Kaapstad F[r]icties - landschap als protagonist voor urbane groei

Bruno
Stevens
 • Hannelore
  Fabri
 • Elena
  Gogiberidze
 • Joran
  Lombahe
 • Gertie
  van den Bosch
 • Laurens
  Vanden Eynde
 • Brecht
  Vermeylen

Kaapstad F[r]icties - landschap als protagonist voor urbane groei

 

Hoe plannen voor sterk groeiende Afrikaanse steden? Welke rol is er weggelegd voor ruimtelijke planning en architectuur, binnen de dynamiek van de processen die de urbane groei drijven? Zijn de huidige stedenbouwkundige instrumenten, met het masterplan als de algemeen aanvaarde blauwdruk, nog wel gepast om antwoord te bieden?  De situatie in Kaapstad, Zuid Afrika, wordt als case study naar voren geschoven met als doel om dynamische systemen te bedenken die inspelen op het onplanbare. 

 

Momenteel worstelt Kaapstad met een stijgende demografische groei. Het weefsel van de stad wordt getekend door zijn geschiedenis van scheiding, ongelijkheid en ongecontroleerde inname van braakliggend land. Verscheidene initiatieven hebben reeds pogingen ondernomen om de problemen van de stad aan te pakken. Sommige pogingen waren hierin meer succesvol dan andere. De meeste aandacht ging hierbij voornamelijk naar het voorzien van gepaste woonaccommodatie. Hierdoor werd het overblijvende natuurlijke landschap vaak verder vergeten en ingenomen. Het urbane weefsel lijkt dan ook constant in strijd te zijn met de systemen van het natuurlijke landschap. Hierbij lijkt de urbaniteit doorgaans dominant, doch soms slaagt het natuurlijk landschap erin zijn plaats terug op te eisen. 

 

 

Niet stedelijk

 

Kaapstad kan worden beschouwd als niet-stedelijk. De stad groeide niet volgens een concentrisch model vanuit één nucleus, maar in plaats daarvan ontstonden nieuwe kernen steeds verder en verder weg. Zelden probeert men het bestaande stadsweefsel te densifiëren. Sociale heterogeniteit ontbreekt omdat alle sociale klassen uit elkaar worden getrokken in stedelijke eilanden, en zo kan Kaapstad beschouwd worden als een archipelago.  Sociale en functionele heterogeniteit is misschien wel één van de belangrijkste kenmerken van een stad. Omdat deze heterogeniteit ontbreekt in Kaapstad, kunnen we in dit geval misschien niet spreken van een stad. Dit contrasteert sterk met het beeld van Kaapstad als een mondiale stad. Deze stad wil voldoen aan het westerse model van een stad, maar Kaapstad kan niet worden vergeleken met een westerse stad. Het is een Afrikaanse stad met een heel sterk karakter en grote diversiteit. De stad moet opnieuw worden uitgevonden, met behulp van haar sterke punten van de aanwezige diversiteit en fricties. Het zou een modelstad voor Afrika kunnen worden, en misschien wel voor alle ontwikkelingssteden in de wereld.

 

F[r]icties

 

Hoe een stad functioneert blijkt vaak af te wijken van onze traditionele opvatting over stedelijke centra. Een stad is een plek waar een grote verscheidenheid van aspecten samenkomen en op elkaar inwerken. Deze heterogeniteit leidt uiteraard tot tweedracht tussen mensen en systemen door andere noden, wensen en ideeën. Het woord frictie bevat deze conflicten tussen zaken die verschillend worden gezien. Als plaatsen van diversiteit en interactie zijn steden natuurlijke incubators voor frictie. Kaapstad wordt gekarakteriseerd door een sterke frictie tussen zijn natuurlijke landschap en het urbane weefsel. In de stad is er sprake van frictie tussen verschillende urbane tegenstellingen die naast elkaar liggen: snel en traag, klein en groot, hard en zacht,… De fricties die we in Kaapstad zijn tegengekomen vormen voor ons het startpunt voor ficties. Het zijn vergeten plaatsen waar mogelijkheden en kansen liggen voor de toekomst van de stad. Er moet gebruik gemaakt worden van de sterke contrasten die overal aanwezig zijn, in plaats van ze als problemen te zien.  Door het natuurlijke landschap de nieuwe protagonist van de urbane groei te maken, ontstaat er een nieuwe kans om bestaande conflicterende elementen samen te brengen. De barrière tussen het natuurlijk landschap en het stedelijk weefsel willen we zo openbreken. Ons werk gaat dan ook juist over het nieuwe mogelijke samengaan van deze elementen. Dit moment waarop juist interessante nieuwe dingen gemaakt worden. Groot en klein, traag en snel, hard en zacht beginnen voordelen te ondervinden van elkaar.

 

Landschap als protagonist

 

Uitgaande van het landschap, kunnen we Kaapstad beter begrijpen vanuit drie karakteristieke figuren die we zelf hebben onderscheidden: Urban Cracks, Urban Crevices en Urban Rifts. Deze zijn respectievelijk, lange lineaire elementen, grote vlaktes en kleinere sequensen in het stedelijk weefsel. Het lezen van Kaapstad aan de hand van deze figuren vormt de basis van deze studio voor de benadering van het landschap als een bondgenoot voor urbane groei. De figuren worden systematisch behandeld op basis van een algemene beschrijving, gevolgd door een fictieve casestudy voor elke figuur. De casestudies zijn ontwerp projecten die het potentieel van de figuren aantonen. De fricties zelf worden geïnitieerd door spanningen van verschillende schalen, programma's, behoeften, intenties, snelheden , kleuren, dynamiek, ... Er is een dualiteit tussen de restruimte en de stedelijkheid die ons doet denken aan schizofrenie. Deze schizofrenie wordt gezien als iets negatiefs, waardoor de mogelijkheden die het met zich meebrengt, bijna bewust worden genegeerd. In plaats van deze fricties als iets negatief te zien en ze geïsoleerd te beschouwen, omhelzen we deze en zien we het potentieel, precies in de spanning ertussen. Het concept van een hybride structuur duikt op in een aantal ontwerpen. Deze hybriden zijn eerder een fictieve benadering, soms zelfs utopisch en met een blijk van een zekere naïviteit, maar zo wordt het potentieel van de fricties duidelijk. Enclaves moeten worden aangemoedigd om hun eigen karakter te ontwikkelen, en hun interactie moet worden bevorderd, zodat ze elkaar kunnen versterken. Door onze ontwerpen, trachten we deze creativiteit opnieuw te stimuleren. Door het voorstellen van ficties, tonen we hoe om te gaan met fricties. Met ons werk hopen we aan Kaapstad andere opties te tonen, zodat ze zichzelf kunnen inbeelden als een voorbeeldstad voor groeiende steden. Als een hybride stad van landschap en urbaniteit, waar landschap een protagonist vormt voor urbane groei.

 

Bibliografie

Books and articles

 

Adelana, S. (2010). Groundwater resource evaluation and protection in the Cape Flats, South Africa, (August).

 

African Centre for Cities. (n.d.). Rising Waters.

 

AlSayyad, N. (2001). Hybrid urbanism: on the identity discourse and the built environment. Greenwood Publishing Group.

 

Amelia K, K. (2001). The potential for constructed wetlands for wastewater treatment and reuse in developing countries: a review. Ecological Engineering, 16(4), 545–560.

 

Appleyard, D., Lynch, K., & Myer, J. R. (1964). The view from the road.

 

Bal, M. (2008). Perceptions , Planning and Principles of Public Open Spaces ( POS ), (September).

 

Balme, K. H., Roberts, J. C., Glasstone, M., Curling, L., Rother, H.-A., London, L., … Mann, M. D. (2010). Pesticide poisonings at a tertiary children’s hospital in South Africa: an increasing problem. Clinical Toxicology, 48(November), 928–934.

 

Barry, M., & Rüther, H. (2004). Data Collection Techniques for Informal Settlement Upgrades in Cape Town , South Africa. Urisa Journal, 17(Weaver), 43–52.

 

Battersby-Lennard, J., & Haysom, G. (2012). Philippi horticultural area: A city asset or potential development node?, (April), 1–17.

 

Bertram, N., & Murray, S. (Eds.). (2005). 38 South: Urban Architecture Laboratory 2002-2004. RMIT Publishing.

 

Bouchard, B., Goncalo, A., Susienka, M., & Wilon, K. (2007). Improving flood risk management in informal settlements of Cape Town, 69.

 

Boulton, J. (n.d.). Housing Finance Programme for Sub- Saharan Africa.

 

Brown University Project. (2014). Khayelitsha VPUU. The Gerontologist, 54, 1–28.

 

Brown, C., & Magoba, R. (2009). Rivers and Wetlands of Cape Town. Working Paper.

 

Brown, T.C, Bergstrom, J.C, Loomis, J.B. (2006). EcosystemGoodsandServices: Definition, Valuation and Provision. 

 

Brown-Luthango, M. (2015). State/society synergy in Philippi, Cape Town. Cape Town: African Centre for Cities.

 

Burger, D. (2013). South Africa Yearbook 20012/13.

 

Carden, K., Armitage, N., Sichone, O., Winter, K., & Rivett, U. (2007). Management Options for the Safe Use and Disposal of Greywater in the Non-Sewered Areas of South Africa. Geographical, 33(4), 433–442.

 

Chadernnay, B. (2014). Moving Towards a Strategy for the Sustainable Delivery of Emergency Housing and Temporary Residential Accomodation in the City of Cape Town, (October).

 

City of Cape Town. (2012). Integrated Human Settlements: Five-Year Strategic Plan 1 July 2012 - 30 June 2017, (July), 1–48.

 

City of Cape Town. (2007). IDP 5 Year Plan for the City of Cape Town. Integrated Development Plan (IDP). 2007/8–2011/12. Summary, draft for comment. Version 2.3. 23.03.07(To Council). 

 

City of Cape Town. (2013). Tourism development framework: 2013 to 2017, (March).

 

CoCT. (2014). Integrated Human Settlements Five-Year Strategic Plan, July 2012 - June 2017: 2013/2014 Review, (July 2012).

 

Cody, W. J. (n.d.). Housing for Special Functions.

 

Compton, John S. (2004). The Rocks & Mountains of Cape Town. Cape Town: Double Story

 

Currie, P., Lay-sleeper, E., Fernández, J. E., Kim, J., & Musango, J. K. (2015). Towards Urban Resource Flow Estimates in Data Scarce Environments: The Case of African Cities. Journal of Environmental Protection, 6(September), 1066–1083.

 

Currie, P., Radmore, J., Musango, J. K., & Brent, A. C. (2013). Sanitation technology options in informal settlement : a system dynamics approach, 1–30.

 

Daily, G.C.(Ed), (1997). Natures Services: SocietalDependenceon Natural Ecosystems. Island Press,Washington, D.C.

 

Daraghma, A. (2009). Constructions of Nature and Environmental Justice in Driftsands nature reserve, South Africa, 282.

 

Deelstra, T., & Girardet, H. (2000). Urban Agriculture and Sustainable Cities. Growing Cities, Growing Food, (Thematic Paper 2), 43–66.

 

Department of Housing. (2004). “Breaking New Ground” A Comprehensive Plan for the Development of Sustainable Human Settlements, 1–42.

 

Department Of Human Settlements. (2009). Csir Provides Support in Guiding Housing and Human Settlement, 46–68.

 

Department of Human Settlements. (2014). Enhancements to the National Norms and Standards for the Construction of Stand Alone Residential Dwellings and Engineering Services and Adjustment of the Housing Subsidy Quantum.

 

Dunn, S. (2010). Urban Agriculture in Cape Town: An investigation into the history and impact of small scale urban agriculture in the Cape Flats townships with a special focus on the social benefits of urban farming.

 

Frayne, B., Battersby-lennard, J., Fincham, R., & Haysom, G. (2009). Urban food security in South Africa : Case study of Cape Town , Msunduzi and Johannesburg. Development Planning Division Working Paper, (15), 4–43.

 

Freund, B. (2005). Urban History in South Africa. South African Historical Journal, 52(1), 19–31.

 

Geyer, H., & Schloms, B. (2012). Land quality, urban development and urban agriculture within the Cape Town urban edge. Town and Regional …, 41–52.

 

Goldberg, K. (2009). The Water Dialogue Synthesis Report: Cape Town Informal Sanitation, (August 2008), 46–52.

 

Goven, G. (2006). Green Urbanism - Kosovo informal settlement upgrade Case Study Background- Informal settlements. Africa, (February), 169–191.

 

Govender, T., Barnes, J. M., & Pieper, C. H. (2011). The impact of densification by means of informal shacks in the backyards of low-cost houses on the environment and service delivery in cape town, South Africa. Environmental Health Insights, 5(November 2015), 23–52.

 

Govender, T., Barnes, J. M., & Pieper, C. H. (2010). Living in low-cost housing settlements in Cape Town, south Africa-the epidemiological characteristics associated with increased health vulnerability. Journal of Urban Health, 87(6), 899–911.

 

GreenCape. (2015). Market Intelligence Report, (April), 1–55.

Gren, A. M. (2006). Exploring Typologies, Densities, and Spatial Qualities; The Case of Low-Income Housing in South Africa.

 

Greyling, C. (2009). The RDP housing system in South Africa.

 

Haskins, C. A. (2012). Cape Town’s sustainable approach to urban stormwater management C.A. Haskins, (January).

 

Haskins, C. A. (2014). Kuils Forum water quality report, (May).

 

Hatchard, J. (1994). The Constitution of the Republic of South Africa. Journal of African Law.

 

Henry, R. K., Yongsheng, Z., & Jun, D. (2006). Municipal solid waste management challenges in developing countries - Kenyan case study. Waste Management, 26(1), 92–100.

 

Hoekman, P. (2015). Urban-Scale Material Flow Analysis in a South African Context: A Cape Town Feasibility Study. Doctoral Dissertation, University of Cape Town, 35–43.

 

ICLEI Local Governments for Sustainability. (2008). Biodiversity Report, 4 – 68.

 

Information and Knowledge Management Department. (2005). A Population Profile of Khayelitsha, (April).

 

 

 

 

Jacobs, F., & Baud, I. (2013). the Challenge of Housing the Poor Stakeholders , Politics and Knowledge Use in Decision-Making, (September), 1–24.

 

Jaglin, S. (2004). Water delivery and metropolitan institution building in Cape Town: The problems of urban integration. Urban Forum, 15(3), 231–253.

 

Jaglin, S. (2013). Urban Energy Policies and the Governance of Multilevel Issues in Cape Town. Urban Studies, 51(May), 1–21.

 

Jenkins, P. (2013). Urbanization, Urbanism, and Urbanity in an African City: Home Spaces and House Cultures. Palgrave Macmillan.

 

Johnson, N. (n.d.). AFRICAN Cities reader II: Mobilities and Fixtures.

Karusseit, C. (2008). Practice and Education : Housing and Urban Environments in South Africa.

 

Kilian, D., Fiehn, H., Ball, J., & Lewis, S. (2005). NATIONAL STATE OF THE ENVIRONMENT PROJECT Background Research Paper produced for the South Africa, (December), 1–37.

 

Korn, M., & Voida, A. (2015). Creating Friction: Infrastructuring Civic Engagement in Everyday Life. Aarhus Series on Human Centered Computing, 1(1), 12.

 

Lagardien, a, & Cousins, D. (2004). Sanitation demand and delivery in informal settlements - Planning and implementation support.

 

Langergraber, G. (2013). Are constructed treatment wetlands sustainable sanitation solutions? Water Science and Technology, 67(10), 2133–2140.

 

Langergraber, G., & Muellegger, E. (2005). Ecological Sanitation - A way to solve global sanitation problems? Environment International, 31(3), 433–444.

 

Lannas, K. S. M., & Turpie, J. K. (2009). Valuing the provisioning services of wetlands: Contrasting a rural wetland in lesotho with a peri-urban wetland in south africa. Ecology and Society, 14(2).

 

Lassen, B. (2012). Dairy production in South Africa. Agri Benchmark, 2(2386), 730.

 

Lemanski, C. (2007). Global Cities in the South: Deepening social and spatial polarisation in Cape Town. Cities, 24(6), 448–461.

 

Lemanski, C., & Oldfield, S. (2003). Parallel Claims-Global Responses? Gated Communities and Land Invasions in a Southern City, 1–19.

 

Lemanski, C., & Oldfield, S. (2009). The parallel claims of gated communities and land invasions in a Southern city: Polarised state responses. Environment and Planning A, 41(3), 634–648.

 

Louis Wirth. (1938). Urbanism as a Way of Life. The American Journal of Sociology, 44(1), 1–24.

 

Luger, M. K. (1998). Environmentally-sensitive river management: assessment and mitigation of impacts on urban rivers, (March).

 

Maclear, L. G. . (1995). Cape Town Needs Groundwater.

 

Mammon, N. (2005). Cape Town 2025: Urban Form and Infrastructure. Cape Town 2025 Conference, (July), 14–15.

 

Marais, L., & Cloete, J. (2014). “Dying to get a house?” The health outcomes of the South African low-income housing programme. Habitat International, 43(November 2015), 48–60.

 

Matheson, S. (2011). The Informal Housing Crisis in Cape Town and South Africa.

 

Maylam, P. (1995). Explaining the apartheid city: 20 years of South African urban historiography. Journal of Southern African Studies, 21(1), 19–38.

 

Melorose, J., Perroy, R., & Careas, S. (1977). National Building regulations and building standards act. Statewide Agricultural Land Use Baseline, 1(103).

 

Mels, A., Castellano, D., Braadbaart, O., Veenstra, S., Dijkstra, I., Meulman, B., … Wilsenach, J. A. (2009). Sanitation services for the informal settlements of Cape Town, South Africa. Desalination, 248(1-3), 330–337.

 

Melzer, I., & Moothilal, R. (2008). Supply and demand of rental accommodation in South Africa, 56.

Milchunas, D. G., & Lauenroth, W. K. (2016). Quantitative Effects of Grazing on Vegetation and Soils Over a Global Range of Environments, 63(4), 327–366.

 

Misselhorn, M. (2008). Position paper on informal settlement upgrading. Draft. Part of a strategy for the second economy for the office of the South African presidency., (April), 1–54.

 

Mtantato, S. (2015). Self-build Housing Initiatives in South Africa, 145–158.

 

Municipality: Statutory and regulatory framework. (2010). PUBLIC HOUSING DELIVERY BY THE CITY OF CAPE TOWN, 32–47.

 

Murray, A. S., Obree, M. S., & Hall, C. S. (1998). Catchment management in the valley of the kuils river.

 

Napier, M. (2002). The origins and spread of core housing.

 

National Department of Human Settlements. (2009). The National Housing Code: Volume 6 (Social & Rental Interventions): Part 3 Social Housing Policy, 6, 93.

 

Nestegard, C. A. (2009). “ We are struggling ” Coping with chronic disaster in a changing environment, (February).

 

Newton, C. (2010). The N2 gateway project in Cape Town: relocation or forced removal?

 

Newton, C., & Schuermans, N. (2013). More than twenty years after the repeal of the Group Areas Act: Housing, spatial planning and urban development in post-apartheid South Africa. Journal of Housing and the Built Environment, 28(4), 579–587.

 

Ntema, J. (2012). the Southern African Housing Foundation International Conference , Exhibition & Housing Awards, (September), 1–27.

 

Ntema, L. J. (2011). Self-Help Housing in South Africa : Paradigms , Policy and Practice, (May), 1–238.

 

Odendaal L. J., Haupt T. M. & Griffiths C. L. (2008). “The alien invasive land snail Theba pisana in the West Coast National Park: Is there cause for concern?”. Koedoe - African Protected Area Conservation and Science 50(1): 93-98.

Palmer, Ian; Brown- Luthango, Mercy; Berrisford, S. (2011). Financial and Fiscal Commission The Economic and Fiscal Costs of Inefficient Land Use Patterns in South Africa, (March).

 

Office for National Statistics. (2011). Census 2011. Census, (May), 78.

 

Osman, A., & Davey, C. (2011). Sustainable building transformation in the South African housing sector : CSIR case studies, 25.

 

Pan, S. M., Armitage, N. P., & Van Ryneveld, M. B. (2015). Sustainable and equitable sanitation in informal settlements of Cape Town: A common vision? Water SA, 41(2), 222–231.

 

Passell, A. (2013). Building the New Urbanism: Places, Professions, and Profits in the American Metropolitan Landscape. Routledge.

 

Pharoah, R. (2014). Built-in Risk: Linking Housing Concerns and Flood Risk in Subsidized Housing Settlements in Cape Town, South Africa. International Journal of Disaster Risk Science, 5(4), 313–322.

 

Pieterse, E. (2009). Post-Apartheid Geographies in South Africa: why are urban divides so persistent. Interdisciplinary Debates on Development and Cultures: Cities in Development - Spaces, Conflicts and Agency, 15.

 

Pieterse, E., & Edjabe, N. (2004). African Cities Reader, 30(1).

 

Pieterse, E., & Edjabe, N. (2004). African Cities Reader (Vol. 30).

 

Pieterse, E. A. (2010). Counter-currents: Experiments in sustainability in the Cape Town region. Auckland Park: Jacana Media.

 

Pillay, U., Tomlinson, R., & Toit, J. du. (2006). Democracy and Delivery.

 

Poulsen, L., & Silverman, M. (2005). Design strategies for the densification of low income housing. International Journal for Housing Science and Its Applications, 30(1 SPEC. ISS.), 19–31.

 

Qadir, M., Wichelns, D., Raschid-Sally, L., McCornick, P. G., Drechsel, P., Bahri, A., & Minhas, P. S. (2010). The challenges of wastewater irrigation in developing countries. Agricultural Water Management, 97(4), 561–568.

 

Ramdewor, K. (n.d.). Vacant Land Audit in the city of Cape Town : Analysis for determining suitable vacant land for Social Housing Vacant Land For Housing : Review of previous literature.

 

Rebelo, A. G., Holmes, P. M., Dorse, C., & Wood, J. (2011). Impacts of urbanization in a biodiversity hotspot: Conservation challenges in Metropolitan Cape Town. South African Journal of Botany, 77(1), 20–35.

 

Republic of South Africa: Human Settlements. (1994). The National Housing Code: Incremental interventions, 3.

 

Roman, A., Winker, M., Tettenborn, F., & Otterpohl, R. (2011). Informal Settlements and Wastewater Reuse : Improve of Urban Environment and Alleviate Poverty in Lima , Peru, (November 2007).

 

Rubin, M., & Gardner, D. (2013). Developing a Response to Backyarding.

 

Scobey, D. M. (2003). Empire city: The making and meaning of the New York City landscape. Temple University Press.

 

Settlement Planning and Dludla Development. (2008). Densification framework, (January).

 

Shay, D. (2014). Violence Prevention through Urban Upgrading Project, 2–3.

 

Silver, J. (2013). Reconfiguring electricity infrastructures in Accra and Cape Town: Understanding the political ecologies of networked urbanism.

 

Smit, J., & Nasr, J. (1992). Urban Agriculture for sustainable cities: using wastes and idle land and water bodies as recources. Environment and Urbanization, 4(2), 141–152.

 

Statistics South Africa. (2014). Mid-year Population estimates, (July), 1–18.

 

Swilling, M. (2006). Sustainability and infrastructure planning in South Africa: a Cape Town case study. Environment and Urbanization, 18(1), 23–50.

 

Swilling, M. (2006). Sustainability and infrastructure planning in South Africa: a Cape Town case study. Environment and Urbanization, 18(1), 23–50.

 

Swilling, M. (2010). Sustainability, poverty and municipal services: The case of Cape Town, South Africa. Sustainable Development, 18(4), 194–201.

 

s.n., Housing Typologies. (2011), (November), 84–106.

 

s.n., Nomination of the extension of the cape floral region protected areas: world heritage site of South Africa. (2015).

 

s.n., Water and Sanitation in the City of Cape Town Integrated Analysis Baseline Report. (2007). Africa.

 

The City of Cape Town. (2005). Greater Cape Town’s Rivers.

 The City of Cape Town. (2013). Integrated Development Plan 2013/14 Review.

 

The City of Cape Town Invasive Species Unit. (2012). Invasive species : a threat to our heritage, 1(June), 1–20.

 

Theron, G. (2010). Assessing the South African city as a cultural landscape, 32–38.

 

Thunstrom, A., Miles, K., Alberts, S., Scott, D., Fourie, K., & White, L. (2012). The role of cities in Africa’s rise. Kpmgafrica.Com.

 

Tissington, K., Munshi, N., Mirugi-Mukundi, G., & Durojaye, E. (2013). “Jumping the Queue”, Waiting Lists and other Myths: Perceptions and Practice around Housing Demand and Allocation in South Africa, (June), 1–59.

 

Tobergte, D. R., & Curtis, S. (2013). No Title No Title. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

 

Tonkin, A. (n.d.). Sustainable medium-density housing.

 

Tredoux, G., & Cain, J. (2010). The Atlantis Water Resource Management Scheme: 30 years of Artificial Groundwater Recharge.

 

Tsinda, A., Abbott, P., Pedley, S., Charles, K., Adogo, J., Okurut, K., & Chenoweth, J. (2013). Challenges to achieving sustainable sanitation in informal settlements of Kigali, Rwanda. International Journal of Environmental Research and Public Health, 10(12), 6939–6954.

 

Turok, I. (2009). Driving Density Higher : Challenges for Central Cape Town, 1–9.

 

Turpie, J. (2001). Value of Open Space in the Cape Metropolitan Area. City of Cape Town report.

 

Undersander, D., Albert, B., Cosgrove, D., Johnson, D., & Peterson, P. (2014). Pastures for profit: A guide to rotational grazing, A3529, 1–39.

 

Van Niekerk, A., Laubscher, R., & Laflamme, L. (2009). Demographic and circumstantial accounts of burn mortality in Cape Town, South Africa, 2001-2004: an observational register based study. BMC Public Health, 9(November 2015), 374.

 

Vestbro, U., & Emer, P. (2012). Housing in the Apartheid City, 1–8.

 

Vincent, W., & Fieuw, P. (2011). Informal settlement upgrading in Cape Town’s Hangberg : local government, urban governance and the “Right to the City.” Development, (December).

 

Western Cape Provincial Treasury. (2012). Regional Development Profile: City of Cape Town Working paper, 57.

 

Western, J. (2002). A divided city: Cape Town. Political Geography, 21, 711–716.

 

Wilkinson, P. (2000). City profile: Cape Town. Cities, 17(3), 195–205.

 

Willekens, F. & Rogers, A. (1978). Spatial Population Analysis: Methods and Computer Programs. International Institute for Applied System Analysis. Research Report RR 78-18. Laxenberg, Austria.

 

Willekens, F., Por, A. & Raquillet, R. (1978). Entropy multiproportional and quadratic techniques for inferring detailed migration patterns from aggregate data. International Institute for Applied System Analysis. Working Paper WP-79-88. Laxenberg, Austria.

 

Wilson, D. C., Velis, C., & Cheeseman, C. (2006). Role of informal sector recycling in waste management in developing countries. Habitat International, 30(4), 797–808.

 

Ziervogel, G. (2012). The power of collaborative governance : Managing the risks associated with flooding and sea - level rise in the City of Cape Town, (December), 1–16.

 

Ziervogel, G., Waddell, J., Smit, W., & Taylor, A. (2014). Flooding in Cape Town’s informal settlements: barriers to collaborative urban risk governance. South African Geographical Journal, (September), 1–20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Websites

 

A new design for RDP housing in South Africa? (2014, September 2). Retrieved May 27, 2016, from http://futurecapetown.com/2014/09/a-new-design-for-rdp-housing-in-south…

 

About Our Finalists: Kim le Roux and Margit Sichrovsky - The Better Living Challenge. (2014, October 01). Retrieved May 27, 2016, from http://betterlivingchallenge.co.za/finalists-kim-le-roux-margit-sichrov…

 

AdelanaI, S., XuII, Y., & VrbkaIII, P. (2010, July). A conceptual model for the development and management of the Cape Flats aquifer, South Africa. Retrieved May 21, 2016, from http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1816-795020…

 

Albonico, M., & Lone, P. (2010). Kliptown Explored (Panel 2). Retrieved May 27, 2016, from http://informalcity.co.za/kliptown-2

 

Bafana, B. (2016, April). Africa’s cities of the future | Africa Renewal Online. Retrieved May 20, 2016, from http://www.un.org/africarenewal/magazine/april-2016/africa’s-cities-future

 

Battle over Barcelona’s Buckets. (2013, May 29). Retrieved May 27, 2016, from http://www.groundup.org.za/article/battle-over-barcelonas-buckets/

 

 

 

Cape Town’s Early Detection and Rapid Response. (n.d.). Retrieved May 27, 2016, from http://www.capetowninvasives.org.za/edrr/map

 

Cape is world’s extinction capital | IOL. (2014, August 14). Retrieved May 20, 2016, from http://www.iol.co.za/news/south-africa/western-cape/cape-is-worlds-exti…

 

Cape Town is SA’s fastest growing city | IOL. (2014, October 20). Retrieved May 20, 2016, from http://www.iol.co.za/business/news/cape-town-is-sas-fastest-growing-cit…

 

Cape Town History and Heritage. (n.d.). Retrieved May 20, 2016, from http://www.capetown.at/heritage/

 

Census 2011 - Sub Place “Gugulethu SP” (n.d.). Retrieved May 27, 2016, from http://census2011.adrianfrith.com/place/199030007

 

Design thinking for better living. (2014, October 7). Retrieved May 27, 2016.

