IMPLEMENTATIE VAN EEN PAL-STAGE OP DE KRAAMAFDELING, EEN GESLAAGD HUWELIJK?

Liesbet
Boterdaele

Tijdens de eerste stage kraamafdeling ondervond Sophie[1], de tutee, enkele problemen op vlak van zelfvertrouwen en was het resultaat van de stage navenant, gebuisd. Door de herkansing om de stage op de kraamafdeling te lopen via een PAL-vorm is de tutee volledig opengebloeid en werd haar interesse in het beroep vroedkunde extra geprikkeld, dit resulteerde dan ook in een positief eindresultaat van haar stage.

De eerste stagedag is altijd een beetje eng. Ik was blij dat de tutor daar was om me op te vangen, ze gaf me heel wat tips en opdrachten om me voor te bereiden.”… “De opdrachten die ze me gaf waren een grote hulp, ik gebruik ze nu nog steeds bij mijn andere stages”- Tutee

Bovenstaande geeft de feedback weer van de tutee, een eerstejaarsstudente vroedkunde, die tijdens haar stage op de kraamafdeling gecoacht werd door een derdejaarsstudente vroedkunde, nl. de tutor. De onderwijsvorm peer assisted learning werd toegepast op de kraamafdeling. Wat waren de resultaten en waar is nog ruimte voor verbetering om het een succesvol verhaal te maken? Lees verder en u ontdekt het hier.

Onderwijsinstituten hebben als doel om een programma te voorzien waarbij studenten voorbereid worden met geschikte kennis, vaardigheden en attitudes. Zo’n programma moet de studenten in hun latere leven in staat stellen om met een hoog competentie- en werkingsniveau te handelen in realistische situaties in hun werkomgeving. Daarom is het juist zo belangrijk dat het onderwijsprogramma geschikte leerstrategieën toepast om dit doel te bereiken.

In de laatste decennia zijn er talloze leermethodes de revue gepasseerd. Universiteiten bieden steeds meer innovatieve en flexibele onderwijsmethodes aan, dewelke ervoor zorgen dat er een betere studie atmosfeer is. Peer assisted learning werd recentelijk gebruikt in vele medische opleidingen en kan omschreven worden als een van de meest efficiënte studiestrategieën waar de studenten actief betrokken zijn bij het leerproces.

Definitie

Peer assisted learning, afgekort PAL, is de algemene benaming voor het leren door niet – professionele leerkrachten, met als basisfilosofie: ‘studenten geven studenten les’. Het begrip ‘peer’ definieert de student die ingeschreven is in dezelfde cursus, maar op een ander studieniveau.  Er zijn verschillende soorten PAL-vormen, zo is er peer tutoring, wat de meest bekende vorm is, peer mentoring, peer modelling, peer assessment en peer monitoring. Een peer tutor is een student die dezelfde opleiding volgt als een tutee, maar in een hoger opleidingsjaar, waarbij hij de tutee begeleidt tijdens het leerproces. Maar deze taak reikt verder dan dit. De tutor spoort de tutee ook aan tot reflecteren en om verantwoordelijkheid op te nemen tijdens het leerproces. De peer tutee is dus de student uit het lagere opleidingsjaar en wordt begeleidt door de tutor.

Implementatie PAL-project

De implementatie van een peer assisted learning stage op de kraamafdeling was een kleinschalig eerste project, waarbij de tutor de tutee gedurende 4 dagen begeleidde. De tutor en de tutee kregen de verantwoordelijkheid om de zorg van twee patiënten zelfstandig uit te voeren, dit onder toezicht van de tewerkgestelde vroedvrouw en mits een correcte rapportage aan de dienst. De tutor had tijdens de PAL-stage op de schoolomgeving de te bereiken competenties als tutor ruimschoots bereikt.

“Win X 4” door het PAL-project

Zowel de peer tutor als de tutee, alsook de onderwijsinstelling en de organisatie kunnen vruchten plukken van een peer assisted learning - project. Zo worden er voordelen vastgesteld op cognitieve, metacognitieve, het affectieve en het sociaal-communicatieve domein voor de peer tutee. Een metacognitief voordeel is de diepgaandere kennis bij de studenten; vooral de peer tutors zullen bewuster omgaan met leerstrategieën, waardoor ze een betekenis geven aan nieuwe leerstof en deze bijgevolg beter kunnen onthouden. Een metacognitieve vaardigheid, kennis over kennis, is belangrijk aangezien een goede leerstrategie pas opgebouwd kan worden wanneer de student weet wat hij weet. Een gestructureerd peer tutoring programma zorgt ervoor dat de studenten meer gaan reflecteren en op die manier vraag en antwoord vinden over de leerinhouden. Een goed begeleid en gestructureerd peer tutoring programma biedt dus verschillende kansen om zich als student te ontplooien op meerder vlakken dewelke de studievaardigheden verbetert. De effectiviteit van peer assisted learning is dus een feit.

“Ik vind dit concept zeker een aanrader, ik heb er niets negatief over op aan te merken.” - Tutee

Ten slotte kan er vastgesteld worden dat er naast voordelen voor de peer tutor en tutee, ook voordelen ontstaan voor de onderwijsinstelling waar de studenten het peer assisted learning – project volgen. Zo krijgen de docenten meer inzicht in de struikelblokken van zijn vak, waarop er meer de klemtoon op moet gelegd worden, wat niet onmiddellijk duidelijk was voor de studenten. Dankzij deze feedback is het mogelijk om het lesgeven hierop aan te passen en zo efficiënter en effectiever tewerk te kunnen gaan.

Maak van een probleem een kans

 

Zoals ieder ander beginnend project is er nog ruimte voor verbetering. Het is noodzakelijk dat de deelnemende partijen zich voor de volle 100% engageren, indien niet, zal het PAL-project met verschillende problemen geconfronteerd worden. Een PAL-project implementeren vergt zeer veel tijd en is arbeidsintensief. Daarom is een goed timemanagement uiterst belangrijk, wat vaak als een groot struikelblok wordt ervaren.  

Verder moet het PAL-programma afgestemd worden op het doel van de school en zullen de tutors een aparte opleiding moeten volgen. De tutors kunnen een gevoel van ontgoocheling ondervinden omdat tijdens de PAL-sessies er te weinig uitwisseling is met de tutees of kan er helemaal geen klik zijn tussen de tutor en tutee op studiegebied. Ondanks het plezier en de hulp die peers ervaren aan het project, kunnen er frustraties optreden omwille van passiviteit tijdens sessies, weinig punctualiteit en/of een slechte combinatie van tutee en tutor.

Conclusie

Is het mogelijk om peer assisted learning, binnen de opleiding bachelor in de vroedkunde, te implementeren op een kraamafdeling? Het antwoord hierop is veelbelovend. Men kan PAL toepassen binnen een ziekenhuissetting, mits men rekening houdt met de beschreven groeimogelijkheden. Belangrijk te duiden is dat er verder wetenschappelijk onderzoek vereist is aangezien het om een kleinschalig project gaat dat niet wetenschappelijk representatief is.  

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.” – Benjamin Franklin

 

[1] Sophie is een fictieve naam

Bibliografie

Abedini , M., Fathieh, M., Javadini, S. A., & Hossein , M. K. (2012). A New Teaching Approach in Basic Sciences: Peer Assisted Learning. Procedia Social and Behavioral Sciences, 39-43. Berghmans, I., Struyven , K., & Dochy , F. (2011). Door de ogen van de peer tutor. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 257-273. Bibb , C. A., & Lefever , K. H. (2002). Mentoring Future Dental Educators Through an Apprentice Teaching Experience. Journal of Dental Education, 703-709. Blatt , B., & Greenberg , L. (2005). A Multi-Level Assessment of a Program to Teach Medical Students to Teach. Springer, 7-18. Brannegan , K. B., Dellinger, A., Thomas, J., Michell, D., Lewis-Trabeaux, S., & Dupre , S. (2013). Impact of peer teaching on nursing students: Perceptions of learning environment selfefficacy -, and knowledge. Nurse Education Today, 1440-1447. Burgess , A., McGregor , D., & Mellis , C. (2014). Medical students as peer tutors: a systematic review. BMC Medical Education, 1-8. BV-databank. (2015, juni 8). Peer teaching . Geraadpleegd op juli 25, 2016, van http://www.bvdatabank.be/node/109 Byl, E., Struyven, K., Roosmalen, G. V., Berghmans, I., Vierendeels, R., Brants, L., . . . Lombaerts, K. (2011). Peer assisted learning implementeren in het hoger onderwijs . Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 205-223. Colvin , J. W., & Ashman , M. (2010). Roles, Risks, and Benefits of Peer Mentoring Relationships in Higher Education. Mentoring & tutoring: Partnership in Learning, 121-134. De Backer, L., Van Keer , H., & Valcke, M. (2011). Van peer tutoring tot metacognitieve regulatie? Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 224-239. de Smet , M., van Keer , H., & Valcke , M. (2011). Peer tutoring in het hoger onderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 32-44. De Smet , M., Van Keer , H., De Wever , B., & Valcke , M. (2010). Cross-age peer tutors in asynchronous discussion groups: Exploring the impact of three types of tutor training on patterns in tutor support and on tutor characteristics. Computers & Education, 1167-1181. Dennison , S. (2010). Peer mentoring untapped potential. Educational Innovations, 340-342. Dochy , F., & Nickmans, G. (2005). Competentiegericht opleiden en toetsen - Theorie en praktijk van flexibel leren. Utrecht: Lemma. Falchikov, N. (2001). Learning Together: Peer tutoring in higher education. London : Routledge Falmer . Field , M., Burke , J. M., McAllister , D., & Lloyd , D. M. (2007). Peer-assisted learning: a novel approach to clinical skills learning for medical students. Medical education, 411-418. Gielen , S., Peeters , E., Dochy , F., Onghena , P., & Struyven , K. (2010). Improving the effectiveness of peer feedback for learning. Learning and Instruction , 304-315. Gill, D., Parker, C., Spooner, M., Thomas , M., Ambrose, K., & Richardson, J. (2006). Tomorrow's Doctors and Nurses: Peer assisted learning. The clinical teacher, 13-18. 53 Henning, J. M., Weidner, T. G., & Jones , J. (2006). Peer-Assisted Learning i the Athletic Training Clinical Setting. Original research, 102-108. Loke, A. J., & Chow, F. L. (2005). Learning partnership- the experience of peer tutoring among nursing students: A qualitative study. International Journal of Nursing Studies , 237-244. McLelland , G., McKenna , L., & French , J. (2012). Crossing professional barriers with peer-assisted learning: Undergraduate midwifery students teaching undergraduate paramedic students. Nurse Education Today, 724-728. Millis, B. J., & Cottell, P. G. (1998). Cooperative Learning for Higher Education Faculty. Journal of Adult Education. Nestel, D., & Kidd, J. (2009). Peer assisted learning in patient-centred interviewing: the impact on student tutors. Medical Teacher, 439-444. Packham, G., & Miller , C. (2000). Peer-Assisted Student Support: A new approach to learning. Journal of Further and Higher Education, 55-65. Roscoe , R. D., & Chi , M. T. (2007). Understanding Tutor Learning: Knowledge- Building and Knowledge-Telling in Peer Tutors’ Explanations and Questions. Review of Educational Research, 535-574. Schmidt , H. G., & Moust , J. H. (1995). What makes a tutor effective? A structural-equations Modeling Approach to Learning in Problem-based Curricula. Acedemic Medicine, 708-714. Secomb, J. (2006). A systematic review of peer teaching and learning in clinical education. Journal of Clinical Nursing, 703-716. Struyven, K., & Keer, H. V. (2011). Peer assisted learning(PAL): leren in veelvoud. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 203-204. Tai , J. H.-M., Haines , T. P., Canny , B. J., & Molloy , E. K. (2014). A study of medical students' peer learning on clinical placements: What they have taught themselves to do. Journal of Peer Learning, 57-80. Topping , J. K., & Ehly , W. S. (2001). Peer Assisted Learning: A Framework for Consulation. Journal of educational and psychological consultation, 113-132. Topping , K. (1996). The effectiveness of peer tutoring in further and higher education; A typology and review of the literature. Higher Education, 321-345. Topping , K. J. (2005). Trends in Peer Learning. Educational Psychology, 631-645. University, B. (2014). Geraadpleegd op Juli 14, 2016, van Peer assisted learning (PAL): Why do it?: https://www1.bournemouth.ac.uk/discover/library/guests-visitor-informat… van Gennip, N. A., Segers, M. S., & Tillema, H. H. (2010). Peer assessment as a collaborative learning activity: The role of interpersonal variables and conceptions. Learning and Instruction , 280-290. Van Keer , H., & Verhaeghe , J. (2010). Effects of Explicit Reading Strategies Instruction and Peer Tutoring on Second ad Fifth Graders Reading Comprehension and Self-efficacy Perceptions. The Journal of Experimental Education, 291-329. 54 Van Roosmalen , G., Berghmans , I., Brants , L., Struyven , K., & Vierendeels , R. (2010). Studenten leren van studenten: PAL inspiratiegids. Associatie K.U. Leuven/ KHKempen: Vrije universiteit Brussel. Van Roosmalen , G., Van Soom , C., Caris , P., & Struyven , K. (2011). Het perspectief van de tutee. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 240-256. Vroedvrouwen, F. R. (2015, mei 15). Beroeps-en competentieprofiel van de Belgische vroedvrouw. Geraadpleegd op juli 23, 2016, van http://www.vroedvrouwen.be/sites/default/files/Beroepsprofiel%2012%2005… Wadoodi , A., & Crosby, J. R. (2002). Twelve tips for peer-assisted learning: a classic concept revisited. Medical Teacher, 241-244. Weidner, T. G., & Popp, J. K. (2007). Peer-Assisted Learning and Orthopaedic Evaluation Psychomotor Skill. Journal of Athletic Training, 113-119. WHO . (2015, Mei 5). Celebrate International Day of the Midwife. Geraadpleegd op Juli 23, 2016, van http://www.who.int/maternal_child_adolescent/news_events/events/2015/in… Williams, B., Olaussen, A., & Peterson , L. E. (2015). Peer-assisted teaching: An interventional study. Nurse Education in Practise, 293-298. Yu , T.-C., Wilson , N. C., Singh , P. P., Lemanu , D. P., Hawken , S. J., & Hill, A. G. (2011). Medical students-as-teachers: a systematic review of peer-assisted teaching during medical school. Advances in Medical Education and Practice, 157-172.

Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Dr. Marleen Lauwers & dhr. Wim Moerman
Thema('s)