De modelbouw van de sportcoach... en hoe die onder druk kan komen te staan

Raf
Lambrecht

Alle Belgen hadden tijdens het EK in Frankrijk een uitgesproken mening over onze bondscoach. De ene vond hem te weinig bezig met tactiek, de ander vond hem teveel bezig met de karakters van de spelers. Maar wat maakt een bondscoach tot een goede bondscoach? Welke onderdelen zouden we in de modelbouwwinkel moeten kiezen om de ideale coach te krijgen? En welke laten we beter links liggen?

Afbeelding verwijderd.We kennen het fenomeen allemaal: de coach die aan de zijlijn zijn sporters staat toe te schreeuwen. “Komaan, komaan, tempo maken... sneller... in de diepte...”. De positief bedoelde aanmoedigingen kunnen snel omslaan in teveel druk zetten op spelers. Wat zou dan de juiste balans zijn voor de coach op deze dunne grens? Sportpsychologisch onderzoek heeft aangetoond dat teveel druk zetten, niet alleen nadelige effecten heeft op sporters maar ook snel té controlerend aanvoelt. Niet toevallig wordt deze aanpak ook de controlerende coachingsstijl genoemd. Helaas komt het toch nog vaak voor dat coaches zich teveel bemoeien met het privéleven van hun sporters, hen negeren als ze niet goed presteren of geldbeloningen beloven. De Masterproef van Raf Lambrecht onderzocht hoe het zou komen dat coaches zo reageren en wat aan de basis zou kunnen liggen van deze controlerende coachingsstijl. Hiervoor werd over heel Vlaanderen een bevraging gedaan bij 374 coaches uit 33 sportdisciplines. 

Afbeelding verwijderd.

“You make me proud!” Het zijn woorden die een coach na winst tegen zijn sporter vaak uitspreekt. Uiteraard is het logisch dat een coach meer gevoelens van trots, blijdschap en voldoening ervaart wanneer zijn ploeg wint dan wanneer die verliest. Toch is er een keerzijde aan de medaille wanneer coaches te veel bezig zijn met de prestaties van hun sporters. Sommige coaches zullen veel positiever naar zichzelf kijken wanneer hun sporters het goed doen en negatiever wanneer die falen. Dit zijn coaches met een hoge mate van atleetgebonden contingente zelfwaarde (AGCZW), wat wil zeggen dat ze hun zelfwaardegevoel sterk laten afhangen van de prestaties van hun atleet. Uit het onderzoek blijkt dat coaches die hoog scoorden op deze fragiele vorm van zelfwaarde een meer controlerende coachingsstijl hanteerden naar hun atleten. Het lijkt dus dat een hoge mate van AGCZW de coach vatbaarder maakt voor controlerend coachingsgedrag.

Afbeelding verwijderd.Onvervulde dromen. Een coach die door een blessure nooit verder is geraakt dan provinciaal niveau of net tekort kwam om in de beslissende matchen uit te blinken, kan jaren later nog altijd teleurgesteld zijn of spijt hebben dat hij zijn ultieme droom niet heeft kunnen waarmaken. Onvervulde dromen zijn ambities en verlangens die men in het verleden koesterde, maar nooit heeft kunnen realiseren. In dit onderzoek werd aangetoond dat coaches met meer onvervulde dromen ook een meer controlerende coachingsstijl hanteerden naar hun spelers. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat coaches hun onvervulde dromen en verlangens op een zeer krampachtige manier vasthouden en ingevuld willen zien door hun spelers. Het was bijgevolg niet verwonderlijk dat coaches met meer onvervulde dromen ook hun zelfwaarde meer lieten afhangen van de prestaties van hun sporters (hoge AGCZW). Hieruit blijkt dat niet alleen kinderen foutief kunnen ingezet worden om de dromen van de ouders waar te maken, maar ook sporters het verlengstuk Afbeelding verwijderd.van de dromen van de coach kunnen worden.

Druk vanuit de context. “Winnen als je moet winnen is het moeilijkste.” Zo kaderde Roberto Martinez, de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels, hoe druk een bijkomende moeilijkheid vormt om goed te presteren. Als coach wordt er vaak van je verwacht dat je ploeg goed presteert. Zo niet, wordt je ontslag wel door de media voorgesteld. Het onderzoek vond dat de externe druk die coaches vanuit hun sportieve context ervoeren, ook gepaard ging met een meer controlerende coachingsstijl. Tijdsdruk, druk om geëvalueerd te worden, druk door collega’s en de club maar ook druk door werk-privéconflicten... allemaal lijken ze de coachingsstijl van de coach op een negatieve manier te beïnvloeden. Een signaal dat beter niet kan genegeerd worden, des te meer omdat op die manier ook de prestaties en het welbevinden van sporters hier onrechtstreeks onder lijden. De druk vanuit de club en de omgeving lijkt zo als het ware te worden doorgegeven via de coach naar de atleet.

