Is het recht aangepast aan de economische en maatschappelijke realiteit van het appartementsrecht met drie snelheden?

Elise
Henneuse

Wat komt er kijken bij de aankoop van je droomappartement,

in een groot of een klein appartementsgebouw?

 

Het antwoord op deze vraag is hetzelfde voor elk appartement, zowel in grote als in kleine appartementsgebouwen. Nochtans zijn er in praktijk veel verschillen. In kleine appartementsgebouwen is er bijvoorbeeld vaak geen lift die onderhoud vergt, de mede-eigenaars kunnen gemakkelijker samen rond de tafel zitten, en zo verder. Toch is er maar één wettelijk kader om dit alles te regelen: de Appartementswet.

 

DE APPARTEMENTSWET

De Appartementswet bepaalt wat er bij het bezitten van een appartement komt kijken. Die wet beschrijft alle rechten en plichten vvvvvvvvvvvvvvan een appartementsmede-eigenaar. De wet en alle bijhorende rechten en plichten worden besproken en uitgelegd in de tekst. Zo moeten er samen met de andere mede-eigenaars bepaalde akten opgesteld worden voor de notaris. Er moeten ook organen opgericht worden die dan samen zullen zorgen voor het beheer en het goede verloop van het samenleven in een appartementsgebouw. Daarbij hoort ook het bijhouden van de boekhouding.

Deze wet is van toepassing op zowel de grootste appartementsblokken aan zee, als de kleine appartementen ingericht in een rijwoning. De rechten en plichten zijn met andere woorden identiek voor alle grote en middelmatige appartementsgebouwen, en zelfs voor de kleinste appartementsgebouwen waar er twee of drie mede-eigenaars wonen. Dit heeft als gevolg dat de wet niet aangepast is aan de verschillende categorieën van appartementsgebouwen. Dat blijkt ook uit een kleinschalige enquête bij notarissen en syndici.

Er is momenteel één wettelijke mogelijkheid voorzien voor kleine appartementsgebouwen om af te wijken van de Appartementswet (die hoofdzakelijk geschreven is voor de grote appartementsgebouwen). Maar deze uitzondering is niet helemaal duidelijk gedefinieerd door de wetgever. Het is dus moeilijk en onzeker om deze uitzondering toe te passen. Veel hangt ook af van de mening van de notaris die men raadpleegt.

 

VOORSTELLEN

De wetgever zou dus moeten reageren en heeft daarvoor verschillende opties. Zij worden allemaal onderzocht om uiteindelijk enkele mogelijkheden over te houden.

De reeds bestaande uitzondering tot uitsluiting van de Appartementswet zou preciezer omschreven moeten worden.  De beslissing tot het gebruiken van de uitzondering zal bijgevolg minder afhangen van het oordeel van de notaris en zo is de rechtszekerheid een stuk groter voor de eigenaars van een appartement.

Er wordt ook onderzocht of andere juridische concepten kunnen helpen. Een goed in elkaar gestoken systeem van erfdienstbaarheden zou een alternatief kunnen bieden voor de Appartementwet. Opstal en volume-eigendom zouden dat ook kunnen zijn, als zij niet beperkt zouden zijn tot een duur van vijftig jaar.

Er kan ook gedacht worden om de wet op te splitsen per categorie van appartementsgebouwen. Zo zou er een apart juridisch kader zijn voor elk type appartementsgebouw, afhankelijk van de grootte. De regels bij elk onderdeel zijn dan aangepast aan de specifieke noden van elke categorie.

Een ander voorstel houdt in dat men één regime behoudt, maar met facultatieve suppletieve onderdelen. Alle mede-eigenaars kunnen dan beslissen welke verplichtingen ze wel willen en welke overbodig zijn voor hun specifiek geval. Dit mag natuurlijk niet leiden tot een ongeregeld boeltje omdat de mede-eigenaars geen enkele verplichting op zich willen nemen.

Daarnaast wordt er gekeken naar Nederland en Frankrijk om na te gaan hoe zij omgaan met deze problematiek. Ook zij hebben mogelijk goede opties die wij zouden kunnen gebruiken.

 

TIJD VOOR VERNIEUWING

De vraag naar vernieuwing en verbetering is duidelijk. Wetten zijn nooit perfect want de maatschappij evolueert doorheen de tijd. Deze scriptie is dan ook een goede start voor de wetgever om na te denken over een aanpassing van de regels. 

Bibliografie

Bibliografie

MEDE-EIGENDOM

Belgisch recht

Wetgeving

-          Wet van 8 juli 1924 tot herziening en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over mede-eigendom, BS 13 juli 1924.

-          Wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom, BS 26 juli 1994 – err. BS 20                   september 1994.

-          Memorie van Toelichting van het wetsontwerp tot wijziging ven aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de                                       medeëigendom, Parl.St. Kamer, 1990-91, nr. 1756/1, 1-76.

-          Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, BS 28               juni 2010:

-          Wetsvoorstel van 7 juli 2008 teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, Parl.St. Kamer, 2007-08,                     1334/001, 1-77.

-          Amendementen van 13 maart 2009 op het wetsvoorstel teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken                   van 7 juli 2008, Parl.St. Kamer, 2008-09, 1334/004, 1-30.

-          Amendementen van 7 mei 2009 op het wetsvoorstel teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken van 7             juli 2008, Parl.St. Kamer, 2008-09, 1334/006, 1-24.

-          Amendementen van 22 juni 2009 op het wetsvoorstel teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken van               7 juli 2008, Parl.St. Kamer, 2008-09, 1334/007, 1-5.

-          Amendementen van 23 juni 2009 op het wetsvoorstel teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken van               7 juli 2008, Parl.St. Kamer, 2008-09, 1334/008, 1-4.

-          Verslag namens de commissie voor de justitie, uitgebracht door de heer Renaat LANDUYT en mevrouw Valérie DÉOM, Parl.St. Kamer, 2008-09,                     1334/011, 1-144.

-          Advies van de Raad van State van 24 november 2009 op het wetsvoorstel teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en                             transparanter te maken van 7 juli 2008, Parl.St. Senaat, 2009-10, 4-1409/3, 1-10.

-          Amendementen van 27 januari 2010 op het wetsvoorstel teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken                 van 7 juli 2008, Parl.St. Senaat, 2009-10, 4-1409/4, 1-32.

-          Amendementen van 2 maart 2010 op het wetsvoorstel teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken van             7 juli 2008, Parl.St. Senaat, 2009-10, 4-1409/6, 21.

-          Amendementen van 4 mei 2010 op het wetsvoorstel teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken van 7             juli 2008, Parl.St. Senaat, 2009-10, 4-1409/9, 1-33.

-          Verslag namens de commissie voor justitie uitgebracht door de Heer Vandenberghe, Parl.St. Senaat, 2009-10, 4-1409/10, 1-134.

-          Wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van artikel 19, § 2, van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-             eigendom te moderniseren en transparanter te maken, BS 29 augustus 2011.

-          Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft en van artikel 46, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 8 juni                       2012.

-          Koninklijk Besluit van 12 juli 2012 tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars, BS 3                               augustus 2012.

-          Koninklijk besluit van 6 juni 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, BS 13 oktober 1993.

-          http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20120525/ministerraad-van-25-mei-2012.

Rechtspraak

-          Rb. Brugge 26 mei 2010, T. App. 2010/3, 28.

-          Cass. 3 april 2009, TBBR 2010/10, 505-506.

-          Vred. Anderlecht 2 april 2009, T. App. 2010/2, 32.

-          Rb. Brussel 2 oktober 2008, T. App. 2009/2, 44.

-          Rb. Brussel 18 september 2008, T. App. 2008/4, 69.

-          Rb. Brugge 7 maart 2008, TGR-TWVR 2008, 181.

-          Vred. Aarschot 8 november 2007, T. App. 2008/1, 27.

-          Rb. Gent 14 september 2007, TBO 2009, 98.

-          Rb. Brugge 28 juni 2007, T. App. 2008/3, 59.

-          Gent 25 april 2007, T. App. 2008/1, 16.

-          Vred. Jette 12 april 2006, T. App. 2007/2, 44.

-          Rb. Leuven 2 november 2005, T. App. 2006/2, 44.

-          Rb. Leuven 28 september 2005, T. App. 2006/2, 15.

-          Vred. Leuven 19 juli 2005, RW 2005-06, II, 1673.

-          Cass. 3 juni 2004, Arr. Cass. 2004, II, 969, Not. Fisc. M. 2005, 137, noot TIMMERMANS, RW 2005-06, I, 143, noot V. SAGAERT, Pas. 2004, II, 955, JT 2005, 482, T. App.              2004/4, 18, T. Not. 2005, 188, NjW 2004, 3, 953.

-          Vred. Nieuwpoort 30 maart 2004, T. App. 2005/3, 16.

-          Brussel 10 februari 2004, T. App. 2004/3, 44.

-          Rb. Gent 20 december 2002, TBBR 2005, 417.

-          Gent 17 september 2001, RW 2003-04, I, 266.

-          Cass. 5 oktober 2000, Rev. not. b. 2000, 655, JLMB 2001, 628, noot, Arr. Cass. 2000, II, 1515, T. Not. 2001, 553, T. Vred. 2001, 144.

-          Voorz. Kh. Veurne 5 april 2000, T. App. 2004/2, 15.

-          Vred. Veurne 25 januari 2000, T. App. 2002/1, 29.

-          Rb. Veurne 28 oktober 1999, T. App. 2000/4, 22.

-          Vred. Genk 27 april 1999, T. App. 1999/3, 40.

-          Vred. Veurne 21 januari 1999, T. App. 1999/4, 16.

-          Voorz. Kh. Leuven 9 juni 1998, T. App. 1998/4, 31.

-          Vred. St.-Pieters-Woluwe 31 december 1997, T. Vred. 2002, 189.

-          Vred. Elsene 3 juli 1997, T. App. 1999/1, 23.

-          Vred. Tongeren 26 juni 1997, T. App. 1999/1, 30.

-          Vred. Borgerhout 3 oktober 1996, T. Not. 1997, 16, noot L. DEHOUCK.

-          Vred. Leuven 18 juni 1996, T. App. 1996/2, 27.

-          Kh. Gent 23 februari 1996, TGR 1996, 137.

Rechtsleer

Boeken

-          CEENAEME, J., DAMBRE, M., DEBRUYNE, E., HUBEAU, B., VANDENBERGHE, J. en VANDROMME, T., Vastgoedzakboekje, Mechelen, Kluwer, 2011, 20.

-          CLABOTS, A., Heibel in het appartementsgebouw, Antwerpen, Maklu, 2008, 112.

-          DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traité élémentaire de droit civil belge, Tome V, Les biens, Bruxelles, Bruylant, 1975, 2e ed., 1167.

-          DEVREUX, A., WAHL, M. en WALCKIERS, J., La copropriété des immeubles à appartements. Ses problèmes – ses solutions, Brussel, Syndicat National des                               Propriétaires, 1988, 224.

-          HANSENNE, J., Les Biens. Précis. II, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 1316.

-          LAMBERMONT, C., MERCKEN, D. en MERCKEN, Th., L’assemblée générale des copropriétaires, Luik, Edi.pro, 2011, 154.

-          LECOCQ, P., Manuel de droit des biens, Tome 1: Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 498.

-          MARCELIS, L.-PH., 160 vragen en antwoorden over mede-eigendom, Diegem, Kluwer, 1999, 459.

-          MEULEMANS, D., Appartementsmedeëigendom in RNPS, Antwerpen, Kluwer, 1996, 343.

-          MOEYKENS, F., DE LOOSE, H., PINTELON, R. en ROMMELAERE, C., Praktische leidraad voor de syndicus, Gent, Story Publishers, 2011, 200.

-          MOSTIN, C., Le syndic de copropriété, Waterloo, Kluwer, 2012, 266.

-          RIQUIER, E., 150 questions et réponses sur l’assemblée générale des copropriétaires, Waterloo, Kluwer, 2011, 206.

-          ROBBE, C. en EYLENBOSCH, J., Mede-eigendom, algemene vergadering, Raad van beheer en syndicus in appartementsgebouwen, Brussel, Auxis, 2000, 296.

-          SAGAERT, V., De vergeten dimensie van het eigendomsrecht, Intersentia, Antwerpen, 2008, 23.

-          SIMONS, J., La nouvelle Loi sur la copropriété – De nieuwe Wet betreffende de medeëigendom, Diegem, Kluwer, 1995, 100.

-          TIMMERMANS, R., Praktische gids voor de syndicus. Handboek voor professioneel of voor zelfbestuur van de vereniging van mede-eigenaars, Mechelen, Kluwer,                     2012, 663.

-          TIMMERMANS, R., Zakenrechterlijke modellen voor uitgifte van bouwprojecten, RNPS, Mechelen, Kluwer, 2011, 1280.

-          TIMMERMANS, R., Handboek Appartementsrecht, in RNPS, Mechelen, Kluwer, 2010, 1408.

-          TIMMERMANS, R., Syndicus van flatgebouwen, Antwerpen, Kluwer, 2003, 300.

-          VAN COILLIE, W., Appartementsmede-eigendom en vereniging van mede-eigenaars. Gids voor de syndicuspraktijk, Brugge, Vanden Broele, 2009, 483.

-          VANDENBERGHE, H., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V Zakenrecht, Boek III Mede-eigendom, Gent, E. Story-Scientia, 1997, 427.

-          WAHL, M., Droit notarial. La réforme de la copropriété – la loi du 2 juin 2010, Waterloo, Kluwer, 2011, 240.

-          WAHL, M. en WINNYKAMIEN, S., Guide pratique de l’agent immobilier à l’usage des courtiers, syndics et régisseurs, Waterloo, Kluwer, 2011, 479.

Bijdragen in boeken

-          BURTON, M., “Du champ d’application de la loi et de l’octroi de la personnalité juridique à l’assemblée des copropriétaires”, in HANSENNE, J., La copropriété forcée               dans les immeubles ou groupes d’immeubles bâtis, Brussel, La Charte, 1995, 243.

-          CASMAN, H., “Statuten van het appartementsgebouw. Wat de recente rechtspraak ons leert”, in SAGAERT, V. en ROMMEL, G. (eds.), Appartementsrecht, Brugge, die                 Keure, 2008, 280.

-          CASMAN, H., “Les statuts de l’immeuble et le règlement d’ordre intérieur”, in HANSENNE, J., La copropriété forcée dans les immeubles ou groupes d’immeubles                     bâtis, Brussel, La Charte, 1995, 243.

-          CASMAN, H., “Bondige toelichting over de nieuwe wetgeving inzake appartementenrecht”, in X., Nieuwe wetgeving, Gent, Mys&Breesch, 1994, 231.

-          DERU, B., “La copropriété – la réforme de 2010”, in X., L’incidence de la nouvelle loi sur la copropriété forcée pour les praticiens du droit immobilier. Modèles et                         clauses commentées, Brussel, Larcier, 2011, 496.

-          DETREMMERIE, L., ‘Le syndic de copropriété et le conseil de gérance’, in MERCKEN, D., MERCKEN, Th., DE PAGE, Ph. en DE STEFANI, I., La copropriété forcée des               immeubles ou groupes d’immeubles bâtis. Bilan et perspectives 10 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1994, Brussel, Bruylant, 2005, 401.

-          DURANT, I., “La réforme organique des associations de copropriétaires. Premier commentaire des articles 7 à 12 du projet de loi du 16 juillet 2009”, in P. LECOCQ,                 La copropriété, CUP, Luik, Anthemis, 2009, 264.

-          ENGELS, C., “De gedwongen mede-eigendom als bijzaak van gebouwen of groepen van gebouwen”, in X., Rechtskroniek voor het Notariaat UGent deel 6, Brugge,                   die Keure, 2005, 194.

-          HANSENNE, J., "La copropriété forcée des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis", in X., DIMM – Guide de droit immobilier. Titre 1. Chapitre 14, Mechelen,                         Kluwer, 1995, I.14.1-I.14.11.

-          LECOCQ, P., “Une réforme pour un meilleur fonctionnement et une plus grande transparence”, in DURANT, I., LECOCQ, P. en MOSTIN, C., La copropriété par                             appartements: la réforme de 2010, Bruxelles, La Charte, 2010, 341.

-          LECOCQ, P., "La copropriété forcée d’immeubles ou groupes d’immeubles bâtis: aperçu après la réforme du 2 juin 2010, in  X., Répertoire notarial, Tome VI La                       copropriété, Livre I, Brussel, Larcier, 2011, losbl.

-          LECOCQ, P. en SALVÉ, A., “Une loi nouvelle à appliquer, une nouveauté essentielle à présenter, les associations secondaires”, in LECOCQ, P., La copropriété, CUP,             Luik, Anthemis, 2009, 264.

-          MOSTIN, C., "L’organisation des complexes immobiliers par la création d’associations partielles", in VAN DEN EYNDE, P., La pratique notariale de la copropriété,                     Brussel, Bruylant, 2012, 273.

-          MOSTIN, C., “Les nouveaux défis de la gestion des immeubles en copropriété”, in X., L’incidence de la nouvelle loi sur la copropriété forcée pour les praticiens du droit             immobilier. Modèles et clauses commentées, Brussel, Larcier, 2011, 496.

-          ROUSSEAU, L., "Quelles modifications dans la nouvelle loi?", in VAN DEN EYNDE, P., La pratique notariale de la copropriété, Brussel, Bruylant, 2012, 273.

-          SAGAERT, V., “Actuele ontwikkelingen vastgoedrecht”, in SAGAERT, V. en VERBEKE, A.-L. (eds.), Goederenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2008-09, 71.

-          SAGAERT, V., “Kroniek privaat vastgoedrecht, met inbegrip van het nieuwe appartementsrecht”, in SAGAERT, V. en VERBEKE, A.-L. (eds.), Goederenrecht, Themis,                   Brugge, die Keure, 2011, 95.

-          SAGAERT, V., “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe appartementswet”, in SAGAERT, V. en VERBEKE, A.-L., Het nieuwe appartementsrecht. Een                 analyse van de hervorming door de Wet van 2 juni 2010, Brugge, die Keure, 2010, 157.

-          SALVÉ, A. en LECOCQ, P., “Un objectif principal, la transparence; une application particulière, la transmission d’un lot”, in LECOCQ, P., La copropriété, CUP, Luik,                     Anthemis, 2009, 264.

-          SIMON, H., “Les conditions nécessaires à l’exclusion d’une copropriété du champ d’application des articles 577-3 et suivants du Code civil après la loi du 2 juin                       2010”, in X., L’incidence de la nouvelle loi sur la copropriété forcée pour les praticiens du droit immobilier. Modèles et clauses commentées, Brussel, Larcier, 2011,                   496.

-          SIMONART, V., “Les associations partielles”, in X., L’incidence de la nouvelle loi sur la copropriété forcée pour les praticiens du droit immobilier. Modèles et clauses                   commentées, Brussel, Larcier, 2011, 496

-          SNAET, S., “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerste verkennende analyse is het licht van de nieuwe appartementswet", in SAGAERT, V. en                               VERBEKE, A.-L., Het nieuwe appartementsrecht. Een analyse van de hervorming door de Wet van 2 juni 2010, Brugge, die Keure, 2010, 157.

-          SNAET, S., “Het beheer van de vereniging van mede-eigenaars: de syndicus en de raad van beheer”, in SAGAERT, V. en ROMMEL, G. (eds.), Appartementsrecht,                       Brugge, die Keure, 2008, 280.

-          SNAET, S., ‘Actuele knelpunten inzake appartementsmede-eigendom’, in VANDENBERGHE, H., Zakenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2006, 100.

-          TIMMERMANS, R., “Het toepassingsgebied van de appartementswet en het ontstaan van de vereniging van mede-eigenaars”, in SAGAERT, V. en ROMMEL, G. (eds.),               Appartementsrecht, Brugge, die Keure, 2008, 280.

-          TIMMERMANS, R., Het nieuwe appartementsrecht. De Wet van 20 juni 1994 in Recht en Praktijk, Deurne, Kluwer, 1994, 286.

-          TIMMERMANS, R., “De algemene vergadering van de Vereniging van Mede-eigenaars”, in X., Het onroerend goed in de praktijk, XIV.Q, Mechelen, Kluwer, losbl.

-          TIMMERMANS, R., “De Vereniging van mede-eigenaars in de praktijk”, in X., Het onroerend goed in de praktijk, XIV.A, Mechelen, Kluwer, losbl.

-          TIMMERMANS, R., “Splitsing en ondersplitsing van groepen van gebouwen en bijzondere appartementencomplexen”, in X., Het onroerend goed in de praktijk, XIV.A,                 Mechelen, Kluwer, losbl.

-          VANDENBERGHE, H., “Algemene beschouwingen bij de nieuwe appartementswet”, in SAGAERT, V. en VERBEKE, A.-L., Het nieuwe appartementsrecht. Een analyse               van de hervorming door de Wet van 2 juni 2010, Brugge, die Keure, 2010, 157.

-          VERBEKE, A.-L., “De krachtlijnen van het appartementsrecht getoetst”, in SAGAERT, V. en VERBEKE, A.-L., Het nieuwe appartementsrecht. Een analyse van de                           hervorming door de Wet van 2 juni 2010, Brugge, die Keure, 2010, 157.

Colloquia

-          CASMAN, H., “Le champ d’application de la loi: les immeubles concernés”, in VERHEYDEN-JEANMART, N., La copropriété forcée des immeubles et groupes                             d’immeubles bâtis – cinq ans d’application de la loi du 30 juin 1994, Colloque UCL, Faculté de Droit, 2001, 381.

-          DE VROEDE, P., “Inleiding”, in X., Het mede-eigendomsrecht geactualiseerd, Conferentie van de Jonge Balie van Veurne, Brugge, die Keure, 1996, 198.

