“De Klasseprijs hielp me mijn netwerk stevig te vergroten”

Interview

In Vlaanderen stapt 1 op de 3 startende leraren binnen de vijf jaar uit het onderwijs. Ook Dries Mariën gaf zijn job als beginnende leerkracht op en ging opnieuw studeren. In zijn scriptie onderzocht hij hoe we beginnende leraren beter kunnen ondersteunen. Dat knappe onderzoek leverde hem de Klasseprijs 2021 op. Wij blikken met Dries terug op z’n overwinning. 

Dries Mariën neemt de Klasseprijs in ontvangst
© Kevin Faignaert

Wat onderzocht je concreet in jouw scriptie? 
 “Sinds het schooljaar 2019-2020 geeft de Vlaamse overheid aan elke school middelen voor de begeleiding van beginnende leraren. Ik onderzocht hoe die middelen worden ingezet. Via enquêtes bij beginnende leraren peilde ik naar hoe ze worden begeleid en hoe zij die begeleiding ervaren. In een volgende fase ben ik de resultaten van die enquêtes via focusgroepen met allerlei onderwijsactoren gaan bespreken. Denk aan de onderwijsinspectie, de pedagogische begeleiders, … Wat vinden zij hiervan? Wat loopt volgens hen al goed? Waar zien zij ruimte voor verbetering?” 

Waarom wilde je dit onderzoeken? 
“Ik wilde heel graag op een actueel onderwerp werken en kwam zo bij het lerarentekort uit – een grote uitdaging in ons onderwijs. Wat ook meespeelde in die keuze is dat ik zelf een leraar ben van opleiding. Ik heb 3 jaar lesgegeven en heb zo ervaren hoe het is om een beginnende leraar te zijn. Zelf gaf ik les voor dat decreet er was. Ik kreeg geen begeleiding, wat er mee voor gezorgd heeft dat ik geen leraar meer ben.”  

Waarom nam je deel aan de Klasseprijs? 
“Ik wilde absoluut die reischeque van 1.000 euro (lacht). Neen serieus, ik vond zelf dat ik een heel interessante en relevante scriptie had die ik aan de buitenwereld wilde tonen. Daarom besloot ik deel te nemen, niet zozeer omwille van de prijs. Stiekem hoop je dan wel om die prijs te winnen, maar ik had niet verwacht dat het zou gebeuren.” 

Zowel van binnen de onderwijswereld als van mensen erbuiten die het nieuws hadden opgepikt. Zo verscheen er een artikel in De Gentenaar en ook Klasse schonk via een uitgebreid interview aandacht aan m’n onderzoek.

En toch werd je tot winnaar van de Klasseprijs 2021 uitgeroepen. Kreeg je veel reacties op jouw winst? 
“Ja, superveel reacties. Zowel van binnen de onderwijswereld als van mensen erbuiten die het nieuws hadden opgepikt. Zo verscheen er een artikel in De Gentenaar en ook Klasse schonk via een uitgebreid interview aandacht aan m’n onderzoek. Ik werd nadien door veel schooldirecties gecontacteerd. Een aantal liet me weten dat ze de aanbevelingen uit mijn onderzoek gaan toepassen op de klasvloer. Anderen gaven aan dat ze mijn scriptie een mooi voorbeeld vonden van hoe onderzoek en praktijk elkaar kunnen versterken. De Klasseprijs heeft me echt geholpen om mijn netwerk binnen de onderwijssector stevig te vergroten en om het onderwerp op de agenda te zetten.”

Ik denk dat het echt belangrijk is dat je een onderwerp kiest dat je nauw aan het hart ligt. Iets dat je interesseert en dat je zelf vorm mag geven.

Dat is duidelijk gelukt. Jouw scriptie-onderzoek schopte het zelfs tot de parlementaire agenda.
“Klopt, een parlementslid stelde naar aanleiding van mijn scriptie bijkomende vragen aan Minister van Onderwijs Ben Weyts over het inzetten van die middelen voor aanvangsbegeleiding. Mooi dat mijn scriptie het debat rond het lerarentekort en de aanvangsbegeleiding helpt voeden!” 

Een zoveelste bewijs dat je een sterke scriptie schreef. Wat was jouw ‘geheim’? 
“Ik denk dat het echt belangrijk is dat je een onderwerp kiest dat je nauw aan het hart ligt. Iets dat je interesseert en dat je zelf vorm mag geven. Ik had het geluk dat ik een goede en open professionele relatie kon opbouwen met mijn promotor Laura Thomas. Er was zowel ruimte voor complimenten als voor constructieve kritiek. Het meest leerrijke is om ook wel eens met elkaar in discussie te kunnen gaan. Die feedback helpt je om tot een nog beter resultaat te komen.”

Heb je reischeque al verzilverd? 
De reischeque heb ik nog niet verzilverd, maar ik zou er graag mee naar Finland trekken. Ik zou het Finse onderwijssysteem beter willen leren kennen en zou dan ook graag enkele scholen bezoeken. Op deze trip zou ik, uiteraard, ook de prachtige Finse natuur willen ontdekken en hopelijk het Noorderlicht bewonderen. 

Lees het artikel in de Vlaamse ScriptieKrant


Promotor: Laura Thomas

Meer weten? scriptiebank.be/aanvangsbegeleiding


Schrijf / schreef je zelf een sterke onderwijsscriptie? Doe dan mee aan de Klasseprijs. 

Meer info & deelnemen aan de Klasseprijs

Share this on: