Kan India de status van grootmacht behalen?

Jérémie
Degrave

Is de huidige wereldorde unipolair met de Verenigde Staten als hegemoon? Of is ze teruggekeerd naar de bipolariteit met de Verenigde Staten en de restanten van de Sovjet-Unie, met als corpus de Russische federatie? Heeft de Volksrepubliek China de fakkel van de Sovjet-Unie intussen overgenomen? Of is men reeds naar de multipolariteit teruggekeerd met polen als de Verenigde Staten, Rusland, China en de Europese Unie? Dit hangt steeds af van de definitie van grootmacht.

De vraag die in dit onderzoek gepoogd zal worden te beantwoorden is of bovenstaande lijst aangevuld mag worden met één extra staat: India.

Het onderzoek focust op India als opkomende grootmacht en regionale grootmacht. Het economische verleden van het subcontinent zal in dit onderzoek naast de geschiedenis van China geplaatst worden om een beeld te geven van wat het land nog in te halen heeft. India wordt ook vergeleken met Brazilië, in dit geval om te zien wat er vermeden kan worden.

Er zijn intussen rekken vol geschreven over het Aziatische subcontinent en diens gooi naar de status van grootmacht. Toch ontbreekt er een brandend actueel vergelijkingsluik dat gericht is op wat er anno 2015 gebeurt tussen India en haar invloedssfeer, hoe deze in twijfel wordt getrokken door China en hoe het dit dreiging opneemt. De actualiteit is in dit onderzoek nadrukkelijk aanwezig en vormt een handig instrument om de hoog oplopende spanningen in het zuiden van Azië te begrijpen.

India komt vandaag regelmatig in het nieuws als voorbeeld van een toenemende demografie (1,295 miljard in 2014) en diens groeiprognose (1,5% in 2014). (Wereldbank, 2016) Dat vertaalt zich maar al te snel in de uitspraak: “India is the next superpower”. Dit onderzoek wil deze uitspraak niet alleen ontleden, om elk fenomeen van de gehanteerde definitie van een grootmacht te doorgronden, het wil de uitspraak ook (al dan niet bevestigend) staven met cijfermateriaal en gebeurtenissen, heet van de naald.

In de eerste twee delen van het onderzoek worden de landen onderworpen aan een cijfermatige analyse van hun “hard power”. De economische en militaire macht worden uiteengerafeld om de volledigheid van deze machtsvormen te analyseren en te vergelijken. Bij elk begin van een subhoofdstuk wordt een theoretische duiding gegeven.

In het eerste segment zal aandacht besteed worden aan het bruto binnenlands product, de begrotingsbalans, het aandeel in de internationale handel, de industrie en productie alsook de verkoopcijfers, de directe buitenlandse investeringen, de arbeidsstatstieken (werkloosheid en terwerkstellingssectoren) en de internationale reserves. Deze aspecten worden voor ieder land doorgelicht en constant met elkaar vergeleken.

In het tweede luik wordt aandacht besteed aan het defensiebudget, de mankracht en het materiaal per component, de militaire infrastrucuur, het onderzoek en de ontwikkeling, de voorraad en ondersteuning en de massavernietegingswapens, waarbij er per land een synthese wordt gemaakt om deze met elkaar te kunnen vergelijken.

Binnen de term “soft power”, een begrip dat zijn oorsprong vond bij Joseph S. Nye, onderscheidt het onderzoek twee vormen van macht: institutionele en politieke macht. Bij de institutionele macht wordt aandacht besteed aan de internationale instituties waar de landen lid van zijn. Natuurlijk worden niet alle lidmaatschappen aangesneden maar wordt een beperkte selectie gemaakt. De lijst bestaat uit: de Verenigde Naties, de Wereldbank, het IMF, de Nieuwe Ontwikkelingsbank en de Wereldhandelsorganisatie.

Bij het onderzoeken van de politieke macht, zal de aandacht gevestigd worden op drie aspecten. Vooreerst de cultuur van het land en hoe het deze naar buiten brengt en propageert. Ten tweede hoe de politieke waarden van het land naar voren worden geschoven als de betere vorm om aan politiek te doen en tenslotte het daarmee gepaard gaande buitenlands beleid. (Dat laatste aspect komt vooral aan bod in aandachtspunt 3.2).

Na een eerste onderzoek in 2014-15 naar India’s potentieel om de status van grootmacht te behalen, is gebleken dat naast de vier vormen van macht, ook nog tal van cruciale aspecten bestaan waar het land hoogdringend aan moet werken. Deze aandachtspunten zijn heel numeriek maar ook hier wordt besloten om een selectie te maken om het geheel onderzoekbaar te houden.

Het onderzoek van deze aandachtspunten verloopt gelijkaardig met bovenstaande manier van onderzoeken. Er wordt eerst een korte uitleg gegeven over de belangrijkheid van dit aandachtspunt. Vervolgens worden de ondernomen stappen om het probleem te verhelpen aangehaald en de gevolgen en resultaten. Vergelijking wordt mogelijk gemaakt door korte syntheses vanuit de actualiteit, omtrent China en Brazilië (al ligt de nadruk hier op India). Dit zijn natuurlijk maar momentweergaves, maar de gevolgen zijn door pure logica wel in te zien.

De demografische ontwikkelingen met aandacht voor de gelijkheid en corruptie worden in de eerste plaats besproken. Dit wordt gevolgd door het buitenlands beleid en krijgt zo een geopolitieke tint. De afsluiter is voorbehouden voor infrastructuur en millieuproblematiek, met aandacht voor hernieuwbare energiebronnen.

Men gaat er veelal van uit dat India reeds een regionale grootmacht is. In de literatuur benadrukt men wel dat het steeds meer zal moeten opboksen tegen China, als grootste uitdager in de regio. Met het vergelijkingsaspect als rode draad (India versus Brazilië en China), zal men kunnen achterhalen hoe sterk India ervoor staat. Hiervoor maakt het onderzoek gebruik van de alledaagse informatiekanalen (in verschillende talen), boeken, audiovisuele bronnen en vooral verschillende databases van internationale organisaties zoals het Internationale Monetaire Fonds (IMF), de Wereldbank (WB), de Wereldhandelsorganisatie (WTO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), de Pew Research Center (PEW), het Institute for Defence Studies and Analysis (IDSA) en andere.

Via deze brede aanpak, creëert het onderzoek een totaalbeeld van een ontwikkelingsland, dat het niet noodzakelijk hoeft te zijn. De persoonlijke bevindingen zitten doorgaans verwerkt in het onderzoek en worden geaccentueerd in de conclusie: Wat ligt er voor India in het verschiet?

Bibliografie

1 - Bronnen

1.1 - Bibliografie

Abbhi, A. (2015, juli 26). String of Pearls: India and the Geopolitics of Chinese Foreign Policy. Opgeroepen op april 25, 2016, van E-International Relations: http://www.e-ir.info/2015/07/26/string-of-pearls-india-and-the-geopolit…

ADB. (2015, sptember 29). ADB, India Sign $123.5 Million Loan to Upgrade Tourism Infrastructure in 3 States. Opgeroepen op mei 2, 2016, van Asian Development Bank: http://www.adb.org/news/adb-india-sign-1235-million-loan-upgrade-touris…

Aftergood, S. (2015, september 16). Classified Military R&D in China. Opgeroepen op april 22, 2016, van Federation of American Scientist: https://fas.org/blogs/secrecy/2015/09/china-classified/

Al Jazeera English. (2015, november 1). Counting the Cost - India's rising power in Africa. Opgeroepen op april 5, 2016, van YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AfzH4XTU1T0

Al Jazeera English. (2015, oktober 29). Inside Story - Can India challenge China's dominance in Africa? Opgeroepen op april 5, 2016, van YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=e_ZlnQYTNkI

Alves, L. (2015, mei 29). Teachers at Federal Universities in Brazil Go on Strike. Opgeroepen op april 22, 2016, van The Rio Times: http://riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/teachers-at-federal-…

Arun, S. (2015, december 15). India wants WTO to discuss farm subsidies of the rich. Opgeroepen op april 25, 2016, van The Hindu: http://www.thehindu.com/business/wto-nairobi-meet-india-wants-wto-to-di…

Baruah, D. M. (2015, maart 11). Modi's Trip and China’s Islands: The Battle for the Indian Ocean. Opgeroepen op april 24, 2016, van The Diplomat: http://thediplomat.com/2015/03/modis-trip-and-chinas-islands-the-battle…

Bipindra, N. (2016, januari 27). India Wants to Be One of the World's Biggest Arms Exporters. Opgeroepen op mei 2, 2016, van Bloomberg: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-27/india-s-3-billion-arm…

Blanding, M. (2014, December 1). The Big Influence of Small Countries in the United Nations Secretariat. Opgeroepen op oktober 14, 2016, van HBSWK: http://hbswk.hbs.edu/item/the-big-influence-of-small-countries-in-the-u…

Bloomberg News. (2015, november 3). By the Numbers: China's Clean Energy Investments Show Big Strides. Opgeroepen op mei 2, 2016, van Bloomberg: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-02/by-the-numbers-china-…

Bouissou, J. (2015, september 27). India’s long highway to Myanmar starts to take shape. Opgeroepen op april 5, 2016, van The Guardian: http://www.theguardian.com/world/2015/sep/27/indiamyanmarroadmizoramtri…

Buckley, C. (2015, juni 30). Ex-Military Leader in China is Subject of graft inquiry. Opgeroepen op april 2, 2016, van The new York Times: http://www.nytimes.com/2015/07/31/world/asia/ex-military-leader-in-chin…

Chankaiyee2. (2016, januari 27). Civilian companies doing research and development for Chinese military to save money on defence budget. Opgeroepen op april 24, 2016, van China Daily Mail: https://chinadailymail.com/2016/01/27/civilian-companies-doing-research…

Chaturvedi, A., & Sachitanand, R. (2013, juni 18). A million engineers in India struggling to get placed in an extremely challenging market. Opgeroepen op november 26, 2015, van The Economic Times: http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-06-18/news/40049243_1….

Chossudovsky, M. (2015, september 23). BRICS and the Fiction of “De-Dollarization”. Opgeroepen op april 2, 2016, van Global research: http://www.globalresearch.ca/brics-and-the-fiction-of-de-dollarization/…

Choudhury, S. (2015, april 12). Modi’s ‘Make in India’ Gets $2 Billion Vote of Confidence From Airbus. Opgeroepen op maart 24, 2016, van The Wall Street Journal: http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2015/04/12/modis-make-in-india-gets-…

CIA. (2016, april 25). Military Service Age and Obligation (years of age). Opgeroepen op arpil 25, 2016, van Central Intelligence Agency: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2024…

CIA. (2016, april 25). The World Factbook. Opgeroepen op april 25, 2016, van Central Intelligence Agency: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2…

Clover, C. (2016, februari 22). China arms exports continue to surge. Opgeroepen op mei 2, 2016, van Financial Times: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8fb5af60-d921-11e5-98fd-06d75973fe09.htm…

Commerce, D. o. (2016, maart 31). Total Trade :: Top n Countries. Opgeroepen op maart 31, 2016, van Export Import Data Bank: http://commerce.nic.in/eidb/

Cronin, P., & Baruah, D. (2014, december 2). The Modi Doctrine for the Indo-Pacific Maritime Region. Opgeroepen op september 25, 2015, van The Diplomat: http://thediplomat.com/2014/12/the-modi-doctrine-for-the-indo-pacific-m…

CSIS. (2015). THE MODI GOVERNMENT'S REFORM PROGRAM: A SCORECARD. Opgeroepen op april 1, 2016, van Center for Strategic and International Studies: http://csis.org/india/india.html

Daly, J. C. (2015, juli 23). Southeast Asia's naval rivalry -- India and China. Opgeroepen op april 28, 2016, van UPI: http://www.upi.com/Top_News/Opinion/Outside-View/2015/07/23/Southeast-A…

Dash, D. (2016, januari 16). Sugar sector stages a sweet recovery on the back of rising prices, govt measures. Opgeroepen op april 25, 2016, van The Times of India: http://timesofindia.indiatimes.com/india/Sugar-sector-stages-a-sweet-re…

Deepalakshmi , K. (2016, april 16). India Maldives relations at a glance. Opgeroepen op april 23, 2016, van The Hindu: http://www.thehindu.com/specials/indiamaldivesrelationsataglance/articl…

Desai, R. (2015, juni 25). A New Era For India-Latin America Relations? Opgeroepen op april 24, 2016, van Forbes: http://www.forbes.com/sites/ronakdesai/2015/06/25/a-new-era-for-india-l…

Dutta, S., Lanvin, B., & Wunsch-Vin, S. (2015). The Global Innovation Index 2015. Geneva: World Intellectual Property Organization.

Express News Service. (2016, maart 13). Made up in India? Many 'Indigenous' Arms of DRDO Have Imported Parts. Opgeroepen op april 22, 2016, van The New Indian Express: http://www.newindianexpress.com/nation/Made-up-in-India-Many-Indigenous…

Figueiredo, R., & Pascal, L. (2016, februari 18). New Developments in Brazil’s Solar Power Sector. Opgeroepen op mei 2, 2016, van Renewable Energy World: http://www.renewableenergyworld.com/articles/2016/02/new-developments-i…

Flannery, N. P. (2016, maart 14). What Should Investors Expect From Brazil's Economy In 2016? Opgeroepen op mei 2, 2016, van Forbes: http://www.forbes.com/sites/nathanielparishflannery/2016/03/14/investor…

Flight International. (2016). World Air Force 2016. Emmen: Flightglobal.

George, V. (2016, januari 29). India gets more voting rights in IMF reforms. Opgeroepen op april 4, 2016, van The Hindu: http://www.thehindu.com/business/india-gets-more-voting-rights-in-imf-r…

Ghosh, A. (2016, februari 26). Why Make in India is stumbling over our labour laws . Opgeroepen op Maar 24, 2016, van The Economic Times: http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/why-make-in-ind…

Global firepower. (2015, april 8). Opgehaald van Global firepower: http://www.globalfirepower.com/

Haidar, S. (2016, februari 29). Maldives turmoil stalls Prime Minister’s visit. Opgeroepen op april 23, 2016, van The Hindu: http://www.thehindu.com/news/national/maldives-turmoil-stalls-prime-min…

Harress, C. (2015, september 22). China State Visit 2015: China's Military Is Closing The Gap On US Defense Technology. Opgeroepen op april 23, 2016, van International Business Times: http://www.ibtimes.com/china-state-visit-2015-chinas-military-closing-g…

Holmes, F. (2015, mei 29). What China Can Teach U.S. About Infrastructure Investing. Opgeroepen op mei 2, 2016, van Forbes: http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2015/05/29/what-china-can…

Hughes, K. (2016, augustus 27). WTO rules against India in solar dispute with U.S. Opgeroepen op april 5, 2016, van Reuters: http://in.reuters.com/article/usa-india-solar-idINKCN0QV2FD20150827

IBEF. (2016). Manufacturing Sector in India. Opgeroepen op mei 10, 2016, van India Brand Equity Foundation: http://www.ibef.org/industry/manufacturing-sector-india.aspx

IBEF. (2016). Research and Development in India. Opgeroepen op mei 10, 2016, van India Brand Equity Foundation: http://www.ibef.org/industry/research-development-india.aspx

IMF. (2016, maart 4). Chinese Renminbi to be Identified in the IMF’s Currency Composition of Foreign Exchange Reserves. Opgeroepen op april 25, 2016, van International Monetary Fund: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr1690.htm

IMF. (2016, April 25). IMF Country Information. Opgeroepen op april 25, 2016, van Internation Monetary Fund: http://www.imf.org/external/country/index.htm

IMF. (2016, april). World Economic Outlook (WEO) Too Slow for Too Long. Opgeroepen op april 25, 2016, van International Monetary Fund: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/text.pdf

India Brand Equity Foundation. (2016, januari). Service Sector in India. Opgeroepen op maart 22, 2016, van IBEF: http://www.ibef.org/industry/services.aspx

Informatie en diensten van de overheid. (2016). Binnenlands product. Opgeroepen op februari 22, 2016, van http://www.belgium.be/: http://www.belgium.be/nl/economie/economische_informatie/nationaal_prod…

International Energy Agency. (2015). India Energy Outlook. Parijs: International Energy Agency.

International Renewable Energy Agency. (2015). Renewable Energy Policy Brief Brazil. Abu Dhab: IRENA.

International, T. (2016, Februari 1). Corruption Perceptions Index 2015. Opgeroepen op oktober 14, 2016, van Transparency International: http://www.transparency.org/cpi2015#results-table

Iyengar, R. (2015, september 30). India Has Overtaken the U.S. and China to Top Spot in a Key World Foreign Investment Table. Opgeroepen op maart 24, 2016, van TIME: http://time.com/4055183/india-fdi-greenfield-top-rank-u-s-china/

Jena, M. (2015, januari 16). India builds solar plants atop canals to save land, water. Opgeroepen op mei 2, 2016, van Reuters: http://in.reuters.com/article/india-solar-idINKBN0KP0ZO20150116

Kala, A. V. (2015, Juni 25). India Attracts Enough FDI to Join Global Top Ten. Opgeroepen op maart 24, 2016, van The Wall Street Journal: http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2015/06/25/india-attracts-enough-fdi…

Kaplan, R. D. (2000). The coming anarchy. New York: Vintage Books A Division of Random Books.

Keck, Z. (2015, juli 27). Tons of Countries Want to Buy Russia's Most Advanced Fighter Jet. Opgeroepen op april 28, 2016, van The National interest: http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/tons-countries-want-buy-russi…

Khanna, P. (2011). De wereld draaiend houden. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact.

Khurana, G. S. (2015, augustus 12). "Sea-based" PLA Navy may not need "String of Pearls". Opgeroepen op april 22, 2016, van Center for International Maritime Security: http://cimsec.org/sea-based-pla-navy-may-not-need-string-pearls/18053

Kissinger, H. (2015). Wereldorde. Antwerpen: Spectrum.

Knack. (2016, mei 12). Dilma Rousseff wordt geschorst als Braziliaanse president. Opgeroepen op mei 12, 2016, van Knack: http://www.knack.be/nieuws/wereld/dilma-rousseff-wordt-geschorst-als-br…

Knowlton, E. (2016, januri 12). The Rio Olympics are a mess 7 months before the opening ceremony. Opgeroepen op mei 2, 2016, van Business Insider: http://uk.businessinsider.com/laundry-list-of-problems-facing-rio-just-…

Krishan, A. (2015, november 26). China to open first overseas military logistics base in Gulf of Aden. Opgeroepen op mei 3, 2016, van India Today: http://indiatoday.intoday.in/story/china-to-open-first-overseas-militar…

Kungurov, D. (2015, juni 9). India and China looking to buy Russian Armata tanks. Opgeroepen op april 28, 2016, van Russia & India report: http://in.rbth.com/economics/2015/06/09/india_and_china_looking_to_buy_…

Kuronuma, Y. (2016, mei 7). Indian army rejects homegrown missile in blow to 'Make in India'. Opgeroepen op mei 7, 2016, van Nikkei Asian Revieuw: http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Indian-army-rej…

Lang, D. (2015, juli 8). Security interests draw Japan, Australia and India closer. Opgeroepen op april 22, 2016, van The Japan Times: http://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/07/08/commentary/japan-comment…

Lee, V. R. (2014, november 6). Bhutan: the Indian army's front line. Opgeroepen op april 22, 2016, van The Diplomat: http://thediplomat.com/2014/11/bhutan-the-indian-armys-front-line/

Luce, E. (2011). In spite of the Gods: The strange Rise of india. Londen: Little, Browsn Book Group.

Ma, D. (2016, maart 12). Can China avoid the middle income trap? Opgeroepen op mei 10, 2016, van Foreign Policy: http://foreignpolicy.com/2016/03/12/can-china-avoid-the-middle-income-t…

Make in India. (2015, september). Make in India. Opgeroepen op maart 22, 2016, van The next manufacturing destination: http://www.makeinindia.com/article/-/v/direct-foreign-investment-toward…

Make in India. (2016, april 25). The Next Manufacturing Destination. Opgeroepen op april 25, 2016, van Make in India: http://www.makeinindia.com/article/-/v/direct-foreign-investment-toward…

Mandhana, N. (2015, september 15). India, Sri Lanka Pledge Closer Ties. Opgeroepen op april 23, 2016, van The Wall Street Journal: http://www.wsj.com/articles/india-sri-lanka-pledge-closer-ties-14423258…

Mayeda, A. (2015, september 30). China Reports First Official FX Reserve Data to IMF. Opgeroepen op april 22, 2016, van Bloomberg: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-30/china-reports-reserve…

Meyer, E. (2015, februari 9). With Oil And Gas Pipelines, China Takes A Shortcut Through Myanmar. Opgeroepen op april 24, 2016, van Forbes: http://www.forbes.com/sites/ericrmeyer/2015/02/09/oil-and-gas-china-tak…

Military Today. (2016, april 28). Military Today. Opgeroepen op april 28, 2016, van Military Today: http://www.military-today.com/index.htm

Nations, U. (2015, oktober 2). At UN, Syrian Minister criticizes world leaders for inaction against terrorism. Opgeroepen op Oktober 14, 2016, van United Nations: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52140#.VuaC0pzhCM8

Nations, U. (2016, Oktober 14). Veto List. Opgeroepen op Oktober 14, 2016, van United Nations: http://research.un.org/en/docs/sc/quick/veto

Nilekani, N. (2011). Imagining India, the idea of a renewed nation. Londen: Penguin Books.

NIT. (2015, december). Biological. Opgeroepen op april 14, 2016, van Nuclear Threat Initiative: http://www.nti.org/learn/countries/china/biological/

NIT. (2015, december). Biological. Opgeroepen op april 14, 2016, van Nuclear Threat Initiative: http://www.nti.org/learn/countries/india/biological/

NIT. (2015, december). Chemical. Opgeroepen op aptil 14, 2016, van Nuclear Threat Initiative: http://www.nti.org/learn/countries/china/chemical/

NIT. (2015, december). Chemical. Opgeroepen op april 14, 2016, van Nuclear Threat Initiative: http://www.nti.org/learn/countries/india/chemical/

NIT. (2015, december). Nuclear. Opgeroepen op april 14, 2016, van Nuclear Threat Initiative: http://www.nti.org/learn/countries/china/nuclear/

NIT. (2016, maart). Nuclear. Opgeroepen op april 14, 2016, van Nuclear Threat Initiative: http://www.nti.org/learn/countries/india/nuclear/

Novosad , P., & Werker, E. (2014, Augustus). Faculty & Research. Opgeroepen op Oktober 14, 2016, van HBSFR: http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/15-018_2c844a36-d1b3-48e…

NTI. (2016, maart). Brazil: Overview. Opgeroepen op april 14, 2016, van Nuclear Threat Initiative: http://www.nti.org/learn/countries/brazil/

OECD. (2013). Foreign direct investment. Opgeroepen op februari 15, 2016, van OECDiLibrary: http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2013-en/04/02/01/index.html…

Office of the Secretary of Defense. (2015). Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2015.

Panda, A. (2014, februari 7). Chinese Naval Exercise In Eastern Indian Ocean Sends Mixed Signals. Opgeroepen op april 24, 2016, van The Diplomat: http://thediplomat.com/2014/02/chinese-naval-exercise-in-eastern-indian…

Panda, A. (2015, mei 26). India and Vietnam Push Ahead with Strategic Security Cooperation. Opgeroepen op februari 14, 2016, van The Diplomat: http://thediplomat.com/2015/05/indiaandvietnampushaheadwithstrategicsec…

Panda, A. (2015, juni 7). India Plucks a Pearl from China's 'String' in Bangladesh? Opgeroepen op april 23, 2016, van The Diplomat: http://thediplomat.com/2015/06/indiaplucksapearlfromchinasstringinbangl…

Panda, A. (2016, maart 12). India Opens Door to Japanese Assistance in Andaman and Nicobar Islands. Opgeroepen op april 23, 2016, van The Diplomat: http://thediplomat.com/2016/03/indiaopensdoortojapaneseassistanceinanda…

Pandey, K. (2015, november 15). Modi government surrenders at WTO meeting in Nairobi: experts. Opgeroepen op april 25, 2016, van DownToEarth: http://www.downtoearth.org.in/news/modi-government-surrenders-at-wto-me…