-          DE PALMENAER, G. en DE LOOSE, H., “De organen van de vereniging der mede-eigenaars, hun bevoegdheden en aansprakelijkheden”, in X., Het mede-                                   eigendomsrecht geactualiseerd, Conferentie van de Jonge Balie van Veurne, Brugge, die Keure, 1996, 198.

-          ENGELS, C., “Krachtlijnen van de gewone mede-eigendom en de appartementsmede-eigendom”, in ENGELS, C., CASMAN, H., MEULEMANS, D. en VAN                                     HEUVERSWYN, C., De gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen: recyclagedagen 1995 van de Nederlandstalige raad van de                               Koninklijke federatie van Belgische notarissen, Gent, Mys&Breesch, 1995, 186.

-          HANOTIAU, M., “La personnalité juridique et ses limites”, in VERHEYDEN-JEANMART, N., Copropriété – La Loi du 30 juin 1994 modifiant et complétant les                                   dispositions du Code civil relative à la copropriété, Colloque UCL, Faculté de Droit, 1994, 432.

-          HEYVAERT, F., “De basisakte”, in X., Het mede-eigendomsrecht geactualiseerd, Conferentie van de Jonge Balie van Veurne, Brugge, die Keure, 1996, 198.

-          LECOCQ, P., “Le syndic et le conseil de gérance: leur rôle et leurs pouvoirs”, in VERHEYDEN-JEANMART, N., La copropriété forcée des immeubles et groupes                           d’immeubles bâtis – cinq ans d’application de la loi du 30 juin 1994, Colloque UCL, Faculté de Droit, 2001, 381.

-          ROUSSEAU, L. en VAN DEN EYNDE, P., “La rédaction et l’adaptation des statuts: commentaire des formules”, in VERHEYDEN-JEANMART, N., La copropriété forcée               des immeubles et groupes d’immeubles bâtis – cinq ans d’application de la loi du 30 juin 1994, Colloque UCL, Faculté de Droit, 2001, 381.

-          MOSTIN, C., “Le champ d’application et la force obligatoire de la loi du 30 juin 2004”, in VERHEYDEN-JEANMART, N., Copropriété – La Loi du 30 juin 1994 modifiant et             complétant les dispositions du Code civil relative à la copropriété, Colloque UCL, Faculté de Droit, 1994, 432.

-          VANDENBERGHE, H., "De Wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom. Algemene                 krachtlijnen.”, in VANDENBERGHE, H., De nieuwe wet op de Appartementsmedeëigendom, referatenbundel KU Leuven Rechtsfaculteit, 4 november 1994, Jura                         Falconis Libri, 1995, 157.

-          VITS, P., "De vereniging van medeëigenaars: een nieuwe rechtspersoon”, in VANDENBERGHE, H., De nieuwe wet op de Appartementsmedeëigendom,                                       referatenbundel KU Leuven Rechtsfaculteit, 4 november 1994, Jura Falconis Libri, 1995, 157.

-          WEYTS, L. en DE BECKER, A., “L’administration de l’immeuble: l’assemblée générale et le syndic”, in VERHEYDEN-JEANMART, N., Copropriété – La Loi du 30 juin                1994 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relative à la copropriété, Colloque UCL, Faculté de Droit, 1994, 432.

-          WYNANT, L., “De syndicus en het beheer van het appartementsgebouw. Opdracht en aansprakelijkheid”, in VANDENBERGHE, H., De nieuwe wet op de                                       Appartementsmedeëigendom, Leuven, Jura Falconis Libri, referatenbundel KU Leuven Rechtsfaculteit, 4 november 1995, 95.

Bijdragen in tijdschriften

-          KADANER, M. en PLESSERS, M., "La loi du 30 juin 1994 modifiant et compétant les dispositions du Code civil relatives à la copropriété", JT 1995, 394-412.

-          KOKELENBERG, J., SAGAERT, V., VAN SINAY, Th. en JANSEN, R., “Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht. 2000-2008”, TPR 2009-3, 2, 1233-1455.

-          KOKELENBERG, J., VAN SINAY, Th. en VUYE, H., “Overzicht van rechtspraak, Zakenrecht, 1994-2000”, TPR 2001, 959-1028.

-          MEULEMANS, D., “De invoering van een nieuw wettelijk statuut voor de appartementsmede-eigendom”, Accountancy & Bedrijfskunde 1994, nr. 8, 3-14.

-          MOSSELMANS, S., “Etagegebouwen: opstal versus gedwongen mede-eigendom”, noot onder Cass. 3 april 2009, TBBR 2010/10, 506-509.

-          MOSTIN, C., "La copropriété réformée par la loi du 2 juin 2010", JT 2011, 17-34.

-          SAGAERT, V., “De hervorming van het appartementsrecht door de Wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, I, 178-196.

-          SAGAERT, V., “De vereniging van mede-eigenaars in een groep van appartementsgebouwen”, noot onder Cass. 3 juni 2004, RW 2005-06, I, 143-146.

-          STOOP, D., “De wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek: een opzet tot doorlichting van de wet betreffende de                     medeëigendom”, T. Not. 1995, 59-84.

-          TIMMERMANS, R., “Vernieuwde appartementswet”, NjW 2010, 430-454.

-          TIMMERMANS, R., " De vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010 en de gevolgen voor het notariaat”, T. Not. 2010, 407-454.

-          TIMMERMANS, R., “De splitsing van kastelen in appartementsmede-eigendom”, T. App. 2005/4, 5-10.

-          TIMMERMANS, R., “Naar een vernieuwd appartementsrecht”, T. App. 2003/3, 1-8.

-          TIMMERMANS, R., “Formele, informele en slapende verenigingen van mede-eigenaars”, T. App. 2002/2, 1-7.

-          TIMMERMANS, R., “Het spanningsveld tussen de medeeigenaar en de vereniging van medeeigenaars in het nieuwe appartementsrecht”, RW 1995-96, 65-84.

-          TIMMERMANS, R. en SNAET, S., “Kroniek appartementsmede-eigendom (2000-2005)”, RW 2005-06, II, 1601-1614.

-          VERBEKE, A.-L., "Drie krachtlijnen voor een nieuw appartementsrecht", TBO 2008, 172-176.

-          WAHL, M., “La nouvelle loi sur la copropriété du 2 juin 2010”, in Immobilier, 1-15 septembre 2010, n° 15, 1-12.

-          WAHL, M., “La nouvelle loi sur la copropriété du 2 juin 2010 (II)”, in Immobilier, 16-30 septembre 2010, n° 16, 1-12.

 

Frans recht

Wetgeving

-          Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, JORF 11 juillet 1965.

-          Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, JORF 22 mars                       1967.

-          Rép. Min. J.O. Débats Ass. Nat. 28 juni 1976, p. 4836, http://archives.assemblee-nationale.fr/5/cri/1975-1976-ordinaire2/087.pdf.

Rechtspraak

-          Cass. fr. 3° civ. 11 februari 2009, Loyers et copr. 2009, n° comm. 99, noot Vigneron.

-          Cass. fr. 3e civ. 2 december 2008, Loyers et copr. 2009, n° 47.

-          Parijs 7 februari 2008, Loyers et copr. 2008, n°233.

-          Cass. fr. 3e civ. 4 juli 2007, Bull. civ. III, n° 121.

-          Cass. fr. 3e civ. 8 juni 2006, Bull. civ. III, n° 141.