Amateur vs. topsportcoach? Maar is druk wel overal even hard aanwezig? Het lijkt logisch dat druk op topsportniveau een stuk groter is dan op amateurniveau. Maar is dit buikgevoel wel juist? En wat met de verschillen op vlak van coachingsstijl? Uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad verschillen zijn tussen coaches op recreatief, provinciaal, nationaal en internationaal niveau. De resultaten lijken het buikgevoel te bevestigen. Coaches op lagere niveaus gaven aan minder druk vanuit de context te ervaren, terwijl coaches op hoger niveau opvallend meer druk vanuit de context voelden, zoals conflicten tussen werk en privé. Ondanks de grote druk bleken coaches op de hoogste niveaus toch minder controlerend te coachen dan coaches op lager niveau. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat deze coaches doorheen hun opleiding geleerd hebben hoe op een goede manier te coachen en dus professioneler zijn in hun aanpak. Het enige controlerende coachingsgedrag dat deze topcoaches wel stelden, was zich bemoeien met het privéleven van hun spelers. Kortom, stel dat we in de modelbouwwinkel een coach zouden uitkiezen, is het belangrijk de doelgroep steeds in ons achterhoofd te houden.

Het beste en duurzaamste modelbouwpakket van een coach kan dus beter geen controlerend coachingsgedrag bevatten. Wanneer we ons modelbouwpakket samenstellen, kunnen we beter twee keer nadenken of onze coach geen fragiele zelfwaarde of onvervulde dromen heeft én zo min mogelijk druk vanuit de context ervaart. Als we in de winkel staan, kiezen we best voor een ABC-coach met een autonomie-ondersteunde aanpak. Dit is de coach die zijn spelers inspraak geeft (Autonomie), een goede relatie heeft met zijn sporters (Binding/verbondenheid) en laat voelen dat hij in de kwaliteiten van zijn sporters gelooft (Competentie). Meer weten over dergelijke autonomie-ondersteunende aanpak of zelf een workshop in je buurt bijwonen? Surf naar www.mfactor.be.

Bibliografie

ADDIN Mendeley Bibliography
CSL_BIBLIOGRAPHY Adie, J. W., Duda, J. L., & Ntoumanis, N. (2008). Autonomy support, basic need satisfaction and the optimal functioning of adult male and female sport participants: A test of basic needs theory. Motivation and Emotion, 32(3), 189-199.

Adie, J. W., Duda, J. L., & Ntoumanis, N. (2012). Perceived coach-autonomy support, basic need satisfaction and the well- and ill-being of elite youth soccer players: A longitudinal investigation. Psychology of Sport and Exercise, 13(1), 51-59.

Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Van den berghe, L., & Haerens, L. (2013). Moetivatie of motivatie? De motiverende rol van de trainer. Verkregen op 10 oktober 2014 van http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Documents/130701_UG18_Moetiva…

Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Van den Berghe, L., De Meyer, J., & Haerens, L. (2014). Fostering a need-supportive teaching style: intervention effects on physical education teachers' beliefs and teaching behaviors, Journal of Sport & Exercise Psychology, 36(6), 595-609.

Ahlberg, M., Mallett, J. C., & Tinning, R. (2008). Developing autonomy supportive coaching behaviors: An action research approach to coach development. International Journal of Coaching, 2(2), 3-22.

Alcaraz, S., Torregrosa, M., & Viladrich, C. (2015). The darker side of coaching: Influence of sport context on the negative experience of basketball coaches. Revista de Psicologia Del Deporte, 24(1), 71-78.

Alcaraz, S., Torregrosa, M., Viladrich, C., Ramis, Y., & Cruz, J. (2014). From AGT to SDT, from athletes to coaches: refocusing the study of sport motivation. European Journal of Human Movement, 32, 125-144.

Allen, J. B., & Shaw, S. (2009). Women coaches' perceptions of their sport organizations' social environment: supporting coaches' psychological needs? The Sport Psychologist23(3), 346-366.

Alvarez, M. S., Balaguer, I., Castillo, I., & Duda, J. L. (2009). Coach autonomy support and quality of sport engagement in young soccer players. The Spanish Journal of Psychology, 12(1), 138-148.

Ames, C. (1992). Achievement goals and the classroom climate. In D. H. Schunk, & J. L. Meece (Eds.), Student perceptions in the classroom (pp. 327-348). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Amorose, A. J., & Anderson-Butcher, D. (2007). Autonomy-supportive coaching and self-determined motivation in high school and college athletes: A test of self-determination theory. Psychology of Sport and Exercise, 8(5), 654-670.

Amorose, A. J., & Horn, T. S. (2000). Intrinsic motivation: Relationships with collegiate athletes’ gender, scholarship status and perceptions of their coaches' behavior. Journal of Sport & Exercise Psychology, 22(1-4), 63-84.

Assor, A., Roth, G., & Deci, E. L. (2004). The emotional costs of parents' conditional regard: A Self‐Determination Theory analysis. Journal of Personality, 72(1), 47-88.

Assor, A., Vansteenkiste, M., & Kaplan, A. (2009). Identified versus introjected approach and introjected avoidance motivations in school and in sports: The limited benefits of self-worth strivings. Journal of Educational Psychology, 101(2), 482-497.

Baker, J., Côté, J., & Hawes, R. (2000). The relationship between coaching behaviours and sport anxiety in athletes. Journal of Science and Medicine in Sport, 3(2), 110-119.

Balaguer, I., González, L., Fabra, P., Castillo, I., Mercé, J., & Duda, J. L. (2012). Coaches’ interpersonal style, basic psychological needs and the well- and ill-being of young soccer players: A longitudinal analysis. Journal of Sports Sciences, 30(15), 1619-1629.

Bandura, A. (2001). Social cognitive theory of mass communication. Media psychology3(3), 265-299.

