ADHD en langdurig medicatiegebruik. Belevingsonderzoek bij ouders van kinderen met ADHD.

Heleen
Willems

 Langdurig schoolmedicatie voor ADHD. De oplossing?

Hedendaags volgen veel kinderen met ADHD al meerdere jaren een behandeling met medicatie. Hun ouders nemen de beslissingen over het opstarten en uitvoeren van deze behandeling. Onderzoek wijst uit dat ouders na vele jaren bezorgdheden en twijfels blijven kennen over het medicatiegebruik. De hoofreden waarom de behandeling wordt opgestart en verdergezet, is de school. De psychiater is hierbij de persoon die de medicatie voorschrijft en opvolgt. Overleg tussen de psychiater en de school vindt echter amper plaats. In de toekomst hopen ouders op een nieuwe behandeling voor ADHD. Ze vinden het belangrijk dat deze behandeling geen nevenwerkingen heeft en bovendien op langere termijn geen invloed vertoont op de gezondheid van het kind.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij zeventien ouders van kinderen met ADHD. Alle kinderen volg(d)en langer dan twee jaar een behandeling met medicatie. De kinderen waren tussen de zes en achttien jaar oud. Uit het onderzoek blijkt dat de medicatie voordelen biedt, zoals een afname van de ADHD-symptomen en het verbeteren van het emotioneel welbevinden. Opvallend hierbij is dat de voordelen voornamelijk geplaatst worden in de schoolcontext. De medicatie zorgt ervoor dat het kind beter functioneert en presteert op school. De negatieve ervaringen ten gevolge van opmerkingen van de leerkrachten verminderen. Dit heeft een positief effect op het welzijn van het kind.

Mama Ibrahim: “Vooral zijn concentratie op school. Dat heeft de grote doorslag gegeven... Hij kreeg continu onder zijn voeten... Enkel eigenlijk het schoolse, dat lukt veel beter.”

De school is een instelling die de ouders voornamelijk wijst op het probleemgedrag van het kind en verwacht dat de ouders dit gedrag aanpakken. Ouders geven de school aan als de hoofdreden om de behandeling met psychofarmaca te starten en gedurende meerdere jaren verder te zetten. Toch verkiezen ouders om het kind geen medicatie te geven. Zij beschouwen deze niet als de geschikte oplossing in de aanpak van ADHD en wensen dat het kind er snel met zou kunnen stoppen. In de toekomst hopen zij op de komst van een nieuwe behandeling die de voordelen van de medicatie biedt, maar niet de nadelen. Dit omwille van de bezorgdheid over de negatieve effecten van het medicatiegebruik. De bezorgdheden over de huidige medicatie gaan eerst en vooral over de directe bijwerkingen, zoals slaapstoornissen en het heviger optreden van de ADHD-symptomen wanneer de medicatie uitwerkt (reboundeffect). Daarnaast zijn ouders ongerust over de gevolgen op volwassen leeftijd. Op de vraag wat deze gevolgen op latere leeftijd zijn, heeft de wetenschap immers nog geen antwoord. De derde bekommernis is dat de medicatie als drugs beschreven worden. Ze hebben schrik dat hun kind later zal overschakelen op een andere drug ter vervanging van de medicatie. Het niet overtuigd zijn van de huidige behandeling met medicatie voor ADHD verklaart waarom ouders blijven zoeken naar alternatieve behandelingen en deze uittesten. In de praktijk wordt de medicatie dan ook vaak gecombineerd met andere behandelingen.

Mama Wouter: “Wat gaat hij binnen 30 jaar misschien ondervinden? Hartritmestoornissen of hartkwalen? ”

Ouders nemen bewust het besluit om met de behandeling met medicatie te starten en deze verder te zetten. Zij zoeken betrouwbare informatie hierover. Deze vinden zij vooral bij de psychiater en bij personen die een expertise hebben over ADHD. De psychiater start de medicatie op en volgt het verloop op. Ouders overleggen met de psychiater over de behandeling met medicatie en krijgen hierbij inspraak. Zij zijn zich ervan bewust het laatste woord te hebben. De beslissingen die worden genomen in overleg met de psychiater voeren ouders niet steeds correct uit, wat ertoe leidt dat de therapietrouw in de praktijk vaak erg laag is. De argumenten die ouders hiervoor aanhalen, komen overeen met hun visie op het medicatiegebruik. Het overleg tussen de ouders en de school over het medicatiegebruik van het kind vindt meestal enkel plaats tijdens de opstartfase. Na verloop van tijd blijkt de medicatie nog maar een weinig besproken onderwerp met de school. Enkel wanneer het kind opnieuw gedragsproblemen stelt in de school, wordt dit opnieuw besproken. De school verwacht dat de ouders de gedragsproblemen van het kind aanpakken via de medicatie. Overleg over andere oplossingen of aanpakken voor de gedragsproblemen vindt weinig plaats. Contact tussen de psychiater en de school is zo goed als afwezig, en dit zowel bij het opstarten als in het verdere verloop van de behandeling. Dit is een opmerkelijk gegeven aangezien het kind de medicatie hoofdzakelijk neemt om te kunnen functioneren in de school en de psychiater verantwoordelijk is voor een goede afstemming van de medicatie.

Hoe jonger de leeftijd van het kind, hoe minder inspraak hij/zij heeft in het medicatiegebruik. Op deze leeftijd observeren ouders wel het gedrag van hun kind en vragen hoe hij/zij zich voelt bij de medicatie. Hiermee houdt de ouder rekening in het overleg met de psychiater en bij het nemen van beslissingen. Hoe ouder het kind, hoe meer bekwaam hij/zij wordt geacht en hoe meer inspraak hij/zij krijgt in de besluitvorming. Ook verwachten ouders dat het kind meer verantwoordelijkheid opneemt. De beslissingen waarbij het oudere kind betrokken wordt, gaan over het al dan niet volgen van een behandeling met medicatie, de medicatiedosis, etc. Op deze leeftijd neemt hij/zij meestal zelf de medicatie in en dient hiervoor geen toestemming aan een volwassene te vragen. De mate van overleg over de medicatie is afhankelijk van het belang dat de ouders hieraan hechten en de houding van het kind. Sommige kinderen stoppen de behandeling met medicatie op eigen houtje. Ze bespreken dit nauwelijks met hun ouders en overleggen dit niet met de psychiater.

Ouders waarvan het kind met ADHD al meerdere jaren medicatie neemt, hopen dus in de toekomst op een nieuwe behandeling die, net zoals de medicatie, de gedragsproblemen op de school vermindert. Bij de huidige toegepaste behandeling met medicatie bij het kind met ADHD is een betere opvolging aangewezen. Hierbij is overleg tussen de psychiater en de school essentieel. De hoofdreden waarom ouders de behandeling met medicatie bij hun kind opstarten en verderzetten, betreft immers de school.

Bibliografie

Aguiar, A., Eubig, P.A,. & Schantz, S.L. (2010). Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A Focused Overview

for Children’s Environmental Health Researchers. Environmental Health Perspectives, 188, 1646-1653.

 

Arias, A.J., Gelernter, J., Grace, H., Roger, D.W., Brady, K.T., Farrer, L., & Kvanzler, H.R. (2008). Correlates of co-accurring ADHD in drug-dependent subjects: Prevalence and features of substance dependence and psychiatric disorders. Addictive Behaviors, 33, 1199-1207.

 

American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text  

revised). Washington, DC.

 

Baarda, D.B., de Goede, M.P.M., & Teunissen, J. (2005). Basisboek kwalitatief onderzoek handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek (2e ed.). Houten: Stenfert.

 

Barkley, R.A. (1997). Advancing age, declining ADHD. American Journal of Psychiatry, 15 , 1323-1324.

 

Barkley, R.A. (1998). Attention-deficit hyperactivity disorder. Scientific American, 279, 66-71.

 

Bastiaansen, D. (2005). Kwaliteit van het leven van kinderen met psychiatrische aandoeningen (Doctoraal thesis, Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland). Geraadpleegd op 18 april, 2012, via http://repub.eur.nl/res/pub/6998/051026_Bastiaansen-d.pdf

 

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (2010). Transparantiefiche aanpak van ADHD. Geraadpleegd op 5 mei, 2012, via http://www.bcfi.be/pdf/tft/TN_ADHD_Lng.pdf

 

Biederman, J. (1998). Attention-deficit/hyperactivity disorder: A life span perspective. Journal of Clinical Psychiatry, 59, 4–16.

 

Biederman, J., Petty, C.R., Evans, M., Small, J., & Faraone, S.V. (2010). How persistent is ADHD? A controlled 10-year follow-up study of boys with ADHD. Psychiatry Research, 177, 299-304.

 

Biederman, J., Wozniak, J., Kiely, K., Ablon, S., Faraone, S., Mick, E., Mundy, E., & Kraus, I. (1995).  CBCL clinical scales discriminate prepubertal children with structured interview-derived diagnosis of mania from those with ADHD, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 464-471.

 

Bjornstad, G., & Montgomery, P. (2005, April 20). Family therapy for attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. The Cochrane database of systematic reviews, 2, CD005042. Retrieved June 16, 2013, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15846741

 

Blanchflower, D.G., Oswald, A.J., & Stewart-Brown, S. (2012). Is psychological well-being linked to the consumption of fruit and vegetables? (NBER Working Paper No.18469). Warwick: The University of Warwick, Departement of Economics.

 

Boeije, H. (2005). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Amsterdam: Boom Onderwijs.

 

Bogaert, S. (2012). De medicalisering van ADHD. De economische impact op het budget voor gezondheidszorg in België. (Masterproef). Gent: Universiteit Gent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

 

Boonstra, A.M., Sergeant, J.A., & Kooij, J.J.S. (1999). Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, een typische kinderstoornis, of toch niet?. De Psycholoog, 34, 442-447.

 

Bowling, A. (2001). Measuring disease: A review of disease-specific quality of life measurement scales (2nd ed.). Buckingham: Open University Press.

 

Bradley, C. (1937). The behavior of children receiving Benzedrine. American Journal of Psychiatry, 94, 577-585.

 

Brands, B., Sproule, B., & Marshman, J. (1998). Drugs and drug abuse. A reference text (3rd ed.). Toronto: Addiction Research Foundation.

 

Brinkman, W.B., Sherman, S.N., Zmitrovich, A.R., Visscher, M.O., Crosby, L.E., Phelan, K.J., et al. (2009). Parental angst making and revisiting decisions about treatment of attention- deficit/hyperactivity disorder. Psychiatrics, 124, 580-589.

 

Bryman, A. (2008). Social research methods (4th ed.). New York: Oxford University Press Inc.

 

Buitelaar, J.K, Montgomery, S.A., & van Zwieten-Boot, B.J. (2003). Attention deficit hyperactivity disorder: guidelines for investigating efficacy of pharmacological intervention. European Neuropsychopharmacology, 13, 297-304.

 

Burns, G.L., & Walsh, J.A. (2002). The influence of ADHD-Hyperactivity/Impulsivity symptoms on the development of oppositional defiant disorder symptoms in a two year longitudinal study. Journal of Abnormal Child Psychology, 30, 245-256.

 

Bussing, R, & Gary, F.A. (2001). Practice guidelines and parental ADHD treatment evaluations: Friends or foes? Harvard Review of Psychiatry. Harvard Review of Psychiatry, 9, 223–233.

 

Bussing, R., Gary, F.A., Mills, T.L., & Garvan, C.W. (2003). Parental explanatory models of ADHD: Gender and cultural variations. Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology, 38, 563-575.

 

Bussing, R., Koro- Ljungberg, M.E., Gary, F., Mason, D.M., & Garvan, C.W. (2005). Exploring help-seeking for ADHD symptoms: A mixed-methods approach. Harvard Review of Psychiatry, 13, 85-101.

 

Cantwell, D.P. (1996). Attention deficit disorder: a review of the past 10 years. Journal of American Academy for Child and Adolescent Psychiatry, 35, 978-87.

 

Carr, A. (2008, 23 December). The effectiveness of family therapy and systemic interventions for child-focused problems. Journal of Family Therapy, 31 ,doi: 10.1111/j.1467-6427.2008.00451.x. Retrieved June 15, 2013, from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6427.2008.00451.x/full

 

Charach, A., Skyba, A., Cook, L., & Beverley, J. Antle (2006). Using Stimulant Medication for Children with ADHD: What Do Parents Say? A brief report. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 15, 15-87.

 

Conrad, P. (2006). Identifying hyperactive children. The medicalization of deviant behavior. Burlington: Ashgate Publishing Company.

 

Corbett, B.A., Constantine, L.J., Hendren, R., Rocke, D., & Ozonoff, S. (2009). Examining executive functioning in children with autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder and typical development, Psychiatry Research, 166, 210-222.

 

Corkum, P., Rimer, P., & Schachar, R. (1999). Parental knowledge of attention-deficit hyperactivity disorder and opinions of treatment options: Impact on enrolment and adherence to a 12-month treatment trial. The Canadian Journal of Psychiatry, 44, 1043-1049.

 

Cormier, E. (2008). Attention deficit/hyperactivity disorder: a review and update. Journal of Pediatric Nursing, 23, 345-357.

 

Cortese, S.,Holtmann, M., Banaschweski, T., Buitelaar, J., Coghill, D., Danckaerts, M., et al. (2013, 7 January). Practioner review: current best practice in the management of adverse events during treatment with ADHD medications in children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54, doi: 10.1111/jcpp.12036. Retrieved June 15, 2013, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23294014

 

Culpepper, L. (2006). Primary care treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 67, 51-58.

 

Cverle, P. (1999). Wat met psychiatrische stoornissen op school? (afl.2), ADHD. Caleidoscoop, 11, 30-35.

 

Daley, D. (2006). Attention deficit hyperactivity disorder: a review of the essential facts. Child: Care, Health and Development, 32, 193-204.

 

Daly, B.P., Creed, T., Xanthopoulos, M., & Brown, R.T. (2007). Psychosocial treatments for children with attention-deficit/hyperactivity disorder.  Neuropsychology Review, 17, 73-89.

 

Danckaerts, M., Sonuga-Barke, E.J.S., Banaschewski, T., Buitelaar, J., Döpfner, M., Hollis, C., et al. (2010). The quality of life of children with attention deficit/hyperactivity disorder: A systematic review. European Child & Adolescent Psychiatry, 19, 83-105.

 

Davis, C.C., & Claudius, M. (2012). Putting families in the center: Family perspectives on decision making and ADHD and implications for ADHD care. Journal of Attention Disorders, 16, 675-684.