-          Cass. fr. 3e civ. 26 oktober 2005, Bull. civ. III, n° 205.

-          Cass. fr. 3e civ. 17 december 2003, n° 02-17.783, www.lexisnexis.com.

-          Cass. fr. 3e civ. 6 november 2002, Bull. civ. III, n° 215, JCP G 2003.I.172, randnr. 11.

-          Cass. fr. 3e civ. 28 november 2001, Bull. civ. III, n° 138.

-          CA Parijs 28 juni 2001, Loyers et copr. februari 2002, n° 49.

-          Cass. fr. 3e civ. 14 juni 2000, Loyers et copr. 2000, n° 239.

-          CA Reims 20 januari 2000, Const.-Urb. november 2000, n° 267, www.lexisnexis.com.

-          CA Parijs 30 juni 1999, RDI 1999, 675, noot Capoulade, Loyers et copr. januari 2000, n° 23.

-          Cass. fr. 3e civ. 17 februari 1999, Loyers et copr. 1999, n° 104.

-          Cass. fr. 3e civ. 30 juni 1998, JCP G 1998, IV, 2961; RDI 1998, 677; Bull. civ. III, n° 142.

-          CA Parijs 29 oktober 1997, Loyers et copr. januari 1998, n° 20, noot.

-          Parijs 2 juli 1997, Loyers et copr. december 1997, n° comm. 320.

-          Cass. fr. 3e civ. 26 februari 1997, RDI 1997, 290.

-          Cass. fr. 3e civ. 8 januari 1997, n° 95 – 10.258, www.lexisnexis.com.

-          Cass. fr. 19 juni 1996, RDI 1996, p. 613.

-          Cass. fr. 3e civ. 7 mei 1996, RDI 1996, 411.

-          Cass. fr. 3e civ. 27 maart 1996, Loyers et copr. juli 1996, n° 322, RDI 1996, 261.

-          Cass. fr. 3e civ. 31 januari 1996, Loyers et copr. 1996, n° 236.

-          Parijs 19 januari 1996, RDI 1996, 411.

-          Cass. fr. 3° civ. 15 december 1993, Bull. civ. III, n° 171, D. 1994, Somm. 205, noot Capoulade.

-          Cass. fr. 3e civ. 4 november 1993, Bull. civ., Tome I, n° 138, p. 91, RDI 1994, 92.

-          CA Aix-en-Provence 16 april 1992, RDI 1993, 115.

-          Cass. fr. 3e civ. 19 februari 1992, Loyers et copr. 1992, 220.

-          Versailles 17 mei 1990, RDI 1990, 405.

-          Cass. fr. 3e civ. 14 februari 1990, Bull. civ. III, n° 49.

-          Cass. fr. 3e civ. 31 januari 1990, Bull. civ. III, n° 34.

-          Cass. fr. 3e civ. 15 november 1989, Bull. civ. III, n° 214; Gaz. Pal. 1990.2. Somm. p. 481, noot Soleau.

-          Cass. fr. 3e civ. 18 mei 1989, Bull. civ. III, n° 113.

-          Cass. fr. 3e civ. 13 april 1988, n° 86 – 19171, Loyers et copr. 1988, n° 290; www.lexisnexis.com.

-          Parijs 26 oktober 1983, D. 1984 IR 379, RDI 1984, 91.

-          Parijs 28 april 1983, RTD civ. 1983, 563, noot Giverdon.

-          Cass. fr. 3e civ. 23 oktober 1979, Defrénois 1980, I, art. 32363, p.949.

-          Parijs 30 januari 1979, D. 1979, IR 441.

-          Cass. fr. 3e civ. 19 januari 1977, D. 1977 IR 154, RTD civ. 1977, 346.

-          Trib. Gr. Inst. Parijs 6 maart 1976, Parking Elysées, D. 1976, Inf. Rap. p. 311.

-          Cass. fr. 3e civ. 17 juli 1975, D. 1976, jur. 59.

-          Cass. fr. 3e civ. 13 november 1974, Bull. civ. III, n° 413, RTD civ. 1975, 339.

-          Cass. fr. 3e civ. 29 november 1972, JCP 1973, 17338, RTD civ. 1973, 589.

-          Trib. Gr. Inst. Brest 8 april 1970, Gaz. Pal. 1972, Copropriété n° 35, p. 579.

-          Trib. Gr. Inst. Grenoble 24 februari 1967, D. 1967, 352.

Rechtsleer

Boeken

-          ATIAS, C., Manuel Droit Civil - Les biens, Parijs, Litec, 2011, 440.

-          ATIAS, C., "Copropriété de immeubles bâtis", in X., Gestion de l’immeuble, Paris, Dalloz, 2000, 1267.

-          ATIAS, C., La copropriété des immeubles bâtis dans la jurisprudence, Parijs, Librairies Techniques, 1979, 352.

-          BAYARD-JAMMES, F., La nature juridique du droit du copropriétaire immobilier. Analyse critique, Paris, LGDJ, 2003, 390.

-          BERGEL, J.-L., BRUSCHI, M. en CIMAMONTI, S.,Traité de droit civil – Les biens, Parijs, LGDJ, 2000, 694

-          BOUYEURE, J.-R., L’administration de la copropriété, Parijs, Moniteur, 1978, 334.

-          ESMEIN, P., Droit civil Français – Aubry & RAU, Tome II, Partie II, Parijs, Litec, 1961 (7e ed.), 737.

-          GHESTIN, J., Traité de droit civil – Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 777.

-          GIVORD, F., GIVERDON, C. en CAPOULADE, P., La copropriété, Parijs, Dalloz, 2012, 951.

-          JOURDAIN, P., Droit civil Marty – Raynaud, Les biens, Parijs, Dalloz, 1995, 563.

-          KISCHINEWSKY-BROQUISSE, E., La copropriété des immeubles bâtis, Paris, Litec, 1978, 807.

-          LARROUMET, C., Droit civil, Les Biens, Tome II, Parijs, Economica, 2004, 640.

-          MALAURIE, P. en AYNÈS, L., Droit civil - Les Biens, Parijs, Defrénois, 2010, 405.

-          PICARD, M., Traité pratique de droit civil Français – Planiol & Ripert, Tome III Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 1035.

-          ROUQUET, Y., Code de la copropriété, Paris, Dalloz, 2006, 844.

-          STRICKLER, Y., Les biens, Parijs, Presses Universitaires de France, 2006, 536.

-          TERRÉ, F. en SIMLER, P., Droit civil – Les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 868.

-          VIGNERON, G., Le syndic de copropriété, Paris, Litec Immo, 2000, 273.

-          WEISMANN, M. en DEBLED, R., Tous les problèmes juridiques de la copropriété, Parijs, J. DELMAS et Cie, 1981, A-K.

-          ZURFLUH, A. en TRAIZET FROT, T., Le statut de la copropriété, Parijs, Sirey, 1968, 643.

Bijdragen in boeken

-          WEYTS, L. en DE BECKER, A., “L’administration de l’immeuble: l’assemblée générale et le syndic”, in VERHEYDEN-JEANMART, N., Copropriété – La Loi du 30 juin                 1994 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relative à la copropriété, Colloque UCL, Faculté de Droit, 1994, 432.

Bijdragen in tijdschriften

-          BAUDOUIN, P. en BOUYEURE, J.-R., "Les syndicats secondaires de copropriété", AJPI 1981, 717-726.

-          CAPOULADE, P. en GIVERDON, C., "Propos sur les ensembles immobiliers", RDI 1997, 161-168.

-          FAURE, O., "Les assemblées générales de copropriétaires", AJPI 1975, 795-814.

-          GIVERDON, C., "La « structure » de l’immeuble rendant le statut de la copropriété applicable: retour sur l’ancien article 664 du Code civil", noot onder Cass. fr. 29 mei             2002, AJDI 2003, 124-125.

 

Nederlands recht

Wetgeving

-          Boek 5 Nederlands Burgerlijk Wetboek, Stb 1992.

Rechtspraak

-          Gerechtshof Leeuwarden, 7 februari 2012, BV6705, 200.079.579/01, www.rechtspraak.nl.

-          Gerechtshof Amsterdam, 31 januari 2012, BV8889, 200.092.489/01, www.rechtspraak.nl.

-          Gerechtshof Leeuwarden, 21 juni 2011, BQ8703, 200.033.447/01, www.rechtspraak.nl.

-          Gerechtshof Leeuwarden, 12 april 2011, BQ2883, 200.020.411/01, www.rechtspraak.nl.

-          Gerechtshof Amsterdam, 15 maart 2011, BP8878, 200.054.790/01, www.rechtspraak.nl.

-          Gerechtshof Amsterdam, 15 februari 2011, BP7929, 200.071.905/01, www.rechtspraak.nl.  

-          HR 28-01-2011, NJ 2011, 58, NJB 2011, n° 301, www.rechtspraak.nl.

-          HR 8 oktober 2010, BN1409, 09/03727, www.rechtspraak.nl.

-          Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 22 september 2009, BQ2340, 200.003.174, www.rechtspraak.nl.

-          Gerechtshof ’s-Gravenhage, 24 mei 2009, HB6045, 105.008.014/01, www.rechtspraak.nl.

-          Gerechtshof Amsterdam, 21 oktober 2008, BG5943, 200.003.596/01, www.rechtspraak.nl.

-          Gerechtshof Amsterdam, 24 januari 2008, BO0020, 106.011.549, www.rechtspraak.nl.

-          Gerechtshof ’s-Gravenhage, 29 juni 2007, BB0866, 05/1706, www.rechtspraak.nl.

-          Gerechtshof ’s-Gravenhage, 15 juni 2007, BB0849, R06/1858, www.rechtspraak.nl.

-          Gerechtshof Leeuwarden, 23 mei 2007, BA5668, 0600497, www.rechtspraak.nl.

-          Gerechtshof Amsterdam, 9 november 2011, AZ7727, 1103/03, www.rechtspraak.nl.

-          Gerechtshof Amsterdam, 7 juli 2005, AT9349, 1415-04 NOT, www.rechtsspraak.nl.

-          HR 24 mei 2002, NJ 2004, 1, www.rechtspraak.nl.

-          HR 30 oktober 1998, NJ 1999, n° 83.

-          HR 10 maart 1995, NJ 1996, n° 594 en 595.

-          HR 8 oktober 1993, NJ 1993, n° 778.

-          HR 19 december 1986, NJ 1987, 947.

-          HR 23 december 1976, NJ 1977, n° 409.

-          Ktr. Amsterdam 15 oktober 1974, NJ 1976, n° 22.

-          Kantongerecht Groningen 20 juli 1962, NJ 1963, n° 13.

Rechtsleer

Boeken

-          ASSER, C., Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht. Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 664.

-          LUCASSEN, R.J., VAN LOENEN-DE WILD, J.J. en TAMMINGA, J., Jaarboekje onroerende zaken 2010, Antwerpen, Maklu, 2010, 244.

-          MERTENS, R.F.H., Appartementen, Monografieën Nieuw BW: B 29, Kluwer, 1999, 87.

-          NIEUWENHUIS, J.H., STOLKER, C.J.J.M. en VALK, W.L., Burgerlijk wetboek. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2009, 2292.

-          REEHUIS, W.H.M. en HEISTERKAMP, A.H.T., Pitlo – Het Nederlands burgerlijk recht – Deel 3 Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2012, 806.

-          SNIJDERS, H.J. en RANK-BERENSCHOT, E.B., Goederenrecht, Studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2012, 651.

-          VAN VELTEN, A.A., Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Ars Notariatus, Deventer, Kluwer, 2009, 662.

Bijdragen in boeken

-          GERVER, P.H.M., ‘De vereniging van eigenaars’, in X., Zakelijke rechten - Titel 9 Appartementsrechten, Deventer, Kluwer, 1993, losbl.

-          MERTENS, R.F.H., ‘Algemene bepalingen’, in X., Zakelijke rechten - Titel 9 Appartementsrechten, Deventer, Kluwer, 2003, losbl.

-          VENEMANS, C., ‘De kleine vereniging’, in MERTENS, R.F.H., VENEMANS, C. en VERDOES KLEIJN, G., Naar een vernieuwd appartementsrecht, Preadvies K.N.B.                       (1997), 106-110.

Bijdragen in tijdschriften

-          HARLEMAN, H.H. en BOSMAN, H.A., “Appartementsrecht aangepast, wetswijziging titel 5.9 BW”, NTBR 2003/7, 374-381.

-          MERTENS, R.F.H., “Het appartementsrecht vernieuwd!”, BR 2004, nr. 1, 28-34.

-          TIMMERMANS, R., “Het nieuwe Belgische appartementsrecht in rechtsvergelijkend perspectief”, WPNR 1995, 161-166.

-          TIMMERMANS, R., “De hoofdlijnen van het appartementsrecht in Frankrijk, België en Nederland (I)”, WPNR 2003, 501-508.

-          TIMMERMANS, R., “De hoofdlijnen van het appartementsrecht in Frankrijk, België en Nederland (II, slot)”, WPNR 2003, 525-530.

-          VAN VELTEN, A.A., “Naar een vernieuwd appartementsrecht!”, WPNR 2001, afl. 6468, 1009-1021.

 

ALTERNATIEVEN

Wetgeving

-          Wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal, Journal officiel du royaume des Pays-Bas 1824, nr. 13.

-          Wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen, BS 30 april 1999, veranderd            door de wet van 19 januari 2001 en door de programmawet van 24 december 2002.

-          Wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van de wet van 11 april 1999 aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten               inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen, BS 16 september 2011.

-          Wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd,                                         vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling, BS 16 september 2011.

Rechtspraak

-          Cass. 29 maart 2012, Pas. 2012/3, 719, RABG 2013/2, 81.

-          Rb. Brussel 3 februari 2012, JT 2012, 750.

-          Rb. Brugge 26 mei 2010, T. App. 2010/3, 28.

-          Rb. Doornik 26 april 2010, JT 2010, II, 455.

-          Cass. 6 februari 2009, Arr. Cass. 2009, 422, Pas. 2009/2, 370, RW 2009-10, 446, T. Not. 2009, 669.

-          Rb. Hoei (1e k.) 20 februari 2008, JLMB 2010, 2018.

-          Rb. Antwerpen 21 december 2007, TBO 2007-08, 15.

-          Cass. 30 november 2007, Pas. 2007, II, 2164, RW 2008-09, 1047, noot K. SWINNEN.

-          Rb. Antwerpen 2 november 2007, TBO 2007-08, 158.

-          Gent 25 april 2007, T. App. 2008/1, 16.