Pandey, K. (2016, februari 1). India requires $1 trillion for infrastructure development: Nitin Gadkari. Opgeroepen op mei 2, 2016, van International Business Time: http://www.ibtimes.co.in/india-requires-1-trillion-infrastructure-devel…

Pandit, R. (2015, Januari 15). Key defence projects on ‘Make in India’ path. Opgeroepen op Februari 2016, 2016, van The Times of India: http://timesofindia.indiatimes.com/india/Key-defence-projects-on-Make-i…

Pandit, R. (2016, maart 28). DRDO working on Star Wars-like weapons. Opgeroepen op april 22, 2016, van The Times of India: http://timesofindia.indiatimes.com/india/DRDO-working-on-Star-Wars-like…

Pandit, R. (2016, februari 22). India remains world's largest arms importer, with 14% of total share. Opgeroepen op 2 mei, 2016, van The Times of India: http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-remains-worlds-largest-a…

Papakonstantinou, V. (2015, november 6). What’s holding up India’s infrastructure? Opgeroepen op mei 2, 2016, van World Economic Forum: https://www.weforum.org/agenda/2015/11/india-infrastructure/

Parameswaran, P. (2015, september 1). Australia, India to Hold First Ever Naval Exercise Amid China Concerns. Opgeroepen op april 22, 2016, van The Diplomat: http://thediplomat.com/2015/09/australiaindiatoholdfirstevernavalexerci…

Parameswaran, P. (2016, februari 23). India, Myanmar Ink New Naval Patrol Pact. Opgeroepen op april 22, 2016, van The Diplomat: http://thediplomat.com/2016/02/indiamyanmarinknewnavalpactoncoordinated…

Parrikar, M. (2015, augustus 5). Indo-Japan defence ties "dangerous" for Asia: Chinese expert. Opgeroepen op april 23, 2016, van The Economic Times: http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/indo-japan-defence-tie…

Pearson, N. O. (2015, april 29). Modi Cabinet Seeks Stricter Punishment for Corruption in India. Opgeroepen op april 4, 2016, van Bloomberg: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-29/modi-cabinet-seeks-st…

Perlez, J., & Buckley, C. (2015, november 26). China Retools Its Military With a First Overseas Outpost in Djibouti. Opgeroepen op april 25, 2016, van The New York Times: http://www.nytimes.com/2015/11/27/world/asia/chinamilitarypresencedjibo….

Pethiyagoda, K. (2015, mei 11). India v. China in Sri Lanka: Lessons for Rising Powers. Opgeroepen op april 23, 2016, van The Diplomat: http://thediplomat.com/2015/05/indiavchinainsrilankalessonsforrisingpow…

PEW Research Center. (2014, juni). Chapter 2: China’s Image. Opgeroepen op april 22, 2016, van PEW Research Center: http://www.pewglobal.org/2014/07/14/chapter-2-chinas-image/

PEW Research Center. (2015, april). Please tell me if you have a very favorable, somewhat favorable, somewhat unfavorable, or very unfavorable opinion of... India? Opgeroepen op april 22, 2016, van PEW Research Center: http://www.pewresearch.org/question-search/?keyword=india&x=0&y=0

Pomela, M. (2015, mei 8). Defense Sector in Brazil. Opgeroepen op mei 28, 2016, van The Brazil Business: http://thebrazilbusiness.com/article/defense-sector-in-brazil

Press Trust of India. (2016, februari 15). IT Highest-Paying Sector In India, Manufacturing Least: Study. Opgeroepen op maart 24, 2016, van NDTV: http://profit.ndtv.com/news/budget/article-it-highest-paying-sector-in-…

Press Trust of India. (215, mei 18). South Korea to Give $10 Billion to India for Infrastructure Development. Opgeroepen op mei 2, 2016, van NDTV: http://www.ndtv.com/india-news/south-korea-to-give-10-billion-to-india-…

PTI. (2016, april 21). LM Power commissions second manufacturing facility in India. Opgeroepen op mei 2, 2016, van The Economic Time: http://articles.economictimes.indiatimes.com/2016-04-21/news/72508731_1…

Putz, C. (2015, juli 15). Will there be an Indian air base in Tajikistan? Opgeroepen op april 22, 2016, van The Diplomat: http://thediplomat.com/2015/07/will-there-be-an-indian-air-base-in-taji…

Raman, S. (2016, januari 3). The Strategic Importance of Andaman and Nicobar Islands. Opgeroepen op april 23, 2016, van The Diplomat: http://thediplomat.com/2016/01/thestrategicimportanceofandamanandnicoba…

Reuters. (2015, april 26). Strong India rupee stings Modi's export ambitions. Opgeroepen op april 25, 2016, van CNBC: http://www.cnbc.com/2015/04/26/strong-india-rupee-stings-modis-export-a…

Reuters. (2016, februari 29). India budget targets farmers and promises infrastructure upgrades. Opgeroepen op mei 4, 2016, van The Guardian: http://www.theguardian.com/world/2016/feb/29/india-budget-targets-farme…

Sanjeev Miglani, D. B. (2016, februari 29). India, U.S. closer to pact to share military logistics: officials. Opgeroepen op mei 4, 2016, van Reuters: http://www.reuters.com/article/us-india-usa-defence-idUSKCN0W10YY

Sharwood, S. (2016, maart 7). India challenges US visa price hike at World Trade Organisation. Opgeroepen op maart 20, 2016, van The register: http://www.theregister.co.uk/2016/03/07/india_challenges_us_visa_price_…

Sibal, K. (2016, februari 9). What to Expect from US-India Relations in 2016. Opgeroepen op april 24, 2016, van The Diplomat: http://thediplomat.com/2015/04/1-5-billion-muslims-may-live-in-asia-in-…

SIPRI. (2015, April 13). TRENDS IN WORLD MILITARY. Opgeroepen op Februari 11, 2016, van Stockholm International Peace Research Institute: http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1504.pdf

SIPRI. (2016, mei 2). The Top 20 Arms Importers, 2010–2014. Opgeroepen op mei 2, 2016, van SIPRI: http://www.sipri.org/googlemaps/2015_of_at_top_20_imp_map.html

Srivastava, S. (2014, december 19). Yoga as Indian Soft Power. Opgeroepen op april 22, 2016, van University of Southern California: http://uscpublicdiplomacy.org/blog/yoga-indian-soft-power

TASS. (2015, oktober 1). China begins disclosing information about its official foreign exchange reserves to IMF. Opgeroepen op april 10, 2016, van TASS Russian News Agency: http://tass.ru/en/economy/825159

Taylor, H. (2015, juni 17). Who is the world’s biggest employer? The answer might not be what you expect. Opgeroepen op april 25, 2016, van World Economic Forum: https://www.weforum.org/agenda/2015/06/worlds-10-biggest-employers/?utm…

The BRICS Post. (2015, augustus 14). Moscow backs Brazil, India for permanent UNSC seats. Opgeroepen op oktober 14, 2015, van The BRICS Post: http://thebricspost.com/moscow-backs-brazil-india-for-permanent-unsc-se…

The Economic Times. (2014, augustus 7). Cabinet approves raising FDI cap in defence to 49 per cent, opens up railways. Opgeroepen op april 29, 2016, van The Economic Times: http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-08-07/news/52555932_1…

The Economic Times. (2015, juni 29). Chinese military research academy praises India's Arjun tank . Opgeroepen op april 28, 2016, van The Economic Times: http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/chinese-military-resea…

The Economics Times . (2015, januari 17). After 32 years, India finally gets LCA Tejas aircraft. Opgeroepen op april 24, 2016, van The Economics Times : http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-01-17/news/58175338_1…

The Economist. (2011, april 22). Appreciation for China. Opgeroepen op april 29, 2016, van The Economist: http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2011/04/chinas_economy_1

The economist. (2015, oktober 17). Who rules the waves? Opgeroepen op april 28, 2016, van The economist: http://www.economist.com/news/international/21674648-china-no-longer-ac…

The Soft Power 30. (2016). Index results. Opgeroepen op april 22, 2016, van The Soft Power 30: http://softpower30.portland-communications.com/ranking

The Times of India. (2016, februari 2). Indian Saroj Kumar Jha appointed to key position at World Bank. Opgeroepen op april 4, 2016, van The Times of India: http://timesofindia.indiatimes.com/nri/other-news/Indian-Saroj-Kumar-Jh…

The White House: Office of the Press Secretary. (2015, januari 28). U.S.-India Joint Statement - “Shared Effort; Progress for All”. Opgeroepen op april 24, 2016, van The White House: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/25/us-india-joint-s…

Thomas, M. (2015, juni 12). India’s diesel-guzzling railways are testing coaches with solar panels. Opgeroepen op mei 2, 2016, van Quartz India: http://qz.com/426237/indias-diesel-guzzling-railways-are-testing-coache…

Transparency International. (2015). Corruption Perceptions Index 2015. Opgeroepen op april 1, 2016, van Transparency International: http://www.transparency.org/cpi2015#results-table

Travel China Guide. (2016). China Inbound Tourism in 2015. Opgeroepen op aptil 22, 2016, van Travel China Guide: https://www.travelchinaguide.com/tourism/2015statistics/inbound.htm

UN. (2016, oktober 14). Member States of the United Nations. Opgeroepen op oktober 14, 2016, van United Nations: http://www.un.org/en/members/index.shtml

Uvarov, G. (2015, december 28). Russia and India increasing defence cooperation. Opgeroepen op april 26, 2016, van Russia & India Report: http://in.rbth.com/economics/defence/2015/12/28/russia-and-india-increa…

Vasconcelos, Y. (2015, augustus). Innovation in defense. Opgeroepen op april 23, 2016, van Pesquisa FASEP: http://revistapesquisa.fapesp.br/en/2015/08/13/innovation-in-defense/

Vijayakumar, S. (2015, augustus 27). Decks cleared for India’s role in Iranian port. Opgeroepen op april 24, 2016, van The Hindu: http://www.thehindu.com/news/national/decks%ADcleared%ADfor%ADindias%AD…

Watts, J. (2016, april 18). Dilma Rousseff: Brazilian congress votes to impeach president. Opgeroepen op april 20, 2016, van The Guardian: http://www.theguardian.com/world/2016/apr/18/dilma-rousseff-congress-im…

Wereldbank. (2016). World Development Indicators. Opgeroepen op 2016, van The World Bank.

