De effectiviteit van angstgebaseerde reclamestrategieën in antirookcampagnes bij volwassenen: experiment

Sarah
Douwen

Angstaanjagende antirookadvertenties hebben geen of zelfs averechts effect

Er bestaat al geruime tijd discussie over de werking van angstaanjagende advertenties in antirookcampagnes en het gebruik van schokkende beelden op sigarettenpakjes. Recent masterproefonderzoek aan de KU Leuven toont aan dat dergelijke advertenties geen of zelfs een averechts effect hebben op volwassenen. Communicatiewetenschapster Sarah Douwen concludeert op basis van haar experiment dat campagnemakers zich beter richten op de sociale voordelen die niet-rokers genieten. Zo kunnen de advertenties focussen op de voordelen van stoppen met roken voor het sociale leven, het uiterlijk of het liefdesleven van rokers.

Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie leidt tabaksgebruik wereldwijd jaarlijks tot miljoenen doden. Hoewel tabaksreclame in Vlaanderen verboden is en er nu ook een totaal rookverbod in horecazaken geldt, blijft roken een belangrijk maatschappelijk probleem. Sterfte ten gevolge van roken vormt een aanzienlijk deel van de vermijdbare sterfte in Vlaanderen, dat meldt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. De overheid brengt deze problematiek daarom regelmatig onder de aandacht met behulp van antirookcampagnes. Het gebruik  van angstopwekkende boodschappen blijkt hierbij een zeer gangbare tactiek. Toch zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek tot nog toe onduidelijk en tegenstrijdig over de effectiviteit van angstgerelateerde boodschappen.

De strategieën die in antirookcampagnes gehanteerd worden hebben doorgaans een fysiek of sociaal karakter. Advertenties met een fysiek karakter focussen op de gezondheidsrisico’s die tabaksgebruik met zich meebrengt, zoals aantasting van de longen, long- en keelkanker en hart- en vaatziekten. De negatieve gevolgen voor het sociale leven, het uiterlijk of het liefdesleven zijn voorbeelden van sociale dreigingen. Het doel van dit masterproefonderzoek bestond erin na te gaan welk van beide strategieën, een fysieke of sociale dreiging, bij Vlaamse volwassenen het beste resultaat oplevert in termen van antirook-attitudes en intenties om te stoppen met roken. Vanuit de assumptie dat volwassenen zich in vergelijking met jongeren meer bewust zijn van hun sterfelijkheid en minder waarde hechten aan de sociale context, werd verwacht dat de fysieke dreiging bij een volwassen doelgroep het beste resultaat oplevert.

Een totaal van 227 Vlaamse volwassenen met een leeftijd tussen 25 en 77 jaar nam, online of offline deel aan het experiment. De steekproef bevat 64,8% rokers en telt ongeveer evenveel mannen (52%) als vrouwen (48%). De gemiddelde leeftijd bedraagt 42 jaar. Op basis van toeval werden de deelnemers toegewezen aan één van de drie experimentele groepen. In de eerste groep kregen de deelnemers een advertentie met fysieke dreiging te zien. De deelnemers in de tweede groep werden blootgesteld aan een sociale dreiging. De getoonde advertenties werden in een eerdere fase van het onderzoek, met behulp van een pretest geselecteerd vanwege hun uitgesproken fysiek of sociaal dreigende karakter. In de controlegroep kregen de deelnemers geen advertentie te zien. Met behulp van een zelf in te vullen vragenlijst werden in elke conditie de benodigde gegevens verzameld, waaronder persoonlijkheidskenmerken, antirook-attitudes en intenties om te stoppen met roken.

De resultaten tonen aan dat antirookadvertenties met een fysiek of sociaal karakter geen invloed hebben op het vormen van antirook-attitudes bij rokers en niet-rokers. Niet-rokers hebben sterkere antirook-attitudes dan rokers, ongeacht de conditie. Ook de intentie van de rokers om te stoppen met roken werd niet positief beïnvloed door de blootstelling aan een fysieke of sociale dreiging. De blootstelling aan een advertentie die focust op de sociale nadelen van roken, heeft zelfs een averechts effect. Rokers die deze advertentie te zien kregen, rapporteerden minder gunstige intenties om te stoppen met roken dan de rokers in andere groepen. Mogelijk is er sprake van verdedigingsmechanismen zoals vermijding, bagatellisering of ontkenning. De psychologische verwerking van angstopwekkende boodschappen, alsook de effectiviteit van dergelijke antirookcampagnes op lange termijn behoeven verder onderzoek..

De inschatting van de sociale voordelen van niet roken, bijvoorbeeld de voordelen voor het uiterlijk, blijkt een belangrijke rol te spelen bij het vormen van antirook-attitudes en gedragsintenties. Vlaamse volwassenen die de sociale voordelen van niet roken hoog inschatten, rapporteerden sterkere antirook-attitudes en gunstigere gedragsintenties. Deze resultaten suggereren dat antirookadvertenties mogelijk wel het gewenste effect bereiken wanneer er gefocust wordt op de sociale voordelen van stoppen met roken in plaats van de nadelen van roken.  Vanuit de assumptie dat jongeren in vergelijking met volwassenen meer waarde hechten aan hun sociale omgeving, zijn jongeren mogelijk nog gevoeliger voor de afbeelding van dergelijke sociale voordelen.  Toekomstig onderzoek is echter noodzakelijk om verdere inzichten te verkrijgen.

Bibliografie

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Michigan: University of Michigan.

Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In Kuhl, J. & Beckmann, J. (Eds.), Actioncontrol: From cognition to behavior. Heidelberg: Springer.

Allen, J.P., Porter, M., & McFarland, C. (2005). Two faces of adolescents’ success with peers: adolescent popularity, social adaptation, and deviant behavior. Child Development, 76(3), 747-760.

Anderson, R. B. (2000). Vicarious and persuasive influences on efficacy expectations and intentions to perform breast self- examination. Public Relations Review, 26, 97-114.

Andrews, J.C., Durvasula, S. & Akhter, S.H. (1990). A Framework for Conceptualizing and Measuring the Involvement Construct in Advertising Research. Journal of Advertising, 19(4), 27-40.

Arens, W.F. (2006). Contemporary Advertising. New York: McGraw Hill.

Arthur, D., & Quester, P. (2004). Who’s Afraid of That Ad? Applying Segmentation to Protection Motivation Theory. Psychology and Marketing, 21(9), 671-696.

Beltramini, R. F. (1982). Advertising perceived believability scale. In Corrigan, D.R., Kraft, F.B., & Ross, R.H. (Eds.), Proceedings of the southwest marketing association. Cape Girardeau, MO: Southeast Missouri State University.

Bagozzi, R.P., & Moore, D.J. (1994). Public service advertisements: Emotions and empathy guide pro-social behaviour. Journal of Marketing, 58, 56-70.

Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: W.H. Freeman.

Bandura, A., Adams, N.E., Hardy, A.B., & Howells, G.N. (1980). Tests of the generality of self-efficacy theory. Cognitive Therapy and Research, 4, 39–66.

Beck, K.H., & Davis, C.M. (1978). Effects of fear arousing Communications and topic importance on attitude change. Journal of Social Psychology, 104, 81-98.

Beck, K.H., & Frankel, A. (1981). A Conceptualization of Threat Communications and Protective Health Behavior. Social Psychology Quarterly, 44(3), 204-217.

Belch, G.E., & Belch, M.A. (2007). Advertising and Promotion: an Integrated Marketing Communications Perspective (7th ed.). New York: McGraw-Hill Irwin.

Bengtson, V.L., Cuellar, J.B., & Ragan, P.K. (1977). Stratum contrasts and similarities in attitudes toward death. Gerontology, 32, 76-88.

Blumberg, S. J. (2000). Guarding against threatening HIV prevention messages: An information- processing model. Health Education and Behavior, 27, 780-795.

Boster, F.J., & Mongeau, P. (1984). Fear-arousing persuasive messages. Communication Yearbook, 8, 330-375.

Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: Separation anxiety and anger. New York: Basic Books.

Brader, T. (2006). Campaigning for hearts and minds: How emotional appeals in political ads work. Chicago, London: The University of Chicago Press.

Brouwers, M.C., & Sorrentino, R.M. (1993). Uncertainty orientation and protection motivation theory: The role of individual differences in health compliance. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 102-112.

Burnett, J. J., & Oliver, R. L. (1979). Fear appeal effects in the field: a segmentation approach. Journal of Marketing Research, 16, 181–190.

Cauberghe, V., De Pelsmacker, P., Janssens, & W., Dens, N. (2009). Fear, threat and efficacy in threat appeals: Message involvement as a key mediator to message acceptance. Accident Analysis and Prevention, 41, 276–285.

Cho, H., & Witte, K. (2005). Managing Fear in Public Health Campaigns: A Theory Based Formative Evaluation Process. Health Promotion Practice, 6(4), 482-490.

Chu, G.C. (1966). Fear arousal, efficacy, and imminency. Journal of Personality and Social Psychology, 4(5), 517-524.

Cicirelli, V.G. (2006). Fear of Death in Mid-Old Age. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 61B(2), 75-81.

Clow, K.E., & Baack, D. (2004). Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications. USA: Pearson Prentice Hall.

Conrad, K. M., Flay, B. R., & Hill, D. (1992). Why children start smoking cigarettes: Predictors of onset. British Journal of Addiction, 87, 1711-1724.

Crespo, A., Barrio, A., Cabestrero, R., & Hernandez, O. (2007). Cognitive processing and assessment of anti-smoking combined warning labels set by the European Commission: an empirical study with a Spanish sample. Clinica y Salud, 18(2), 163-80.

Devlin, E., Eadie, D., Stead, M., & Evans, K. (2007). Comparative study of young people response to anti-smoking messages. International Journal of Advertising, 26(1), 99-128.

Damasio, A.R. (1994). Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York: Plenum.

Donovan, R. J., Henley, N., Jalleh, G., & Slater, C. (1995) Road Safety Advertising: An Empirical Study and Literature Review. Canberra: Federal Office of Road Safety.

Donovan, R.J., Boulter, J., Borland, R., Jalleh, G., & Carter, O. (2003). Continuous tracking of the Australian national tobacco campaign: advertising effects on recall, recognition, cognitions and behavior. Tobacco control, 12(2), 30-39.

Egan, J. (2007). Marketing Communications. London: Thomas Learning.

Elders, M. J., Perry, C. L., Eriksen, M. P., & Giovino, G. A. (1994). The report of the Surgeon General: Preventing tobacco use among young people. American Journal of Public Health, 84, 543-547.

Evans, R.R., Rozelle, R.M., Lasater, T.M., Dembroski, T.M., & Allen, B.P. (1970). Fear arousal, persuasion and actual versus implied behavioral change. Journal of personality and social psychology, 16(2), 220-227.

Eysenck, H. J. (1967). The biological basis of personality. Springfield, IL: Charles C. Thomas.

Floyd, D.L., Prentice-Dunn, S., & Rogers, R.W. (2000). A Meta-Analysis of Research on Protection Motivation Theory. Journal of Applied Social Psychology, 30, 407-429.

Frijda, N.H. (1986). The emotions. Cambridge: Cambridge University Press.

Fortner, B.V., Neimeyer, R.A., Rybarczyk, B. (2000). Correlates of death anxiety in older adults: A comprehensive review. In. Tomer, A. (Ed.), Death attitudes and the older adult: Theories, concepts, and applications. Philadelphia: Taylor & Francis.

Furnham, A. (1984). Personality and values. Personality and Individual Differences, 5, 483–485.

Gallopel-Morvan, K., Gabriel, P., Le Gall-Ely, M., Rieunier, S., & Urien, B. (2011). The use of visual warnings in social marketing: The case of tobacco. Journal of Business Research, 64, 7.

Gesser, G, Wong, P.T.P., & Reker, G.T. (1987-1988). Death attitudes across the life span: The development and validation of the Death Attitude Profile (DAP). Omega, 18, 113-128.

Girandola, F. (2000). Fear and persuasion: Review and re- analysis of the literature. Année Psychologique, 100, 333-376.

Goodall, C., & Appiah, O. (2008).  Adolescents' perception of Canadian cigarette package Warning labels: investigating the effects of message framing. Health Communication, 23(2), 117-27.

Goldman, L., & Glantz, S. (1998). Evaluating antismoking advertising campaigns. Journal of the American Medical Association, 279(10), 772-777.

Guttman, N. (2000). Public Health Communication Interventions: Values and Ethical Dilemmas. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Hammond, D., Fong, G.T., McDonald, P.W., Brown, K.S., & Cameron, R. (2004). Graphic Canadian cigarette warning labels and adverse outcomes: evidence from Canadian smokers. American Journal of Public Health, 94(8), 1442-5.

Hastings, G., Stead, M., & Webb, J. (2004). Fear appeals in Social Marketing: Strategic and Ethical Reasons for Concern. Psychology & Marketing, 21, 961-986.

Henley, N, & Donovan, R.J. (1999). Threat appeals in social marketing: death as a ‘special case’. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 4, 1-20.

Henley, N, & Donovan, R.J. (2003). Young people’s response to death threat appeals: do they really feel immortal? Health Education Research, 18, 1-14.

Ho, R. (1998). The intention to give up smoking: Disease versus social dimensions. Journal of Social Psychology, 138, 368–380.

Hoelter, J.W. (1979). Multidimensional treatment of death. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 47, 996-999.

Hoek, J., Maubach, N., Gendall, P., & Searle, L. (2005). Effects of on-pack warning images on young adult smokers and non-smokers. Proceedings of the Marketing and Public Policy Conference. Washington DC: Marketing and Public Policy Conference.

Hoeken, H. (1998). The emotions. Cambridge: Cambridge University Press.

Hoog, N. de, Stroebe, W., & Wit, J.B.F. de (2005). The impact of Fear Appeals on Processing and Acceptance of Action Recommendations. Personality and Social Psychology Bulletin, 21(1), 24-33.

Hoog, N. de, Stroebe, W., & Wit, J.B.F. de (2007). The impact of Vulnerability to and Severity of a Health Risk on Processing and Acceptance of Fear-Arousing Communications: A Meta-analysis. Review of General Psychology, 11(3), 258-285.

Hovland, C. I., Janis, I. L. & Kelley, H. H. (1953). Communications and persuasion: Psychological studies in opinion change, New Haven, CT: Yale University Press.

Hullet, C.R., & Witte, K. (2001). Predicting intercultural adaptation and isolation: using the extended parallel process model to test anxiety/uncertainty management theory. International Journal of Intercultural Relations, 25(2), 125-139.

Insko, C.A, Arkoff, A, & Insko, V.M. (1965). Effects of high and low fear arousing Communications upon opinions toward smoking. Journal of Experimental Social Psychology, 1, 256-266.

Janis, I.L. (1967). Effects of fear arousal on attitude change: Recent developments in theory and experimental research. Advances in Experimental Social Psychology, 3, 166-225.

Janis, I.L., & Terwillinger, R.F.(1962). An experimental study and psychological resistances to fear arousing communications. Journal of Abnormal and Social Psychology, 65(6), 403-410.

Janis, I.L., & Feshbach, S. (1953). Effects of fear arousing Communications. Journal of Abnormal and Social Psychology, 48, 78-92.

Jones, J.L., & Leary, M.R. ‘1994). Effects of Appearance-Based Admonitions Against Sun Exposure in Young Adults. Health Psychology, 13, 86-90.

Kastenbaum, R.J. (1992). The psychology of death. New York: Springer.

Keller, P.A., & Block, L.G. (1996). Increasing the persuasiveness of fear appeals: The effect of arousal and elaboration. Journal of Consumer Research, 22(4), 448-459.

Kohn, P., Goodstadt, M., Cook, G., Sheppard, M., & Chan, G. (1982). Ineffectiveness of threat appeals about drinking and driving. Accident Analysis and Prevention, 14(6), 457–464.

Kotler, J.P., & Roberto, E.L. (1991). Sociale marketing. Utrecht: Uitgeverij het spectrum.

Laroche, M., Toffoli, R., Zhang, O., & Pons, F. (2001). A Cross-cultural study of the persuasive effect of fear appeal messages in cigarette advertising: China and Canada. International Journal of Advertising, 20(3), 297-317.

LaTour, M. S., Snipes, R. L., & Bliss, S. J. (1996). Don’t be afraid to use fear appeals: An experimental study. Journal of Advertising Research, 36, 59–67.

LaTour, M. S., & Rotfeld, H. J. (1997). There are threats and (maybe) fear-caused arousal: Theory and confusions of appeals to fear and fear arousal itself. Journal of Advertising, 26, 45-59.

Lerner, J.S., & Keltner, D. (2001). Fear, Anger, and Risk. Journal of Personality and Social Psychology, 81(1), 146-159.

Leventhal, H. (1970). Findings and theory in the study of fear Communications. Journal of experimental social psychology, 5, 119-186.

Leventhal, H., Singer, R., & Jones, S. (1965). Effects of fear and specificity of recommendation upon attitudes and behaviour. Journal of Personality and Social Psychology, 2, 20-29.

Lonetto, R., & Templer, D.I. (1986). Death anxiety. Washington, DC: Hemisphere.

Luszczynska, A., Scholz, U., & Schwarzer, R. (2005). The general self-efficacy scale: multicultural         validation studies. The Journal of Psychology, 139(5), 439-457.

Maddux, J.E., & Rogers, R. W. (1983). Protection motivation theory and self-efficacy: A revised theory of fear appeals and attitude change. Journal of Experimental Social Psychology, 19, 469-479.

Mahler, H.I.M., Fitzpatrick, B., Parker, P., & Lapin, A. (1997). The Relative Effects of a Health-Based versus an Appearance-Based Intervention Designed to Increase Sunscreen Use. American Journal of Health Promotion, 11, 426-429.

Maslow, A.H. (1968). Toward a psychology of being. New York: Van Nostrand.

McMahan, S., Witte, K., & Meyer, J. (1998). The Perception of Risk Messages Regarding Electromagnetic Fields: Extending the Extended Parallel Process Model to an Unknown Risk. Health Communication, 10(3), 247-259.

Milne, S., Sheeran, P., & Orbell, S. (2000). Prediction and Intervention in Health-Related Behaviour: A Meta-Analytic Review of Protection Motivation Theory. Journal of Applied Social Psychology, 30, 106-143.

Mindred, P.W., & Cohen, J.B. (1979). Isolating attitudinal and normative influences in behavioral intention models. Journal of Marketing Research, 16, 102-110.

Mindred, P., & Cohen, J.B. (1981). An examination of the Fishbein-Ajzen behavioral intentions model’s concepts and measures. Journal of experimental social psychology, 17, 309-339.

Moore, D.J. & Harris, W.D. (1996). Affect Intensity and the Consumer's Attitude toward High Impact Emotional Advertising Appeals. Journal of advertising, 1(2), 37-50.

Muris, P., Meesters, C., & Fijen, P. (2002). The self-perception profile for children: further evidence        for its factor structure, reliability, and validity. Personality and Individual Differences, 35, 1791-1802.

Neimeyer, R.A. (1988). Death anxiety. In Wass, H, Berardo, R., Neimeyer, R.A. (Eds.), Dying: Facing he facts. Washington, DC: Hemisphere.

Neimeyer, R.A., & Van Brunt, D. (1995). Death anxiety. In Wass, H., Neimeyer, R.A. (Eds.), Dying: Facing the facts (3rd ed.). Washington, DC: Taylor & Francis.

Norman, P., Connor, M., & Bell, S. (1999). The theory of planned behaviour and smoking cessation. Journal of Health Psychology, 3, 171-180.

O’Guinn, T.C., Allen, C.T., & Semenik, R.J. (2009). Advertising & Integrated Brand Promotion (5th ed.). USA: South-Western Cengage Learning.

Parpis, E. (1997). Up in Smoke: Kicking Butt. AdWeek, 38(41), 33-38.

Pechmann C, & Goldberg M. (1998). Evaluation of ad strategies for preventing youth tobacco Use. Report submitted to the California Tobacco Related Disease Research Program, 1-10.

Pechmann, C., & Shih, C-F. (1999). Smoking in Movies and Antismoking Advertisements Before Movies: Effects on youth. Journal of Marketing, 63, 1-13.

Pechmann, C., Zhao, G., & Goldberg, M.E. (2003). What to convey in anti-smoking advertisements for adolescents: the use of protection motivation theory to identify effective message themes. Journal of marketing, 67, 1-18.

Petty, R.E., Cacioppo, J.T., & Schumann, D. (1983). Central and peripheral routes to advertising effectiveness: the moderating role of involvement. Journal of Consumer Research, 10(3), 135-146.

Renner, B., & Schwarzer, R. (2003). Risk and health behaviors. Documentation of the scales of the          research project: “Risk Appraisal Consequences in Korea” (RACK). Berlin: Freie Universität Berlin.

Remington, P. (2001) Wisconsin’s investment in smoking prevention begins soon. Milwaukee Journal Sentinel. Geraadpleegd via http://www.jsonline.com/alive/column/mar01/ remington032501.asp

Rhodes, R., & Courneya, K. (2003). Investigating multiple components of attitude, subjective norm,        and perceived control: an examination of the theory of planned behaviour in the exercise domain. British Journal of Social Psychology, 42, 129-146.

Rippetoe, P.A., & Rogers, R.W. (1987). Effects of components of protection-motivation theory on adaptive and maladaptive coping with a health threat. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 596-604.

Rogers, R.W. (1975). A Protection Motivation Theory of Fear Appeals and Attitude Change. The Journal of Psychology, 91, 91-114.

Rogers, R.W. (1983). Cognitive and physiological processes in fear appeals and attitude change: a revised theory of protection motivation. In: Cacioppo, J.T., Petty, R.E. (Eds.), Social Psychophysiology, New York: Guilford.

Rogers, R.W., & Mewborn, C.R. (1976). Fear appeals and attitude change: Effects of a threat’s noxiousness, probability of occurrence, and the efficacy of coping responses. Journal of Personality and Social Psychology, 34, 54-61.

Rogers, R.W., & Thistlethwaite, D.L. (1970). Effects of fear arousal and reassurance on attitude change. Journal of personality and social psychology, 15, 227-233.

Ruiter, R. & Kok, G. (2005). Saying is not (always) doing: cigarette warning labels are useless. European Journal of Public Health, 15(3), 329-330.

Ruiter, R.A., Verplanken, B., & De Cremer, D. (2004). Danger and fear control in response to fear appeals: The role of need for cognition. Basic and applied social psychology, 26(1), 13-24.

Ruiter, R., Verplanken, B., Kok, G., & Werij, M. (2003). The role of coping appraisal in reactions to fear appeals: do we need threat information? Journal of Health Psychology, 8(4), 465-474.

Schoenbachler, D, & Whittler, T. (1996). Adolescent processing of social and physical threat communications. Journal of advertising, 25(4), 37-54.

Schorr, M. (2000).  Early signs of heart disease. Study finds blocked arteries in teenagers. ABC News. Geraadpleegd op http://abcnews.go.com/sections/living/DailyNews/ teensarteries000724.html

Schwarzer, R. (2008). Modeling health behavior change: how to predict and modify the adoption and maintenance of health behaviors. Applied Psychology, 57(1), 1-29.

Sherer, M., Maddux, J.E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R.W. (1982). The    self-efficacy scale: construction and validation. Psychological Reports, 51(2), 663-671.

Shimp, T.A. (2010). Integrated Marketing Communication in Advertising and Promotion (8th ed.). USA: South-Western Cengage Learning.

Smith, K.H., & Stutts, M.A. (2003). Effects of short-term cosmetic versus long-term health fear appeals in anti-smoking advertisements on the smoking behavior of adolescents. Journal of Consumer Behavior, 3(2), 157–77.

Stiff, J.B., & Mongeau, P.A. (2003). Persuasive communication. New York: The Guilford Press.

Strauss, R.H. (1991). Spittin' image: breaking the sports–tobacco connection. The Physician and Sportsmedicine, 19(11), 46-47.

Stuteville, J. R. (1970). Psychic defences against high fear appeals: A key marketing variable. Journal of Marketing, 34, 39–45.

Sutton, S.R. (1982). Fear-arousing communications: A critical examination of theory and research. Social psychology and behavioral medicine, 303-337.

Tanner, J. F., Hunt, J. B., & Eppright, D. R. (1991). The protection motivation model: A normative model of fear appeals. Journal of Marketing, 55, 36–45.

Templer, D.I.,(1972). The construction and validation of death anxiety scale. Journal of General Psychology, 82, 165-167.

Thorson, J.A., & Powell, F.C. (2000). Death anxiety in younger and older adults. In Tomer, A. (Ed.), Death attitudes and the older adult: Theories, concepts, and application. Philadelphia: Taylor & Francis.

Trasher, J.F., Allen, B., Reynales-Shigematsu, L.M., Anaya, R., Lazcano-Ponce, E., & Hernandez-Avila, M. (2006). Analysis of the impact of cigarette pack graphic warnings on Mexican smokers. Salud Publica Mex, 48(1), 65–74.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211(4481), 453–458.

Viney, L.L. (1984). Concerns about death among severely ill people. In Epting, F.R., Neimeyer, R.A. (Eds.), Personal meanings of death. Washington, DC: Hemisphere.

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (2009). Evolutie tabaksgerelateerde mortaliteit, mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2000-2009. Sterftecertficaten van personen ouder dan 1 jaar, Vlaams Gewest, 2000-2009. Geraadpleegd op http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Sterftecijfers/Algemene-sterft… cijfers

Walton, D. (1996). Practical reasoning and the structure of fear appeal arguments. Philosophy and Rhetoric, 29, 301-313.

Weinreich, N.K. (1999). Hands-on Social Marketing: A step-by-step guide. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Wilson, D., Manual, A., Lavelle, S. (1991). Psychological Predictors of Condom Use to Prevent HIV Transmission Among Zimbabwean Students. International Journal of Psychology, 26(6), 705-721.

Witte, K. (1992). Putting Fear Back Into Fear Appeals: Extended Parallel Processing Model. Communication Monographs, 59(4), 329–349.

Witte, K. (1994). Fear control and danger control: a test of the extended parallel process model (EPPM). Communication Monographs, 61 (2), 113–134.

Witte, K. (1997). Preventing Teen Pregnancy Through Persuasive Communications: Realities, Myths, and the Hard-Fact Truths, Journal of Community Health, 22(2), 137-154.

Witte, K. (1998). Fear as motivator, fear as inhibitor: using the extended parallel processing model to explain fear appeal successes and failures. Handbook of Communication and Emotion: Research, Theory, Application, and Contexts. Academic Press.

Witte, K., & Allen, M. (2000). A meta analyses of fear appeals: implications for effective public health campaigns. Health education and behavior, 27, 591-615.

Worden, J.K., Flynn, B.S., & Secker-Walker, R.H. (1998). Antismoking advertising campaigns for youth. Journal of the American Medical Association, 280, 323-324.

World Health Organisation (2011). Tobacco Fact sheet N°339. Geraadpleegd op

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/index.html

Quinn,V., Meenaghan, T., & Brannick, T. (1992). Fear appeals: Segmentation is the way to go. International Journal of Advertising, 11, 355–367.

Zhang, Y. & Zinkhan, G.M. (2006). Responses To Humorous Ads – Does Audience Involvement Matter? Journal of Advertising, 35(4), 113-128.

Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2012