-          Cass. 15 december 2006, RW 2007-08, 104, noot M. MUYLLE, “Hoe lang duurt mijn recht van opstal?”, TBO 2007-08, 68, T. Not. 2008, 104.

-          Rb. Luik 1 december 2006, JLMB 2007, 1466.

-          Rb. Doornik 24 oktober 2006, JT 2007, I, 97.

-          Cass. 13 oktober 2006, TBO 2007, 67, Pas. 2006, II, 2065.

-          Cass. 1 december 2005, Arr. Cass. 2005, III, 2416, TBO 2006, 23, T. Not. 2006, 484.

-          Vred. Leuven 19 juli 2005, RW 2005-06, II, 1673.

-          Rb. Ieper 18 februari 2005, RABG 2006/10, 756.

-          Vred. Westerlo 10 februari 2003, T. Vred. 2004, 361, TBBR 2004, 286.

-          Vred. Westerlo 3 februari 2003, TBBR 2004, 291.

-          Vred. Waregem 14 januari 2003, TGR 2004, 285.

-          Brussel 5 juni 2002, JT 2002, II, 587.

-          Rb. Turnhout 31 december 2001, RW 2004-05, 350.

-          Cass. 21 september 2001, Arr. Cass. 2001, II, 1506, JLMB 2002, 1045.

-          Cass. 6 april 2000, Arr. Cass. 2000, I, 721, Cah. dr. immo. 2001/4, 8, TBBR 2001, I, 105.

-          Cass. 28 januari 2000, Arr. Cass. 2000, 243, Rev. not. b. 2000, 226.

-          Rb. Veurne 28 oktober 1999, T. App. 2000/4, 22, TWVR 2000, 60.

-          Luik 3 december 1998, Rev. gén. enr. not. 2001, 91.

-          Cass. 28 november 1997, Arr. Cass. 1997, III, 1250, RW 1999-2000, 111, TBBR 1998, 148.

-          Vred. Torhout 7 september 1993, T. Vred. 1999, 236, noot B. VANBRABANT.

-          Vred. Fexhe-Slins 9 november 1992, T. Vred. 1993, 11.

-          Rb. Leuven 31 januari 1990, TBBR 1991 (verkort), 79.

-          Rb. Brussel 10 maart 1988, TBBR 1989, 81.

-          Brussel 25 februari 1988, JT 1988, I, 302, T. Aann. 1992, 283.

-          Rb. Brugge 21 februari 1983, RW 1984-85, 1717.

-          Vred. Etterbeek 19 maart 1979, Res Jur. Imm. 1983, 217.

-          Rb. Dinant 3 februari 1954, Pas. 1954, IIIe  partie, 71.

-          Cass. 16 mei 1952, Arr. Cass. 1952, 518.

 

-          Cass. fr. 8 december 2004, D. 2005, 916.

-          Cass. fr. 30 juni 2004, D. 2005, I, 1134, RTD civ. 2004, 753.

-          Cass. fr. 3e civ. 29 mei 2002, Bull. civ. III, n° 113, JCP G 2003.I.172, randnr. 8.

-          Cass. fr. 6 maart 1991, Bull. civ. III, nr. 75, RTD civ. 1991, 566.

-          Parijs 28 april 1983, RTD civ. 1983, 563, noot Giverdon.

Rechtsleer

Boeken

-          CARLIER, P. en VERHEYDEN, K., Vruchtgebruik, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1998, 260.

-          CLAEYSSEN, K., LIETAER, C. en DERUYTER, G., De gemene muur en muurovername, Gent, Story Publishers, 2012, 136.

-          DECLERCQ, H., De gemene muur, Brugge, die Keure, 1998, 262.

-          DEKKERS, R. en DIRIX, E., Handboek burgerlijk recht, Deel II Zakenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 589.

-          DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., Beginselen van Belgisch privaatrecht, V Zakenrecht, Deel II B, Gent, Story-Scientia, 1984, 952.

-          DE PAGE, H., Traité élémentaire du droit civil, VI, 1953, 1191.

-          GONTHIER, W. en DE LATHOUWER, R., De “gemene” muur, Mechelen, Kluwer, 2003, 153.

-          HANSENNE, J., Les servitudes en droit privé, Brussel, La Charte, 1994, 134.

-          LECOCQ, P., Manuel de droit des biens, Tome 1: Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 498.

-          MOSTIN, C., CULOT, A., GOFFAUX, B. en VANGINDERTAEL, H., Emphytéose et superficie. Aspects civils et fiscaux, Brussel, Larcier, 2004, 299.

-          ROBBE, C. en EYLENBOSCH, J., Mede-eigendom, algemene vergadering, Raad van beheer en syndicus in appartementsgebouwen, Brussel, Auxis, 2000, 296.

-          SAGAERT, V., TILLEMAN, B. en VERBEKE, A.-L., Vermogensrecht in kort bestek. Goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 475.

-          SAGAERT, V. en SWINNEN, K., Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw, Brussel, Larcier, 2012, 118.

-          SNAET, S. en TRUYEN, P., Erfpacht en opstal. Artikelgewijze bespreking., Mechelen, Kluwer, 2011,138.

-          TIMMERMANS, R., Zakenrechterlijke modellen voor bouwprojecten. Gedwongen mede-eigendom, appartementseigendom, erfpacht, opstal, verdiepingseigendom en             volume-eigendom, RNPS, Mechelen, Kluwer, 2011, 1280.

-          TIMMERMANS, R., Handboek Appartementsrecht, in RNPS, Mechelen, Kluwer, 2010, 1408.

-          TIMMERMANS, R., Zakenrechterlijke modellen voor uitgifte van bouwprojecten, RNPS, Mechelen, Kluwer, 2011, 1280.

-          VANBRABANT, B., Time-sharing, Brussel, Larcier, 2006, 127.

-          VANDEBEEK, N., Terbeschikkingstelling van onroerende goederen. Grondige analyse van enkele rechtsfiguren, RNPS, Mechelen, Kluwer, 2011, 291.

-          VAN DE VELDE, J., Timesharing van onroerend goed, Antwerpen, Intersentia, 2000, 923.

 

-          AEBY, F., La propriété par appartements,  Brussel, Bruylant, 1983, 788.

-          BAYARD-JAMMES, F., La nature juridique du droit du copropriétaire immobilier. Analyse critique, Paris, LGDJ, 2003, 390.

-          BERGEL, J.-L., BRUSCHI, M. en CIMAMONTI, S., Traité de droit civil – Les biens, Parijs, LGDJ,2000, 694

-          GHESTIN, J., Traité de droit civil – Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 777.

-          LARROUMET, C., Droit civil, Les Biens, Tome II, Parijs, Economica, 2004, 640.

-          KISCHINEWSKY-BROQUISSE, E., La copropriété des immeubles bâtis, Paris, Litec, 1978, 807.

-          MALAURIE, P. en AYNÈS, L., Droit civil - Les Biens, Parijs, Defrénois, 2010, 405.

-          ROUQUET, Y., Code de la copropriété, Paris, Dalloz, 2006, 844.

-          TERRÉ, F. en SIMLER, P., Droit civil – Les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 868.

 

-          ASSER, C., Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht. Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 664.

 

Bijdragen in boeken

-          BLOCKX, G., “Erfdienstbaarheden: algemene leer en erfdienstbaarheden door ’s mensen toedoen”, in BLOCKX, G., LENS, F. en WYNANT, L., Erfpacht, opstal en                       erfdienstbaarheden, RNPS, Mechelen, Kluwer, 2006, 354.

-          BOUFFLETTE, S., “Servitudes du fait de l’homme et servitudes légales. Chronique de jurisprudence 2001-2008", in LECOCQ, P., Chronique de jurisprudence en droit             des biens, CUP, Liège, Anthémis, 2008, 386.

-          DELI, D., "Erfpacht en opstal: burgerrechtelijke aspecten”, in MEULEMANS, D., Vruchtgebruik, erfpacht en opstal, KBN, Antwerpen, Maklu, 1998, 200.

-          DE CONINCK, H., “Timesharing anno 2007”, in X., Het onroerend in de verschillende takken van het recht, Gent, Larcier, 2008, 448.

-          GOEMINNE, S., “De praktijk van vruchtgebruik, erfpacht en opstal”, in X., Het onroerend goed in de praktijk, XV.B, Mechelen, Kluwer, losbl.

-          LECOCQ, P., “Superficie, emphytéose et constructions", in. X., Zakenrecht – Droits des biens, Brugge, die Keure, 2005, 457.

-          LECOCQ, P., “Superficie et emphytéose. Chronique de jurisprudence 2001-2008”, in LECOCQ, P. Chronique de jurisprudence en droit des biens, CUP, Liège,                           Anthémis, 2008, 386.

-          LENS, F. en WYNANT, L., “Opstal”, in BLOCKX, G., LENS, F. en WYNANT, L., Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, RNPS, Mechelen, Kluwer, 2006, 354.

-          RENSON, P.-P., “Le point sur l’accession immobilière et la mitoyenneté", in LECOCQ, P., Chronique de jurisprudence en droit des biens, CUP, Liège, Anthémis, 2008,             386.

-          SAGAERT, V., "Actuele ontwikkelingen inzake erfdienstbaarheden”, in VANDENBERGHE, H., Zakenrecht, Themis 2005-06, Brugge, die Keure, 2006, 100.

-          SAGAERT, V. en SWINNEN, K., “Erfdienstbaarheden: enkele hete hangijzers“, in X., Recht in beweging, VRG-alumnidag 2010, Antwerpen, Maklu, 2010, 445.

-          SNAET, S., “Alternatieve vormen voor het verwerven van onroerend goed: erfpacht, opstal en vruchtgebruik”, in X., Het onroerend goed in verschillende takken van het               recht, Gent, Larcier, 2008, 448.-      VANDENBERGHE, H. en VIANE, T., “Actuele ontwikkelingen inzake erfpacht en opstal”, in VANDENBERGHE, H., Zakenrecht,                         Themis, Brugge, die Keure, 2006, 100.

-          VANDENBERGHE, H., “Recente ontwikkelingen in het zakenrecht: de evolutie van de erfdienstbaarheden en het vruchtgebruik”, in X., Notariële actualiteit, Zakenrecht –             Bijzondere overeenkomsten 8, Brugge, die Keure, 1997, 133.

-          VAN OEVELEN, A., “Recente ontwikkelingen inzake het recht van erfpacht, het recht van opstal en de onroerende leasing”, in X., Notariële actualiteit. Zaken en                             contractenrecht 3, Brugge, die Keure, 1991, 109.

-          VAN OEVELEN, A., “Overeenkomsten op basis van het recht van erfpacht en het recht van opstal. Onroerende leasing: een theoretisch kader”, in X., Oude en nieuwe                 rechtsfiguren. Erfpacht, opstal, onroerende leasing, timesharing, KFBN, Antwerpen, Kluwer, 1990, 145.

-          VERSTAPPEN, J., “Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik”, in X., Zakelijke rechten en fiscaliteit, Antwerpen, Maklu, 2004, 282.

-          VITS, P., “Vruchtgebruik: burgerrechtelijke aspecten”, in MEULEMANS, D., Vruchtgebruik, erfpacht en opstal, KBN, Antwerpen, Maklu, 1998, 200.

 

-          CHANDELLE, J.M., "Superficie", in X., R.P.D.B. Complément VII, Brussel, Bruylant, 1990, 1165.

-          LECOCQ, P., "Superficie et emphytéose : questions d’actualité", in LECOCQ, P. en PÂQUES, M., Le point sur le droit des biens, CUP, nov. 2000, 517.

 

-          VENEMANS, C., ‘De kleine vereniging’, in MERTENS, R.F.H., VENEMANS, C. en VERDOES KLEIJN, G., Naar een vernieuwd appartementsrecht, Preadvies K.N.B.                       (1997), 106-110.

Bijdragen in tijdschriften

-          BAUDONCQ, F., "De notaris en de erfdienstbaarheidswegen”, Not. Fisc. M. 2002, 165-187.

-          BOUFFLETTE, S., "Les servitudes au sein de la copropriété forcée d’immeubles ou groupes d’immeubles bâtis", Jurimpratique 2011, 171-197.

-          JOCQUÉ, G., ”Ingeslotenheid van een erf: een functioneel begrip”, noot onder Cass. 1 december 2005, RABG 2006/10, 701-707.

-          MUYLLE, M., “Zijn de wegen van de cassatierechter doorgrondelijk? Grondvoorwaarden bij het recht van uitweg”, noot onder Cass. 1 december 2005, TBO 2006, 23-                 25.

-         SAGAERT, V., "Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale begrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, I, 21-95.

-         TIMMERMANS, R., “Enkele bedenkingen over horizontale splitsing van eigendom, het zelfstandig recht van opstal, de tijdelijkheid en het verlangen naar de                                    eeuwigheid”, Not. Fisc. M. 2009, 35-48.

-         TIMMERMANS, R., “Is opstal een geldig surrogaat voor splitsing van etagegebouwen in appartementsmede-eigendom?”, T. App. 2008/1, 3-6.

-         TIMMERMANS, R., “Horizontale splitsing in volumepercelen, het aantrekkende complement van appartementseigendom”, Not. Fisc. M. 2005, 205-216.

-         TIMMERMANS, R. en BAUDONCQ, F., “Het gebruik van erfdienstbaarheden als juridische vormgeving voor rechtsverhoudingen tussen naburige flatgebouwen”, T. App.             2003/4, 1-8.

-         VAN DEN HOVE, S., “Het exclusief gebruiksrecht op gemeenschappelijke delen in de appartementsmede-eigendom”, Not. Fisc. M. 2008, 325-348.

-         VAN MUYLDER, A. en VERSTAPPEN, J., “Actuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en het recht van opstal”, T. Not. 1992, 281-327.

-         VERSTAPPEN, J., “Een onverwacht opstalrecht bij overdracht van delen van een gebouw aan verschillende personen”, noot onder Rb. Ieper 18 februari 2005, RABG                  2006/10, 756-766.

 

-          GIVERDON, C., "La « structure » de l’immeuble rendant le statut de la copropriété applicable: retour sur l’ancien article 664 du Code civil", noot onder Cass. fr. 29 mei             2002, AJDI 2003, 124-125.

-          RENARD, C., “La renonciation à l’accession", noot onder Cass., 13 mei 1970, RCJB 1980, 18-31.

Electronische bronnen

-          http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/alternatief-wonen/zorgwonen-kangoeroewonen

-          http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Zorgwonen/tabid/13908/Default.aspx

-          www.samenhuizen.be : JONCKHEERE, L., DE LEEUW, E. en KUMS, R., Startgids voor Samenhuizer

Download scriptie (965.82 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2013