Van scriptie... naar boek!

Wil je nog meer uit je thesis halen? Denk dan aan een boekpublicatie! Vooral als je je verder verdiept in het onderwerp tijdens een doctoraat of een opvolgende opleiding kan dit interessant zijn.

Wetenschappelijke uitgeverijen

Academici en een kleine groep van middelgrote uitgevers zijn het gewoon op voorstellen te krijgen van thesisprojecten. Hiervoor zijn aanbevelingsbrieven van promotoren altijd handig. Wat even belangrijk is, is je portfolio. Waar heb je al eerder gepubliceerd? Literaire magazines, e-zines, de universiteitskrant? Het portfolio is bijna net zo belangrijk als de thesis zelf: het laat zien dat je serieus nadenkt over een carrière als schrijver. Als je nog nooit iets gepubliceerd hebt, wacht je best met het benaderen van een uitgever tot je een eerste ervaring hebt met het publiceren van kleine stukjes.

Dit zijn de 'wetenschappelijke / educatieve' uitgeverijen die je in Vlaanderen kan aanschrijven:

Thesis naar boek

Gewone uitgeverijen

Als je een thesis opstuurt naar een uitgeverij die niet vaak met onderzoek werkt, maak je dan niet te veel illusies. Veel uitgevers rollen al snel met hun ogen als ze iets 'academisch' zien verschijnen, tenzij er iets ongelofelijk uniek is aan het project. Dat kan gaan om de titel, de auteur (jij) of als je aanbevelingsbrieven hebt van bekende professoren. Een thesis geschreven aan een spannende (buitenlandse) universiteit maakt ook meer kans.

Dus: tenzij je scriptie een interessante kant heeft, doe je er beter aan om je werk voor te stellen als populair-wetenschappelijk, of literaire non-fictie. Dat gezegd zijnde, scripties van studenten worden echt wel uitgegeven, zoals deze voorbeelden uit de Vlaamse Scriptieprijs aantonen. Begin met het maken van een mooi portfolio, kies je uitgever goed en pas je aanvraag aan aan de uitgever.

Scriptieprijs publicaties

De Vlaamse Scriptieprijs ijvert ervoor om scripties bekendheid te geven bij het grote publiek. Niet zelden verschijnen gelauwerde scripties dan ook in boekvorm.