A case study of local practices of Participatory Forest Management in Kaffa, Ethiopia. Self formation between principle&practice

Nathalie
Vandenabeele

 

Een wetenschappelijk verhaal over populaire mensen: lokale praktijken in een bosbeheer project in Agama, Ethiopië.

 For it is the nature of people to love, then destroy, then love again what they value most.

(Neale Donald Walsh)

De scene: van ontbossing tot gemeenschappelijk bosbeheer

 “But we are born here and relate to the forest. Yesterday we lived, today we live, and tomorrow we pass the forest to other generation. So we struggle, we survive. And from any direction, somebody comes to destroy this forest, we together lose our life. So we don’t pass for anybody our forest.” (Gezahagn, Agama villager, April 2012)

Er is lang geloofd dat elk verhaal over een groep mensen die samen een bos wil gebruiken en beheren onvermijdelijk een exitus infelix[1] inhoudt: degradatie en vernietiging van dat stuk bos. Vertrouwen werd eerder geplaatst in de staat of de markt om bossen en andere natuurlijke hulpbronnen centraal te beheren. Maar de persistentie en steeds groter wordende zichtbaarheid van ontbossing en degradatie van de natuur heeft (opnieuw) een (inter)nationale beleidsrespons veroorzaakt die nu oproept tot ‘goed bos- en natuurbeheer[2]’ en gekenmerkt wordt door een trend van decentralisatie. Het formeel samenwerken met en overdragen van verantwoordelijkheden aan lokale gemeenschappen, vooral in zogenaamde ontwikkelingslanden, om ‘hun’ bos te beheren wordt nu niet enkel gezien als de methode voor duurzaamheid, maar ook voor armoedebestrijding, toegang tot levensnoodzakelijke middelen en ontwikkeling. NGO’s, wetenschappers en beleidsmakers in het noorden en zuiden richten bijgevolg massaal hun aandacht op de ‘community’ en produceren een overvloed aan white papers, strategische plannen, beleidsaanbevelingen, projectmodellen en missie statements zodat de ‘juiste’ theorie geïmplementeerd wordt. Maar helaas. De praktijk, of toch hoe deze geïnterpreteerd wordt, valt meestal tegen.

Een Wirkliche Historie[3] over mensen en bossen

In (bos)beleid en interventies wordt vaak een sterk geloof geplaatst in abstracte regels en nieuwe formele organisaties (bv een boscoöperatieve) om het gedrag van mensen op lokaal niveau te reguleren in overeenstemming met bepaalde (duurzame) doelstellingen. Onafhankelijk van hun politieke, sociale en persoonlijke geschiedenis of gebaseerd op kennis waarom en hoe mensen doen wat ze doen in een specifieke situatie, gaat de aandacht naar wat er zou moeten gebeuren in plaats van wat er werkelijk gebeurt. Want wat gebeurt er namelijk wanneer een ‘democratisch’ ontwikkelingsproject ‘de grond raakt’? En wat is ontbossing? Is het één boom per dag die geveld wordt door een boer of massieve kap voor landbouwland door meer en meer mensen? En wie is ‘de gemeenschap’? Een groep mensen met allemaal dezelfde ideeën, wachtend tot hun levensomstandigheden verbeteren? Wat gebeurt er wanneer ontwikkelingswerkers in een dorp arriveren, gesitueerd in ruimte en tijd, met de boodschap dat vanaf nu iedereen die het bos gebruikt, georganiseerd wordt in een associatie om gezamenlijk het bos te beheren? Zijn nieuwe regels en wetten gebaseerd op ‘participatie’ echt de ‘missing link’ voor duurzaam bosbeheer? Al deze vragen roepen op tot aandacht voor hoe dergelijke projecten werken; voor de dagelijkse praktijken en interacties; voor de samenhang tussen wat mensen denken, zeggen en doen, zowel in de kantoren van NGO werkers en beleidsmakers als in de huizen, bossen, velden en bijeenkomsten van dorpsbewoners.

