Hoe blanker, hoe beter?

Rahma
Haji Rashid Ahmed

Beauty is not in every shade 

Rahma Haji Rashid Ahmed

Ik ben Rahma en ben Somalische van origine.  Ik woon al 17 jaar in België en ben afgestudeerd als psychologisch consulent aan Howest.

Hoe blanker, hoe beter?

 

L. vertelde me het volgende verhaal:

“Na een studiereis in het zuiden van India kwam ik wat donkerder dan normaal terug. Toen ik aankwam in de luchthaven stond mijn familie me op te wachten. Terwijl ik iedereen begroette, zag ik hoe twee Somalische tantes me verbijsterd aanstaarden: “Meisje toch,  wat zie je er zo donker uit! Heb je te lang in de zon gelegen?” Bijna hysterisch doorzochten ze hun tas en smeerden zomaar een huidblekend product op mijn gezicht. Ik was met verstomming geslagen en wist niet wat doen!. Ik voelde me verdrietig en afgewezen. Ben ik niet goed genoeg? ”

 

Schoonheidsideaal

Elke cultuur heeft zijn eigen definitie van schoonheid. In de meeste Afrikaanse en Aziatische landen wordt een lichtere huidskleur geassocieerd met schoonheid, succes, macht en aantrekkelijk zijn. Skin whitening of het bleken van de huid wordt voornamelijk gebruikt door Afrikaanse en Aziatische vrouwen om de huidskleur te verlichten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de grootste gebruikers van skin whitening producten de Nigerianen (77%) gevolgd door de Indiërs (150 miljoen gebruikers). Het hoge percentage is te verklaren omdat zowel vrouwen als mannen de crèmes gebruiken. Skin whitening producten zijn ‘big business’, met een omzet, wereldwijd van 7,3 biljoen euro.

 

Unfair & Lovely

Fair & Lovely is werelds bekendste huidblekende cosmeticalijn. Het bedrijf investeert in talloze controversiële reclames met als centrale boodschap dat men met een blanke huid, meer kans heeft op een huwelijksaanzoek, een succesvolle carrière en schoonheid. Fair & Lovely zorgde voor heel veel commotie in de Indische gemeenschap. Indische meisjes en vrouwen reageerden op sociale media met de hashtag #unfairandlovely met als doel zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de gevaren van skin whitening.

Studies hebben aangetoond dat de gebruikers op lange termijn ernstige gezondheidsproblemen ontwikkelen. De meeste huidblekende crèmes bevatten hydrochinon en kwik. Deze giftige ingrediënten veroorzaken verschillende soorten huidziektes en langdurig gebruik kan leiden tot huidkanker, nier- en leverfalen. Het gebruik zou ook psychologische gevolgen hebben zoals een lage zelfwaarde en schaamtegevoelens. 

Als psychologisch consulent was ik benieuwd naar de factoren die vrouwen ertoe bewegen om deze producten te (blijven) gebruiken. In de literatuur vinden we dat een combinatie van factoren zoals: de gevolgen van de kolonisatie, racisme, de invloed van de media, de druk van ouders en Peers een rol spelen.  

Uit gesprekken met 13 donkere vrouwen (tussen 18 en 46) bleek dat ze allemaal een positieve attitude hebben tegenover skin whitening en de negatieve gevolgen van deze producten minimaliseren.  Ze blijven deze producten gebruiken tot ze er last van krijgen, stoppen dan tijdelijk en herbeginnen. Belangrijk hierin is het willen aanvaard worden door leeftijdsgenoten (peer pressure). Opvallend is dat alle vrouwen in hun omgeving één of meerdere personen kennen die aan skin whitening doen, wat de druk nog opvoert om het zelf ook te (blijven) doen.

De media spelen een belangrijke rol omdat deze een eerder negatief beeld verspreiden over donkere vrouwen. Ouders, vooral moeders, zetten hun kinderen aan om hun huid te bleken als ze zelf een donkere huid associëren met lelijk en minderwaardig. De deelnemers voelen zich zekerder van zichzelf naarmate hun huid lichter wordt en ze ook meer positieve bevestiging krijgen van hun omgeving. Een laatste motief om deze crèmes te gebruiken is om imperfecties van de huid (acne, sproeten, pigmentaties) te behandelen en dus ‘mooier’ te worden.

De voornaamste conclusie van dit onderzoek was dat de meerderheid van de deelnemers, ondanks alles, wil beantwoorden aan het ‘blank’ schoonheidsideaal dat in de samenleving circuleert. 

Het was echter niet zo eenvoudig om gekleurde vrouwen te vinden die open wilden praten over skin whitening. Angst voor afwijzing en schaamte waren hierbij belangrijke hindernissen. Vanuit deze ervaringen en op hun vraag startte ik een website op om donkere vrouwen een forum te geven waar ze hun vaak emotionele ervaringen rond skin whitening kunnen delen en elkaar te steunen om zichzelf en elkaar te accepteren (www.womenofcolorplatform.tumblr.com ).

 

Beauty is indeed not in every shade!

 

Bibliografie

Adebajo, S.B. (2002). “An epidemiological survey of the use of cosmetic skin lightening cosmetics among traders in Lagos, Nigeria”. West African Journal of Medicine, 21(1), 51-55.

Ahmed. S. (2016). Are you dying to have white skin?. Geraadpleegd op 2016 via http://gulfnews.com/life-style/glamour/beauty/are-you-dying-to-have-whi…

Ajzen, I. (1980). Understanding attitude and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Ajzen, I. (2012). Attitudes and persuasion. New York: Oxford University Press. Anderson, B. (2006). Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism. New York: Verso.

AP: Skin bleaching a growing problem in Jamaica. Geraadpleegd op 14 augustus 2015: http://www.jamaicaobserver.com/news/AP--Skin-bleaching-a-growing-proble…

Baarda, B. (2009). Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantititatief en kwalitatief onderzoek. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Barak, A., & Fisher, W.A. (1997). Effects of interactive computer erotica on men’s attitudes and behavior towards women: an experimental study. Computers in human Behavior, 13, 353-369.

Bartlett, C., Harris, R., Smith, S., Bonds-Raacke, J. (2005). Action Figures and Men. Sex Roles, 53, 877-886. doi: 10.1007/s11199-005-8304-4.

Baumeister, R. (1999).  The self in social psychology. Philadelphia: Psychology Press.

Berry, J.w. (1997). Lead Article Immigration, Acculturation and Adaptation. Applied Psychology: An International Review, Vol. 46 (1), 5-68.

Bivens, D.K. (2005). What Is Internalized Racism?. Silver Spring: MP Associates

Borsari, B., Carey, K.B (2001). Peer influences on college drinking: A review of the research. Subst Abuse. 13/14, 391-424.

Brofenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: research perspectives. Development Psychology, 22, 723-742.            

Brown-Glaude, W. (2007). The fact of blackness? The bleached body in contemporary Jamica. Small Axe: A Caribbean Journal of Criticism, 24, 34-51.

Clark, K. (1947). Black is beautiful: a reexamination of racial preference and identification. Journal of Personality and Social Psychology, 16, 398-402. doi.org/10.1037/h0030043

Charles, C.D. (2003). Skin Bleaching, Self-Hate and Black Identity in Jamaica. Journals of black studies, 33, 711-728.

Charles, C.D (2009). Skin bleachers’ representations of skin color in Jamaica. Journal of Black Studies, 40 (2), 153-170.

China Daily, (2006). Some are prepared to go beyond the pale. Geraadpleegd op 2016 via http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2006-05/25/content_599571.htm

Coard, S.I., Breland, A.M., Raskin, P. (2001). Perceptions of and preferences for skin color, black racial identity and self esteem among African American. Journals of applied psychology, 31, 2256-2274

Counter, S.A. (2003). Whitening skin can be deadly. Bosten: Globe. 

Dadzie, O.E. & Petit, A. (2009). Skin bleaching: highlighting the misuse of cutaneous depigmenting agents. Journals of the the European Academy of dermatology and venereology, 23 (7), 741-750.

Daily Gleaner. (1999). High Price of Beauty. Geraadpleegd op http://www.jamaica-gleaner.com/gleaner/19990716/NEWS/n2.html

De Boer, F. (2010). Een volgende variant van de Grounded Theory Approach. KWALON, 15, 55-60. Geraadpleegd op http://www.boomlemmatijdschriften.nl/tijdschrift/KWALON/2010/1/KWALON_2…

De Boer, F. (2011). Grounded Theory Approach: an update. KWALON, 16, 25-33. Geraadpleegd op http://www.metamedicavumc.nl/pdfs/boerKWALON2011001008.pdf

Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). Predicting and changing behavior. The reasoned action approach. New York: Psychology Press.

Fokua, J.K. (2009). The lighter side of marriage: Skin bleaching in post-colonial Ghana. Journal of African and Asian studies, 8, 125-146.

Fuller, T. (2006). A vision of pale beauty carry risks for Asia’s women. The New York Times. Geraadpleegd op http://www.nytimes.com

Gabriel, D. (2007). Layers of Blackness: Colorism in the African Diaspora. United Kingdom: Meida Ltd.

Gillen, M. M., & Lefkowitz, E.S. (2009). Emerging adults’ perceptions of messages about physical appearance. Body image: An international Journal of Research, 6, 178-195.

Glenn, E. (2008). Yearning for lightness: Transnational circuits in the marketing and consumption of skin lighteners. Gender and Society, 22 (31), 281-302. 

Glenn, E.N. (2009). Consuming lightness: Segmented markets and global capital in the skin whitening trade. Stanford: Stanford University Press.

Gray, P. (1999). Psychology. New York: Worth.

Hall, R. (1995). The bleaching syndrome: African American Response to cultural domination vis-à-vis skin color. Journal of black studies, 26, (2), 172-184.

Hamed, S.H., Tayyem, R., Nimer, N., Alkhatib, H.S. (2010). Skin-lightening practice among women living in Jordan: prevalence,determinants and user’s awareness. International journal of dermatology, 49 (4), 414-420.

Hawkins, N.,Richards, P.S., Granley, H.m, Stein., David, M.N. (2004). The impact of exposure to the thin-ideal media on women. Eating disorders, 12 (1), 35-50. 

Hill, M.E. (2002). Skin color and the perceptions of attractiveness among African Americans; Does gender make a difference. Social psychology, 65 (1), 77-91.

Holmstroms, A.J. (2004). The effects of the media on boy image: a meta-analysis. Journal of broadcasting and electronic media, 98 (2), 196-217

Hunter, M. (2002). If you’re light you’re alright: Light skin color as social capital for women of color. Gender and Society, 16 (2), 175-193.

Hunter, M. (2007). The persistent problem of colorism: Skin tone, status and inequality. Sociology Compass, 1 (1), 237-254.

Indian men go tall, fair and handsome. Geraadpleegd op 2016 via http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4396122.stm

India’s unbearable lightness of being. Geraadpleegd op 2016 via http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8546183.stm

Jackson III, B.W. (2001). Black identity development: Further analysis and elaboration. New perspectives on racial identity development. New York: NYU PRESS.

Karnani, A. (2007). Doing well by doing good – case study: Fair & Lovely whitening creams. Strategic Management Journal, 28, 1351-1357.

Kinard, B., & Webster, C. (2010). The effects of advertising, social influences, and sell-efficacy on adolescence tobacco use and alcohol consumptions. The journal of consumer affairs, 44, (1), 24-43. doi: 10.1111/j.1745-6606.2010.01156.x

Lechner.L., Kremers, S., Mertens, R., & De Vries, H. (2012). Gezondheidsvoorlichting en gedragverandering. Een planmatige aanpak. Assen; Van Grocum. 87-123

Leistikow, Nicole. (2003). Indian women criticize. Geraadpleegd op 22 maart 2016  http://womensenews.org/2003/04/indian-women-criticize-fair-and-lovely-i…

 

Long, M., Nichols, C., Murrary, T. (2009). The image of African-American females in advertising: a content analysis of African-American magazines in 2007. Bosten: MA

Lewis, K.M., Robkin, N., Gaska, K., & Njoki, L.C. (2011). Investigating motivations for women’s skin bleaching in Tanzania. Psychology of Women Quarterly, 35 (1), 29-37.

Mire, A. (2005). Pigmentation and empire: the emerging skin whitening industry. Geraadpleegd op 21 april 2016: http://www.counterpunch.org/2005/07/28/the-emerging-skin-whitening-indu…

Moscovici, S. (1988). Notes towards a despription of social representation. Journal of European Social Psychology, 18 (3), 211-250. doi: 10.1002/ejsp.2420180303.

Nguyen, H.H., Messe, L.A., & Stollak, G.E. (1999). Towards a more complex understanding of acculturation and adjustment: Cultral involvements and psychosocial functioning in Vietnamese youth. Journal of Cross-Cultural Psychology, 30, (1), 5-31.

Olumide, Y.M., Akinkugbe, A.O., Altraide, D., Mohaammed, T., Ahamefule, N., Ayanlowo, S., & Essen, N. (2008). Complications of chronic use of skin lighentng cosmetics. International journal of dermatology, 47 (4), 344-353.

Petit, A., Cohen-Ludmann, C., Clevenbergh, P., Bergmann, J.F., & Dubertret, L. (2006). Skin lightening and its complication among African people living in Paris. Journal of the American Academy of dermatology, 55 (5), 873-878. 

Pointer, S. (2005). The Artifice of Beauty: A history and practical guide to perfumes and cosmetic. Gloucestershire: Sutton Publishing Limited.

Pollak, R.A. (1970). Habit formation and Dynamic Demand Functions. Journal of Politicial economy, 78 (4), 745-763.

Redfield, R., Linton, R., & Herskovits, M.J. (1936). Memorandum for the study of acculturation. American Anthropologist, 38, 149-152.

Ritch, D. (1999). Colour-coding Jamaica. Geraadpleegd op 16 april: http/:www.jamaica-gleaner.com/gleaner20010520/Cleisure/cleisure2.html

Rogers, C. (1959). A theory of therapy, personality and interpersonal relationships as developed in the client-centered framework. Psychology; a study of a science, 3. New York: McGraw Hill.

Rush, E. (2007). A reflective analysis of a transformative pedagogical approach at a rural Thai university. Geraadpleegd op 21 april 2016 http://www.academia.edu/1429261/A_reflective_analysis_of_a_transformati…

Santor, D.A., Messervey, D., 1 Kusumakar, V. (2000). Measuring peer pressure, popularity, and conformity in adolescent boys and girls. Westport: Orxy Press.

Sheroow, V. (2001). For appearance’s Sake: The Historical Encyclopedia of Good Looks, Beauty and Grooming. Westport: Oryx Press.

Strauss, A. & Corbin, l. (1990). Basic of Grounded Theory Methods. Beverly Hills: Sage

Taylor, J.W. (1974). The Role of Risk in Consumer Behavior. Journal of Marketing, 38 (2), 54-60.

Updegraff, K.A., McHale, S.M., Crouter, A.C., Kupanoff, K. (2001). Parents’ involvement in adolescents’ peer relationships: a comparison of mothers and fathers role. Journal of marriage and the family, 63, 655-668.

Ultee, W. (1996). Sociologie: vragen, uitspraken en bevindingen. Groningen: Wolters-Noordhoff.

World Health Organization (2012). Preventing disease through healthy environments. Geraadpleegd op 14 augustus 2015 http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/mercury_flyer.pdf

Yoo, S. (2001). Embodiment of American Modernity in Colonial Korea. International Asia Cultural Studies, 2 (3), 423-410

Download scriptie (413.5 KB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool West-Vlaanderen
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Catherine Barbez