Wit, A. (2015, Maart 15). Vladimir Putin says Russia was preparing to use nuclear weapons 'if necessary' and blames US for Ukraine crisis. Opgeroepen op Maart 31, 2015, van http://www.independent.co.uk/news/world/europe/vladimir-putin-says-russ…

World Economic Forum. (2016). World Economic Forum. Opgeroepen op Maart 24, 2016, van India: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/econ…

Worldbank. (2015, oktober 28). India Improves its Ranking in Doing Business 2016. Opgeroepen op april 4, 2016, van Worldbank: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/10/28/india-improve…

WTO. (2014, juli 15). AGREEMENT ON TRADE FACILITATION. Opgeroepen op april 25, 2016, van World Trade Organization: https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm

WTO. (2015, april 5). Brazil files two disputes, one against Indonesia and the other against Thailand. Opgeroepen op april 25, 2016, van World Trade Organization: https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/ds506_507rfc_05apr16_e.htm

WTO. (2015, juli 2). Japan files dispute against Brazil over taxation and charges. Opgeroepen op april 25, 2016, van World Trade Organization: https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/ds497rfc_02jul15_e.htm

WTO. (2015, december 9). United States files WTO dispute against China over taxes on aircraft. Opgeroepen op april 24, 2016, van World Trade Organization: https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/dsrfc_09dec15_e.htm

WTO. (2016, maart 4). India files dispute against the US over non-immigrant temporary working visas. Opgeroepen op maart 20, 2016, van World Trade Organization: https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/ds503rfc_04mar16_e.htm

Zhang, S., & Miller, M. (2015, oktober 18). China must hasten infrastructure investment to stabilize growth: state advisor. Opgeroepen op mei 2, 2016, van Reuters: http://www.reuters.com/article/us-china-economy-idUSKCN0SC04W20151018

Zhaoyinan, & Mengwei, C. (2015, mei 20). China, Brazil launch new era of economic relations. Opgeroepen op april 25, 2016, van China Daily: http://www.chinadaily.com.cn/world/2015livistsa/2015-05/20/content_2076…

 

 

1.2 - Afbeeldingen

Logo Ugent: http://www.huisstijl.ugent.be/elementen/logo/basic/logo.jpg geraadpleegd op donderdag 15 oktober 2015.

Vlag India: http://www.techicy.com/wp-content/uploads/2015/01/Indian-Flag-Wallpaper… geraadpleegd op 15 oktober 2015.

India – Africa Forum Summit: http://www.gatewayhouse.in/iafs-iii-india-to-offer-new-financial-packag… geraadpleegd op 5 april 2016.

NDB: http://brics.itamaraty.gov.br/ geraadpleegd op 11 mei 2016.

IMF cartoon: https://islandscribbler.wordpress.com/2013/03/24/jamaica-and-the-imf-th… geraadpleegd op 11 mei 2016.

BRICS-NDB cartoon: http://nakedkeynesianism.blogspot.be/2014/07/some-thoughts-on-bank-of-b… geraadpleegd op 11 mei 2016.

Christine Lagarde Advancing Asia: http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?pageID=238&nID=96370&News… geraadpleegd op 11 mei 2016.

WTO: http://homegrown.co.in/us-wins-in-a-controversial-wto-ruling-against-in… geraadpleegd op 11 mei 2016.

Su-30 MKI: http://www.airliners.net/photo/India---Air/Sukhoi-Su-30MKI/1447585/M/ geraaadpleegd op 19 mei 2016.

Arjun II: http://www.military-today.com/tanks/arjun_mk2.htm geraaadpleegd op 19 mei 2016.

Vikramaditya: http://www.military-today.com/navy/vikramaditya.htm geraaadpleegd op 19 mei 2016.

Narendra Modi selfie met Chinese premier Li Kequiang: http://www.mid-day.com/articles/narendra-modi-clicks-selfie-with-chines… geraaadpleegd op 19 mei 2016.

Ratio leerling - leerkracht: Eigen foto

Zonnepanellen op trein: http://qz.com/426237/indias-diesel-guzzling-railways-are-testing-coache… geraaadpleegd op 19 mei 2016.

Narendra Modi: http://time.com/magazine/us/3849941/may-18th-2015-vol-185-no-18-u-s/ geraaadpleegd op 19 mei 2016.

Download scriptie (2.67 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Prof. Dr. Sven Biscop