 

De Ganck, J., & Vansieleghem, N. (2011). Druk, indruk, herdruk. (Onderzoeksrapport, Kinderrechtencommisariaat, België). Geraadpleegd op 18 april, 2013, via http://www.psychoanalysis.ugent.be/pages/nl/artikels/artikels%20Julie%20De%20Ganck/Druk.pdf

 

De Kimpe, P., Kuylen, M., & De Lepeleire, J. (2012). Opvolging van langdurig gebruik Methylfenidaat. Een explorerend onderzoek. Huisarts Nu, 2, 43-47.

 

De Mol, J., & Buysse, A. (2008). The phenomenology of Children’s Influence on Parents. Journal of Family Therapy, 30, 163-193.

 

Demurie, E., Roeyers, H., Baeyens, D., & Sonuga-Barke, E. (2011). Common alterations in sensitivity to type but not amount of reward in ADHD and autism spectrum disorders. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52, 1164-1173.

 

De Ridder, T., Bruffaerts, R., Danckaerts, M., Bonnewyn, A., & Demyttenaere, K. (2008). ADHD in de Belgische volwassen bevolking: een epidemiologische exploratieve studie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 50, 499-508.

 

Deven, F., Mostinckx, J., Bosmans, J., Van der Plas, G., Lauwers, M., Ooge, K., et al. (2009). Welzijn en zorg in Vlaanderen; Wegwijzer voor de sociale sector. Mechelen: Wolters Kluwer Belgium NV.

 

Dickstein, S.G., Bannon, K., Castellanos, X.F., & Milham, M.P. (2006). The neural correlates of attention-deficit/hyperactivity disorder: An ale meta-analysis.  Journal for Child Psychology and Psychiatry, 47, 1051-1062.

 

DosReis, S., Barksdale, C.L., Sherman, A., Maloney, K., & Charach, A. (2010). Stigmatizing experiences of parents of children with a new diagnosis of ADHD. Psychiatric Services, 61, 811-816.

 

DosReis, S., Butz, A., Lipkin, P., Anixt, J., Weiner, C.L., & Chernoff, R. (2006). Attitudes about stimulant medication for attention-deficit/hyperactivity disorder among African-American families in an inner city community. Journal of Behavioral Health Services & Research, 33, 423-430.

 

DosReis, S., Mychailyszyn, M.P., Evans-Lacko, S.E., Beltran, A., Riley, A.W., & Myers, A.A. (2009). The meaning of attention-deficit/ hyperactivity disorder. Medication and parent's initation and continuity of treatment for their child. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 19, 377-383.

 

DosReis, S., & Myers, M.A. (2008). Parental attitudes and involvement in psychopharmacological treatment for ADHD: A conceptual model. International Review of Psychiatry, 20, 135-141.

 

DosReis, S., Zito, J.M., Safer, D.J., Soeken, K.L., Mitchell, J.W., & Ellwood, L.C. (2003). Parental perceptions and satisfaction with stimulant medication for attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 24, 155-162.

 

Durga, J., van Boxtel, M.P.J., Schouten, E.G., Kok, F.J., Jolles, J., Katan, M.B., & Verhoef, P. (2007). Effect of 3-year folic acid supplementation on cognitive function in older adults in the FACIT trial: a randomised, double blind, controlled trial. Lancet, 369, 208–216.

 

Durston, S., & Konrad, K. (2007). Integrating genetic, psychopharmacological and neuroimaging studies: A converging methods approach to understanding the neurobiology of ADHD. Developmental Review, 27, 374-395.

 

El – Sayed, E., Larsson, J-O., Persson, H. E., Santosh, P. J.,  & Rydelius, P-A. (2003). “Maturational lay” hypothesis of attention deficity hyperactivity disorder: An update. Acta Paediatrica, 92, 776 – 784.

 

Eubig, P. A., Aguiar, A., & Schantz, S. L. (2010). Lead and PCBs as risk factors for attention deficit/hyperactivity disorder. Environmental Health Perspectives, 118, 1654-1667.

 

Faraone, S.V. (2004). Genetics of adult attention-deficit/ hyperactivity disorder. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 27, 303-327.

 

Faraone, S.V., & Biederman, J. (1998). Neurobiology of attention-deficit hyperactivity disorder. Biological Psychiatry, 44, 951–958.

 

Faraone, S.V., & Biederman, J. (2005). What is the prevalence of adult attention- deficit hyperactivity disorder? Results of a population screen of 1019 adults. Journal of Attention Disorders, 9, 384 –391.

 

Faraone, S.V., Perlis, R.H., Doyle, A.E., Smoller, J.W., Goralnick, J.J., Holmgren, M.A., & Sklar, P.  (2005). Molecular genetics of attention-deficit/hyperactivity disorder. Biological Psychiatry, 57, 1313-132.