Gebaseerd op een diepgaande case study[4] van een gemeenschappelijk bosbeheer project in het dorp Agama in zuidwest Ethiopië onderzoekt N. Vandenabeele deze vragen – en confronteert theorie met praktijk. Agama ligt in één van de laatste bosrijke gebieden in Ethiopië, Bonga bos, wereldwijd gekend als plaats van genetische oorsprong van koffiebonen  - Coffea arabica. Voor de mensen in Agama echter betekent het bos niet enkel een plaats van consumptie en inkomen, maar ook van geschiedenis, identiteit, conflicten, relaties, kennis en spiritualiteit. Aangezien ontbossing erkend werd als een probleem in Bonga, kwam een internationale NGO in 1996 naar het gebied om een pioniersproject op te starten[5] dat ontbossing moest tegengaan en een alternatief inkomen bieden aan de mensen die rond en in de bosketen wonen. Daarnaast wilden ze ook het nationale en regionale bosbeleid beïnvloeden om deze principes te incorporeren. Maar het project startte niet op een ‘lege bodem’ en moest afrekenen met een erfenis van feudalisme, militaire regimes en schijnbare democratie gepaard met gedwongen participatie en drastische wijzigingen in grondbezitrechten van boeren en hun organisaties. Het project dringt zo binnen in de levenswereld van mensen in Agama en, zoals we lezen in de thesis, begint een andere betekenis te krijgen voor verschillende mensen. Door lokale praktijken, zowel voor als achter de scene, als start te nemen – van het alledaagse leven als koken, koffie drinken, hout verzamelen, medicinale kruiden zoeken, en honing produceren tot een historische moord, dorpsvergaderingen, bosbranden, rechtszaken, eigendomsrechten, interacties met overheidswerkers en NGO’s – wordt de lezer meegenomen in de ‘micropolitiek’ van Agama zonder de ‘macropolitiek’ en zijn invloed uit het oog te verliezen. Voor de lezer, ongeacht diens achtergrond, die bereid is om in de details van de case te duiken op zoek naar inzicht in de ‘black box’ van beleidsimplementatie en projectinterventie, is begrip in centrale aspecten van hervormingen, sociale veranderingen en hoe wij mens zijn het resultaat. Agama zal niet enkel dat ‘apegebied’ zijn, zoals een deelnemer ooit vermeldde, maar ook een metafoor voor wat er gebeurt wanneer individuen in een dorp geconfronteerd worden met veranderingen, algemene beleidsbeslissingen en ‘democratische’ interventies in een context die bekend is met ‘top-down’ planningsprocessen, maar zwak is in de realisatie van lokale en persoonlijke vrijheden.

 Freedom is a practice, not a result or a state of affairs[6]

 De analyse van het verhaal in Agama toont dat het werkelijk een verschil maakt als  verankerde begrippen als ‘rurale gemeenschap’, ‘arme massa’s’, ‘participatie’ en ‘macht’ ontleed worden met aandacht voor wat er werkelijk gebeurt. Het idee dat interventies democratisch zijn, kan gemakkelijk gesteund worden door te verwijzen naar wat ondernomen wordt (comités opstellen, dorpsvergaderingen bijeenroepen), terwijl tezelfdertijd, hoe het uitgevoerd wordt - door haast rituele praktijken die een lange sociale en historische geschiedenis in zich dragen - dezelfde machtsstructuren kan produceren die het project diende te breken. Wanneer het probleem niet ontbossing, maar sociale conflicten bleek te zijn, koos de interventie eerder voor een instrumentele logica die niet capabel was om antwoord te bieden op de lokale dynamiek of om onderscheid te maken tussen een groep en de individuen die de groep vormen. Finaal zal een reflectie op beleidsmodellen en participatie, gebaseerd op de case Agama, ons brengen tot de uiteindelijke vraag (en mogelijk antwoord) “kan ‘goed’ beleid wel geïmplementeerd worden in Agama (en daarbuiten)?”

 


[1] Noodlottige afloop. Verwijzing naar de Griekse tragedie of treurspel.

[2] ‘Good forest governance’ in the internationale literatuur

[3] Nietzsche. In het Engels vertaald als ‘real history’. 

[4] De auteur leefde vijf maanden in Ethiopië tijdens het onderzoek.

[5] Bonga Participatory Forest Management project.

[6] Vrijheid is een praktijk. Niet een resultaat of staat van zaken. Michel Foucault

 

Bibliografie

Remark: Ethiopian names are not based on family or surnames. For Ethiopian authors, therefore, bibliographical listings and references in the text do not invert first and second names, but provide both: author’s name followed by author’s father’s name.

Abiy Gebremichael. 2006. First round evaluation report of Agama PFM cooperative. Submitted to Farm Africa project and Gimbo Woreda rural development office.