Barber, B. K., & Harmon, E. L. (2002). Violating the self: parental psychological control of children and adolescents. In B. K. Barber (Ed.), Intrusive parenting: How psychological control affects children and adolescents (pp. 15–52). Washington, DC: American Psychological Association Press.

Barcza-Renner, K., Eklund, R. C., Morin, A. J., & Habeeb, C. M. (2016). Controlling coaching behaviors and athlete burnout: Investigating the mediating roles of perfectionism and motivation. Journal of Sport & Exercise Psychology38(1), 30-44.

Bartholomew, K. J., Ntoumanis, N., Cuevas, R., & Lonsdale, C. (2014). Job pressure and ill-health in physical education teachers: The mediating role of psychological need thwarting. Teaching and Teacher Education, 37, 101-107.

Bartholomew, K.J., Ntoumanis, N., Ryan, R. M., Bosch, J.A., & Thøgersen-Ntoumani, C. (2011). Self-determination theory and diminished functioning: the role of interpersonal control and psychological need thwarting. Personality and Social Psychology Bulletin, 37(11), 1459-1473.

Bartholomew, K. J., Ntoumanis, N., Ryan, R. M., & Thøgersen-Ntoumani, C. (2011). Psychological need thwarting in the sport context: assessing the darker side of athletic experience. Journal of Sport & Exercise Psychology, 33(1), 75-102.

Bartholomew, K. J., Ntoumanis, N., & Thøgersen-Ntoumani, C. (2010). The controlling interpersonal style in a coaching context: development and initial validation of a psychometric scale. Journal of Sport & Exercise Psychology, 32(2), 193-216.

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.

Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497-529.

Black, A. E., & Deci, E. L. (2000). The effects of instructors’ autonomy support and students' autonomous motivation on learning organic chemistry: A self-determination theory perspective. Science Education, 84(6), 740-756.

Blanchard, C. M., Amiot, C. E., Perreault, S., Vallerand, R. J., & Provencher, P. (2009). Cohesiveness, coach’s interpersonal style and psychological needs: Their effects on self-determination and athletes' subjective well-being. Psychology of Sport and Exercise, 10(5), 545-551.

Bos, A. E. R., Huijding, J., Muris, P., Vogel, L. R. R., & Biesheuvel, J. (2010). Global, contingent and implicit self-esteem and psychopathological symptoms in adolescents. Personality and Individual Differences, 48(3), 311-316.

Bowlby, J. (1988). A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development. Tavistock Professional Book. London: Routledge.

Brewer, B. W., Van Raalte, J. L., & Linder, D. E. (1993). Athletic identity: Hercules’ muscles or Achilles heel? International Journal of Sport Psychology, 24, 237-254.

Brummelman, E., Thomaes, S., Walton, G. M., Poorthuis, a. M. G., Overbeek, G., Orobio de Castro, B., & Bushman, B. J. (2014). Unconditional regard buffers children's negative self-feelings. Pediatrics, 134(6), 1119-1126.

Carpentier, J., & Mageau, G. A. (2014). The role of coaches’ passion and athletes' motivation in the prediction of change-oriented feedback quality and quantity. Psychology of Sport and Exercise, 15(4), 326-335.

Carver, C. S., & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: the BIS/BAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 67(2), 319.

Castillo, I., Tomás, I., Ntoumanis, N., Bartholomew, K., Duda, J. L., & Balaguer, I. (2014). Psychometric properties of the Spanish version of the Controlling Coach Behaviors Scale in the sport context. Psicothema26(3), 409-414.

Cheon, S. H., Reeve, J., Lee, J., & Lee, Y. (2015). Giving and receiving autonomy support in a high-stakes sport context: A field-based experiment during the 2012 London Paralympic Games. Psychology of Sport and Exercise, 19, 59-69.

Cheon, S. H., Reeve, J., & Moon, I. S. (2012). Experimentally based, longitudinally designed, teacher-focused intervention to help physical education teachers be more autonomy supportive toward their students. Journal of Sport & Exercise Psychology34(3), 365-396.

Coatsworth, J. D., & Conroy, D. E. (2009). The effects of autonomy-supportive coaching, need satisfaction, and self-perceptions on initiative and identity in youth swimmers. Developmental Psychology, 45(2), 320-328.

Connell, J. P., & Wellborn, J. G. (1991). Competence, autonomy and relatedness: A motivational analysis of selfsystem processes. In M. Gunnar & L. A. Sroufe (Eds.), Minnesota Symposium on Child Psychology, Vol. 23: Self processes in development (pp. 43–77). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. San Francisco: W.H. Freeman & Company.

Costa, S., Ntoumanis, N., & Bartholomew, K. J. (2014). Predicting the brighter and darker sides of interpersonal relationships: Does psychological need thwarting matter? Motivation and Emotion, 39(1), 11-24.

Cox, R. H. (2012). Sport psychology: concepts and applications. New York, N.Y: McGraw-Hill.

Cresswell, S. L., & Eklund, R. C. (2005). Motivation and burnout among top amateur rugby players. Medicine and Science in Sports and Exercise, 37(3), 469-477.

Crocker, J., Luhtanen, R. K., Cooper, M. L., & Bouvrette, A. (2003). Contingencies of self-worth in college students: theory and measurement. Journal of Personality and Social Psychology, 85(5), 894-908.

Crocker, J., & Park, L. E. (2004). The costly pursuit of self-esteem. Psychological Bulletin, 130(3), 392-414.

Crocker, J., & Wolfe, C. T. (2001). Contingencies of self-worth. Psychological Review, 108(3), 593.

Curran, T., Hill, A. P., & Niemiec, C. P. (2013). A conditional process model of children’s behavioral engagement and behavioral disaffection in sport based on self-determination theory. Journal of Sport & Exercise Psychology, 35(1), 30-43.

Cushion, C., & Jones, R. L. (2006). Power, discourse, and symbolic violence in professional youth soccer: The case of Albion Football Club. Sociology of Sport Journal, 23(2), 142-161.

De Meyer, J., Tallir, I. B., Soenens, B., Vansteenkiste, M., Aelterman, N., Van den Berghe, L., … Haerens, L. (2014). Does observed controlling teaching behavior relate to students’ motivation in physical education? Journal of Educational Psychology, 106(2), 541-554.

deCharms, R. (1968). Personal causation. New York: Academic Press.

Deci, E. L. (2001). The sport climate questionnaire. Retrieved March 11, 2015 from. http://www.psych.rochester.edu/SDT/measures/auton_sport.html.

Deci, E. L., Eghrari, H., Patrick, B. C., & Leone, D. R. (1994). Facilitating internalization: The self‐determination theory perspective. Journal of Personality, 62(1), 119-142.

Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125(6), 627-700.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985a). The general causality orientations scale: Self-determination in personality. Journal of Research in Personality, 19(2), 109-134.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985b). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1995). Human autonomy. In M. H. Kernis (Ed.), Efficacy, agency, and self-esteem (pp. 31-49). New York: Plenum.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The“ what” and“ why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life’s domains. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 49(1), 14-23.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Motivation, personality, and development within embedded social contexts: An overview of self-determination theory. In R. M. Ryan (Ed.), Oxford handbook of human motivation (pp. 85–107). New York, NY: Oxford.

Deci, E. L., Spiegel, N. H., Ryan, R. M., Koestner, R., & Kauffman, M. (1982). Effects of performance standards on teaching styles: Behavior of controlling teachers. Journal of Educational Psychology74(6), 852

Delavar, S. H., Zardoshtian, S., Ahmady, B., & Azadi, A. (2012). The effect of autonomy-supportive behaviors of coaches on need satisfaction and sport sommitment of elite female players in handball premier league. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(1), 38-44.

Delrue J., Reynders, B., & Vansteenkiste, M. (2016). The Situations in Sport Questionnaire: a new measure to tap into coaches’ motivating style from the perspective of Self-Determination Theory. Poster presented at 6th International Conference on Self-Determination Theory, Victoria, BC, Canada.

Elliot, A. J. (2006). The hierarchical model of approach-avoidance motivation. Motivation and Emotion, 30(2), 111-116.

Elliot, A. J., & Thrash, T. M. (2002). Approach-avoidance motivation in personality: approach and avoidance temperaments and goals. Journal of Personality and Social Psychology, 82(5), 804–818.

Fenton, S. M., Duda, J. L., Quested, E., & Barrett, T. (2014). Coach autonomy support predicts autonomous motivation and daily moderate-to-vigorous physical activity and sedentary time in youth sport participants. Psychology of Sport and Exercise, 15(5), 453-463.

Fraser-Thomas, J., & Côté, J. (2009). Understanding Adolescents ’ Positive and Negative Developmental Experiences in Sport. The Sport Psychologist, 23(1), 3-23.

Gagné, M., Ryan, R. M., & Bargmann, K. (2003). Autonomy support and need satisfaction in the motivation and well-being of gymnasts. Journal of Applied Sport Psychology15(4), 372-390.

Garcia-Mas, A., Palou, P., Gili, M., Ponseti, X., Borras, P. A., Vidal, … Sousa, C. (2010). Commitment, enjoyment and motivation in young soccer competitive players. The Spanish Journal of Psychology, 13(2), 609-616.

Giges, B., Petitpas, A. J., & Vernacchia, R. A. (2004). Helping coaches meet their own needs: challenges for the sport psychology consultant. The Sport Psychologist, 18(4), 430-444.

Gilbert, W., Côté, J., & Mallett, C. (2006). Developmental paths and activities of successful sport coaches. International Journal of Sports Science & Coaching1(1), 69-76.

Gillison, F., Osborn, M., Standage, M., & Skevington, S. (2009). Exploring the experience of introjected regulation for exercise across gender in adolescence. Psychology of Sport and Exercise, 10(3), 309-319.

Gould, D., Guinan, D., Greenleaf, C., & Chung, Y. (2002). A survey of US Olympic coaches: Variables perceived to have influenced athlete performances and coach effectiveness. The Sport Psychologist, 16(3), 229-250.

Grolnick, W. S., Price, C. E., Beiswenger, K. L., & Sauck, C. C. (2007). Evaluative pressure in mothers: effects of situation, maternal, and child characteristics on autonomy supportive versus controlling behavior.Developmental psychology43(4), 991.

Grote Jeugdvoetbalenquete (2016, 18 april). Gazet Van Antwerpen: Sport, p. 5.