 

Fayyad, J., De Graaf, R., Kessler, R., Alonso, J., Angermeyer, M., Demyttenaere, et al. (2007). Cross-national prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder. The Britisch Journal of Psychiatry, 190, 402-409.

 

Floet, A.M., Scheiner, C., & Grossman, L. (2010). Attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics in Review, 31, 56-69.

 

Frazier, T.W., Weiss, M., Hodgkins, P., Manos, M.J., Landgraf, J.M., & Gibbins, C. (2010, 25 October). Time course and predictors of health-related quality of life improvement and medication satisfaction in children diagnosed with attention-deficit/hyperactivity disorder treated with the methylphenidate transdermal system. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 20, doi:10.1089/cap.2009.0092. Retrieved June 15, 2013, from http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/cap.2009.0092

 

Freeman, W. S., Johnston, C., & Barth, F. M. (1997). Parent attributions for inattentive-overactive, oppositional-defiant, and prosocial behaviours in ADHD children. Canadian Journal of Behavioural Science, 29, 239-248.

 

Garratt, A., Schmidt, L., Macintosh A., & Fitpatrick, R. (2002). Quality of life measurement: bibliographic study of patient assessed health outcome measures. British Medical Journal, 324, 1417-1419.

 

Gjervan, B., Torgersen, T., Rasmussen, K., & Nordahl, H.M. (2012, 31 May). ADHD symptoms are differentially related to specific aspects of quality of life. Journal of Attention Disorders, doi:10.1177/1087054712445183. Retrieved June 15, 2013, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22653810

 

Hansen, D.L., & Hansen, E.H. (2006). Caught in a balancing act: Parents’ dilemmas regarding their ADHD child’s treatment with stimulant medication. Qualitative Health Research, 16, 1267-1285.

 

Hechtman, L., & Greenfield, B. (2003). Long-term use of stimulants in children with attention deficit  hyperactivity disorder. Pediatric Drugs, 5, 787-794.

 

Hoagwood, K., Kelleher, K. J., Feil, M., & Comer, D. M. (2000). Treatment services for children with ADHD: A national perspective. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 198–206.

 

Hoza, B., Pelham, W.E., Waschbusch, D.A., Kipp, H., & Owens, J.S. (2001). Academic task persistence of normally achieving ADHD and control boys: performance, self-evaluations, and attributions. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69, 271-283.

 

Huizink, A.C., & Mulder, E.J.H. (2006). Maternal smoking, drinking or cannabis use during pregnancy and neurobehavioral and cognitive functioning in human offspring. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 30, 24-41.

 

Jackson, D., & Peters, K. (2008). Use of drug therapy in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): Maternal views and experiences. Journal of Clinical Nursing, 17, 2725-2732.

 

Jensen, P.S., Arnold, L.E., Swanson, J.M., Vitiello, B., Abikoff, H.B., Greenhill, L.L, et al. (2007). Three-year follow-up of the NIMH MTA study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46, 989-1002.

 

Johnston, C., Seipp, C., Hommersen, P., Hoza, B., & Fine, S. (2005). Treatment choices and experiences in attention deficit hyperactivity disorder: Relations to parents' beliefs and attributions.  Child: Care, Health and Development, 31, 669-677.

 

Katragadda, S., & Schubiner, H. (2007). ADHD in children, adolescents, and adults. Primary Care, 34, 317-341.

 

Kazdin, A.E., & Wassell, G. (2000). Predictors of barriers to treatment and therapeutic change in outpatient therapy for antisocial children and their families. Mental Health Services Research, 2, 27-40.

 

Hoge Gezondheidsraad (2012, maart).  Kinderen en jongeren: gedragsstoornissen in context (samenvatting). Geraadpleegd op 25 juni, 2013, via http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/19068846.pdf

 

Keen, D., & Hadjikoumi, I. (2008). ADHD in children and adolescents. BMJ Clinical Evidence, 10, 312.

 

Kessler, R.C., Adler, L., Barkley, R., Biederman, J., Conners, C.K., Demler, O., et al. (2006). The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States: results from the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R). American Journal of Psychiatry, 163, 716-723.

 

Kieling, C., Goncalves, R.R.F., Tannock, R.,  & Castellanos, F.X. (2008). Neurobiology of attention deficit hyperactivity disorder. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 17, 285-307.

 

King, N. (2004). Using interviews in qualitative research. In Cassel, C., Symon G., Essential guide to qualitative methods in organizational research. London: Sage.

 

Koehler, S., Lauer, P., Schreppel, T., Jacob, C., Heine, M., Borreati-Hümmer, A., et al. (2009). Increased EEG power density in alpha and theta bands in adult ADHD patients. Journal of Neural Transmission, 116, 97-104.

 

Kooij J.J.S., Goedkoop J.G., & Gunning, W.B. (1996). Aandachttekortstoornis met hyperactiviteit op volwassen leeftijd. Implicaties voor diagnostiek en behandeling. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 14, 1848–1851.

 

Kutcher, S., Aman, M., Brooks, S.J., Buitelaar, J., van Daalen, E., Fegert, J., et al. (2004). International consensus statement on attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and disruptive behaviour disorders (DBDs): Clinical implications and treatment practice suggestions. European Neuropsychopharmacology, 14, 11-28.

 

Larzelere, M., Campbell, S., & Robertson, M. (2010). Complementary and Alternative Medicine Usage for Behavioral Health Indications. Primary Care: Clinics in Office Practic, 37, 213-236.

 

Ledbetter, M. (2006). Atomoxetine: a novel treatment for child and adult ADHD. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2, 455-466.

 

Leslie, L.K., Plemmons, D., Monn, A.R., & Palinkas, L.A. (2007). Investigating ADHD treatment trajectories: Listening to families' stories about medication use. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 28, 179-188.

 

Maatschappelijke beleidsnota Jeugdzorg. (2010 – 2011),  Parl. St. Vl. Parl., nr. 1190/1.

 

Malacrida, C. (2001). Motherhood, Resistance and Attention Deficit Disorder: Strategies and limits. Canadian Review of Sociology and Anthropology, 38, 141-165.

 

Malacrida, C. (2004). Medicalization, Ambivalence and Social Control: Mothers’ Descriptions of Educators and ADD/ADHD. Health (London), 8, 61-80.

 

Marcus, S.C., Wan, G.J., Kemner, J.E., & Olfson, M. (2005). Continuity of methylphenidate treatment for attenteion-deficit/hyperactivity disorder. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 159, doi:10.1001/archpedi.159.6.572. Retrieved June 16, 2013, from http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=S2OAjGB1HjokDPj6dhF&page=1&doc=1

 

 

Maso, I., & Smaling, A. (2004). Kwalitatief onderzoek: Praktijk en theorie. Amsterdam: Boom,

 

Metaforum K.U. Leuven, Werkgroep ‘Psychofarmaca’ (2011). Lessen voor de 21ste eeuw: Het toenemend gebruik van psychofarmaca. Leuven, K.U. Leuven.

 

McCarthy, S., Wilton, L., Murray, M.L., Hodgkins, P., Asherson, P., & Wong, I.C.K. (2012,  December 5). Persistence of pharmacological treatment into adulthood, in UK primary care, for ADHD patients who started treatment in childhood or adolescence. BMC Psychiatry, 12, doi:10.1186/1471-244X-12-219. Retrieved June 8, 2013, from http://www.biomedcentral.com/1471-244X/12/219

 

Mick, E., Biederman, J., Faraone, S.V., Sayer, J., & Kleinman, S. (2002). Case-control study of attention-deficit hyperactivity disorder and maternal smoking, alcohol use, and drug use during pregnancy. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 378-385.

 

Milich, R., Balentine, A.C., & Lynam, D.R. (2001). ADHD combined type and ADHD predominantly inattentive type are distinct and unrelated disorders. Clinical Psychology: Science and Practice, 8, 463-488.

 

Millichap, G.J. (2008). Etiologic classification of attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics, 121, 358-365.

 

Molina, B.S., Hinshaw, S.P., Swanson, J.M., Arnold, L.E., Vitiello, B., Jensen, P.S., et al. (2009). MTA Cooperative Group: The MTA at 8 years: prospective follow-up of children treated for combined-type ADHD in a multisite study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 48, 484-500.

 

Montoya, A., Colom, F., & Ferrin, M. (2011). Is psychoeducation for parents and teachers of children and adolescents with ADHD efficacious? A systematic review. European Psychiatry, 26, 166-175.

 

Mortelmans, D. (2007). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven: Acco.

 

Murphy, K.R., Barkley, R.A., & Bush, T.M.A. (2002). Young adults with attention deficit hyperactivity disorder; subtype differences in comorbidity, educational, and clinical history. Journal of Nervous and Mental Disease, 190, 147-157.

 

Mortelmans, D., Van Looy, D., & Universiteit Antwerpen MTSO-info (2009). Nvivo (versie 8). Een inleiding. Geraadpleegd op 20 juni, 2012, via http://webhost.ua.ac.be/mtso/documenten/MTSO-INFO%2053%20-%20Nvivo.pdf

 

Nieweg, EH. (2010). Is ADHD-medicatie na 2-3 jaar uitgewerkt? Over de verrassende, maar weinig bekende follow-up van het MTA-onderzoek. Tijdschrift voor de Psychiatrie, 52, 245-254.

 

Olaniyan, O., DosReis, S., Garriet, V., Mychailyszyn, M.P., Anixt, J., Rowe, P.C., et al. (2007). Community perspectives of childhood behavioral problems and ADHD among African American parents. Ambulatory Pediatrics, 7, 226-231.

 

Pelham, W.E., & Fabiano, G.A. (2008). Evidence-based psychosocial treatments for attention-Deficit/ hyperactivity disorder. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 37, 184-214.

 

Pelham, W.E., Wheeler, T., & Chronis, A. (1998). Empirically supported psychosocial treatments for attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 190-205.

 

Perring,  C. (1997).  Medicating children:  The case of Ritalin.  Bioethics, 11, 228-240.

 

Plochg, T., & van Zwieten, M.C.B. (2007). Kwalitatief onderzoek. Retrieved April 14, 2012, from http://www.myravanzwieten.nl/pdf/Handboek_Gezondheidszorgonderzoek_H6.p…

 

Polanczyk, G., De Lima, M.S., Horta, B.L., Biederman, J., & Rohde, L.H. (2007). The worldwide prevalence of ADHD: A systematic review and metaregression analysis. American Journal of Psychiatry, 164, 942-948.

 

Pritchard, A.E., Nigro, C.A., Jacobson, L.A., & Mahone, M. (2011). The role of neuropsychological assessment in functional outcomes of children with ADHD. Neuropsychology Review, 22, 54-68.

 

Raggi, V. L., & Chronis, A. M. (2006). Interventions to adress the academic Impairment of children and adolescents with ADHD. Clinical Child and Family Psychology Review, 9, 85-111.

 

Rodney, E.M., Roberts, M.C., & Barone, V.J. (2000). Mothers’ and children’s perceptions of medication for children with attention-deficit hyperactivity disorder. Child Psychiatry and Human Development, 30, 173-187.

 

Rowland, A., Lesesne, C., & Abramowitz, A. (2002). The epidemiology of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): a public health view. MRDD Research Reviews, 8, 162-170.

 

Rutten, R., Loth, C., & Hulshoff, H. (2009). Verslaving: handboek voor zorg, begeleiding en preventie. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.

 

Rutter, M., Bishop, D., Pine, D., Scott, S., Stevenson, J., Taylor, E., et al. (2009). Disorders of attention and activity. Wiley Online Library, doi: 10.1002/9781444300895.ch34. Retrieved June 15, 2013, from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444300895.ch34/summary

 

Satterfield, J.H., & Schell, A. (1997). A prospective study of hyperactive boys with conduct problems and normal problems: Adolescent and adult criminality. Journal of the American academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 1726-1735.

 

Sayal, K., Taylor, E., Beecham, J., & Byrne, P. (2002). Pathways to care in children at risk of attention-deficit/hyperactivity disorder. British Journal of Psychiatry, 181, 43-48.

 

Santosh, P. J., & Taylor, E. (2000). Stimulant drugs. European Child & Adolescent Psychiatry, 9, 27-43.

 

Scahill, L., & Schwab-Stone, M. (2000). Epidemiology of attention-deficit/hyperactivity disorder in school aged children, Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 9, 541–556.

 

Schacht, A., Escobar, R., Wagner, T., & Wehmeier, P.M. (2011, October 11). Psychometric properties of the quality of life scale Child Health and Illness Profile-Child Edition in a combined analyses of five atomoxetine trials, Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 3, doi: 10.1007/s12402-011-0066-y. Retrieved June 17, 2013, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3220810/

 

Schalock, R. (2004). The concept of quality of life: what we know and do not know. Journal of Intellectual Disability Research, 48, 203-216.

 

Scheffler, R.M., Brown, T.T., Fulton, B.D., Hinshaw, S.P., Levine, P., & Stone, S. (2009). Positive association between attention deficit/ hyperactivity disorder. Medication use and academic achievement during elementary school. Pediatrics, 123, 1273-1279.

 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2009). Management of attention deficit and hyperkinetic disorders in children and young people. A national clinical guideline. Retrieved May 5, 2012, from http://www.sign.ac.uk/pdf/sign112.pdf.

 

Shaw, M., Hodgkins, P., Caci, H., Young, S., Kahle, J., Woods, A.G.,  et al. (2012, July 16). A systematic review and analysis of long-term outcomes in attention deficit hyperactivity disorder: effects of treatment and non-treatment, BMCI Psychiatry, 10, doi:10.1186/1741-7015-10-99. Retrieved June 15, 2013, from http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/99/

 

Singh, I. (2004). Doing their jobs: mothering with Ritalin in a culture of mother-blame. Social Science & Medicine, 59, 1193-1205.

 

Singh, I. (2003). Boys will be boys: Fathers’ perspectives on ADHD symptoms, diagnosis, and drug treatment. Harvard Review of Psychiatry, 11, 308-316.

 

Singh, I. (2005). Will the “Real Boy” Please Behave: Dosing Dilemmas for Parents of Boys with ADHD. The American Journal of Bioethics, 5, 34-47

 

Skevington, S., Sartorius, N., Amir, M., & The WHOQOL-Group (2004). Developing methods

for assessing quality of life in different cultural settings. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 39, 1-8.

 

Smaling, A., & van Zuuren, F. (1992). De praktijk van kwalitatief onderzoek: voorbeelden en reflecties. Meppel, Boom.

 

Smeyers, P., & Depaepe, M. (2007). Educational Research: Networks and Technologies. Dordrecht: Springer.

 

Sonuga-Barke, E., Auerbach, J., Campbell, S.B., Daley, D., & Thompson, M. (2005). Varieties of preschool  hyperactivity: multiple pathways from risk to disorder. Developmental Science, 8, 141-150.

 

Stubberfield, T., & Parry, T. (1999). Utilization of alternative therapies in attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of Pediatrics and Child Health, 35, 450-453.

 

Swanson, J.M., Kinsbourne, M, Nigg, J., Lanphear, B., Stefanatos, G.A., Volkow, N., et al. (2007). Etiologic subtypes of attention-deficit/hyperactivity disorder: Brain imaging, molecular genetic and environmental factors and the dopamine hypothesis. Neuropsychological Review, 17, 39-59.

 

Tannock, R. (1998). Attention deficit hyperactivity disorder: advances in cognitive neurobiological, and genetic research. Journal for Child Psychology and Psychiatry, 39, 65-99.

 

Taylor, E., Döpfner, M., Sergeant, J., Asherson, P., Banaschewski, T., Buitelaar, J., et al. (2004). European clinical guidelines for hyperkinetic disorder: First ugrade. European Child & Adolescent Psychiatry, 13, 17-30.

 

Taylor, M., O'Donoghue, T., & Houghton, S. (2006). To medicate or not to medicate? The decision-making process of Western Australian parents following the child's diagnosis with an attention deficit hyperactivity disorder. International Journal of Disability, Development and Education, 53, 111-128.

 

Toomey, S.L., Sox, C.M., Rusinak, D., & Finkelstein, J.A. (2012). Why do children with ADHD discontinue their medication?. Clinical Pediatrics, 51, 763-769.

 

Universiteit van Tilburg, Library and IT Services (2010). Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA. Geraadpleegd op 18 april, 2012, via http://drcwww.uvt.nl/its/voorlichting/handleidingen/bibliotheek/apa.pdf

 

Vanobbergen, B. (2006). “Dadelijk kookt hij over lijk een melksoep”. De representatie van hyperactiviteit in vrouwenmagazines en praktijktijdschriften voor leerkrachten (1965-heden). Pedagogiek, 26, 138-156.

 

Verhulst, F.C. (2006). Leerboek Kinder- en Jeugdpsychiatrie (2e druk). Assen: Koninklijke Van Gorcum.

 

Verhaeghe, P. (2012). Hoe “normaal” is “pathologisch”? Psychiatrie en klinische psychologie als nieuwe disciplinering. Psychoanalytische Perspectieven, 30, 409-426.

 

Visser, S.N., Bitsko, R.H., Danielson, M.L., Perou, R., & Blumberg, S.J. (2010). Increasing prevalence of parent-reported attention-deficit/hyperacitivity disorder among children. Morbidity and Mortality Weekly Report, 59, 1439-1443.

 

Warsama Jama, J., Launer, L.J., Witteman, J.C.M., den Breeijen, J.H., Breteler, M.M.B., Grobbee, D.E., et al. (1996).  Dietary antioxidants and cognitive function in a population-based sample of older persons. The Rotterdam study. American Journal of Epidemiology, 144, 275–280.

 

Whalen, C., Henker, B., Jamner, L., Ishikawa, S., Floro, J., & Swindle, R., et al. (2006). Toward mapping daily challenges of living with ADHD: maternal and child perspectives using electronic diaries. Journal of Abnormal Child Psychology, 34, 115-130.

 

Wigal, S.B. (2009). Efficacy and safety limitations of attention-deficit hyperactivity disorder. Pharmacotherapy in children and adults. CNS Drugs, 23, 21-31.

 

Wilens, T.E., Faraone, S.V., Biederman, J., & Gunawardene, S. (2003). Does stimulant therapy of attention-deficit/hyperactivity disorder beget later substance abuse? A meta-analytic review of the literature. Pediatrics, 111, 197-185.

 

Wolraich, M.L., Wibbelsman, C.J., Brown, T.E., Evans, S.W., Gotlieb, E.M., Knight, J.R., et al. (2005). Attention-deficit/hyperactivity disorder among adolescents: a review of the diagnosis, treatment, and clinical implications. Pediatrics, 6, 1734-1746.

 

World Health Organization (1994). De ICD-10 classificatie van psychische stoornissen en gedragsstoornissen: klinische beschrijvingen en diagnostische richtlijnen. Lisse: Swets & Zeitlinger.

 

World Health Organisation: Kuyken, W. (1995). The World Health Organisation Quality of Life Assesment (WHOQOL): Position paper from the World Health Organisation. Social Science Medicine, 41, 1403-1409.

 

Young, S., & Amarasinghe, M. (2010). Practitioner review: Non- pharmacological treatments for ADHD: A lifespan approach. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51, 116-133.

 

Zimmerman, M.L. (2003). Attention-deficit hyperactivity disorders. The Nursing Clinics of North America, 38, 55-66.

Download scriptie (1.57 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2013