, inhibition and conduct disorder in children: I. Relations to social impairment. Journal of the American Academy of Child and Adloescent Psychiatry, 30(2), 187-191.

Weissberg, R. P., Voyce, C. K., Kasprow, W. J., Arthur, M. W., & Shriver, T. P. (1991). The social and health assessment. Chicago: Authors.

Whiteside, S. P., & Lynam, D. R. (2001). The Five Factor Model and impulsivity: Using a structural model of personality to understand impulsivity. Personality and Individual Differences, 30(4), 669-689.

Widiger, T. A., & Lynam, D. (1998). Psychopathy and the five-factor model of personality. In T. Millon & E. Simonsen (Eds.), Psychopathy: Antisocial, criminal and violent behavior (pp. 171-187). New York: Guilford Press.

Williamson, S. E., Harpur, T. J., & Hare, R. D. (1991). Abnormal processing of affective words by psychopaths. Psychophysiology, 28(3), 260-273.

Wootton, J. M., Frick, P. J., Shelton, K. K., & Silverthorn, P. (1997). Ineffective parenting and childhood conduct problems: The moderating role of callous-unemotional traits. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65(2), 301-308.

 

 

Download scriptie (554.69 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2011