Haerens, L., Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Soenens, B., & Van Petegem, S. (2015). Do perceived autonomy-supportive and controlling teaching relate to physical education students’ motivational experiences through unique pathways? Distinguishing between the bright and dark side of motivation. Psychology of Sport and Exercise, 16(3), 26-36.

Hagger, M. S., Chatzisarantis, N. L. D., Hein, V., Pihu, M., Soós, I., & Karsai, I. (2007). The perceived autonomy support scale for exercise settings (PASSES): Development, validity, and cross-cultural invariance in young people. Psychology of Sport and Exercise, 8(5), 632-653.

Harter, S. (1978). Effectance motivation reconsidered. Toward a developmental model. Human Development, 21(1), 34-64.

Heatherton, T. F., & Polivy, J. (1991). Development and validation of a scale for measuring state self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 60(6), 895-910.

Hodge, K., & Lonsdale, C. (2011). Prosocial and antisocial behavior in sport: the role of coaching style, autonomous vs. controlled motivation, and moral disengagement. Journal of Sport & Exercise Psychology, 33(4), 527-547.

Hodge, K., Lonsdale, C., & Ng, J. Y. Y. (2008). Burnout in elite rugby: relationships with basic psychological needs fulfilment. Journal of Sports Sciences, 26(8), 835-844.

Hollembeak, J., & Amorose, A. J. (2005). Perceived coaching behaviors and college athletes’ intrinsic motivation: A test of self-determination theory. Journal of Applied Sport Psychology, 17(1), 20-36.

Iachini, A. L. (2013). Development and Empirical Examination of a Model of Factors Influencing Coaches Provision of Autonomy-Support. International Journal of Sports Science & Coaching8(4), 661-675.

Jang, H., Reeve, J., & Deci, E. L. (2010). Engaging students in learning activities: It is not autonomy support or structure but autonomy support and structure. Journal of Educational Psychology102(3), 588-600.

Jang, H., Reeve, J., Ryan, R. M., & Kim, A. (2009). Can self-determination theory explain what underlies the productive, satisfying learning experiences of collectivistically oriented Korean students? Journal of Educational Psychology, 101(3), 644-661.

Jõesaar, H., Hein, V., & Hagger, M. S. (2012). Youth athletes’ perception of autonomy support from the coach, peer motivational climate and intrinsic motivation in sport setting: One-year effects. Psychology of Sport and Exercise13(3), 257-262.

Kamins, M. L., & Dweck, C. S. (1999). Person versus process praise and criticism: implications for contingent self-worth and coping. Developmental psychology35(3), 835.

Kavussanu, M., Boardley, I. D., Jutkiewicz, N., Vincent, S., & Ring, C. (2008). Coaching efficacy and coaching effectiveness: Examining their predictors and comparing coaches' and athletes' reports. The Sport Psychologist22(4), 383-404.

Kernis, M. H. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem. Psychological Inquiry, 14(1), 1-26.

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C.-R., Berry, A., & Harlow, T. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65(6), 1190-1204.

Kernis, M. H., Grannemann, B. D., & Barclay, L. C. (1989). Stability and level of self-esteem as predictors of anger arousal and hostility. Journal of Personality and Social Psychology, 56(6), 1013-1022.

Kernis, M. H., Lakey, C. E., & Heppner, W. L. (2008). Secure versus fragile high self-esteem as a predictor of verbal defensiveness: Converging findings across three different markers. Journal of Personality, 76(3), 477-512.

Kernis, M. H., & Goldman, B. M. (2002). Stability and variability in self-concept and self-esteem. In M.Leary & J.Tangney (Eds.), Handbook of self and identity. Guilford Press.

Kochanska, G. (2002). Committed compliance, moral self, and internalization: A mediational model. Developmental Psychology, 38(3), 339-351.

Koestner, R., & Losier, G. F. (2002). Distinguishing three ways of being highly motivated: A closer look at introjection, identification, and intrinsic motivation. In E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds.), Handbook of self-determination research (pp. 101-121). Rochester, NY: University of Rochester Press.

Lafrenière, M. A. K., Jowett, S., Vallerand, R. J., & Carbonneau, N. (2011). Passion for coaching and the quality of the coach-athlete relationship: The mediating role of coaching behaviors. Psychology of Sport and Exercise, 12(2), 144-152.

Lakey, C. E., Hirsch, J. K., Nelson, L. a, & Nsamenang, S. a. (2014). Effects of contingent self-esteem on depressive symptoms and suicidal behavior. Death Studies, 38(9), 563-70.

Lambrechts, J., Van Crombrugge, H., Vansteenkiste, M., Haerens, L., Soenens, B., Boen, F., Seghers, J., De Cuyper, B. (2014). Opvoeding in en door sport. Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding, 241, 7-12.

Lemay, E. P., & Ashmore, R. D. (2006). The relationship of social approval contingency to trait self-esteem: Cause, consequence, or moderator? Journal of Research in Personality, 40(2), 121-139.

Lemyre, F., Trudel, P., & Durand-Bush, N. (2007). How youth-sport coaches learn to coach. The Sport psychologist21(2), 191.

Lepper, M. R., Greene, D., & Nisbett, R. E. (1973). Undermining children’s intrinsic interest with extrinsic reward: A test of the“ overjustification” hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 28(1), 129-137.

Li, C., Wang, C. K. J., Pyun, D. Y., & Kee, Y. H. (2013). Burnout and its relations with basic psychological needs and motivation among athletes: A systematic review and meta-analysis. Psychology of Sport and Exercise, 14(5), 692-700.