 

Doig, W. (2013, May 30). How Urban Sprawl Is Creating Echoes of Apartheid in Cape Town – The Informal City Dialogues. Retrieved May 20, 2016, from https://nextcity.org/informalcity/entry/how-urban-sprawl-is-creating-ec…

Ensminger, D. (2011, April 10). In the City of Friction and Frisson Street Art and Urbanism. Retrieved May 27, 2016.

 

Furlong, A. (2016, January 21). Barcelona residents throw poo onto N2. Retrieved May 27, 2016, from http://www.groundup.org.za/article/barcelona-residents-throw-poo-n2/

 

Gaffney, O. (2016, March 15). Researchers look ahead to the growth of African cities. Retrieved May 20, 2016, from http://www.futureearth.org/blog/2016-mar-15/researchers-look-ahead-grow…

 

Gontsana, M. (2015, September 2). Barcelona residents angered by piles of rubbish. Retrieved May 27, 2016, from http://www.groundup.org.za/article/barcelona-residents-angered-piles-ru…

 

Hajer, M. (n.d.). Zero-Friction Society. Retrieved May 27, 2016, from http://www.rudi.net/books/11454

 

How will climate change affect Cape Town’s coastlines? (2013, June 19). Retrieved May 20, 2016, from http://www.capetownpartnership.co.za/2013/06/how-will-climate-change-af…

 

Immigration South Africa - Intergate Immigration Service. (n.d.). Retrieved May 20, 2016, from https://www.intergate-immigration.com/

 

Leidreiter, A. (2013, July 24). Inspiring Change for Regenerative Cities. Retrieved May 20, 2016, from http://futurecapetown.com/2013/07/inspiring-change-for-regenerative-cit…

 

 

 

Lemanski, C. (2007). Global cities in the South: deepening social and spatial polarisation in Cape Town. Cities, 24(6), 448-461.

 

Luhanga, P. (2008, March 6). Turning RDP houses into big business | IOL. Retrieved May 27, 2016, from http://www.iol.co.za/news/south-africa/turning-rdp-houses-into-big-busi…

 

Post-Apartheid developments and challenges. (n.d.). Retrieved May 20, 2016, from http://www.ekapa.ioisa.org.za/module3/developments.htm 

 

Terhorst, A. (1988, July). Bulletin No.22: The seafloor environment off Simon’s Town in False Bay, revealed by side-scan sonar, bottom sampling, diver observations and underwater photography. Department of Geology, University of Cape Town.

 

Theron, J.N. Gresse, P.G. Siegfried, H.P. and Rogers, J. (1992) Explanation sheet 3318 – The Geology of the Cape Town Area. Geological Survey, Department of Mineral and Energy Affairs, Government Printer, Pretoria.

 

The Cape Floral Region. (n.d.). Retrieved May 20, 2016, from http://www.southafrica.info/about/animals/capefloralregion.htm#.Vz-RN1e…

 

Wainwright, O. (2014). Apartheid ended 20 years ago, so why is Cape Town still ‘a paradise for the few’? Retrieved May 20, 2016, from http://www.theguardian.com/cities/2014/apr/30/cape-town-apartheid-ended…

 

Wilkinson, K. (2015, July 15). New York Times & others STILL wrong on number of immigrants in S. Africa - Africa Check. Retrieved May 20, 2016, from https://africacheck.org/reports/new-york-times-use-plagiarised-article-…

 

WPR. (2015, September 13). Retrieved May 20, 2016, from http://worldpopulationreview.com/world-cities/cape-town-population/

 

 

Images

 

All of the aerial images were created were obtained from Rosetta Fisher, GIS Analyst: Development Information and GIS

 

The following images were created by the authors based on GIS information, Census profiles (2011) and/or other information obtained from City of Cape Town Official website [https://www.capetown.gov.za/en/Pages/default.aspx] 

 

p. 40-41 Base map

p. 72-73 Occupation map

p. 88 Racial dotmap

p. 94 Landscape remnants

p. 104 Waste scheme from source to processing 

p. 106 Waste map

p. 116 Invasive species map

p. 125 Philippi horticultural area

p. 127 Agriculture map

p. 132-133 Watercourses and - bodies

p. 134-135 Sewer catchment areas

p. 136-137 Schematic representation of the waste water treatment works in Cape Town

p. 146 Water usage in Cape Town

p. 148-149 Water process from source to consumer

p. 163 temperatures and wind speeds in CT

p. 164 Flooding map

p. 166 Dam levels

p. 167 Sea level rise

p. 170 Geology map

p. 175 Topography map

p. 184 Vegetation map

p. 211 Axonometry

p. 217 Location map

p. 218-219 Historic evolution map

p. 220-221 Friction in speed map

p. 222 Langa situation map

p. 223 Langa situation map

p. 228-229 Nomansland map

p. 230-231 Enclaves map

p. 232-233 Water bodies along Settler’s Way

p. 235 transport accessibility

p. 236 crossings

p. 237 Resource flow scheme

p. 243 Aquifer map 

p. 246-247 Taxi rank map

p. 254-255 Situation plan informal settlements

p. 257 aerial map

p. 258 aerial history map

p. 267 Situation plan

p. 280-281 Langa Situation plan

p. 282-283 Langa situation plan

p. 284-285 aerial map Langa

p. 287 situation plan Langa

p. 289 axonometric Langa

p. 303 futurescape

p. 304 Axonometry

p. 312-313 Map impementation Khayelitsha

p. 318 Evolution of the Khayelitsha Area

p. 319 Map Khayelitsha

p. 320 Section through a crevice with surrounding tissue

p. 322-323 Map Harare

p. 326 Schematic representation of front- and backsides in the crevice

p. 328-329 Map pixels

p. 330-331 Pixel schemes

p. 342 Centralising big pixels

p. 346-347 Implementation axonometry

p. 362-363 Implementation axonometry

p. 367 Futurescape

p. 375 Kuils River corridor

p. 376-377 Evolution Kuils River

p.378 Remnants of the native vegetation

p.389 Urban growth

 

The following images were created by the authors based on various sources

 

p. 97 Housing scheme was created by authors based on multiple articles from bibliography

p. 90 Apartheid city planning is an image of Schoonraad (2004) obtained from South Africa City Planning: a study in post-1994 national planning legislation (Kay D., 2011)

p. 172-173 Geological section was created by the authors based on images of Peter Southwood obtained from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geological_section_ofthe_Cape_P…;

p. 173 Section evolution was created by the authors based on images from “The Rocks and Mountains of Cape Town” by John S. Compton (2004)

p. 174 Coastal line was created by the authors based on Figure 60 in “The Rocks and Mountains of Cape Town” by John S. Compton (2004)

p. 176 Aquifer recharge sources was created by the authors based on Figure 8 from “Cape Flats aquifer and False Bay - opportunities to change” by R. Hay, D. McGibbon, F. Botha  and K. Riemann

p. 177 aquifer map was created by the authors based on Figure 6 from Cape Flats aquifer and False Bay - opportunities to change by R. Hay, D. McGibbon2, F. Botha  and K. Riemann

p. 181 artificial recharge aquifer was created by the authors based on

p. 186 floral kingdoms was created by the authors based on information from “Table Mountain - A Natural Wonder” by Glen Moll retrieved from http://gsndev.org/archives/webs/capetown/kingdom.htm 

p. 168 Flooding graveyard pond was created by the authors based on information from “Report on flooding in the informal settlement, ‘The Graveyard Pond’, Philippi, Cape Town, 2010 – 2011”

 

 

The following images were created by the authors based on information from “The role of cities in Africa’s rise” obtained from https://www.kpmg.com/Africa/en/IssuesAndInsights/Articles-Publications/…;

 

p. 70 Prediction of the population in Africa

p. 71 Most populted african cities

p. 77 Cape Town attracts people from all over the world

p. 190 Visitors according to country

p. 191 Most visited african countries

p. 192 Purpose of visit

p. 193 Tourism activities

 

 

The following images were retrieved from various sources:

 

p. 78-81

http://www.projetsdepaysage.fr/fr/landscape_as_guiding_element_in_the_d…

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Riebeeck#/media/File:Jan_van_Rieb…

 

http://www.academicroom.com/topics/history-netherlands-holland

 

http://www.onsetimages.com/english/SouthAfrica/city/HoutBay/Museum/hbm_…

 

http://spreekbeurten.info/nelson-mandela.html

 

http://www.paginavermelha.org/noticias/131210-o-legado-de-nelson-mandel…

 

    http://the-white-wolfs.de.tl/The-Great-Trek.htm

 

p. 119 https://docs.google.com/document/d/1445E5bT3YsgnYiy02XwqSml2Z7Sy6upGnRr…;

 

p.122-123 

https://twitter.com/originalkaffir/status/592653966879645697

 

http://www.susanziehl.com/book.html

 

http://www.digitalcollections.lib.uct.ac.za/islandora/object/islandora%…

 

http://www.stellenboschheritage.co.za/stellenbosch/information

 

https://dreamlife.wordpress.com/2013/04/03/cape-town-through-the-years/

 

http://etienneoosthuizen.photoshelter.com/image/I0000mrxzm5nv9tg

 

http://www.thepaintboxgarden.com/2015/05/

 

p. 143 

http://www.zandvleitrust.org.za/art-ZIMP%20history%20aerial%20photos.ht…

 

http://blog.dhec.co.za/2011/04/history-of-the-cape-flats-vleis-part-v-s…

 

p. 144 - 145 

https://sites.google.com/site/mareascott/news/Table-mountain-news/the-w…

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Molteno_Dam

 

http://www.goodhopeadventures.com/tunnel-tours

 

http://www.notesfromthecape.com/2016/04/table-mountain-dams.html

 

p. 262-263 

http://www.groundup.org.za/article/barcelona-residents-throw-poo-n2

 

 

p. 269 

http://www.arcspace.com/features/urban-think-tank/empower-shack/

Download scriptie (73.91 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Viviana d'Auria
Thema('s)