Agar, M. 2010. On the ethnographic part of the mix: a multi-genre tale of the field. Organizational research methods. 13:26-303.

Agrawal, A. 2005. Enviromentality. Current Anthropology. 46(2):1-21.

Agrawal, A., Lemos, M.C. 2006. Environmental Governance. Annu. Rev. Environ. Resours. 31 : 297-thirty-two5

Alemayehu A. Ayana, Wiersum, K.F., 2006. Community perspective on participatory forest management. The case of Chilimo participatory forest management scheme in Ethiopia. Ethiopian Journal of Natural Resources. 8(1) : 57-75.

Alemayehu Ayana. Arts, B., Wiersum, K. 2012. Historical Development of Forest Policy in Ethiopia: Trends of institutionalization and deinstitutionalization. Land Use Policy (Forthcoming).

Alulu, P. 1990. Resettlement: policy and practice. in Pausewang, S. Fantu Cheru, Brune, Stefan; Eshetu Chole. Ethiopia: rural development options. London : Zed books Ltd.

Amare Getahun, Ayele Gebre-Mariam, Hawkes, M. 2007. Final of Farm Africa/SOS-Sahel Ethiopia Participatory sustainable forest management: innovations in policy and practice in East Africa.

Anderrman, G., Rogers, M. 1999. Word, text, translation. Multilingual Matters.

Appadurai, A. 1996. Modernity at large: Cultural dimensions of globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press

Appadurai, A. 1997. Modernity at Large: cultural dimensions of Globalization. Delhi: Oxford University Press.

Arts, B., Behagel, J., van Bommel, S., de Koning, J., Turnhout, E. 2012. Forest and Nature governance: a practice based approach. 336p. Forthcoming.

Arts, B., Van Tatenhove, J., 2004. Policy and power: a conceptual framework between the ‘old’ and ‘new’ policy idioms. Policy Sciences. 37:339-356.

Bahru Zewde. 1991. A History of Modem Ethiopia, 1855-1974. London: James Currey.

Bahru Zewde. 2002. Pioneers of Change in Ethiopia: the Reformist Intellectuals of the Early Twentieth Century, Oxford: James Currey, Addis Ababa: Addis Ababa University Press, & Athens, Ohio: Ohio University Press.

Balsvik, R. 2007. The quest for expression: state and the university in Ethiopia under three regimes, 1952-2005. Addis Ababa University Press.

Bandura, A. 2001. Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Annual Review of Psychology 52:1–26.

Berhanu Nega, Seid Nuru. 2004. Was Chinese development Agriculture led? A preliminary assessment of lesson for Ethiopia. paper presented at the Second International Conference on the Ethiopian Economy. Addis Ababa, Ethiopia.

Bernard, H. R. 2006. Research Methods in Anthropology: Qualitative And Quantitative Approaches. Oxford: Rowman Altamira.

Bevir, M. 2005. New labour: a critique. London : Routledge.

Bogner, A., Littig, B., Menz, W. 2009. Interviewing experts. Basingstoke : Palgrave Macmillan.

Bourdieu et al. 1993. The weight of the world. California: Stanford University Press.

Bourdieu, P. 1977. Outline of a theory of practice. Cambridge: Cambridge university press.

Bourdieu, P. 1990. The logic of practice. Cambridge: Polity Press.

Brown, C., Scott, T. 2006. Narrative therapy: making meaning, making lives. London: sage publications.

Bruns, B., 2009. Metaphors and Methods for Institutional Synthesis. Posted for Workshop IV, Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University, Bloomington, June 3-6, 2009

Callon, M. 2007. An essay on the growing contribution of economic markets to the proliferation of the social. Theory Culture Society. 24(7-8):139-163.

Carney, D., Cuddy, A., Yap, A. 2010. Power posing: brief non verbal displays affect neuroendocrine levels and risk tolerance. Psychological Science.1-6.

CFWCP. 1993. Community Forest and Wildlife Conservation Project. Available at: [http://www.odi.org.uk/work/projects/98-99-tropical-forestry/projects/16…] Accessed 23 August 2012.

Chilalo, M., Wiersum, K. 2011. The role of non-timber forest products for livelihood diversification in Southwest Ethiopia. Agriculture and Forestry. 3(1):44-59.

Clark, W.R. 1982. Freud: the man and the cause. London:Granada.

Cleaver, F., 2000. Moral ecological rationality, institutions and the management of common property resources. Development and Change. 31: 361-383.

Cleaver, F., 2002. Reinventing institututions: bricolage and the social embeddedness of natural resource management. The European Journal of Development Research. 14 (2): 11-30.

Cleaver, F., Franks, T., 2005. How institutions elude design: river basin management and sustainable livelihoods. BCID Research paper no. 12

Cohen, A.1994. Self consciousness. An alternative anthropology of identity. London: Routledge.

Czarniawska, B. 1997. Narrating the organization: dramas of institutional identity. Chicago: the University of Chicago Press.

De Koning, J., 2011. Reshaping Institutions. Bricolage Processes in Smallholder Forestry in the Amazon. Phd thesis at Wageningen University.

Dean, M. 1999. Governmentality. Power and rule in modern society. London:Sage.

DeVries, B., Avitabile, V., Kooistra, L., Herold, M. 2012. Monitoring the impact of REDD+ implementation in the unesco Kafa Biosphere reserve, Ethiopia. Sensing a Changing World. 1-5.

Dreyfus, H. 1982. Why studies of human capacities, modeled on ideal natural science can never achieve their goal. Paper presented at the Boston Colloquium for the Philosophy of science.

Dreyfus, Stuart, E., Dreyfus, Anthanasiou, T. 1988. Mind Over Machine: The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer. New York: Free Press.

EFAP. 1994. Ethiopian Forestry Action Program (EFAP). EFAP, Addis Ababa.

Elliot, J. 2005. Using narrative in social research: using quantitative and qualitative approaches. London: Sage.

EMA (1989). 1:50,000, Series ETH 4, Sheet 0736 C1, Edition 1 Ethiopian Mapping Authority. Addis Ababa.

FAO 1984. Ethiopian highlands reclamation study (EHRS). Final Report, Vols. 1–2, Rome.

FAO 2004a. Forestry policies, institutions and programmes. Available at: [http://www.fao.org/forestry/country/57479/en/eth/] Accessed 14 December 2011.

FAO 2004b. Forestry Country information Ethiopia. Available at: [http://www.fao.org/forestry/country/en/] Accessed 14 December 2011.

FAO 2006. Global forest resources assessment 2005: progress towards sustainable forest management. FAO Forestry Department. FAO Forestry Paper 147. Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations.

FDRE. 2001. Rural Development Policies, Strategies and Instruments. Addis Ababa: Ministry of Information.

Ferguson, J., Gupta, A. 2002. Spatializing states: toward an ethnography of neoliberal governmentality. American Ethnologist. 29(4):981-1002.

Fischer, F. 2003. Reframing Public Policy, Oxford: Oxford University Press

Flahterty, M. G. and G. A. Fine. 2001. Present, Past, and Future: Conjugating George Herbert Mead’s Perspective on Time. Time and Society 10(2):147–61.

Flick, U. (2004). Triangulation. Eine Einführung. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Flybjerg, B. 2001. Making social science matter again. Cambridge university press.

FNP. Forest and Nature Conservation Policy Group. 2012. FNP research perspective: Practice based Approach. Available at:[ http://www.fnp.wur.nl/UK/Research/Research+perspective] Accessed 23 August 2012.

Foucault, M. 1982. The subject and power in Hubert Dreyfus and Paul Ranibow, Michel Foucault: beyond structuralism and hermeneutics. Brighton: Harvester Press.

Foucault, M. 1988. The ethic of care for the self as a practice of freedom. In: J. Bernauer and D. Rasmussen. The Final Foucault. Boston:MIT press.

Gabriel, Y., Connel, C. 2010. Co-creating stories. Collaborative experiments in storytelling. Management learning. 41(5):507-523.

Gasking, D., Jackson, A. 1967. Wittgenstein as teacher in K.T. Fann Ludwig Witggenstein: the Man and his philosophy. Sussex:Harvester Pess.

Gebru Tareke. 1996. Ethiopia: Power and Protest: Peasant Revolts in the Twentieth Century. Lawrenceville: The Red Sea Press.

Geertz, C. 1989. Works and lives: the anthropologist as author. Stanford University Press.

Glaser, B., Strauss, A. 1967. The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. New Jersey:Rutgers.

Goffman, E. 1974. Frame Analysis an Essay on the Organization of Experience. New York: Harper & Row.

Gole, T. W., Borsch, T., Denich, M. and Teketay, D. (2008) ‘Floristic composition and environmental factors characterizing coffee forest in southwest Ethiopia’, Forest Ecology and Management, vol 255, pp2138–2150.

Hammersley, Atkinson. 2007. Ethnography: principles in practice. New York: Routledge.

Harbeson, J. 1988. The Ethiopian transformation: the quest for the Post-imperial state. London : Westview Press.

Hartmann, I. 2004. No Tree, No Bee – No Honey, No Money: The Management of Resources and Marginalization in Beekeeping Societies of South West Ethiopia. Briding Scales and Epistemologies, Alexandria.

Huntingford, G. 1955. The Galla of Ethiopia: the kingdoms of Kafa an Janjero. London: International African Institute.

Ingold, T., Vergunst, J.L. 2008. Ways of walking: ethnography and practice on foot. Aldershot: Ashgate.

Keeley, J., Scoones, I. 2000. Knowlegde, power and politics: the environmental policy making process in Ethiopia. The journal of Modern African Studies. 38 (1) : 89-120.

Kidane Mengistu. 2002. Tropical Secondary Forest Management in Africa. Reality and Perspectives. Ethiopia Country Paper. Workshop on Tropical Secondary Forest Management in Africa, Nairobi, ICRAF / CIFOR.

Kjaer. A.M. 2004. Governance. Cambridge: Polity Press.

Kruse, M. 2010. June 2012: Kafa wild forests recognized as unesco biosphere reserve. Available at: [http://www.kafa-biosphere.com/june-2010-kafa-wild-coffee-forests-recogn…] Accessed 24 Ausust 2012.

KSZ-DoA 1998. Organizational structure of forest protection and development committees. Bonga.

Labov, William. 1972. Language in the Inner City: Studies in the Black English Vernacular. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Lakew Desta, Carucci, V., Asrat Wendem-Ageňehu and Yitayew Abebe (eds). 2005. Community Based Participatory Watershed Development: A Guideline. Ministry of Agriculture and Rural

Lange, W. J. (1982). History of the Southern Gonga (Southwestern Ethiopia). Studien zur Kulturkunde. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag.

Larson, A.M., Soto, F. 2008. Decentralization of Natural Resources Governance Regimes. Annu. Rev. Environ. Resour. 33:213-39.

Latour, B., 1996. Aramis, or the love of technology (translated by Catherine Porter). Cambridge, Mass. & London: Harvard University Press.

Leach, E.R. (1961) Pul Eliya: A Village in Ceylon, Cambridge University Press

Leach, M., Mearns, M., Scoones, I. 1999. Environmental entitlements: dynamics and institutions in community-based natural resource management. World Development. 27(2) : 225-247

Lemke, T. 2003. Foucault, govermentality and critique. Paper presented at the staff seminar September 16 2003, Amsterdam, Uva/ASSR.

Little, T. D., P. H. Hawley, C. C. Henrich, and K. W. Marsland. 2002. Three Views of the Agentic Self: A Developmental Synthesis. Handbook of Self-Determination Research, edited by E. L. Deci and R. M. Ryan. New York: University of Rochester Press.

Long, N. 1989. Encounters at the interface: a perspective on social discontinuities in rural development. Wageningse Sociologishe studies 27. Wageningen: Wageningen Agricultural University.

Long, N. and Long, A. 1992. Battlefield of Knowledge: the interlocking of theory and practice in social research and development. Routledge, London.

Long, N., 1999. The multiple optic of interface analysis. UNESCO background paper on interface analysis, October 1999.

Long, N., 2001. Development sociology: actor’s perspectives. London and New York: Routledge.

MacIntyre, A. 1984. After virtue: a study in moral theory. Notre Dame: University of Notre Dame press.

MacKenzie & Judy Wajcman (eds) The social shaping of technology (Second Edition). Buckingham: Oxford University Press.

Markakis, J. 1993. Conflict and the Decline of Pastoralism in the Horn of Africa, Basingstoka:Macmillan in association with Institute of Social Studies.

Mattingly, C. 1998. Healing dramas and clinical plots: the narrative structure of experience. Cambridge: University Press.

Melaku Bekele, Tsegaye Bekele. 2005. Final evaluation Report. Participatory Forest Management: Bonga and Chilimo. Addis Ababa.

Mellese Damtie. 2011. Analysis of the organization, formulation and application of forest laws in relation to the implementation of PFM in Ethiopia. Draft paper December 2011.

Mengistie Kindu. 2012. Land use/land cover change analysis of Bonga Forest, Southwestern Ethiopia. Unpublished research report of the Forestry Research Centre, Addis Ababa, Ethiopia.

Merera Gudina, 2003. The Elite and the Quest for Peace, Democracy, and Development in Ethiopia: Lessons to be Learnt. Northeast African studies. 10(2): 141-164.

Merera Gudina. 2007. The problematic of democratizing a multi-cultural society: the Ethiopian experience. Paper presented at the Immigration, Minorities and multiculturalism in Democracies conference. MCRI project. October 2007, Montreal Canada.

Miles, M. B. and A. M. Huberman 1994. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. London and Thousand Oaks: Sage Publications.

Ministry of Finance and Economic Development. Rural Development Policy and Strategies. Policy paper from the Economic Policy and Planning Department Addis Ababa, April, 2003.

Mohammed, A.J., Inoue, M. 2010. Drawbacks of decentralized natural resource management: experience from Chilimo Participatory Forest Management project, Ethiopia. Available at; [http://www.springerlink.com/content/x21113j441427026/] Accessed 14 December 2011.

Mosse, D. 1997. The symbolic making of a common property resource: history, ecology and locality in a tank irrigated landscape in South India. Development and Change. 28 (3) : 467-504.

Mosse, D., 2004. Is good policy unimplementable? reflections on the ethnography of aid policy and practice. Development and Change, 35(4):639-671.

Mulugeta Abebe, A. 2005. A critical assessment of institutions, roles and leverage in public policymaking: Ethiopia, 1974-2004. PhD dissertation University of Stellenbosch, South Africa.

Nabu 2012. Protecting the last cloud forests of Ethiopia. available at: [http://www.nabu.de/en/aktionenundprojekte/kafa/] Accessed 24 August 2012.

Nandigama, S., 2009. Transformations in the making: actor-networks, elite-control and gender dynamics in community forest management intervention in Adavipalli, Andhra Pradesh, India. PhD, Wageningen University

Negasa Deressa. 2002. The effect of government-NGO collaboration in promoting and sustaining community based development initiatives: the case of Oromia BoLSA and SKIP-Ethiopia. Larenstein University. TREAT course 2001-2002.

Nicomachean Ethics by Aristotle. Written 350 B.C. translated by W.D. Ross  available at: [http://classics.mit.edu/Aristotle/nicomachaen.html] Accessed 24 August 2012.

Nietzsche, F. 1969. On the genealogy of morals. New York, Vintage books.

Nietzsche, F. 1974. The Gay science. New York: Vintage books.

North, D. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press

NRDC 2000. What is a biosphere reserve? Available at: [http://www.nrdc.org/land/wilderness/fbios.asp] Accessed 24 August 2012.

Nuijten, M., 2005. Power in practice: a force field approach to natural resource management. The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies. 4(2): 1-14.

Okely, J. 1994. Vicarious and sensory knowledge of chronology and change: ageing in rural France, in K. Hastrup and P. Hervik. Social experience and Anthropological knowledge. London: Routledge.

Ostrom, E., 2009. A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. Science. thirty-two 5: 419-421.

Ostrom, E., Burger, J., Field, C., Norgaard, R., Policansky, D. 1999. Revisiting the Commons: Local lessons, Global Challenges. Science. 284:278-282.

Pausewang, S. 2009. Ethiopia a political view from below. South Africa Journal of international Affairs. 16 (1) : 69-85.

PFMP Newsletter 2003. Wacha community, government office sign first ever PFM agreement. Volume 1, issue 1.

Pink, S. 2009. Doing sensory ethnography. London:Sage publications.

Population Census Commission 2007. The 2007 Population and Housing Census of Ethiopia: Statistical Report at National Level. Available at:[ http://en.wikipedia.org/wiki/Kafa_language] Accessed 23 August 2012.

Rand, A. 1952. The Fountainhead. New York: New American Library.

Reckwitz, A. 2002. Toward a theory of social practices. A development in culturalist theorizing. European Journal of Social Theory. 5(2):243-263.

Reed, M. 1992. The sociology of organizations: themes, perspectives and prospects. New York: Harvester Wheatsheaf.

Ribot, J.C., Agrawal, A., Larson, A. 2006. Recentralizing while decentralizing: how national governments reappropriate forest resources. World Development. 34 (11): 1864-1886.

Rose, N., Miller, P. 1992. Political power beyond the state: problematic of government. British Journal of Sociology. 43(2).

Schegloff, E. A. (1982). Discourse as an interactional achievement: Some uses of 'uh huh' and other things that come between sentences. Paper presented at the Georgetown University Roundtable on Languages and Linguistics 1981; Analyzing Discourse: Text and Talk, Washington, D.C.

Seale, C. 1998. Qualitative interviewing in C. Seale Reserching society and culture. London : Sage.

Sehring, J., 2009. Path dependencies and institutional bricolage in Post-Soviet water governance. Water Alternatives. 2(1):61-81.

Silverman, D. 1993. Interpreting qualitative data: methods for analyzing talk, text and interaction. London: Sage publications.

Stahl, M. 1989. Capturing Peasants through cooperatives – the case of Ethiopia. review of African Polticial Economy. 44:37-72.

Stellmacher, T., 2007. Governing the Ethiopian Coffee Forests: A Local Level Institutional Analysis in Kaffa and Bale mountains. PhD dissertation, Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik (ILR) Bonn.

Strum, Shirley and Bruno Latour. 1999. Redefining the Social Link: From Baboons to Humans, in Donald MacKenzie and Judy Wajcman (eds) The Social Shaping of Technology (2nd edn), pp. 116–25. Buckingham: Open University Press.

Teshale Tibebu. 1995. The making of modern Ethiopia 1896-1974. The red sea press.

Teshale Woldeamanuel. 2011. Dryland resources, livelihoods and institutions. Diversity and dynamics in use and management of gum and resin trees in Ethiopia. PhD thesis at Wageningen University.

Thrift, N., May, J. 2001. Timespace : Geographies of temporality. London: Routledge.

Tsegaye Gobeze, Melaku Bekele, Mulugeta Lemenih, Kassa, H. 2009. Participatory Forest Management and its impact on livelihoods and forest status: the case of Bonga forest in Ethiopia. International Forestry Review. 11(3):346-358.

Tversky, A., Kahneman, D. 1986. Rational choice and the framing of decisions. The Journal of Businesses. 59(4):S251-S278.

UNCED 1992. UN conference on environment and development. Available at: [http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html]. Accessed 11 December 2011.

Valery. P. Brainyquotes. Available at [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/p/paulvalery385784.html] Accessed August 2012.

Van Bommel, S., van der Zouwen, M. Creating scientific narratives: experiences in constructing and interweaving empirical and theoretical plots. Chapter eleven In Arts et al. 2012: Forest and Nature Governance: a practice-based approach. Forthcoming.

Vaughan, S., 2003. Ethnicity and Power in Ethiopia. PhD, University of Edinburgh

Wacquant, J.D. 1989. Towards a reflexive sociology: a workshop with Pierre Bourdieu. Sociological Theory. 7(1):26-63.

Walsh, N.D. 1995. Conversations with God Book One. London: Hodder and Stoughton.

West, R. Quotes. Available at:[ http://www.brainyquote.com/quotes/authors/r/rebecca_west.html] Accessed 23 August 2012.

Wilden, A. 1987. The rules are no Game: the strategy of communication. London : Routledge.

Wolf, E. 1990. Facing power: old insights, new questions. American Anthropologists 92(3):586-596.

Yin, R. 1984. Case study research: Design and methods. Beverly Hills: Sage Publishing.

Yin, R. K. 1994. Case Study Research, Design, and Methods. Thousand Oaks: Sage Publications.

Zelalem Temesgen, Irwin, B., Jordan, G., Mckee, J. 2007. Forests,use them or lose them, an argument for promoting forest-based livelihoods rather than alternative non-forest-based livelihoods within PFM programmes. Paper presented at the international conference on PFM, biodiversity and livelihoods in Africa. March 2007, Addis Ababa, Ethiopia.

Zelalem Temesgen, Mulugeta Lemenih. 2011. Refined and simplified guideline for scaling-up PFM in Ethiopia.

Zewdie Yihenew. 2002. Access to forest resources and forest-based livelihoods in highland Kafa, Ethiopia : a resource management perspective. Doctoral thesis, University of Huddersfield.

 

Download scriptie (3.83 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2012