Luhtanen, R. K., & Crocker, J. (2005). Alcohol use in college students: effects of level of self-esteem, narcissism, and contingencies of self-worth. Psychology of Addictive Behaviors, 19(1), 99-103.

MacKinnon, D. P., Lockwood, C. M., Hoffman, J. M., West S. G., & Sheets, V. (2002). A comparison of methods to test mediation and other intervening variable effects. Psychological Methods, 7(1), 83-104.

Mageau, G. a, & Vallerand, R. J. (2003). The coach-athlete relationship: a motivational model. Journal of Sports Sciences, 21(11), 883-904.

Mahoney, J. W., Ntoumanis, N., Gucciardi, D. F., Mallett, C. J., & Stebbings, J. (2016). Implementing an autonomy-supportive intervention to develop mental toughness in adolescent rowers. Journal of Applied Sport Psychology, 28(2), 199-215.

Mallinson, S. H., & Hill, A. P. (2011). The relationship between multidimensional perfectionism and psychological need thwarting in junior sports participants. Psychology of Sport and Exercise, 12(6), 676-684.

Markus, H. (1977). Self-schemata and processing information about the self. Journal of Personality and Social Psychology, 35(2), 63-78.

Mouratidis, A., Lens, W., & Vansteenkiste, M. (2010). How you provide corrective feedback makes a difference: the motivating role of communicating in an autonomy-supporting way. Journal of Sport & Exercise Psychology, 32(5), 619-637.

Mouratidis, A., & Michou, A. (2011). Perfectionism, self-determined motivation, and coping among adolescent athletes. Psychology of Sport and Exercise, 12(4), 355-367.

Ng, F. F. Y., Pomerantz, E. M., & Deng, C. (2014). Why are chinese mothers more controlling than american mothers? “My child is my report card.” Child Development, 85(1), 355-369.

Nicholls, J. G. (1989). The competitive ethos and democratic education. Harvard University Press.

Normand, A., Bouquet, C. A., & Croizet, J. C. (2014). Does evaluative pressure make you less or more distractible? Role of top-down attentional control over response selection. Journal of Experimental Psychology: General143(3), 1097-1111.

Occhino, J. L., Mallett, C. J., Rynne, S. B., & Carlisle, K. N. (2014). Autonomy-Supportive Pedagogical Approach to Sports Coaching: Research, Challenges and Opportunities. International Journal of Sports Science and Coaching, 9(2), 401-416.

Pelletier, L. G., Fortier, M. S., Vallerand, R. J., & Brierè, N. M. (2001). Associatons among perceived autonomy suppourt, forms of selft-regulations, and persistence: A prospective study. Motivation and Emotion, 25(4), 279-306.

Pelletier, L. G., Séguin-Lévesque, C., & Legault, L. (2002). Pressure from above and pressure from below as determinants of teachers’ motivation and teaching behaviors. Journal of Educational Psychology, 94(1), 186-196.

Pelletier, L. G., & Sharp, E. C. (2009). Administrative pressures and teachers’ interpersonal behaviour in the classroom. Theory and Research in Education, 7(2), 174-183.

Pelletier, L. G., & Vallerand, R. J. (1996). Supervisors’ beliefs and subordinates' intrinsic motivation: A behavioral confirmation analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 71(2), 331-340.

Pensgaard, A. M., & Roberts, G. C. (2002). Elite athletes’ experiences of the motivational climate: the coach matters. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 12(1), 54-59.

Pettit, G. S., Laird, R. D., Dodge, K. A., Bates, J. E., & Criss, M. M. (2001). Antecedents and behavior‐problem outcomes of parental monitoring and psychological control in early adolescence. Child Development, 72(2), 583-598.

Philippa, M., Debrabandere, F., & Quak, A. (2004). Etymologisch Woordenboek van het Nederlands deel 1: A t/m E. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Pope, J. P., & Hall, C. (2015). Understanding the relationship between coaches' basic psychological needs and identity prominence and their commitment, positive affect, and intentions to persist. The Sport Psychologist, 29(2), 134-142.

Pulido, J. J., Sánchez-Miguel, P. a., Leo, F. M., Sánchez-Oliva, D., & Amado, D. (2013). Self-determination in teaching formative basketball players and its influence on respect to rules and opponents. Revista de Psicologia Del Deporte, 22(1), 267-270.

Reeve, J. (2009). Why teachers adopt a controlling motivating style toward students and how they can become more autonomy supportive. Educational Psychologist, 44(3), 159-175.

Reinboth, M., & Duda, J. L. (2006). Perceived motivational climate, need satisfaction and indices of well-being in team sports: A longitudinal perspective. Psychology of Sport and Exercise, 7(3), 269-286.

Reinboth, M., Duda, J. L., & Ntoumanis, N. (2004). Dimensions of coaching behavior, need satisfaction, and the psychological and physical welfare of young athletes. Motivation and Emotion28(3), 297-313.

Roberts, J. A., Manolis, C., & Pullig, C. (2014). Contingent self‐esteem, self‐presentational concerns, and compulsive buying. Psychology & Marketing, 31(2), 147-160.

Rocchi, M. A., Pelletier, & Couture, A., L. (2013). Determinants of coach motivation and autonomy supportive coaching behaviours. Psychology of Sport and Exercise, 14(6), 852-859.

Ryan, R. M. (1995). Psychological needs and the facilitation of integrative processes. Journal of Personality, 63(3), 397-427.

Ryan, R. M., & Connell, J. P. (1989). Perceived locus of causality and internalization: examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social Psychology, 57(5), 749-761.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. The American Psychologist, 55(1), 68-78.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2002). Overview of self-determination theory: An organismic dialectical perspective. In: E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds), Handbook of selfdetermination research (pp. 3-33). Rochester, NY: Rochester University Press.

SabzehAra, M., Ferguson, Y. L., Sarafraz, M. R., & Mohammadi, M. (2014). An investigation of the associations between contingent self-worth and aspirations among Iranian university students. The Journal of Social Psychology, 154(1), 59-73.

Sargent, J. T., Crocker, J., & Luhtanen, R. K. (2006). Contingencies of self-worth and depressive symptoms in college students. Journal of Social and Clinical Psychology, 25(6), 628-646.

Sarrazin, P. G., Tessier, D. P., Pelletier, L. G., Trouilloud, D. O., & Chanal, J. P. (2006). The effects of teachers’ expectations about students’ motivation on teachers’ autonomy‐supportive and controlling behaviors. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 4(3), 283-301.

Sarrazin, P., Vallerand, R., Guillet, E., Pelletier, L., & Cury, F. (2002). Motivation and dropout in female handballers: A 21-month prospective study. European Journal of Social Psychology, 32(3), 395-418.

Sierens, E., Vansteenkiste, M., Goossens, L., Soenens, B., & Dochy, F. (2009). The synergistic relationship of perceived autonomy support and structure in the prediction of self‐regulated learning. British Journal of Educational Psychology79(1), 57-68.

Skinner, E. A., & Belmont, M. J. (1993). Motivation in the classroom: Reciprocal effects of teacher behavior and student engagement across the school year. Journal of Educational Psychology, 85(4), 571.

Smith, A. L., Ntoumanis, N., Duda, J. L., & Vansteenkiste, M. (2011). Goal striving, coping, and well-being: a prospective investigation of the self-concordance model in sport. Journal of Sport & Exercise Psychology, 33(1), 124-145.

Smith, T. W., & Jordan, K. D. (2015). Interpersonal motives and social‐evaluative threat: Effects of acceptance and status stressors on cardiovascular reactivity and salivary cortisol response. Psychophysiology, 52(2), 269-276.

Smoll, F. L., & Smith, R. E. (1996). Children and youth in sport: A biopsychosocial perspective. Chicago: Brown & Benchmark.

Soenens, B., Sierens, E., Vansteenkiste, M., Dochy, F., & Goossens, L. (2012). Psychologically controlling teaching: Examining outcomes, antecedents, and mediators. Journal of Educational Psychology, 104(1), 108.

Solstad, B. E., van Hoye, A., & Ommundsen, Y. (2015). Social-contextual and intrapersonal antecedents of coaches' basic need satisfaction: The intervening variable effect of providing autonomy-supportive coaching. Psychology of Sport and Exercise20(8), 84-93.

Standage, M., Duda, J. L., & Ntoumanis, N. (2006). Students’ Motivational Processes and Their Relationship to Teacher Ratings in School Physical Education. Research Quarterly for Exercise and Sport, 77(1), 100-110.

Stebbings, J., Taylor, I. M., & Spray, C. M. (2011). Antecedents of perceived coach autonomy supportive and controlling behaviors: coach psychological need satisfaction and well-being. Journal of Sport & Exercise Psychology, 33(2), 255-272.

Stebbings, J., Taylor, I. M., & Spray, C. M. (2015). The relationship between psychological well-and ill-being, and perceived autonomy supportive and controlling interpersonal styles: A longitudinal study of sport coaches. Psychology of Sport and Exercise19, 42-49.

Stebbings, J., Taylor, I. M., Spray, C. M., & Ntoumanis, N. (2012). Antecedents of perceived coach interpersonal behaviors: the coaching environment and coach psychological well- and ill-being. Journal of Sport & Exercise Psychology, 34(4), 481-502.

Su, Y. L., & Reeve, J. (2011). A meta-analysis of the effectiveness of intervention programs designed to support autonomy. Educational Psychology Review23(1), 159-188.

Taylor, I. (2015). The five self-determination mini-theories applied to sport. In S. D. Mellalieu, & S. Hanton (Eds.), Contemporary Advances in Sport Psychology: A Review (pp.68-90). New York: Routledge.

Taylor, I. M., Ntoumanis, N., & Smith, B. (2009). The social context as a determinant of teacher motivational strategies in physical education. Psychology of Sport and Exercise, 10(2), 235-243.

Taylor, I. M., Ntoumanis, N., & Standage, M. (2008). A self-determination theory approach to understanding the antecedents of teachers’ motivational strategies in physical education. Journal of Sport & Exercise Psychology, 30(1), 75-94.

Treasure, D. C., Lemyre, N., Kuczka, K. K., & Standage, M. (2007). Motivation in elite sport: A self-determination perspective. In M. S. Hagger &, N. L. D. Chatzisarantis (Eds.), Self-determination theory in exercise and sport (pp. 153-165). Champaign, IL: Human Kinetics.

Trudel, P., & Gilbert, W. (2006). Coaching and coach education. Handbook of Physical Education, 516-539.

Trzesniewski, K. H., Donnellan, M. B., & Robins, R. W. (2003). Stability of self-esteem across the life span. Journal of Personality and Social Psychology, 84(1), 205-220.

Vallerand, R. J., & Losier, G. F. (1999). An integrative analysis of intrinsic and extrinsic motivation in sport. Journal of Applied Sport Psychology, 11(1), 142-169.

Van den Berghe, L. (2014). Antecedents of motivating and demotivating teaching behavior and burnout in physical education teachers. Unpublished doctoral dissertation. Ghent University, Ghent, Belgium.

Van der Kaap-Deeder, J., Coorevits, N., & Vansteenkiste, M. (2015). Zelfwaarde op losse schroeven. Gevolgen en wortels van voorwaardelijke zelfwaarde. Kaleidoscoop, 27(1), 22-29.

Van der Kaap‐Deeder, J., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Verstuyf, J., Boone, L., & Smets, J. (2014). Fostering self‐endorsed motivation to change in patients with an eating disorder: The role of perceived autonomy support and psychological need satisfaction. International Journal of Eating Disorders47(6), 585-600.

Vansteenkiste, M., & Deci, E. L. (2003). Competitively contingent rewards and intrinsic motivation: Can losers remain motivated? Motivation and Emotion, 27(4), 273-299.

Vansteenkiste, M., Lens, W., & Deci, E. L. (2006). Intrinsic versus extrinsic goal contents in self-determination theory: Another look at the quality of academic motivation. Educational Psychologist, 41(1), 19-31.

Vansteenkiste, M., Mouratidis, A., & Lens, W. (2010). Detaching reasons from aims: Fair play and well-being in soccer as a function of pursuing performance-approach goals for autonomous or controlling reasons. Journal of Sport & Exercise Psychology, 32(2), 217-242.

Vansteenkiste, M., Niemiec, C. P., & Soenens, B. (2010). The decade ahead: Theoretical perspectives on motivation and achievement. Advances in Motivation and Achievement, 16, 105-165.

Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2013). On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need satisfaction and need frustration as a unifying principle. Journal of Psychotherapy Integration, 23(3), 263-280.

Vansteenkiste, M., Sierens, E., Soenens, B., Luyckx, K., & Lens, W. (2009). Motivational profiles from a self-determination perspective: The quality of motivation matters. Journal of Educational Psychology, 101(3), 671-688.

Vansteenkiste, M., Simons, J., Lens, W., Sheldon, K. M., & Deci, E. L. (2004). Motivating learning, performance and persistence: the synergistic effects of intrinsic goal contents and autonomy-supportive contexts. Journal of Personality and Social Psychology, 87, 246-260.

Vansteenkiste, M., Simons, J., Soenens, B., & Lens, W. (2004). How to become a persevering exerciser? Providing a clear, future intrinsic goal in an autonomy-supportive way. Journal of Sport and Exercise Psychology, 26(2), 232-249.

Vansteenkiste, M. & Soenens, B. (2012). Ontwikkelingspsychologie II, Leuven: Acco.

Vansteenkiste, M., Soenens, B., & Vandereycken, W. (2005). Motivation to change in eating disorder patients: A conceptual clarification on the basis of self‐determination theory. International Journal of Eating Disorders, 37(3), 207-219.

Verschueren, K., & Gadeyne, E. (2007). Zelfconcept. In K. Verschueren, & H. Koomen (Eds.), Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding (pp. 151-167). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Vink, K., Raudsepp, L., & Kais, K. (2015). Intrinsic motivation and individual deliberate practice are reciprocally related : Evidence from a longitudinal study of adolescent team sport. Psychology of Sport & Exercise, 16, 1-6.

Wang, Q., Chan, H. W., & Lin, L. (2012). Antecedents of Chinese parents’ autonomy support and psychological control: The interplay between parents’ self-development socialization goals and adolescents’ school performance. Journal of Youth and Adolescence, 41(11), 1442-1454.

White, R. W. (1959). Motivation reconsidered: the concept of competence. Psychological Review, 66(5), 297-333.

Wiggins, J. S., Phillips, N., & Trapnell, P. (1989). Circular reasoning about interpersonal behavior: Evidence concerning some untested assumptions underlying diagnostic classification. Journal of Personality and Social Psychology, 56(2), 296-305.

Wuyts, D. (2015). Antecedents and outcomes of controlling parenting in the achievement and interpersonal domain: A correlational and experimental approach. Unpublished doctoral dissertation, Ghent University, Ghent, Belgium.

Wuyts, D., Chen, B., Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2015). Social pressure and unfulfilled dreams among Chinese and Belgian parents: two roads to controlling parenting via child-invested contingent self-esteem. Journal of Cross-Cultural Psychology46(9), 1150-1168.

Wuyts, D., Vansteenkiste, M., Soenens, B., & Assor, A. (2015). An examination of the dynamics involved in parental child-invested contingent self-esteem. Parenting15(2), 55-74.

Zatopek, E. (n.d.). BrainyQuote.com. Retrieved March 27, 2015, from http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/e/emilzatope320094.html

Zeigler-Hill, V. (2006). Contingent self-esteem and the interpersonal circumplex: The interpersonal pursuit of self-esteem. Personality and Individual Differences, 40(4), 713-723. 

Download scriptie (2.16 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste